Download
b rnearbejde i indien n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Børnearbejde i Indien PowerPoint Presentation
Download Presentation
Børnearbejde i Indien

Børnearbejde i Indien

242 Views Download Presentation
Download Presentation

Børnearbejde i Indien

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Børnearbejde i Indien Sonja Salminen

 2. Hvad laver børnearbejdere?

 3. Mellem 60 og 115 millioner børnearbejdere i Indien. 20% af alle børn under 14 arbejder uden for deres egen familie med husarbejde. Der er mellem 2 og 12 millioner børn, som arbejder i huset.

 4. Er børnearbejde altid forkert?

 5. 15 millioner børn arbejder som slaver

 6. Hvorfor børnearbejde?

 7. Hvad skal vi gøre? • Boykotte? • Hjælpe børnene økonomisk? • Sørge for skoler? • Kan de arbejde og gå i skole samtidigt?

 8. Hvad laver børnearbejdere? • Sælger varer • Pudser sko • Drenge arbejder ofte med byggeri • I marken • På fabrikker • Pigerne arbejder ofte med husligt arbejde • Og prostitution • De laver tændstikker og røgelsespinde i Indien • Børn vasker op i Indien • Børn hjælper mor med hjemmeproduktion af papirsposer • Piger arbejder på bordel i Bombay • I Indien lever mange børn af at tigge • I Nepal kidnapper man piger til prostitution i Indien – her lever de som slaver • Børn arbejder ved højovne • Børn sidder på hug på gulvet i timevis og arbejder med at sy

 9. Hvorfor børnearbejde? • Børn er en billig arbejdskraft • Børn er lette at styre • Børn er en fleksibel arbejdskraft • Kulturelle vilkår som forstærker årsager til børnearbejde

 10. Argumenter imod • Børnearbejde er ødelæggende for børns helbred • Børnearbejde forhindrer børns udvikling • Børnearbejde er økonomisk udnyttelse af børn • Børnearbejde forhindrer samfundsmæssig udvikling • Børnearbejde adskiller børn og forældre • Hvis børn arbejder, har de ikke tid og kræfter til skole og uddannelse • Børn vænner sig til en indtægt

 11. Hvis børn har travlt med arbejde kan de ikke: • Lege • Spille bold • Fantasere • Læse • Snakke med kammerater Kort sagt: udvikle sig!

 12. For børnearbejde • Børn hjælper med til at forsørge familien • Børn bliver en integreret del af samfundsfællesskabet • Børnene føler sig værdifulde og stolte • Børn opfattes som en ressource – som produktive borgere