Henri Dunantplein: slechte aansluiting wegdek vanaf het Henri Dunantplein naar Gageldijk. - PowerPoint PPT Presentation

ismail
gele route route 5 deel 1 henri dunantplein overvecht utrecht west kanaleneiland t goyplein n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Henri Dunantplein: slechte aansluiting wegdek vanaf het Henri Dunantplein naar Gageldijk. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Henri Dunantplein: slechte aansluiting wegdek vanaf het Henri Dunantplein naar Gageldijk.

play fullscreen
1 / 55
Download Presentation
137 Views
Download Presentation

Henri Dunantplein: slechte aansluiting wegdek vanaf het Henri Dunantplein naar Gageldijk.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gele route (route 5), deel 1 Henri Dunantplein – Overvecht – Utrecht West – Kanaleneiland – ’t Goyplein

 2. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein Henri Dunantplein: slechte aansluiting wegdek vanaf het Henri Dunantplein naar Gageldijk.

 3. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein Einsteindreef: Deze foto is vanaf het Henri Dunantplain genomen in de richting van de Einsteindreef, dus aan de linkerkant van de weg. Dit is een tweerichtingenfietspad, maar de middenmarkering houdt plotseling op.

 4. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein Einsteindreef, nu gewoon aan de rechterkant van de weg: de middenmarkering houdt op, hoewel dit nog steeds een tweerichtingenfietspad is.

 5. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein Einsteindreef: het verdwenen gras en de fietsbandensporen doen vermoeden dat hier een oversteekplaats gewenst is. Een overstekende fietser meldde ons dat hij hier overstak omdat het Henri Dunantplein aan de oostzijde is afgezet zonder omleiding voor de fietser.


 6. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein Einsteindreef tussen Henri Dunantplein en Carnegiedreef: hobbel in het wegdek.

 7. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein Einsteindreef, kruising met Oranjerivierdreef: rode licht van het verkeerslicht defect (15 maart 2009).

 8. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein Tussen Paranadreef en Carnegiedreef is het fietspad eenrichtingsverkeer. Is daar een reden voor, en zo nee, kan hier een tweerichtingenfietspad van gemaakt worden? (De foto is ‘achteruit’ genomen, dus terug in de richting van het Henri Dunantplein.)

 9. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein Kruising ventweg Marnixlaan vlak na de Marnixbrug: de fietser moet hier voorrang verlenen aan de automobilist op de ventweg. Kan dat (op een veilige manier) veranderd worden ten gunste van de fietser?

 10. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein Zie ook dia 9. Dit blijft een ventweg, en is dus geen fietspad.

 11. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein Ook na de Van Hoornekade is er een ventweg zonder fietspad, geen asfalt.

 12. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein Kruising Kenaustraat: de voorrang is geheel onduidelijk. Auto’s uit de Kenaustraat moeten zich op de ventweg (lees: fietspad) opstellen als ze de Marnixlaan op willen rijden. Bovendien komen auto’s van de Marnixlaan met een behoorlijke snelheid de ventweg opgereden (zoals de zwarte auto op de foto). Chaotisch kruispunt.

 13. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein Kruising Van Egmondkade: kleine groene licht van verkeerslicht defect (15 maart 2009).

 14. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein Kruising Amsterdamsestraatweg: is het hier mogelijk én veilig om ook een opstelstrook te maken voor fietsers die linksaf willen slaan (dus met de auto’s mee linksaf slaan)? Nu moeten fietsers twee keer voor het rode licht wachten wanneer ze linksaf willen slaan.

 15. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein Kruising Schaepmanstraat: de zijstraat heeft geen verleen-voorrangbord; tevens staan er geen haaientanden en/of blokmarkeringen aan weerszijden van het fietspad. Als dit een uitritconstructie is, is deze dan wel herkenbaar genoeg voor de automobilist die uit de zijstraat komt? Deze opmerking geldt ook voor de Leo XIII-straat vlak ervoor.

 16. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein Ook in deze zijstraat (Haarmansstraat) staat geen verleen-voorrangbord en staan er geen haaientanden en/of blokmarkeringen langs het fietspad. Zie ook dia 15.

 17. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein Ook in deze zijstraat (Jan Overdijkstraat) staat geen verleen-voorrangbord en staan er geen haaientanden en of blokmarkeringen langs het fietspad. Zie ook dia 15. In de Geraniumstraat aan de overkant staat wel een bord, maar staan geen haaientanden.

 18. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein Station Zuilen: geen haaientanden aan weerszijden van het fietspad.

 19. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein Esso: misschien zijn haaientanden aan de linkerkant van het fietspad wenselijk (vanwege auto’s die naar het tankstation rijden).

 20. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein Cartesiusweg: geen middenmarkering op tweerichtingenfietspad.

 21. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein Joseph Haydnlaan / Hendrika van Tussenbroekplantsoen: hier begint een tweerichtingenfietspad, maar er is geen middenmarkering. (Geldt ook voor het fietspad aan de overkant!)Verder moeten fietsers uit de tegengestelde richting (vanuit Lunetten) die aan deze kant van de Joseph Haydnlaan fietsen, hier oversteken, omdat hun – zonder duidelijke reden – uitdrukkelijk wordt verboden om na het Hendrika van Tussenbroekplantsoen verder te fietsen over dit fietspad. Dat is jammer voor een hoofdfietsroute, en bovendien erg onhandig voor de bewoners van Halve Maan, die graag aan deze kant van de Joseph Haydnlaan en Lessinglaan blijven fietsen, bijvoorbeeld als ze van winkelcentrum Kanaleneiland komen.

 22. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein 24 Oktoberplein: weinig opstelruimte voor het verkeerslicht, terwijl zich hier door de lange roodtijd soms veel fietsers verzamelen (tot ergernis van het kruisend fietsverkeer dat dan over de stoep moet rijden).

 23. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein Begin Beneluxlaan: tweerichtingenfietspad zonder middenmarkering.

 24. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein Kruising met de Van Heuven Goedhartlaan: het rood loopt hier mooi door, maar het is onduidelijk hoe de voorrang geregeld is (in het geval dat de verkeerslichten uitstaan).

 25. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein GEEN FOTO. Slecht wegdek tussen het 5 Meiplein en de Vasco da Gamalaan.

 26. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein Socratesbrug: deze hinderlijke wegafzetting is er al erg lang (minstens driekwart jaar; misschien veel langer), maar de omleiding (nummer 2) is onduidelijk aangegeven. Zie ook dia 27.

 27. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein Zie ook dia 26. Hier is het onduidelijk hoe de omleiding verdergaat. (Je moet linksaf, maar dat staat dus niet aangegeven.)

 28. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein Socrateslaan zuid • Prima fietsstraat, rood asfalt, een voorbeeld voor de andere stukjes ventweg!

 29. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein Socrateslaan / Jutfaseweg (zuid) • Rare belijning op kruispunt, maar opstelstrook voor auto's die links gaan is nodig. • Bochtje voor brug vervelend.

 30. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein 't Goylaan / Snoekstraat • Goede kruising met rechtsafslaande auto's • Fietspad verderop opnieuw geasfalteerd mede n.a.v. Meldpunt Mijn slechtste fietspad.

 31. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein 't Goylaan / Julianaweg • Waarom hier fietsstroken en geen fietsstraat? (erg vreemde overgang naar breed fietspad) • Advies: fietsstraat maken.

 32. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein 't Goylaan / Julianaweg • Redelijk goed doorgaand fietspad.

 33. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein 't Goylaan / Hooft Graaflandstraat • Eigenlijk te smal voor 2-richtingsverkeer. • Stoplicht staat te dicht op fietspad (te weinig opstelruimte zonder het rechtsafslaande fietsverkeer te hinderen). • Te lange wachttijd. • Idee: alle fietsrichtingen 2 keer groen per cyclus?

 34. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein ’t Goylaan tussen Hooft Graaflandstraat en Linschotensingel: slecht wegdek.

 35. HEENWEG: Henri Dunantplein – ’t Goyplein ’t Goyplein: een wegwijsbord voor Lunetten zou hier prettig zijn (om verwarring over de te volgen richting, linksaf, te voorkomen). Verder sta je na het viaduct direct weer voor rood. Een ‘groene golf’ zou handig zijn.

 36. De volgende dia’s beschrijven de terugweg: ’t Goyplein (Lunetten)  Henri Dunantplein (Overvecht)

 37. TERUGWEG: ’t Goyplein – Henri Dunantplein Vaalserberg / ’t Goyplein • Redelijke situatie, maar geen doorlopende fietsroute layout.

 38. TERUGWEG: ’t Goyplein – Henri Dunantplein Oud Wulvenlaan: Zijn de paaltjes echt nodig? (Paaltjes midden op de weg zijn gevaarlijk als je ze niet op tijd kunt zien, bijvoorbeeld doordat je achter andere fietsers fietst.) Verder zou het rode asfalt doorgetrokken kunnen worden over het kruispunt en zouden er haaientanden aan weerszijden van het fietspad kunnen komen.

 39. ’t Goylaan – Hooft Graaflandstraat/Constant Erzeijstraat • De wachttijden voor de verkeerslichten op dit kruispunt zijn te lang, als gevolg van te veel groen voor aparte (auto-)verkeerstromen. Misschien is het een oplossing als alle fietsers 2 keer groen krijgen in de hele cyclus? Nog beter: autoverkeer beperken en de Constant Erzeijstraat- Vultostraat-Briljantlaan en de Jutphaseweg beide éénrichtingsverkeer maken.

 40. TERUGWEG: ’t Goyplein – Henri Dunantplein ’t Goylaan / Constant Erzeijstraat • Fietspad te smal • Wachttijd te lang • Wel doorlopend asfalt • Aan overzijde gaat fietspad over in fietsstraat.

 41. TERUGWEG: ’t Goyplein – Henri Dunantplein ’t Goylaan / Constant Erzeijstraat • Waarom niet fietspad only? • Alleen toegang voor auto’s vanwege 4 parkeerplaatsen !

 42. TERUGWEG: ’t Goyplein – Henri Dunantplein ’t Goylaan / Julianaweg (noord) • Slecht asfalt, ondanks frezen. • Opnieuw asfalteren.

 43. TERUGWEG: ’t Goyplein – Henri Dunantplein Socrateslaan / Jutfaseweg (noord) • Mooi doorgaand rood asfalt. • Bochtje na brug vervelend. • Fietspad te smal voor 2-richtingsverkeer. • Geen opstelruimte voor verkeerslicht. Zie ook dia 44.

 44. TERUGWEG: ’t Goyplein – Henri Dunantplein Jutfaseweg: geen plaats om op te stellen voor het verkeerslicht.

 45. TERUGWEG: ’t Goyplein – Henri Dunantplein Socrateslaan noord / Berkelstraat • Geen fietspad, maar ventweg • Slechte verkeersdrempels: veel trillingshinder • Geen voorrang op Berkelstraat

 46. TERUGWEG: ’t Goyplein – Henri Dunantplein Socrateslaan / Rijnlaan • Geen doorgaand rood asfalt

 47. TERUGWEG: ’t Goyplein – Henri Dunantplein Precieze locatie onbekend: Het rood van het fietspad loopt mooi door, maar er staan geen haaientanden aan de linkerkant van het fietspad (gevaar van afslaande auto’s?). Misschien kunnen de afslaande auto’s nog iets meer afgeremd worden door het fietspad hier hoger te leggen.

 48. TERUGWEG: ’t Goyplein – Henri Dunantplein Rond het 24 Oktoberplein: slecht wegdek, in het bijzonder bij de Texaco.

 49. TERUGWEG: ’t Goyplein – Henri Dunantplein GEEN FOTO. Cartesiusweg: geen middenmarkering, maar wel een tweerichtingenfietspad.

 50. TERUGWEG: ’t Goyplein – Henri Dunantplein Kruising Amsterdamsestraatweg: deze foto is genomen in de omgekeerde richting (dus in de richting van Oog in Al). Het is hier altijd een beetje link om je tussen de rechts voorsorterende auto’s te wurmen. Dit is doordeweeks een druk kruispunt! Blijkbaar heeft het fietspad hier plaats moeten maken voor de voorsorteerstroken van de auto’s, maar er wordt geen alternatief voor de fietser geboden. Het fietspad houdt gewoon op!Verder is het onduidelijk waar je je op moet stellen. Een vooropstelstrook zou hier wenselijk zijn, net zoals aan de overkant van het kruispunt (zie ook dia 14). Waarschijnlijk is het de bedoeling dat je je op het kleine vakje van dia 52 opstelt, maar dat is beslist onduidelijk als je aan komt fietsen. Bovendien fiets je dan eerst de overstekende voetgangers omver (dia 51).