henr fayol n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HENRİ FAYOL PowerPoint Presentation
Download Presentation
HENRİ FAYOL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

HENRİ FAYOL - PowerPoint PPT Presentation


 • 681 Views
 • Uploaded on

HENRİ FAYOL. YÖNETSEL KURAM. HENRİ FAYOL’UN HAYATI. 1841’de İstanbul’da doğdu. 1847 yılında Fransa’ya döndü ve “ Ecole Nationale Superieure des Mines ” okulunu bitirdi. 1860’da Commentry’de " Compagnie de Commentry Fourchambeau Decazeville « de yardımcı mühendis olarak işe başaldı .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

HENRİ FAYOL


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
henr fayol

HENRİ FAYOL

YÖNETSEL KURAM

henr fayol un hayati
HENRİ FAYOL’UN HAYATI
 • 1841’de İstanbul’da doğdu.
 • 1847 yılında Fransa’ya döndü ve “EcoleNationaleSuperieuredesMines” okulunu bitirdi.
 • 1860’da Commentry’de"Compagnie de CommentryFourchambeauDecazeville« de yardımcı mühendis olarak işe başaldı.
 • 1866’da batmak üzere olan Commentry şirketini kurtardı.
 • Hava Etkisi İle Maden Kömürünün Bozulması ve İçten Yanması, Maden İşletmeleri Nedeniyle Toprakların Kayması, CommentryKömür Havzasının Oluşması ve Delta Teorileri’
 • Endüstriyel ve Genel Yönetim (Administration_Endustrielle et Générale)isimli kitabında yönetim anlayışını bütüncül bir şekilde ortaya koydu.
 • 1925 yılında 84 yaşında öldü.
henr fayol un ya adi i d nem n zell kler
HENRİ FAYOL’UN YAŞADIĞI DÖNEMİN ÖZELLİKLERİ
 • Avrupa’da İtalya birleşmesini tamamladı, Rusya serflere özgürlüklerini verdi.
 • Karl Marx’ın “DasCapital” eserinin I. cildini tamamladı.
 • Rusya’da Ekim Devrimi gerçekleşti ve Sovyetler Birliğinin kuruldu.
 • Amerika’da iç savaş patlak verdi.
 • Başkan Woodrow Wilson ABD'yi I. Dünya Savaşı‘na sokarak savaşın sonucunu İtilaf Devletleri'nin lehine değiştirdi.
henr fayol un y netsel k urami
HENRİ FAYOL’UN YÖNETSEL KURAMI
 • Yönetim ilkelerini kavramsal çerçevede bir araya getiren ilk düşünürdür.
 • 1916 yılında yayınlanan Endüstriyel ve Genel Yönetim (Administration Industrielle et Générale) kitabını yayınladı.
 • Eseri 1908’de Saint Etienne Madencilik Sanayi Birliği’nin verdiği konferansın geliştirilmiş halidir.
 • Yönetim sürecinde bilimsel örgütlenmeyi benimsemiştir.
 • Fayol işletmecilik eylemlerini teknik, ticari, mali, güvenlik, muhasebe ve yönetim olmak üzere altı grupta topladı.
 • Fayolyalnız yönetimi ele almış, diğerlerini ise “kolayca anlaşılır” olarak nitelemiştir.
 • Yönetim süreçlerini planlama, örgütleme, emretme, koordinasyon ve kontrol olarak gruplamıştır.
y net m s re ler
YÖNETİM SÜREÇLERİ :

A. PLANLAMA

 • Öngörmek olarak tanımlar. Öngörmek, geleceği dikkatlice incelemek ve eylem programını ortaya koymaktır .
 • Planlamaya üst yönetici kademeleri ve alt yönetim kademeleri de önem vermeli ve katılmalıdır.
 • Uygulama yönünden geçerli olabilecek bir planda,

Teknik, Devamlılık, Esneklik ve Gerçeklik olmalıdır.

b organ ze etmek
B. ORGANİZE ETMEK
 • İşletmenin, sosyal ve materyal olmak üzere çift yapısını oluşturmaktır.
 • Bir işletmeyi organize etmek işleyişinde onu gerekli olan her şeyle donatmaktır .
 • eserinde organizasyona ilişkin bölümde insan kaynaklarına ilişkin konular üzerinde durmuştur.
 • Personelin istihdamı, ücretlendirme, formasyon, ödüllendirme ve isten çıkarma.
 • Kurmay personel, gerekli bilgi ve zamana sahip olan ve esas sorumluluğu yöneticiye yardımcı olan örgüt çalışanıdır.
c kumanda etmek
C. KUMANDA ETMEK
 • Kumanda etmek personeli çalıştırmaktır.
 • Kumanda fonksiyonu birim yöneticileri tarafından yerine getirilir ve her yönetici kendi biriminden sorumludur.
 • Komuta eden yönetici şu özelliklere sahip olmalı:
 • Personeli tanımalı,
 • İşe yaramayanları işten çıkarmalı,
 • İşin gerçekleri ile çalışanların uyumunu sağlayabilmeli,
 • Örnek olmalı,
 • Süresel denetlemelerde bulunmalı,
 • Fazla ayrıntılarla ilgilenmemeli,
 • Birlik, enerji, inisiyatif ve sadakat kavramlarını

çalışanlar işlemeli.

d koord ne etme
D. KOORDİNE ETME
 • Bütün çabaları ve bütün işlemleri uyumlaştırmak, birleştirmek ve birbirine bağlamaktır.
 • Araçları amaçlara uygun hale getirmektir.
 • Temel araçlar bütün birim yöneticilerinin katıldığı toplantılardır.
 • Eşgüdüm veya eşgüdümleme olarak da isimlendirilir.
 • Koordinasyondan beklenen örgüt birimleri arasındaki işbirliği ve uyumu gerçekleştirerek örgütün başarısını sağlamaktır.
e kontrol etmek
E. KONTROL ETMEK
 • Kontrol fonksiyonu, her şeyin verilen emirlere ve var olan kurallara uygun şekilde olmasını gözetlemektir.
 • Amacı: örgütün isleyişindeki hata ve eksiklikleri ortaya çıkararak tamir etmek ve bir daha yapılmasının önüne geçmektir.
 • Her yönetici kendi ilke ve kurallarını ortaya koymalı.
 • Yöneticide en alt basamaklarda fiziksel yetenektir, basamaklarda yükseldikçe eğitimin rolü artar.
y netsel kuraminin e t m y net m nde uygulamasi
YÖNETSEL KURAMININ EĞİTİM YÖNETİMİNDE UYGULAMASI
 • Eğitim yönetiminde uygulanması yöneticilerin görev tanımlanması hususunda oldukça fazla yarar getirmiştir.
 • Yönetimi formal kalıba sokması,informalyanı çok kuvvetli olan eğitim kurumlarında, sadece formal bazda yönetim uygulama sıkıntılı olabilmektedir.
 • İnformalyapıyı görmemezlikten gelen yöneticiler ve onların emir ve kumanda ile yönetim şekilleri okul yönetiminde sıkıntılarına neden olmaktadır.
 • Yönetim süreçlerinde karar sürecinin önemini görememiş ve planlama başlamış, ancak okul yöneticisi önce neyi planlayacağına karar vermek zorundadır.
 • Fayol’un emretme ve kontrol gibi katı terimlerle tanımladığı görevleri, özellikle okul düzeyinde tam anlamıyla uygulanması problemlere yol açmaktadır.
y netsel kuramina get r len ele t r ler
YÖNETSEL KURAMINA GETİRİLEN ELEŞTİRİLER
 • Fayol yönetimi, altı temel eylemden biri olarak görmüştür. Halbuki yönetim, geri kalan beş eylemin planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu ve kontrolüdür.
 • Artık yönetimde emretme ve yöneltme kadar, teşvik, etki ve harekete geçirme görevleri de bulunmaktadır.
 • İnsan davranış ve psikolojisini ihmal etmiştir.
 • İnsanı ekonomik bir unsur ve adeta yönlendirilmesi gereken

bir robot olarak algılamışlardır.

 • Örgütün fiziksel yapılarına öncelik verilmiş, beşeri

faktör olan insan unsuru ihmal edilmiştir.