A távoltartás jogintézménye a Veszprém Megyei Bíróságok gyakorlatában
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


  • 70 Views
  • Uploaded on

A távoltartás jogintézménye a Veszprém Megyei Bíróságok gyakorlatában dr. Ferencz Miklós Veszprém, 2010. október 7. A távoltartás bevezetésének folyamata Magyarországon.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - meena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A t voltart s bevezet s nek folyamata magyarorsz gon
A távoltartás jogintézménye a Veszprém Megyei Bíróságok gyakorlatábandr. Ferencz MiklósVeszprém, 2010. október 7.


A t voltart s bevezet s nek folyamata magyarorsz gon
A távoltartás bevezetésének folyamata Magyarországon Bíróságok gyakorlatában

45/2003. (IV. 16.) OGY határozat a családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti stratégia kialakításáról.

Az un. „távoltartó rendelkezés” bevezetése a magyar jogba.

A családban (együttélő vagy már szétvált családtagok között), közös háztartásban egyéb intim személyközi kapcsolaton belül, valamint intézményben együttélők között elkövetett erőszak eseteiben a bíróságok és a hatóságok előtti eljárásokban a soronkívüliség biztosítása.

A Kormány 2004. áprilisában beterjesztette „a családon belüli erőszak miatt alkalmazandó távoltartásról szóló” T/9837. számú törvényjavaslatát (amelyet visszavont).

2006. július 1-jével hatályba lépett a Be. új 138/A.§ és 138/B.§-a, amelyekben a lakhelyelhagyási tilalom és a házi őrizet mellett nyert szabályozást a távoltartás jogintézménye.


A t voltart s bevezet s nek folyamata magyarorsz gon1
A távoltartás bevezetésének folyamata Magyarországon Bíróságok gyakorlatában

Az Országgyűlés 2008. december 15-én elfogadta a távolságtartásról szóló törvényt.

A Köztársasági Elnök a törvény egyes rendelkezései alkotmányosságának előzetes vizsgálatát kérte.

53/2009. (V.6.) AB határozat

2009. október 1-jén hatályba lép a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény, amely bevezeti:

- az ideiglenes megelőző távoltartást és

- a megelőző távoltartást.


Az osztr k modell
Az osztrák modell Bíróságok gyakorlatában

Az osztrák szabályozás több vonatkozásban is mintaként szerepelt:

- A távoltartás kétfázisú:

I. A rendőr kitilthatja a felet a közös lakásból, illetve a helyszínre való visszatérését megtilthatja 10 napig.

A rendőri intézkedés ellen panasszal lehet élni (ettől függetlenül a rendőrség 48 órán belül megvizsgálja az intézkedés jogszerűségét).

II. A bántalmazott kérheti, hogy a bíróság az eltiltást további 10 nappal hosszabbítsa meg.

10 napon belül kérelmezhető a védelmi határozat meghozatala, amely 3 hónapig van hatályba.

A védelmi határozat ideje alatt a bántalmazó akkor sem térhet vissza, ha a sértett vissza kívánná fogadni.


A ttv alanyi hat lya
A Ttv. alanyi hatálya Bíróságok gyakorlatában

A Ttv. önálló hozzátartozói fogalmat használ.

Hozzátartozók:

Ptk. szerinti közeli hozzátartozó és hozzátartozó

volt házastárs

volt bejegyzett élettárs

gondnok

gondnokolt

gyám

gyámolt


A ttv alanyi hat lya1
A Ttv. alanyi hatálya Bíróságok gyakorlatában

Közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa. /Ptk. 685.§ b. pont/

Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni. /2009. évi XXIX. törvény 1.§ (1) bekezdés/


A ttv alanyi hat lya2
A Ttv. alanyi hatálya Bíróságok gyakorlatában

Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása (a továbbiakban: élettársi nyilvántartás) az élettársi kapcsolat fennállása bizonyításának megkönnyítése céljából tartalmazza

a) két, nem cselekvőképtelen nagykorú kérelmező által közjegyző előtt közösen tett azon nyilatkozatot, hogy egymással a Polgári Törvénykönyv szerinti élettársi kapcsolatban (a továbbiakban: élettársi kapcsolat) élnek, és

b) legalább az egyik kérelmezőnek a közjegyző előtt tett azon nyilatkozatát, hogy már nem áll fenn élettársi kapcsolata a vele együtt korábban nyilvántartásba vett személlyel. /2008. évi XLV. törvény 36.§ (1) bekezdés/


A ttv alanyi hat lya3
A Ttv. alanyi hatálya Bíróságok gyakorlatában

„Más személy” /Ttv 5.§ (1) c. pont, 8.§ c. pont és d. pont/

Akivel szemben távoltartást rendeltek el, kötelezhető, hogy tartsa távol magát más személyektől is.

A más személy lehet nem hozzátartozó is, például a volt házastárs, élettárs gyermeke

Bántalmazó /Ttv. 1.§ (3) bekezdés/

Nem lehet bántalmazó: a cselekvőképességében korlátozott hozzátartozó.

Az a „más személy”, aki a bántalmazást ténylegesen megvalósítja (a hozzátartozó biztatására) bárki lehet.


A hozz tartoz k k z tti er szak fogalma
A hozzátartozók közötti erőszak fogalma Bíróságok gyakorlatában

A bántalmazott sérelmére megvalósított

- a méltóságot, az életet

- a szexuális önrendelkezéshez való jogot,

- a testi és lelki egészséget

súlyosan és közvetlenül veszélyeztető tevékenység (aktív erőszak).

A bántalmazott sérelmére megvalósított,

- a méltóságot, az életet,

- a testi és lelki egészséget

súlyosan és közvetlenül veszélyeztető mulasztás (passzív erőszak).


A hozz tartoz k k z tti er szak fogalma1
A hozzátartozók közötti erőszak fogalma Bíróságok gyakorlatában

Erőszaknak minősülhet:

- a fizikai bántalmazás

- a bántalmazással való fenyegetés

- megalázó tevékenységre való kényszerítés

- testi és lelki egészséget veszélyeztető „büntetések” alkalmazása

- magas szintű verbális „erőszak”

- a hozzátartozó szexuális tevékenységre kényszerítése

- gondozás, ellátás elmaradása

- a betegségek gyógyítása terén elkövetett mulasztás


A t voltart si gyek sz ma b r s gok szerinti megoszt sban 2009 10 01 2010 09 30
A távoltartási ügyek száma bíróságok szerinti megosztásban(2009.10.01-2010.09.30.)
A s lyos s k zvetlen vesz lyeztet s rtelmez se
A súlyos és közvetlen veszélyeztetés értelmezése pozíció szerint

Távoltartást rendelt el a bíróság:

- A házastársak között folyamatos a konfliktus, a bántalmazó ittas állapotban bántalmazta feleségét, illetve nagykorú gyermekét. (30 nap)

- Anya és nagykorú gyermek vitája a fiú élettársi kapcsolata miatt. A vita során a bántalmazó a közös lakást feldúlta, arcul ütötte anyját. (30 nap)

- A bántalmazó élettársát, az élettárs kiskorú gyermekét súlyosan bántalmazta. (30 nap)

- Az italozó életmódot folytató bántalmazó a feleségégére támadt, őt hajánál fogva húzta, majd többször arcul ütötte. (30 nap)

- A házasság felbontása iránti per ideje alatt a férj ittas állapotban a feleségét többször megfenyegette, majd a hajnali órákban rátámadt és megverte. (30 nap)

- Az alkoholizáló, élősködő életmódot folytató nagykorú gyermek férjével együtt az idős apjához költözött. Az apát többször bántalmazták és megakadályozták a normális életvitelében. (30 nap)


A s lyos s k zvetlen vesz lyeztet s rtelmez se1
A súlyos és közvetlen veszélyeztetés értelmezése pozíció szerint

Távoltartást rendelt el a bíróság:

- A férj féltékenység miatt rendszeresen felelősségre vonta házastársát, aki válni kívánt. A bántalmazó a lakás felgyújtásával fenyegetőzött, majd tettlegesen bántalmazta. (15 nap)

- Apa és fia közös tulajdonukban lévő ingatlanban élnek, közöttük rendszeresek a veszekedések. Egy veszekedés során az apa rendőri segítséget hív (nem történik intézkedés), ezután egy órával később újabb veszekedés. A bántalmazó az apját hátulról meglöki, aki elesik és megsérül (az apa 80%-os látássérült). (30 nap)

- Anya és lánya együtt élnek. Az anya 75 éves megromlott egészségi állapotú, a lánya 35 éve pszichiátriai kezelés alatt áll. Az anya provokálja a lányát, aki megüti anyját, az anya kórházba kerül. (10 nap)


Nem ker lt sor a t voltart s elrendel s re
Nem került sor a távoltartás elrendelésére pozíció szerint

- Anya és fia között nem volt tettlegesség, de a gyermek „lerángatta az ágyról az anyját, aki kis híjján leesett”.

- A házastárs ittas állapotban veszélyesen megfenyegette feleségét. A rendőrség megérkezésekor a hozzátartozó már aludt. A rendőrség elrendeli az ideiglenes távoltartást.

A bántalmazott „közrehatásának” értékelése:

- A házastársak három kiskorú gyermeket nevelnek. A lakásban szóváltásra, majd verekedésre került sor a férj és a feleség barátja (az iratok szerint: szeretője) között. A rendőrség a férjjel szemben rendelte el az ideiglenes távoltartást.

- A felek életmódja és a bántalmazott házasságon kívüli kapcsolata miatt kialakult indulatok magyarázzák a konfliktust. (A bíróság nem rendelt el távoltartást.)


Nem ker lt sor a t voltart s elrendel s re1
Nem került sor a távoltartás elrendelésére pozíció szerint

A bántalmazó nem minősült hozzátartozónak:

- A felek 8 éve szoros kapcsolatban állnak, a barát válása után házasságot ígért a bántalmazottnak. Az adott esetben a barát megjelenik a barátnője lakásán, az ajtót betöri és a bántalmazottat sértegeti.

A bántalmazott megbocsát:

- A férj ittas állapotban agresszíven viselkedik. Az adott esetben ittasan a lakás berendezéseit összetörte, baltával fenyegetőzött, gépkocsit rongált meg. A bántalmazó az ideiglenes távoltartás szabályait betartotta, a házastárs a bírósági meghallgatás során kifejezetten kérte a távoltartás elrendelésének mellőzését.

- Anya kérelmére a rendőrség elrendeli az ideiglenes távoltartást (a nagykorú fia anyját bántalmazta, berendezési tárgyakat tört össze). A bírósági meghallgatása során az anya úgy ítélte meg, hogy a rendőri intézkedés elegendő lesz, hogy a fia a jövőben tartózkodjon a hasonló cselekményektől.


Tov bbi k rd sek
További kérdések pozíció szerint

A hivatalból, illetve a kérelemre indult megelőző távoltartás iránti eljárásban a bántalmazott nyilatkozatának az értékelése.

Eljárási határidők.

A bírósági határozatok előzetes végrehajthatósága.

Bizonyítási eljárás kérdése a nemperes ügyben.