MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 506 Views
 • Uploaded on

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ. Karşılaştırmalı Analiz Yüzde Analizi ( Dikey Analiz ) Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi, Yatay Analiz) Oran Analizi ( Rasyo Analizi ) Likidite Oranları Finansal Yapı Oranları Faaliyet Oranları Karlılık Oranları. ORAN ANALİZİ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - iram


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ

 • Karşılaştırmalı Analiz

  • Yüzde Analizi ( Dikey Analiz )

 • Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi, Yatay Analiz)

 • Oran Analizi ( RasyoAnalizi )

  • Likidite Oranları

  • Finansal Yapı Oranları

  • Faaliyet Oranları

  • Karlılık Oranları

tozkan


ORAN ANALİZİ

Bir işletmenin bir ya da birbirini izleyen hesap dönemlerine ait bilanço ve gelir tablolarında birbiri ile ilgili kalemlerin arasındaki ilişkileri oransal olarak belirler ve inceler.

tozkan


ORAN ANALİZİ

AMACI

İşletmenin borç ödeme gücünü, mali yapısını, faaliyet sonuçlarını, ekonomik varlıkların verimli ve ekonomik bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı konusunda bilgi verici ve geleceğe dönük kararlarda yardımcı veriler sağlayan oranları hesaplamaktır.

tozkan


1 bir d neme ait olabilece i gibi birden fazla d neme ait oransal de erlerin k yaslamas yap l r

ORAN ANALİZİ

 • UYGULAMA KOŞULLARI

 • 2) Birbiri ile ilişkisi olabilecek ve anlamlı sonuçlar verebilecek hesap kalemleri ve hesap grupları birbiriyle oranlanmalıdır.

1) Bir döneme ait olabileceği gibi birden fazla döneme ait oransal değerlerin kıyaslaması yapılır.

 • 3) Cari dönemde hesaplanan oranlar işletmenin önceki dönem ve dönemlerdeki değerleri kıyaslanabileceği gibi, sektöre ait standart oranlarla ya da sektördeki diğer işletmelerle kıyaslanabilirler.

tozkan


1 letmenin analizde kullanaca oranlar ncelikle belirlemesi gerekir

ORAN ANALİZİ

 • UYGULAMA

2) Kullanılacak olan oranların sayısı kesin olarak

belirlenemez; çünkü analizin amacına göre uygun

olan kalemler ya da gruplar arasında orantı

kurulacaktır.

Ancak temel olarak oranlar dört grupta toplanır:

1 ) İşletmenin analizde kullanacağı oranları öncelikle belirlemesi gerekir.

tozkan


ORAN ANALİZİ

Likidite Analizi Oranları

Finansal Yapı Analizi Oranları

Faaliyet Analizi Oranları

Karlılık Analizi Oranları

tozkan


ORAN ANALİZİ

Likidite Analizi Oranları

1. Cari Oran

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yab. Kaynaklar

İdeal oranı 2’dir

2. Likidite Oranı (Asit-Test)

(D.V - Stoklar) / Kısa Vadeli Yab. Kaynaklar

İdeal oranı 1’dir

3. Nakit Oranı

D.V - (Stoklar + Tic. Alacaklar) / Kısa Vadeli Yab. Kaynaklar

İdeal oranı ticari işletmelerde 0,20 -0,25

Sanayi işletmelerinde 0,10 - 0,15

tozkan


ORAN ANALİZİ

Likidite Analizi Oranları

YORUMU

İşletmenin kısa vadeli yabancı kaynaklarını ödeme gücünü belirten

oranlardır . Maddi duran varlıklar ile öz kaynaklar arasındaki ilişkiyi

anlamlandırır.

tozkan


ORAN ANALİZİ

Finansal Yapı Analizi Oranları

1. Kaldıraç Oranı

(K.V.Y.K + U.V.Y.K.) / Aktif Toplamı

İdeal oranı % 50 dir. Enflasyonist ortamlarda %60

kabul edilebilir bir orandır.

2. Öz kaynaklar / Aktif Oranı

Oranın % 50 olması istenir. Oran azaldıkça faiz yükü

ve üçüncü kişilerin baskısı artıyor demektir.

3. Finansman Oranı

Öz kaynaklar / (K.V.Y.K. + U.V.Y.K)

İdeal oranı 1 /1 ‘ dir

tozkan


ORAN ANALİZİ

Finansal Yapı Analizi Oranları

4. K.V.Y.K / Pasif Toplamı

Oranın 1 /3 olması istenir. Ancak sektöre göre değişebilecek

olan bu oranın daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için

likidite analizi oranlarının da dikkate alınması gerekir.

5. U.V.Y.K. / Pasif Toplamı

Endüstri işletmeleri için daha anlamlı olan bu oranın da 1 /3’

aşmaması istenir.

6. U.V.Y.K. / Devamlı Sermaye

Hizmet işletmelerinde 1/2’yi, endüstri işletmelerinde

1/3’ü aşmaması istenir.

tozkan


ORAN ANALİZİ

Finansal Yapı Analizi Oranları

7. Öz kaynaklar / M.D.V.

Oranın 1/1 olması istenir.

8. M.D.V. / U.V.Y.K.

Oranın 1’den büyük olması istenir.

tozkan


ORAN ANALİZİ

Finansal Yapı Analizi Oranları

YORUMU

işletmenin ekonomik yapısını oluşturan varlıklarının

finansmanında kullanılan kaynakların yapısını ,

uzun vadeli yabancı kaynakları ödeme gücünü ,

öz kaynak yeterliliğini ve kaynak dengesini belirten oranlardır.

tozkan


ORAN ANALİZİ

Faaliyet Analizi Oranları

1 . Stok Devir Hızı

Satılan Malın Maliyeti / Ortalama Stok

Ortalama Stok = (D.B .Stok. + D. S. Stok.) / 2

2. Alacakların Devir Hızı

Net Satışlar / Ortalama Ticari Alacaklar.

Ort.Tic.Alack.= (D.B.T. Alacaklar + D.S.T Alacaklar) / 2.

Alacakların devir hızının artması, işletmenin alacaklarını

vadesinde tahsil edebildiğini ve vadelerinin kısaldığını

ifade eder.

tozkan


ORAN ANALİZİ

Faaliyet Analizi Oranları

3. Alacakların Tahsil Süresi

Tic. Alacaklar. * 360 / Kredili Satışlar

4. Aktif Devir Hızı

Net Satışlar / Aktif Toplamı

Aktifin etkin kullanılıp kullanılmadığını gösterir.

5. İşletme Sermayesi Devir Hızı

Net Satışlar / Dönen Varlıklar

tozkan


ORAN ANALİZİ

Faaliyet Analizi Oranları

6. Net İşletme Sermayesi Devir Hızı

Net Satışlar / N. İşletme Sermayesi

7. Öz kaynaklar Devir Hızı

Net Satışlar / Öz kaynaklar

Öz kaynakların ne ölçüde verimli

kullanıldığını saptamada yararlanılır.

8. M.D.V. Devir Hızı

Net Satışlar / Maddi Duran Varlıklar

tozkan


ORAN ANALİZİ

Faaliyet Analizi Oranları

YORUMU

İşletmenin faaliyet sonuçlarının analizini belirten oranlardır.

tozkan


ORAN ANALİZİ

Karlılık Analizi Oranları

1. Aktifin Karlılığı

Net Dönem Karı / Aktif Toplamı

2. Öz kaynakların Karlılığı

Net Dönem Karı / Öz kaynaklar

3. Satışların Karlılığı

Net Dönem Karı / Net Satışlar

4. Brüt Kar Marjı

Brüt Satış Karı / Net Satışlar

tozkan


ORAN ANALİZİ

Karlılık Analizi Oranları

5. İş Hacmi Karlılığı

Faaliyet Karı / Net Satışlar

6. Ekonomik Karlılık Oranı

F.V.Ö.K / (Öz kaynaklar + Yabancı Kaynak)

7. Faiz Ödeme Oranı

(F.V.Ö.K + Faiz) / Faiz

tozkan


ORAN ANALİZİ

Karlılık Analizi Oranları

YORUMU

işletmenin varlıklarını verimli kullanıp kullanmadığını ,

kaynaklarını karlı kullanıp kullanmadığını, gerek

ana faaliyetlerinde gerekse tüm faaliyetlerinde karlı çalışılıp

çalışılmadığını, karlılığın işletme düzeyinde ve sektörde

yeterli olup olmadığını belirten oranlardır.

tozkan


ORAN ANALİZİ BİTTİ

Tüm ANALİZ’lerinizde kolaylıklar dilerim..

tozkan

tozkan