1 / 33

Børnearbejde i Indien

Børnearbejde i Indien. Sonja Salminen. Hvad laver børnearbejdere?. Mellem 60 og 115 millioner børnearbejdere i Indien. 20% af alle børn under 14 arbejder uden for deres egen familie med husarbejde. Der er mellem 2 og 12 millioner børn, som arbejder i huset. Er bør nearbejde altid f orkert?.

kaya
Download Presentation

Børnearbejde i Indien

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Børnearbejde i Indien Sonja Salminen

 2. Hvad laver børnearbejdere?

 3. Mellem 60 og 115 millioner børnearbejdere i Indien. 20% af alle børn under 14 arbejder uden for deres egen familie med husarbejde. Der er mellem 2 og 12 millioner børn, som arbejder i huset.

 4. Er børnearbejde altid forkert?

 5. 15 millioner børn arbejder som slaver

 6. Hvorfor børnearbejde?

 7. Hvad skal vi gøre? • Boykotte? • Hjælpe børnene økonomisk? • Sørge for skoler? • Kan de arbejde og gå i skole samtidigt?

 8. Hvad laver børnearbejdere? • Sælger varer • Pudser sko • Drenge arbejder ofte med byggeri • I marken • På fabrikker • Pigerne arbejder ofte med husligt arbejde • Og prostitution • De laver tændstikker og røgelsespinde i Indien • Børn vasker op i Indien • Børn hjælper mor med hjemmeproduktion af papirsposer • Piger arbejder på bordel i Bombay • I Indien lever mange børn af at tigge • I Nepal kidnapper man piger til prostitution i Indien – her lever de som slaver • Børn arbejder ved højovne • Børn sidder på hug på gulvet i timevis og arbejder med at sy

 9. Hvorfor børnearbejde? • Børn er en billig arbejdskraft • Børn er lette at styre • Børn er en fleksibel arbejdskraft • Kulturelle vilkår som forstærker årsager til børnearbejde

 10. Argumenter imod • Børnearbejde er ødelæggende for børns helbred • Børnearbejde forhindrer børns udvikling • Børnearbejde er økonomisk udnyttelse af børn • Børnearbejde forhindrer samfundsmæssig udvikling • Børnearbejde adskiller børn og forældre • Hvis børn arbejder, har de ikke tid og kræfter til skole og uddannelse • Børn vænner sig til en indtægt

 11. Hvis børn har travlt med arbejde kan de ikke: • Lege • Spille bold • Fantasere • Læse • Snakke med kammerater Kort sagt: udvikle sig!

 12. For børnearbejde • Børn hjælper med til at forsørge familien • Børn bliver en integreret del af samfundsfællesskabet • Børnene føler sig værdifulde og stolte • Børn opfattes som en ressource – som produktive borgere

More Related