Die doop van gelowiges
Download
1 / 10

DIE DOOP VAN GELOWIGES - PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on

DIE DOOP VAN GELOWIGES. Notas: 1. Hou jou Bybel, pen en papier byderhand om jou eie nota’s te kan maak . 2. Lees elke Skrifgedeelte en dink na oor die betekenis daarvan !!. ‘n Vriendelike gesprek oor ‘n sensitiewe onderwerp. Opgestel deur : KPJ Nel 97/05/03.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DIE DOOP VAN GELOWIGES' - ivana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Die doop van gelowiges

DIE DOOP VAN GELOWIGES

Notas:

1. Hou jou Bybel, pen en papier byderhand

om jou eie nota’s te kan maak .

2. Lees elke Skrifgedeelte en dink na oor die

betekenis daarvan !!

‘n Vriendelike gesprek oor ‘n sensitiewe onderwerp.

Opgestel deur : KPJ Nel

97/05/03

doop


Hoe kan mens die onderwerp aanpak
HOE KAN MENS DIE ONDERWERP AANPAK ?

 • Deur boeke te bestudeer

 • Deur verskillende kerke se leerstukke te bestudeer

 • Deur die kerkgeskiedenis na te gaan

 • Deur verskillende kenners te raadpleeg

 • Deur te luister na mense se persoonlike getuienis

 • EENVOUDIGE SKRIFSTUDIE

doop


Wat behoort my houding te wees
Wat behoort my houding te wees?

 • Moenie as ‘n intellektuele studie of oefening benader nie - luister met jou hart!

 • Moenie probeer om iemand anders “verkeerd” te bewys nie - jy sal dit regkry!

 • Wees sensitief vir die eenheid van Christus se Liggaam - Lees Johannes 17 en sien hoe Jesus voel oor eenheid!

 • Moenie dat mense jou onder druk plaas nie, en plaas jy ook niemand onder druk nie, want elkeen sal self vir sy lewe by God rekenskap gee! (Rom14:4 & 10)

 • Vra gedurig : “Here wat wil U vir my sê ?”

doop


Hoe moet ek die skrif lees
Hoe moet ek die Skrif lees ?

 • Ek moet ontsag hê vir God se Woord (Jes 66:2)

 • Ek moet hunker na die Heilige Gees se werking in my lewe (Joh 16:13)

 • Interpreteer die Skrif so eenvoudig en direk as moontlik en wees konskwent

 • Moenie ander boeke gebruik om die Bybelse betekenis “WEG TE VERKLAAR” nie !

doop


Kom ons kyk eers na die doop van johannes
Kom ons kyk eers na DIE DOOP VAN JOHANNES.

SKRIFDEEL LET OP : GEVOLGTREKKINGS

Mense moes hulle eers bekeer

voor die doop van Johannes

Hand 13:24,25

Doop van bekering

Bekering ; Vergifnis van sondes

Verbondsmense kom om gedoop te word!

Tot vergifnis van sondes ?

Markus 1:4,8

Dit dui op ‘n veranderde lewe !

Lukas 3:3,7&8

Mense moes ook vrugte van bekering dra.

Jesus identifiseer Hom met die

sondige mensdom hoewel Hy

sonder sonde was.

Jesus was besny- hoekom word Hy gedoop?

“Om alle geregtigheid te vervul”

Matt 3:13 - 15

Hand 19:1 - 5

Mense wat reeds dissipels was is gedoop

met Johannes se doop. Johannes se doop

het ook te make met die Messias wat sou

kom. Hierdie mense is weer gedoop !

Johannes se doop was nie

genoegsaam nie.

Die doop van Johannes het die doop

van Jesus voorafgegaan.

doop


Vervolgens kyk ons na die van jesus
Vervolgens kyk ons na DIE VAN JESUS

DOOP

SKRIFDEEL AFLEIDINGS GEVOLGTREKKINGS

Deur Jesus ingestel & beveel:

Maak dissipels; Doop hulle; Leer hulle.

Indie Naam van die Vader Seun & Heilige Gees

Vir die gehoorsame dissipel is Jesus

se opdrag genoegsaam om hom te

laat doop.

Matt 28:18-20

Glo en laat doop sal gered word.

Is Baptised (Amplified)

Is being baptised - Letterlik

Hoekom verbind die Skrif hier

die doop en redding ?

Mark 16:15-16

Joh 3:22;

Joh 4:2;

1 Kor 1:17

Jesus het self nie gedoop nie maar

Sy dissipels het wel.

Paulus het die doop nie oorbeklemtoon nie.

Hoewel die doop belangrik is

mag ons dit nie oorbeklemtoon nie.

Deur due Apostels bedien na bekering, tot

vergifnis van sonde(?) en die ontvangs van

die Heilige Gees.

Let daarop dat vir Jesus se doop

daar ook eers bekering moes wees.

Hand 2:38

Die kinderdoop en die doop

van gelowiges is nie albei reg nie!

Ef 4:5

Daar is net een doop !

doop


Wat is die voorvereistes vir die doop
Wat is die voorvereistes vir die doop ?

SKRIFDEEL AFLEIDINGS GEVOLGTREKKINGS

Bekering noodsaaklik.

Moet die Woord aanvaar.

(Verbondsmense!)

Doop sinneloos as daar nie bekering is nie.

Hand 2:38,40

Geloof in die Koninkryk van God

en die Naam van Jesus Christus nodig.

Geloof is ‘n belangrike voorvereiste

Hand 8:12

Kyk spesifiek na die inhoud van die

Ethiopier se geloofsbelydenis.

Hand 8:37 NB!

Geloof met die hele hart is noodsaaklik

Hand 19:4-5

Geloof in Jesus Christus noodsaaklik

Hulle was reeds dissipels daar in Efese.

Hand 22:13 & 16

Saul, broeder...

Saul was dus reeds ‘n gelowige voor

sy doop!!

doop


Wat is die betekenis van die doop
Wat is die betekenis van die doop??

SKRIFDEEL AFLEIDINGS GEVOLGTREKKINGS

Hand 2:38

Teken van die afwassing van die sondes.

Dis geloof wat ons regverdig - doop is

teken daarvan

Hand 22:16

Doop en sondes afwas?

Daar is tog ‘n misterie in die doop..

1Pet 3:21 &

Tit 3:5

Die doop red? Ook bede tot God

om goeie gewete

Die doop red ons uit die wêreld soos die Ark

vir Noag en sy familie.

Teken van die identifikasie met

Christus se begrafnis en opwekking

deur die geloof.

Identifikasie is ‘n geloofsdaad

Kol 2:12

In Sy dood gedoop; Met Hom begrawe;

Verwagting om met Hom opgewek te

word.

Rom 6:3-5

Die onderdompeling is ‘n mooi

simboliek hiervan

Gal 3:27

Teken van die bekleding met Christus

So erf ek Sy geregtigheid.

doop


Maar wat van families wat gedoop is
Maar wat van families wat gedoop is ??

SKRIFDEEL AFLEIDINGS GEVOLGTREKKINGS

Hulle is almal gedoop.

Hulle het in tale gespreek.

As daar babas gedoop is, moes hulle ook

in tale gespreek het !! ?? Wees konsekwent!

Hand 10:24 & 44-46

(Cornelius se huis)

Hand 16:13 - 15

(Lydia die purper-

verkoopster)

Die hele huisgesin is gedoop.

Hulle was by die “gebruiklike

bidplek”

As daar baba’s gedoop is, beteken dit hulle moes

ook gereël biduur toe gekom het !! (Sien ook vers 40

-die gelowiges in haar huis word bemoedig. Ook babas?)

Hand 16:30-33

(Tronkbewaarder

van Fillippi)

Hulle is onmiddellik gedoop.

Maar eers is aan hulle almal

die Woord verkondig.

As babas gedoop is, moes die Woord ook

aan hulle verkondig gewees het. Dit kan

tog nie. Wees konsekwent!

Hierdie is ‘n argument wat gebruik word om die leerstuk

van die kinderdoop mee te regverdig.

Wat is jou afleiding ?

doop


Ander skrifgedeeltes wat op die doop betrekking het
ANDER SKRIFGEDEELTES WAT OP DIE DOOP BETREKKING HET

SKRIFDEEL AFLEIDINGS GEVOLGTREKKINGS

Hand 2:38,39

Die Belofte

Die belofte kom julle toe

en julle kinders.. Watter belofte?

Die belofte van die Heilige Gees, nie die

doop nie. Sien Joël 2:28

As ons op grond hiervan kinders kan

doop, kan ons ongelowige huweliksmaats

ook doop! Wees konsekwent!

Kinders geheilig deur gelowige ouer, en

ongelowige persoon deur gelowige

huweliksmaat.

1 Kor 7 : 14

Kinders geheilig

Kol 2:11-12

Besnydenis van

Christus

Die besnydenis van Christus word nie met

hande verrig nie (Die doop word wel)

Dit sien op wedergeboorte en nie die doop

nie. Sien Rom 2:29

Gal 3:26,29

Kinders v God &

nageslag v Abraham

Slegs deur geloof word mens deel van

die “Verbondsvolk”

L.W. deur geloof en nie deur

fisiese afkoms nie.

HERE : WAT Sê U VIR MY ?

doop