Sådan laver man papir - PowerPoint PPT Presentation

s dan laver man papir n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sådan laver man papir PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sådan laver man papir

play fullscreen
1 / 5
Sådan laver man papir
163 Views
Download Presentation
ishi
Download Presentation

Sådan laver man papir

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sådan laver man papir Illustrationer findes også i hæfterne ”Papir skal genbruges”, som du også finder på http://affald.dk/da/undervisere/undervisningsmaterialer.html?view=intro&id=72