Download
a marketing folyamata n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A MARKETING FOLYAMATA PowerPoint Presentation
Download Presentation
A MARKETING FOLYAMATA

A MARKETING FOLYAMATA

179 Views Download Presentation
Download Presentation

A MARKETING FOLYAMATA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A MARKETING FOLYAMATA

 2. A marketing folyamata a marketinglehetőségek elemzéséből, a marketingstratégiák és -programok tervezéséből, valamint a marketingműveletek szervezéséből, végrehajtásából és ellenőrzéséből áll.

 3. A marketinglehetőségek elemzése A marketingkutatás segítségével a vállalat folyamatos információkat kíván szerezni legfontosabb piaci környezetéről.

 4. A marketingkörnyezet részei • Mikrokörnyezet - szállítók, piaci közvetítők, fogyasztók, versenytársak. • Makrokörnyezet - demográfiai, gazdasági, műszaki, politikai-jogi, szociális-kulturális környezet.

 5. A marketingstratégiák kidolgozása • mely piacokon? • milyen termékekkel?

 6. AzSZCP-marketing Piacszegmentáció Célpiac kiválasztása Pozícionálás 5. Pozícionálási lehetőségek meghatározása 6. Pozícionálási koncepció kialakítása • Ismérvek kiválasztása, piac részekre osztása • Szegmentumok arculatának kialakítása 3. Szegmentumok vonzerejének meghatározása 4. Célpiaci szegmentumok kiválasztása

 7. Piaci stratégiák • Tömegmarketing • Szegmentációs marketing • Szegletmarketing • Lokális marketing • Egyéni marketing

 8. A fogyasztói piac szegmentációja • Földrajzi • Demográfiai • Pszichografikus • Magatartási

 9. Célpiacok kiválasztása • Koncentrált marketing

 10. Célpiacok kiválasztása • Szelektív szakosodás

 11. Célpiacok kiválasztása • Termékszakosodás

 12. Célpiacok kiválasztása • Piacszakosodás

 13. Célpiacok kiválasztása • Teljes piaci lefedés

 14. Differenciálatlan marketing (pl. Coca-Cola) • Differenciált marketing (pl. IBM)

 15. Pozícionálás • Tulajdonság alapján • Előny alapján • Felhasználás szerint • Felhasználói pozícionálás • Versenytárshoz viszonyított • Termékkategória pozícionálás • Minőség/ár pozícionálás

 16. Pozícionálás

 17. A marketingprogramok tervezése A marketinprogramok tervezésekor alapvető döntéseket kell hozni a marketing kiadásaira, eszközrendszerére (marketingmix) és forrásainak szétosztására vonatkozóan.

 18. A marketingmix azoknak a marketingeszközöknek az összessége, amelyeket a vállalat a célpiacokra vonatkozó tervek megvalósításához használ fel.

 19. A marketing-mix elemei

 20. A marketing(mix) programok tervezése • Olyan konkrét cselekvési programok, amelyekben pontosan meghatározzák azt, hogy ki, hol és mikor végzi el a kitűzött marketing feladatokat, valamint döntenek a marketingműveletek kivitelezési költségeiről is.

 21. A marketingműveletek végrehajtása és ellenőrzése • állandó kényszer a folyamatos piaci alkalmazkodásra

 22. A marketingterv elemei Vezeti összegzés, tartalomjegyzék Tömören tájékoztat a javasolt tervről. Pillanatnyi helyzetkép Bemutatja a piacot, a terméket, a versenyt, az értékesítést és a makrokörnyezetet. SWOT-analízis Erősségek-gyengeségek, lehetőségek-veszélyek elemzése. Célok Kijelöli az értékesítendő mennyiséget, a piacrészesedés és a nyereség tervcéljait. Marketingstratégia Bemutatja a célokat megvalósító átfogó marketing megközelítést. Cselekvési programok Ismerteti a speciális marketingprogramokat. Várható nyereség Előrejelzi a terv várható pénzügyi hatásait. Ellenőrzés Tájékoztat a terv ellenőrzésének mikéntjéről.