ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Download
1 / 78

ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2547-2551 - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2547-2551. ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2547-2551. การทำยุทธศาสตร์. ผู้นำการทำยุทธศาสตร์. เป็นผู้ลงมือกระทำ (Doer). ผู้นำการทำยุทธศาสตร์. เป็นผู้ลงมือกระทำ ( Doer ). เป็นผู้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง (Mover). เป็นผู้ลงมือกระทำ ( Doer ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2547-2551' - isabelle-whitfield


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. 2547-2551


ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. 2547-2551


การทำยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ผู้นำการทำยุทธศาสตร์

เป็นผู้ลงมือกระทำ

(Doer)


ผู้นำการทำยุทธศาสตร์

เป็นผู้ลงมือกระทำ (Doer)

เป็นผู้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง

(Mover)


เป็นผู้ลงมือกระทำ ( Doer)

เป็นผู้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง (Mover)

ผู้นำการทำยุทธศาสตร์

เป็นผู้ทำสิ่งแปลก ๆ เขย่าวงการ

(Shaker)


เป็นผู้ลงมือกระทำ ( Doer)

เป็นผู้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง (Mover)

เป็นผู้ทำสิ่งแปลก ๆ เขย่าวงการ (Shaker)

ผู้นำการทำยุทธศาสตร์การประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอกการประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอก


การประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอกการประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอก

SWOT Analysis


การประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอกการประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอก

SWOT Analysis

ระดมความคิดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


การประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอกการประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอก

การวางแผนยุทธศาสตร์(Strategic planning)


การประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอกการประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอก

การวางแผนยุทธศาสตร์(Strategic planning)

กำหนดวัตถุประสงค์ (Objective setting)


การประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอกการประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอก

การวางแผนยุทธศาสตร์(Strategic planning)

กำหนดวัตถุประสงค์ (Objective setting)

ระบุทิศทางภารกิจ (Mission setting)


การประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอกการประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอก

การวางแผนยุทธศาสตร์(Strategic planning)

กำหนดวัตถุประสงค์ (Objective setting)

ระบุทิศทางภารกิจ (Mission setting)

การกำหนดเป็นเป้าหมาย (Goal setting)


การประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอกการประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอก

การวางแผนยุทธศาสตร์(Strategic planning)

กำหนดวัตถุประสงค์ (Objective setting)

ระบุทิศทางภารกิจ (Mission setting)

การกำหนดเป็นเป้าหมาย (Goal setting)

กำหนดยุทธศาสตร์ (Strategy development)


การประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอกการประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอก

การวางแผนยุทธศาสตร์(Strategic planning)

กำหนดวัตถุประสงค์ (Objective setting)

ระบุทิศทางภารกิจ (Mission setting)

การกำหนดเป็นเป้าหมาย (Goal setting)

กำหนดยุทธศาสตร์ (Strategy development)

ระดมความคิดผู้มีส่วนได้-เสีย


การประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอกการประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอก

การวางแผนยุทธศาสตร์

นำเสนอยุทธศาสตร์


การประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอกการประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอก

การวางแผนยุทธศาสตร์

นำเสนอยุทธศาสตร์

ขอความเห็นชอบจาก ค.ร.ม.


การประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอกการประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอก

การวางแผนยุทธศาสตร์

นำเสนอยุทธศาสตร์

ขอความเห็นชอบจาก ค.ร.ม.

จัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ


การประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอกการประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอก

การวางแผนยุทธศาสตร์

นำเสนอยุทธศาสตร์

ดำเนินยุทธศาสตร์


การประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอกการประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอก

การวางแผนยุทธศาสตร์

นำเสนอยุทธศาสตร์

ดำเนินยุทธศาสตร์

โครงการ (Project)


การประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอกการประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอก

การวางแผนยุทธศาสตร์

นำเสนอยุทธศาสตร์

ดำเนินยุทธศาสตร์

โครงการ (Project)

งบประมาณ (Budget)


การประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอกการประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอก

การวางแผนยุทธศาสตร์

นำเสนอยุทธศาสตร์

ดำเนินยุทธศาสตร์

โครงการ (Project)

งบประมาณ (Budget)

ระเบียบวิธีปฏิบัติ (Procedure)


การประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอกการประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอก

การวางแผนยุทธศาสตร์

นำเสนอยุทธศาสตร์

ดำเนินยุทธศาสตร์

ควบคุมยุทธศาสตร์


การประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอกการประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอก

การวางแผนยุทธศาสตร์

นำเสนอยุทธศาสตร์

ดำเนินยุทธศาสตร์

ควบคุมยุทธศาสตร์


การประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอกการประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอก

การวางแผนยุทธศาสตร์

นำเสนอยุทธศาสตร์

ดำเนินยุทธศาสตร์

ควบคุมยุทธศาสตร์

จัดตั้งมาตรฐาน


การประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอกการประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอก

การวางแผนยุทธศาสตร์

นำเสนอยุทธศาสตร์

ดำเนินยุทธศาสตร์

ควบคุมยุทธศาสตร์

จัดตั้งมาตรฐาน

วัดผลปฏิบัติ


การประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอกการประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอก

การวางแผนยุทธศาสตร์

นำเสนอยุทธศาสตร์

ดำเนินยุทธศาสตร์

ควบคุมยุทธศาสตร์

จัดตั้งมาตรฐาน

เปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐาน

วัดผลปฏิบัติ


การประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอกการประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอก

การวางแผนยุทธศาสตร์

นำเสนอยุทธศาสตร์

ดำเนินยุทธศาสตร์

ควบคุมยุทธศาสตร์

จัดตั้งมาตรฐาน

เปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐาน

วัดผลปฏิบัติ

ดำเนินการแก้ไข


การประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอกการประเมินสภาวะแวดล้อมใน-นอก

การวางแผนยุทธศาสตร์

นำเสนอยุทธศาสตร์

ดำเนินยุทธศาสตร์

ควบคุมยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. 2547-2551


ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. 2547-2551


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • 1. กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต

 • ปม. ปศ. กวก.

  • กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต

  • พด. ชป. สปก.

  • กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

  • และระบบสหกรณ์ กตส. กสส. กสก.

  • กลุ่มอำนวยการ

  • สป.กษ. สศก. มกอช.


  กลไกการทำงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • - คณะกรรมการจัดทำแผนฯ

  • ประชุมทุกจันทร์ , พุธ

  • คณะทำงานจัดทำแผนฯ

  • ประชุมทุกวันอังคาร , พฤหัส


  การทำยุทธศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


  Location level

  ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์Location & Level

  เป้าหมายการพัฒนา ที่ชัดเจน

  KPI


  ครัวของโลกตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์

  ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์

  ท่องเที่ยวโลก

  ศูนย์กลางแฟชั่น


  กำหนดตำแหน่งความเป็นเลิศในตลาดโลกกำหนดตำแหน่งความเป็นเลิศในตลาดโลก

  สาขาบริการ- การเป็น 1 ใน 10 ประเทศท่องเที่ยวโลก

  - การเป็นศูนย์กลางแฟชั่น

  สาขาอุตสาหกรรม- การเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

  สาขาเกษตร- การเป็นครัวของโลก  ความสำคัญของการเกษตร 2546

  ภาพรวม

  ด้านการผลิต

  ด้านการตลาด

  • พื้นที่ประเทศ 41% เป็น

  • พื้นที่เกษตรกรรม

  • ประชากร 40 % เป็น

  • เกษตรกร

  • เป็นผู้ส่งออกอันดับที่ 14

  • ของโลกและที่ 1 ในเอเชีย

  • เกินดุลการค้ามาตลอด

  • เป็นฐานการผลิตสินค้า

  • สำคัญของประเทศ

  • องค์ความรู้จากภูมิปัญญา

  • ท้องถิ่นมีหลากหลาย

  • มีสินค้าเกษตรหลายหลาย

  • สนองความต้องการของ

  • ผู้บริโภค

  • มีความปลอดภัยด้าน

  • อาหาร


  ปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตรปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร

  131 ล้านไร่ (41 % ของพื้นที่ประเทศ)

  พื้นที่เกษตรกรรม

  พื้นที่สามารถพัฒนาเป็นเขตชลประทาน 36 ล้านไร่

  เขตชลประทาน 22 ล้านไร่

  นอกเขตชลประทาน 109 ล้านไร่

  มีผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง

  ที่ดิน

  การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ถูกต้องตามศักยภาพของที่ดิน

  ดินมีปัญหา ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ฯ


  วิสัยทัศน์ปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกระทรวงหลักด้านการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของโลกผู้บริโภคปลอดภัยเกษตรกรไทยมั่งคั่ง


  พันธกิจปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

  1.

  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิต

  2.

  3.

  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้มาตรฐาน

  ส่งเสริมสถาบันเกษตรกร และเกษตรกรให้พึ่งพาตนเอง

  ได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี อาชีพมั่นคง

  4.


  เป้าประสงค์ปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร

   การผลิตทางการเกษตรสอดคล้องกับ

  การตลาด และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

   เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและฐานะดีขึ้น


  เป้าหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

  สาขาเกษตรมีมูลค่า 1 ล้านล้านบาท

  ระบบการผลิตทางการเกษตรปลอดภัย

  เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน 1.35

  ล้านราย

  เกษตรกรพ้นความยากจนโดยมีรายได้ขั้นต่ำ

  120,000 บาท/ครัวเรือน/ปี


  1. การเพิ่มผลิตภาพ

  ยุทธศาสตร์

  5ด้าน

  2. การสร้างมูลค่าเพิ่ม

  3. การนำสินค้าเกษตร

  และอาหารสู่ตลาดโลก

  4. การทำให้เกษตรกร

  กินดีอยู่ดี

  5. การเพิ่มประสิทธิภาพ

  ระบบการบริหารจัดการ


  ยุทธศาสตร์ที่ 1

  การเพิ่มผลิตภาพ

  KPI : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตต่อหน่วย


  • ฟื้นฟูและปรับปรุงดิน : ดินแก้จน

  • วิจัยและพัฒนาด้านพืช ปศุสัตว์และประมง

  • ถ่ายทอดเทคโนโลยี : หนึ่งตำบล หนึ่งฟาร์มตัวอย่าง

  • พัฒนาสินค้าเกษตร 40 ชนิด โดยมี CPO บริหารจัดการ

  • ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อผลิตภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Economic Cooperation Strategy : ECS)


  ยุทธศาสตร์ที่ 2

  การสร้างมูลค่าเพิ่ม

  KPI :ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้า


  • ส่งเสริมระบบจัดการคุณภาพ

  • ส่งเสริมวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

  • แปรรูปผลผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

  • สร้าง Country Image ด้านสินค้าเกษตรและ

   อาหารของไทย


  ยุทธศาสตร์ที่ 3

  การนำสินค้าเกษตรและอาหารสู่ตลาดโลก

  KPI :จำนวนฟาร์มหรือโรงงานที่ได้มาตรฐาน


  • สร้างความปลอดภัยทางอาหาร

   Food Safety : GAP GMP HACCP

   CoC ฯลฯ

  • ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารใน ตลาดภายในและต่างประเทศ


  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความปลอดภัยทางอาหาร

  การทำให้เกษตรกรกินดีอยู่ดี

  KPI - ความสำเร็จของการแปลงทรัพย์สินให้เป็นทุน

  - จำนวนครัวเรือนที่พ้นขีดความยากจน


  • แปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน

  • ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

  • ยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการการเกษตร

  • ฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังพักชำระหนี้

  • ส่งเสริม “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “เกษตรทฤษฎีใหม่”

  • ประกันภัยพืชผล


  ยุทธศาสตร์ที่ 5จัดพื้นที่ทำกินให้เกษตรกร

  การเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบการบริหารจัดการ

  KPI : ความสำเร็จของแผนงาน / โครงการ

  ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์กระทรวง


  • ยกระดับเกษตรตำบลเป็นเกษตรตำบล CEO

  • พัฒนาระบบ IT ทางการเกษตร

  • สร้างฐานข้อมูลด้านเกษตรที่ดีที่สุดในประเทศ

  • สร้างระบบเตือนภัยพิบัติการเกษตร

  • เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารงาน

  • ให้บริการแก่เกษตรกรอย่างรวดเร็ว


  ตัวชี้วัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตัวชี้วัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ระดับกระทรวง4 ตัวชี้วัด

  กลุ่มภารกิจ

  พัฒนาการผลิต 4 ตัวชี้วัด

  ทรัพยากรการผลิต 4 ตัวชี้วัด

  ส่งเสริมและพัฒนา 3 ตัวชี้วัด

  กลุ่มอำนวยการ 9 ตัวชี้วัด

  รวม 24ตัวชี้วัด


  กลุ่มภารกิจพัฒนาการผลิตกลุ่มภารกิจพัฒนาการผลิต

  ประกอบด้วย

  กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์

  กรมประมง

  สร้างประเทศเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเป็นครัวของโลก

  วิสัยทัศน์


  กลุ่มภารกิจพัฒนาการผลิตกลุ่มภารกิจพัฒนาการผลิต

  พันธกิจ

  1. วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร

  2. พัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล

  3. ควบคุมกำกับดูแลตามกฎหมาย

  เป้าประสงค์

  1. พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการแข่งขัน

  2. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน


  กลุ่มภารกิจบริหารจัดการทรัพยากรกลุ่มภารกิจบริหารจัดการทรัพยากร

  เพื่อการผลิต

  ประกอบด้วย :กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

  วิสัยทัศน์ :ดินดีมีสิทธิครอบครองและน้ำสมบูรณ์เพิ่มพูน

  รายได้เกษตรกร


  กลุ่มภารกิจบริหารจัดการทรัพยากรกลุ่มภารกิจบริหารจัดการทรัพยากร

  เพื่อการผลิต

  พันธกิจ :1. พัฒนาทรัพยากรดินและน้ำเพื่อการเกษตร

  2. ปรับปรุงสิทธิในที่ดินของเกษตรกร

  3. ป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ

  เป้าประสงค์:1. ทรัพยากรดินและน้ำได้รับการพัฒนาเพื่อ

  เพิ่มผลิตภาพการผลิต

  2. ภัยธรรมชาติลดลง


  กลุ่มภารกิจส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มภารกิจส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

  และระบบสหกรณ์

  ประกอบด้วย:กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  วิสัยทัศน์:ส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมี

  ความเข้มแข็งสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ

  และปลอดภัย


  กลุ่มภารกิจส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และระบบสหกรณ์

  พันธกิจ:

  1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรการตลาด การบริหารจัดการ

  ข้อมูลข่าวสารให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

  2. ส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้ผลิตอาหารปลอดภัย

  และมีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อาหาร

  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคง

  ในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน

  4. ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส

  สามารถตรวจสอบได้


  เป้าประสงค์ และระบบสหกรณ์:

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

  2. ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย

  3. สร้างรายได้ภาคการเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมาย

  ของกระทรวง

  4. แก้ไขความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร


  กลุ่มอำนวยการ และระบบสหกรณ์

  ประกอบด้วย :

  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร


  การติดตาม และระบบสหกรณ์(Monitoring) และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

  ส่วนราชการจัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัด

  ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการให้สำนักงาน ก.พ.ร.

  31 มี.ค. 47

  31 พ.ค. 47

  ส่วนราชการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการ

  รอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค. 46 – 31 มี.ค. 47) ให้สำนักงาน ก.พ.ร.

  การติดตามผล

  สำนักงาน ก.พ.ร. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

  สำนักงาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษาติดตามความก้าวหน้า

  ของการปฏิบัติราชการ ณ ส่วนราชการ (Site visit :Pre-Evaluation)

  มิ.ย.-ก.ค. 47


  ส่วนราชการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองส่วนราชการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง

  (Self Assessment Report) ให้สำนักงาน ก.พ.ร.

  31 ต.ค. 47

  แก้ไข

  การประเมินผล

  สำนักงาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษาติดตามประเมินผล

  การปฏิบัติราชการ ณ ส่วนราชการ (Site visit : Post-Evaluation)

  ต.ค.-พ.ย. 47

  ม.ค. 48

  สำนักงาน ก.พ.ร. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

  คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล

  และสำนักงาน ก.พ.ร. นำเสนอคณะรัฐมนตรี

  ไม่อนุมัติ

  นายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

  นำผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับแรงจูงใจ

  มี.ค. 48


  การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล

  1. หน่วยการติดตามและประเมินผล

  1) หน่วยงานภายใน

  2) สำนักงาน ก.พ.ร. และ TRIS

  2. วิธีติดตามและประเมินผล

  1)ประชุม สัมมนา

  2) รายงาน (Self Assessment Report)

  3)ประเมินเจาะลึก (Site visit)

  3. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการติดตามและประเมินผล

  1)แบบมอบหมายงาน ระบุผู้รับผิดชอบ

  2) รายละเอียดเนื้องาน

  3) แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ


  สร้าง ความมั่นคง ให้กับผู้ผลิตสร้างคุณภาพชีวิต ให้กับผู้บริโภค

  ไทยเป็นครัวของโลก

  เกษตรกรมีรายได้

  120,000 บาท/ครัวเรือน/ปี

  ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ

  2547-2551


  สวัสดี ความมั่นคง ให้กับผู้ผลิต


  ad