Zakon op e gravitacije
Download
1 / 28

ZAKON OP?E GRAVITACIJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Znaš li zapovijed što vlada nebesima? Možeš li postaviti njihova pravila na Zemlji ? (Knjiga o Jobu). ZAKON OPĆE GRAVITACIJE. Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1. … kako ste uspjeli doći do svojih nevjerojatnih otkrića ? Newton: Razmišljajući o njima .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZAKON OP?E GRAVITACIJE' - isleen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zakon op e gravitacije

Znaš li zapovijed što vlada nebesima?

Možeš li postaviti njihova pravila na Zemlji ?

(Knjiga o Jobu)

ZAKONOPĆE GRAVITACIJE

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

… kakosteuspjelidoći do svojihnevjerojatnihotkrića?

Newton: Razmišljajući o njima.


Zakon opće gravitacije - značaj

…centriptalna akceleracija Mjeseca u njegovoj orbiti i akceleracija

tijela na Zemlji istog su porijekla…

Nebeska i Zemaljska gibanja odvijaju se po istim zakonitostima…

Newton, Prinicipia

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1


Otkri e
Otkriće

Ideja: omjeriti ubrzanja Mjeseca

i ubrzanja tijela na Zemlji

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

Poznavajući udaljenost Mjesec-Zemlja (rMZ) zaključuje:

Otkuda poznaje udaljenost Zemlje i Mjeseca?

Aristarh sa Samosa, 300 pr.n.e. izračunao su: omjer rZsunce / rMZ ,

Eratosten, 200. pr.n.e. izračunao radijus Zemlje Rz,

Hiparh iz Nikeje, 170.g.pr.n.e. izračunao kvocijent rZM / RZ


Otkri e1
Otkriće

Aproksimacija

Sva je masa Zemlje skoncentrirana u njezinu središtu

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

Razrada - nova grana matematike - infinitezimalni račun

…jer sila među Zemljom i jabukom ovisi o njihovim masama,

sila među Zemljom i Mjesecom ovisi o njihovim masama,

tada mora biti:

sila među masama m1 i m 2 ovisi o m1 i m2

Gravitacijskasila


Gravitacijska sila

Zakon opće gravitacije - iskaz

Gravitacijskasila

Sila među tijelima masa m1 i m 2 na udaljenosti r je privlačna sila

koja djeluje duž spojnice tijela, a iznos joj je

G - opća gravitacijska konstanta jednaka za sve parove čestica u svemiru.

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

m2

F12

F21

m1


O gravitacijskoj konstanti g

Zakon opće gravitacije - konstanta G

O gravitacijskoj konstanti G

Univerzalna konstanta G = 6,6732 ·10-11 Nm2kg-2

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

Određuje se mjerenjem

Odredio je Lord Cavendish 1798.g. torzijskomvagom

“izvagao”Zemlju


Mjerenja gravitacijske konstante G

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1


Gravitacijsko polje

Zakonopćegravitacije - polje

Gravitacijskopolje

 • polje: prostor u kojem se osjeća djelovanje sile

 • gravitacijsko polje mase m1 :

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

 • - ovisi o masi koja ga uzrokuje (m1)

 • opada s kvadratom udaljenosti

 • Smjer: prema uzroku gravitacijske sile (m1)


Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1


Gravitacijsko ubrzanje g

Zakon opće gravitacije - vrijednost g

Gravitacijsko ubrzanje g

Koliko ubrzanje gravitacijska sila daje tijelu ?

Prema 2. N. zakonu:

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1


Gravitacijsko ubrzanje g1

Zakon opće gravitacije - vrijednost g

Gravitacijsko ubrzanje g

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

 • vrijedi za gibanja tijela blizu površine Zemlje jer

 • općenito je g ovisno o udaljenosti (visini) od Zemlje

 • Zemlja je spljoštena na polovima pa g na ekvatoru i polu

 • nije jednako

 • slobodni pad – ubrzano gibanje blizu površine Zemlje:

 • tijela padaju istim ubrzanjem neovisno o svojoj masi !


Zakon opće gravitacije - težina tijela

 • TežinatijelaG

 • - sila kojom tijelo djeluje na podlogu ili ovjes

 • hvatište joj je u osloncu ili ovjesištu

 • - težina nije sila na tijelo nego sila kojom tijelo djeluje

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

G – težina tijela (djeluje na podlogu)


Zakon opće gravitacije - težina tijela

Težinatijela

1. Težina je privlačna sila između tijela i Zemlje tj. gravitacijska sila

2. Težina je sila kojom zbog postojanja gravitacijske sile tijelo pritišće

ravnu i mirnu podlogu ili djeluje na mirni ovjes u zraku (dinamometar)

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

- podrazumjeva se rezultanta Fg i Fcfr radijalne komponente

centrifugalne sile zbog Zemljine rotacije

Fcfr = Fcfcosjj - zemljopisna širina

Fcfriznosi 3,5 %Fg

Uzgon u zraku iznosi 1 ‰Fg

3. Težina je vrijednost umnoška mg blizu površine Zemlje

- smatra se da se g određuje eksperimentalno te da uključuje

uzgon zraka i radijalnu komponentu centrifugalne sile


 • Sila teža Fg

 • - sila kojom Zemlja djeluje na tijelo

 • (Fg je rezultanta gravitacijske i centrifugalne

 • sila koja postoji zbog rotacije Zemlje i doprinosi 3 %)

 • hvatište sile teže je u težištu tijela, a smjer približno prema

 • središtu Zemlje

 • sila teža daje tijelu ubrzanje sile teže g i vrijedi Fg = mg

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

Fg

sila teža (djeluje na tijelo)


 • Sila teža i težina

 • - imaju jednake orijentacije, ali su im različita hvatišta

 • NE poništavaju jer NISU suprotno orijentirane

 • i NE djeluju na isto tijelo

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

Fg

sila teža (djeluje na tijelo)

G težina tijela (djeluje na podlogu)


 • 3. Newtonov zakon

 • - težina tijela (sila na podlogu) i reakcija podloge jesu suprotno

 • orijentirane - one su sile iz 3. N.z.

 • ne poništavaju se jer ne djeluju na isto tijelo

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

Poništavanje sila – ako djeluju na isto tijelo

Sila i protusila-suprotna smjera, jednaka iznosa, NE djeluju na isto tijelo

F reakcija podloge

(djeluje na tijelo)

G težina tijela

(djeluje na podlogu)


Gravitacijski potencijal j

Razlika potencijala

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

DW je rad (rad premještanja) potreban da se

masa m premjesti u razlici potencijala


sila koja premješta m

savladavajući gravitacijsku silu

Iz definicije rada

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

Uvrstimo u izraz za razliku potencijala


Gravitacijska potencijalna energija Ep

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

Za tijelo na visini h od površine Zemlje r = Rz i


Troma i teška masa

Masa tijela je

a) veća na Zemlji nego na Mjesecu

b) veća na Mjesecu nego na Zemlji

c) jednaka na Mjesecu i na Zemlji

d) ovisna o Mjesečevim mijenama

e) ne znam

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1


Troma i teška masa

Masa tijela je

a) veća na Zemlji nego na Mjesecu

b) veća na Mjesecu nego na Zemlji

c) jednaka na Mjesecu i na Zemlji

d) ovisna o Mjesečevim mijenama

e) ne znam

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1


Troma i teška masa

Troma masa Teška masa

Masa - mjera za tromost

Tijelo mase m u gravitacijskom polju

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

sila teža

m

mg

F = ma

Fg = mg


Princip ekvivalencije trome i teške mase

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1


Centar mase

 • definira se za tijelo ili fizički sustav

 • točka u kojoj je skoncentrirana masa tijela/sustava

 • položaj centra mase R određen je raspodjelom mase

 • tijela/sustava

 • - relacija za izračunavanje položaja centra mase:

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

ukupna masa tj.

suma svih masa

mase m


Centar mase tijela

 • - relacija za izračunavanje položaja centra mase:

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

za kontinuiranu raspodjelu

mase opisanu gustoćom • Težište tijela FIZIKA 1

 • točka na tijelu u kojoj je hvatište sile teže

 • osim o raspodjeli mase tijela ovisi i o sili teži

 • kada je sila teža nepromjenjenog iznosa u svakoj točki

 • tijela tada se težište podudara s centrom mase...

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1


Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur

Visina 450 m

Težište 2 cm ispod centra mase

...jer je sila teža ovisna o visini,

manja je na većoj visini..

..donja polovica tornjeva je teža od gornje pa je težište tornjeva bliže tlu

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1