rv z ir nyelv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Árvíz Irányelv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Árvíz Irányelv

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Árvíz Irányelv - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Árvíz Irányelv. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/60/ EK IRÁNYELVE az árvízi kockázatok felméréséről értékeléséről és kezeléséről Dunai Ferenc ÉDUKÖVIZIG osztályvezető. Tartalom. Az Árvíz Irányelv célja Az árvíz Irányelv megszületésének okai Az árvíz Irányelv elemei és határidői

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Árvíz Irányelv' - ipo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rv z ir nyelv

Árvíz Irányelv

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/60/EK IRÁNYELVE

az árvízi kockázatok felméréséről értékeléséről és kezeléséről

Dunai Ferenc

ÉDUKÖVIZIG osztályvezető

tartalom
Tartalom
 • Az Árvíz Irányelv célja
 • Az árvíz Irányelv megszületésének okai
 • Az árvíz Irányelv elemei és határidői
 • Feladatok
 • Konkrét lépések
az i c lja az rv zi kock zatok felm r s re s kezel s re
Az ÁI céljaaz árvízi kockázatok felmérésére és kezelésére
 • keretet adjon a Közösség területén az árvízi kockázatok felmérésére és kezelésére az árvizekkel kapcsolatos, az emberi egészségre, a környezetre, a kulturális örökségre és a gazdasági tevékenységre gyakorolt káros következmények csökkentése érdekében
 • Fontos feladat a lakosság felkészítése és veszélyérzetének tudatosítása, információk átadása, bevonása az előzetes felmérésekbe és döntéshozatalba
 • Árvíz-belvíz-helyi vízkár
az i megsz let s nek okai i
Az ÁI megszületésének okai I.

A Víz Keretirányelv érvénybe lépése – árvizek hatásainak mérséklése

4) A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv[1]előírja, hogy a jó ökológiai és kémiai állapot elérése érdekében valamennyi vízgyűjtő kerületre vízgyűjtő-gazdálkodási tervet kell kidolgozni, ami hozzájárul majd az árvizek hatásainak enyhítéséhez.

Az árvízkockázat csökkentése ugyanakkor nem tartozik az említett irányelv fő célkitűzései közé, és nem veszi figyelembe az éghajlatváltozás által okozott jövőbeli árvízi kockázatokat sem. [ÁI]

az i megsz let s nek okai ii
Az ÁI megszületésének okai II.

Komoly árvizek Európában a 2000-es évek elején

slide6

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ÜTEMEZÉS

Törvények, rendeletek és közigazgatási intézkedések

2009.11.26.

Az Irányelv végrehajtásáért felelős hatóságok kijelölése

2010.05.26.

Előzetes árvízkockázat-értékelés elvégzése

2011.12.22.

Árvízveszélytérképek és árvízkockázati térképek

2013.12.22.

Árvízkockázat kezelési tervek elkészítése és közzététele

2015.12.22.

 • 2007.11.26. :
 • Irányelv hatályba lépésének időpontja
 • 2010.12.22. :
 • Árvízkockázat értékelések elhagyhatók, ha az adott területre jelölt dátum előtt készült hatástanulmány, vagy a veszély- és kockázati térképek elkészítéséről már döntöttek
 • Jelölt dátum előtt véglegesített árvízveszély- és árvízkockázati térképek felhasználhatóak (6. cikk kritériumai teljesülésével)
 • Jelölt dátum előtt véglegesített árvízkockázat-kezelési tervek felhasználhatóak (7. cikk kritériumainak teljesülésével)
magyarorsz gi v grehajt s k vizigek vkki konzorcium
Magyarországi végrehajtás KÖVIZIGEK-VKKI konzorcium

Felhasználható forrás

 • Projekt 2008/01 – 2009/12 : 700 MFt
 • Projekt 2008/01 – 2009/12 : 600 MFt
 • Projekt 2008/07 – 2010/06 : 1000 MFt
 • Projekt 2008/07 – 2010/06 : 400 MFt
 • Projekt 2009/07 – 2012/06 : 1000 MFt
 • Projekt 2010/07 – 2014/06 : 700 MFt
 • Projekt 2012/07 – 2014/06 : 600 MFt
slide8

Tevékenységek módszertani megalapozásaárvíz, belvíz, helyi vízkárOVSZ kiváltására megjelent 379/2007. (XII.23.) Korm .rendelet és a 94/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet felülvizsgálata

 • Előzetes kockázatbecslés metodikája
 • Veszélytérképezés metodikája
 • Kockázati térképezés metodikája
 • A kockázatkezelési tervezés metodikája
 • Informatikai háttér elkészítése
el zetes rv zi kock zatbecsl s
Előzetes árvízi kockázatbecslés

célja a lehetséges kockázatok megbecslése

A becslés legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) a folyó vízgyűjtő kerületének térképe a vízgyűjtők, részvízgyűjtők és .. adott esetben .. a part menti területek határait, jelöli a domborzatot és a területhasználatot;

b) a múltban bekövetkezett jelentős káros hatással bíró árvizek

c) a múltban bekövetkezett azon jelentős árvizek leírása, amelyek esetében hasonló jövőbeni események jelentős káros következményei előreláthatók; (részletes tartalmi követelménnyel)

Információk cseréjének biztosítása

Azon területek meghatározása, ahol jelentős árvízkockázat áll fenn

A nemzetközi vízgyűjtő esetén a meghatározást össze kell hangolni

slide10

Magyarországa Föld egyiklegzártabb medencéjében, annak legmélyebb fekvésű részén helyezkedik el.

A mértékadó árvizek szintje alatt fekszikaz ország területének

csaknem egynegyede,ahol 700 településen 2,5 millió ember él.

rv zi vesz lyt rk pek
Árvízi veszélytérképek

Az árvízi veszélytérképeknek azokra a földrajzi területekre kell kiterjedniük, amelyeket a következő forgatókönyvek szerint önthet el az árvíz:

a) alacsony valószínűségű árvizek vagy szélsőséges eseményekre vonatkozó forgatókönyvek;

b) közepes valószínűségű árvizek (a valószínű visszatérési idõ ≥ 100 év);

c) adott esetben nagy valószínűségű árvizek.

 • Valamennyi forgatókönyv esetében a következő elemeknek kell szerepelniük:
  • a) az elöntés mértéke;
  • b) vízmélységek vagy vízszintek értelemszerűen;
  • c) adott esetben az áramlási sebesség vagy a vonatkozó vízhozam.
rv zi vesz lyt rk pek1
Árvízi veszélytérképek

Az árvízi terhelés mértéke:

 • MÁSZ
 • LNV
 • Különböző valószínűségű NQ-hoz (árhullámhoz) tartozó felszíngörbe
 • Különböző valószínűségű árhullámhoz tartozó tartósság
  • Numerikus modellezés

Az árvízi veszély jellemzése:

a) jelenleg is mentesített területen

b) fejlesztésre tervezett területen

kiépítés mértéke, a védvonalak állékonysági biztonsága

c) nyílt ártéren

Egységes digitális topográfiai és helyrajzi-számos térképek

slide13

Árvízvédelmi művekkel védett folyók rendszerének bemutató sémája

vízgyűjtő terület szélessége

ártér

magaspart

hullámtér

töltés

mentesített ártér

nagyvízi meder

középvízi meder

Völgyszelvény

kisvízi meder

rv zi kock zati t rk pek
Árvízi kockázati térképek

az árvizekkel kapcsolatos potenciális káros következmények „feltérképezése”

 • potenciálisan érintett lakosok indikatív száma;
 • potenciálisan érintett terület gazdasági tevékenységének típusa;
 • a környezetszennyezéssel kapcsolatosan létesítmények, amelyek árvíz esetén esetleges környezetszennyezést okozhatnak, valamint
 • a potenciálisan érintett védett területek;
 • hasznosnak ítélt információk pl. hordaléktartalmú, illetve törmelék-áradások fordulhatnak elő.
 • a talajvízből származó áradások feltüntetése (eldönthető)
 • Pénzben nem mérhető károk
rv zi kock zat elemz se politikai nemzetgazdas gi szempontb l elfogadhat m rt k e a kock zat
Árvízi kockázat elemzésePolitikai-nemzetgazdasági szempontból elfogadható mértékű-e a kockázat
 • A jelenleg is mentesített terület kiterjedésétől
  • A mentesítés szükségessége triviális
 • Az alsó vízgyűjtő belterületeinek, értékes területeinek a védelmétől
 • Folyamok, folyók, kisvízfolyások, belvíz-öblözetek
 • Területhasználati reform - támogatási rendszer kidolgozása elfogadtatása
rv zi kock zatkezel si tervek
Árvízi kockázatkezelési tervek

kockázatkezelési célkitűzések cél a kockázat csökkentése

megállapított célkitűzések elérésére irányuló intézkedések

cél a kockázat csökkentése

 • a potenciális károk csökkenthetősége
 • a terhelés fenntartható csökkentése
 • a védképesség – ellenállás javítása
 • a potenciális károk csökkenthetősége
  • alapvetően területhasználati,
  • területfejlesztési kérdés, VGT keretében vizsgálandó
 • a terhelés fenntartható csökkentéseaz árvízszintek- és az elöntési tartósságcsökkentését jelenti
  • A vízgyűjtőn elvégzendő beavatkozásoka VGT keretében vizsgálandó
   • talaj- és erdőgazdálkodás, lefolyáscsökkentés
   • Árvíztározás
  • Az öblözet mentén a terhelés csökkentése
   • árvízi levezető-képesség javításával (Nagyvízi Kezelési Terv)
   • árvízkapu építésével,
   • vésztározással, szükségtározással érhető el
 • A védképesség – ellenállás javításaa védvonal megerősítését jelenti
az rv zi kock zatkezel si tervek
Az árvízi kockázatkezelési tervek

kiterjednek

a megelőzésre, védelemre, felkészültségre

beleértve az árvíz előrejelzéseket és a korai riasztó rendszereket, valamint figyelembe veszik az adott vízgyűjtő vagy részvízgyűjtő jellemzőit. Az árvízi kockázatkezelési tervekbe bizonyos területek árvízesemények esetén történő ellenőrzött elárasztását is fel lehet venni.

(4) A valamely tagállamban kialakított árvízi kockázatkezelési tervek nem tartalmazhatnak olyan intézkedéseket, amelyek kiterjedésüknél és hatásuknál fogva jelentősen növelik az árvízi kockázatot az ugyanazon vízgyűjtőbe vagy részvízgyűjtőbe tartozó alvízi vagy felvízi más országokban, kivéve, ha ezek összehangolt intézkedések, és az érintett tagállamok a 8. cikk keretében egymás között megegyeztek a megoldásban. [ÁI]

slide18

Az első árvízi kockázatkezelési tervek alkotóelemei

 • az előzetes árvízi kockázatbecslés következtetései egységes összefoglaló térkép formájában a veszélyeztetett területek feltüntetésével
 • árvízi veszélytérképek és árvízi kockázati térképek, valamint az e térképek alapján levonható következtetések; „Öblözeti veszély- és kockázati terv” árvízi kockázatkezelési célkitűzések
 • ”Öblözeti fejlesztési koncepció terv” a célkitűzések elérését célzó intézkedések összefoglalása
  • Vízgyűjtő Gazdálkodás Terv
  • megvalósíthatósági tanulmány több változatban
  • a közös vízgyűjtők vagy részvízgyűjtők esetében a transznacionális hatású intézkedések
  • Az érintett tagállamok által meghatározott módszertan elemzése
 • „Vízgyűjtő-öblözeti vízkárelhárítási fejlesztési terv”
 • „A vízkárelhárítási vízjogi létesítési engedélyezési terv”
 • „A vízkárelhárítási vízjogi üzemelési engedélyezési terv”
 • „Felülvizsgálati, fenntartási”, „Operatív”, „Beavatkozási, logisztikai”, „Nyilvántartási”, „Lokalizációs” tervek
feladatok
Feladatok
 • VKI-vel való összehangolás (célkitűzések, költség-haszon elemzés)
 • Koordináció, harmonizáció
 • árvízi kockázatkezelési tervcsomagkészítés (a vízgyűjtő kerület szintjén összehangoltan egységes - egyetlen)
 • a közös vízgyűjtők vagy részvízgyűjtők esetében a transznacionális hatású intézkedések
 • Az érintett tagállamok által meghatározott módszertan elemzése
 • a nyilvánosság tájékoztatása és konzultáció

Intézkedések

Végrehajtási intézkedések és módosítások

Átmeneti intézkedések

Felülvizsgálatok, jelentések és záró rendelkezések

ceframe projekt
CEFRAME projekt
 • Vezető partner
  • Alsó-Ausztria Tartományi Kormány
 • Partnerek
  • Osztrák, cseh és szlovák minisztériumi szintű hivatalok, tartományi hivatalok, kutatóintézetek
  • Magyar részről: VKKI és ÉDUKÖVIZIG
 • Projektköltség és időbeliség
  • EU támogatás mértéke 85%, utófinanszírozott projekt
  • Összköltség: 3,4 millió Euró, magyar részvétel: 500.000 Euró
  • Időhorizont: 2009-2012
projekt c lok eredm nyek
Projekt célok, eredmények
 • Veszély- és kockázati térképek a Lajta folyó magyarországi szakaszára osztrák fél közreműködésével
 • Nemzetközi tapasztalatcsere, egyeztetett nemzetközi akcióterv kockázatcsökkentésre
 • Nemzetközi tapasztalatokat bemutató „legjobb gyakorlat” workshop
 • Nemzeti szintű metodikai projekt összehangolása a nemzetközi tapasztalatokkal és igényekkel
  • Nemzeti szabványokat és vízkárelhárítási stratégiákat összegző dokumentum (projektpartnert delegáló országok viszonylatában)
  • Területhasználat és érzékenység figyelembe vételével kárpotenciál meghatározásának metodikája (nemzetközileg egyezetett javaslat)
  • Vízkárelhárítás során hatékony terepi együttműködés céljára négynyelvű kifejezésszótár létrehozása
 • Határvízi együttműködés, kommunikáció-módszertan és adatcsere-formátumok meghatározása
 • Nemzetközi kockázatkezelési javaslatok kidolgozása Határvízi Bizottság számára
 • Árvíz és belvíz kérdéskörének együttes vizsgálata (felszín alatti vízmozgás)
k sz n m a figyelmet

Köszönöm a figyelmet!

dunai.ferenc@edukovizig.hu