Dr. Bognár Ágnes MBA Dr. Baráth Lajos Főigazgató - PowerPoint PPT Presentation

dr bogn r gnes mba dr bar th lajos f igazgat dr di sszil gyi s muel k rh z rendel int zet mak n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dr. Bognár Ágnes MBA Dr. Baráth Lajos Főigazgató PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dr. Bognár Ágnes MBA Dr. Baráth Lajos Főigazgató

play fullscreen
1 / 24
Dr. Bognár Ágnes MBA Dr. Baráth Lajos Főigazgató
130 Views
Download Presentation
inga-strickland
Download Presentation

Dr. Bognár Ágnes MBA Dr. Baráth Lajos Főigazgató

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MCE Konferencia 2007 A controlling gyakorlata CONTROLLING és ANNAK SZÜKSÉGESSÉGE EGY EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYBEN Dr. Bognár Ágnes MBA Dr. Baráth Lajos Főigazgató Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet, Makó

 2. A controlling feladata • Célok meghatározása (tervek és eszközök rögzítése) • Vezetői számviteli rendszer kialakítása (adatok és tervezési struktúra azonossága: rendszert áttekintése, az alkotóelemek használhatóságának felülvizsgálata, kiegészítése, rendszerbe foglalása) • Információ szolgáltatás (elemző vizsgálatok a tervek végrahajtásáról és környezeti tényezők hatásáról, piaci és gyártási informaciókról) • Visszacsatolás (hatásvizsgálatok; jövőorientált információk biztosítása vezetői döntésekhez)

 3. A controlling filozófia és gazdálkodásmód szabályzóköre MEGVALÓSÍTÁS (TÉNY) TERVEZÉS (TERV) SZÁMBAVÉTEL (TERV/TÉNY ELTÉRÉSELEMZÉS) JAVASOLT BEAVATKOZÁS Eltérés van-e? IGEN NEM

 4. A kórházi szervezet információs rendszerének folyamatábrája VIR beszámolás controlling alrendszer tervezés terv/tény ellenőrzés klinikai alrendszer gazdasági alrendszer

 5. A controlling alapfeladatait ezen kérdések világítják meg legjobban: • Tudja Ön pontosan, hogy a pénzt, mely termékekkel keresi és melyekkel veszti el? • Tudja Ön, hogy bizonyos intézkedések hogyan hatnak az eredményre? • Tudja Ön, hogy mitől emelkednek folyamatosan az általános költségek? • Időben megtudja Ön, hogy a terv szerint halad-e, vagy pedig letért a pályáról? • Át tudja ültetni a vállalati stratégiát konkrét eredmény-, és intézkedési tervekbe? • Piaci információk ismerete • Környezeti hatások ismerete

 6. Az egészségügyi szolgáltatást meghatározó sajátosságok A szolgáltatás és nem az „egészség” az áru Az ellátó dominanciája (információs aszimmetria) Egyedi kockázatvállalás: elviselhetetlen kockázat az egyén számára Nincs tartós egyensúly (ellátók keltette kereslet: korlát nélküli költségnövekedés) Az erőforrások korlátozottak, míg az igények korlátlanok, az elvárás, a cél : a ráfordítás minimalizálásával az egészségügyi ellátás optimalizálása révén az eredmény maximális legyen, ami egyenlő a jó, minőségi költséghatékony betegellátással.

 7. Miért van szükség az egészségügyben controllingra? Kórház bonyolult üzem: modern, komplex, humanitárius feladatú szolgáltató üzem, melyben • A kórház vezetésében érvényesülniük kell az üzemgazdasági elveknek • Vállalkozói gondolkodásmódra van szükség • Üzem- és munkaszervezési módszereket kell alkalmazni • Hatékonyságnak és gazdaságosságnak kell érvényesülnie • Egyes részeket privatizálni lehet - outsourcing

 8. A fedezeti pont meghatározása

 9. Controlling rendszer felépítési terve egy intézményben • menedzsment igénye szerint • tárgyi és személyi feltételek alapján • a controlling struktúrát intézményben belül általánosanhozzá kell igazítani a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti struktúrához és egyezőséget kell biztosítani a főkönyvi könyvelési struktúra és a controlling struktúra között. • a controllingot támogató érdekeltségi és felelősségi rendszer kialakítása • Orvosszakmai rendszer • Gazdasági rendszer • Vezetői információs rendszer

 10. A controlling struktúra kialakításának elvei a./ a számvitel és a controlling kapcsolata • vezetői számvitel • állandó és változó költségek meghatározása • költségviselők és költséghelyek a controlling szemléletben pontosan kerüljenek meghatározásra (nyereség centrumok, költség centrumok) • orvosi, ápolási, műtéti, szakrendelési, profil költségek • bérköltségek (orvos, nővér, egyéb alkalmazott) a költségviselőkön legyenek szétválasztva b./ beteg-nyilvántartási controlling • betegek mozgása osztályok között legyen követhető és dokumentált • betegeken elvégzett beavatkozások értéke kerüljön meghatározásra

 11. Költséggazdálkodás a controlling rendszerben • szakít a hagyományos számviteli felfogással • a gyógyító részlegekre fókuszál, a központi irányítást, központi, illetve társüzemi tevékenységeket, amennyiben azok gazdálkodását a gyógyító részlegek teljesítménye nem befolyásolja, külön kezeli. • belső elszámolási rendszer alkalmazása • folyamatos költségmonitorizálás • utókalkulációs kiigazítási szakasz • likviditásfigyelés

 12. A költségelosztás fő lépései • A közvetett (általános) költségek felosztása költséghelyenként • A termék közvetlen önköltségének meghatározása • A termék teljes önköltségének meghatározása • Fajlagos közvetlen és teljes önköltség meghatározása • Process controlling - folyamat-költségtervezés

 13. A controlling tervezés fő területei egy egészségügyi intézményben • A tervezésben a controllingnak koordináló, irányító, tanácsadó funkciója van az egész szervezetet érintőcsapatmunka során. • Költségvetési szerv, de nem elég csak a költségvetési terv • Teljesítménytervezés • Finanszírozás tervezés • Eredménytervezés (költségfedezet-számítás) • Pénzügyi tervezés(kiadásfedezet-számítás) A teljesítményből kiinduló költségterv, a teljesítményeket bevételekké, a költségeket kiadásokká alakítva állapítja meg a fedezetet (likviditás) – a pénzügyi helyzet tervezése • Költségtervezés és költséggazdálkodás

 14. Teljesítménytervezés egy kórházban

 15. A terv/tény kapcsolat koordinálása és a tervszámok megvalósulásának ellenőrzése Eltérések elemzése – tényadatok gyűjtése Megalapozottak-e a tervadataink? Milyen mértékben térnek el a tényadatok a tervektől? Milyen okra vezethetők vissza az eltérések? Döntéselőkészítő anyagok, beszámolók készítése Kontrolling terv/tény ellenőrzés

 16. 2006.évi költségvetési bevételek és kiadások alakulása

 17. 2006. év: elszámoló egységek fedezete controlling szemlélet szerintg

 18. A mutatószámok szerepe -Pénzügyi mutatószámok- Balanced scorecard (kiegyensúkyozott teljesítmény-mutatók rendszere) Benchmarking • Benchmark – viszonyítási pont • Értékes eszköz összehasonlításhoz • Lépés a teljesítménymérés és a célkitűzések megvalósítása felé • Megfontoltan kell használni, többféleképpen értelmezhető

 19. Controlling jelentés 2007. II. negyedév

 20. A controlling nehézségei az egészségügyben • Korszerűtlen költségvetési gazdálkodási szabályozás • Nem megfelelő (nem valós érték alapú) finanszírozás • Kiszámíthatatlan szabályozás, zárt kassza védelme • Orvosi dominancia érvényesülése közgazdasági szemlélet nélkül • Piaci és minőségi szempontok hiánya • Mi is a megfelelő stratégia??

 21. ÖSSZEFOGLALÁSMiért van szükség az egészségügyben controllingra? • Erőforrások korlátozottak, míg az igények korlátlanok, ez is indokolja a controlling megszervezését • Költséggazdálkodást kell biztosítani, ez áll a költségtervezésből és költségekkel való elszámolásból. • Belső költségelszámolást kell alkalmazni • Nyereség, és költség centrumokat kell kialakítani • Fokozottan kell figyelni a bevételekre, ez áll a teljesítmény tervezésből és erre alapozottan a bevétel tervezésből. • Finanszírozása azonos a vállalkozásokéval, 2,5 havi csúszással kerül elszámolásra a teljesítmény, ezért kiemelt feladat a fizetőképesség biztosítása, ez pedig szigorú bevétel és kötelezettségvállalás útján biztosítható. • A kórház bonyolult üzem.

 22. „Tőlünk függ, megtanuljuk-e az új játszmát, az új szabályokat, vagy a régi módon csináljuk tovább, és a legjobb játékosokká válunk egy olyan játszmában, amelyet többé már nem játszanak.” Larry Wilson

 23. Dr. Baráth Lajos: Az egészségügyi gazdálkodás legfontosabb kérdéseiről – Egészségügyi Gazdasági Szemle 1999.37,4; 421-426. Dr. Baráth Lajos: Pénzügyi tervezés elméleti kérdéseiről és ezek egészségügyi vonatkozásairól – Egészségügyi Gazdasági Szemle 2001.39,3; 219-225. Dr. Baráth Lajos: A funkcionális tervezés a gyakorlatban – Egészségügyi Gazdasági Szemle 2007. 44. évfolyam 4-5-6. Szám Bodor, ifj. Bodor, Bordás, Czakó, Méreg, Porkoláb, Vízvári, Weiner: Az egészségügyi intézmények controllingjának alapjai Körmendi, Tóth: Controlling a hazai szervezetek gazdálkodási gyakorlatában Kaplan, Norton: A stratégia központú szervezet Quinn: Intelligent Enterprise Dr. Bognár Ágnes: A kórházi controlling elmélete és gyakorlata - 2007. április 10- április 14. az SZTE Gazdaságtudományi Kar Egészségügyi Közgazdász Menedzser Szakosító képzős hallgatók gyakorlata a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézetben Felhasznált irodalom

 24. Köszönöm a figyelmüket!