a nyelv mint jelrendszer l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A nyelv, mint jelrendszer PowerPoint Presentation
Download Presentation
A nyelv, mint jelrendszer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

A nyelv, mint jelrendszer - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

A nyelv, mint jelrendszer. Összeállította:Dóber Valéria. Jelek és jelrendszerek. Életünk során nagyon sok jellel találkozunk A jelek eligazítanak, tájékoztatnak Mindent jelnek tekintünk, aminek jelentése van, s amit érzékszerveinkkel felfoghatunk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A nyelv, mint jelrendszer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a nyelv mint jelrendszer

A nyelv, mint jelrendszer

Összeállította:Dóber Valéria

jelek s jelrendszerek
Jelek és jelrendszerek
 • Életünk során nagyon sok jellel találkozunk
 • A jelek eligazítanak, tájékoztatnak
 • Mindent jelnek tekintünk, aminek jelentése van, s amit érzékszerveinkkel felfoghatunk
 • A jel mindig valamilyen jelrendszerbe tartozik
jelek s jelrendszerek 2
Jelek és jelrendszerek 2.
 • A jel észlelője számára mindig többet, mást jelent, mint ami a megjelenésekor közvetlenül felfogható
 • A jelek jelentése többnyire az emberek közötti megegyezésen alapszik
 • Fontos, hogy a kommunikációs folyamat részeként üzenetet hordoznak
a jelek fajt i 1
A jelek fajtái 1.
 • 1. eredetük szerint
 • A, természetes jelek (villámlás – a vihar, az égdörgés jele, elpirulás a zavar jele, a füst a tűz jele stb.)
 • B, mesterséges jelek (nyelvi jelek, térképjelek, közlekedési jelek stb.)
a jelek fajt i 2
A jelek fajtái 2.
 • Kapcsolódó fogalmak:
 • jelölő: ami a jelentést hordozza, pl. egy hangsor, egy kép,
 • Jelölt: az a fogalom, amelyet maga a jel felidéz
 • Jelentés, jeltárgy: az aktuális tárgy, fogalom stb. amire éppen akkor vonatkozik
a jelek fajt i 3
A jelek fajtái 3.

A jelölő és a jelölt viszonya alapján:

 • Ikonikus jel pl.: egy telefonfülkét jelölő rajz, amely kép felidézi a hasonló tárgyat; a jelölő és a jelölt közötti hasonlóságon alapszik a jelentés
 • Szimbolikus jel: a felidézett jelentés, a jelölt és a jelölő közötti kapcsolat jelképes; minden nyelvi jel szimbolikus
p lda az ikonikus jelekre
Példa az ikonikus jelekre
 • Jelölő: maga a látott kép
 • Jelölt: telefonálni lehet
 • Jelentés: itt telefonálhatsz
p lda a szimbolikus jelekre
Példa a szimbolikus jelekre
 • Jelölő:
 • Közlekedési, tájékoztató tábla
 • Jelölt: Magyarország@pont
 • Jelentés, jeltárgy:
 • itt, a táblával jelzett épületben internetezési lehetőség van
a nyelvi jelek
A nyelvi jelek
 • A nyelv is jelrendszer:egyedi, csak az emberre jellemző
 • A nyelvi jelek és a hozzájuk kapcsolódó szabályok bonyolult összefüggések, elvont gondolatok, érzések megfogalmazását is lehetővé teszik
 • A legkisebb nyelvi jel a szóelem=morféma (a legkisebb nyelvi jel, amelyiknek már önálló jelentése van
a nyelvi jelek 2
A nyelvi jelek 2.
 • A morfémák tő - és toldalékmorfémák lehetnek
 • A tőmorfémának fogalmi, a toldalékmorfémának viszonyjelentése van
 • Jelnek tekintjük a szavakat (lexémákat) is
 • Tágabb értelemben nyelvi jel a szószerkezet (szintagma) és a mondat is
a nyelvi jelek 3
A nyelvi jelek 3.
 • A nyelvi jel is jelöltből és jelölőből áll
 • A kommunikációban mindig a konkrét jeltárgyra, a valóság egy részletére, egy konkrét jelentés kifejezésére használjuk az adott nyelvi jelet
 • A nyelvi jelek többsége szimbolikus jel
 • Kivétel: hangutánzó és hangulatfestő szavak; itt a jelölő és a jelölt között valamilyen valóságos összefüggés van
p lda a nyelvi jel rtelmez s re
Példa a nyelvi jel értelmezésére
 • Házam
 • jelölő: a h-á-z-a-m hangok sora
 • Jelölt. Egy emberi lakóhely
 • ( a fogalmi jelentés)
 • Jelentés, a jeltárgy: a szövegösszefüggésben felidézett konkrét ház, a mely a beszélő tulajdona
 • A szó végén találkozunk egy toldalékmorfémával, amely járulékos jelentést hordoz, E/1 személyű tulajdonosra utal