styring av bilskader reparasjoner l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Styring av bilskader (reparasjoner) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Styring av bilskader (reparasjoner)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Styring av bilskader (reparasjoner) - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Styring av bilskader (reparasjoner). Nasjonal skade/lakk-konferanse 22. mars 2011 Advokat Ian Anders Tobiassen ( i.tobiassen@haavind.no ). Hva ”styrer” det juridiske forholdet mellom forsikringsselskap, bileier og verksted ?. -Forsikringsavtaleloven

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Styring av bilskader (reparasjoner)' - indiya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
styring av bilskader reparasjoner

Styring av bilskader (reparasjoner)

Nasjonal skade/lakk-konferanse 22. mars 2011

Advokat Ian Anders Tobiassen (i.tobiassen@haavind.no)

hva styrer det juridiske forholdet mellom forsikringsselskap bileier og verksted
Hva ”styrer” det juridiske forholdet mellom forsikringsselskap, bileier og verksted ?

-Forsikringsavtaleloven

-Forsikringsavtalen

-Forsikringsvilkårene

Verkstedavtale

(Kundeforhold)

det m skilles mellom ansvars og kaskoskade
Det må skilles mellom ansvars- og kaskoskade
 • Ansvarsskade:
  • Dekkes avskadevolders forsikringsselskap
  • Reguleres av alminnelige erstatningsprinsipper
 • Kaskoskade:
  • Dekkes av eget forsikringsselskap
  • Reguleres av FAL, forsikringsavtalen og forsikringsvilkår
ansvarsskade
Ansvarsskade
 • Ingen avtale mellom skadelidte og ansvarlig forsikringsselskap
 • Bilansvarsloven og skadeserstatningsloven gjelder
 • Alm. erstatningsrettslige prinsipper
  • Full erstatning
  • Skadelidtes tapsbegrensningsplikt
kaskoskade
Kaskoskade

Avtale mellom skadelidte og ansvarlig forsikringsselskap

FAL, forsikringsavtalen og forsikringsvilkårene gjelder

Full erstatning, med mindre annet er avtalt (avtalefrihet)

forsikringsvilk r som brukes
Forsikringsvilkår som brukes:

Selskapet kan avgjøre hvor reparasjon skal foretas.

eller

Selskapet kan avgjøre hvor reparasjon skal foretas. + merkostnader som følge av at selskapets anvisning av reparasjonssted ikke blir fulgt erstattes ikke.

forbehold om ikke dekke merkostnader n r anvist verksted ikke er brukt
Forbehold om ikke å dekke merkostnader når anvist verksted ikke er brukt
 • Ordlyden er klar:
  • Selv om selskapet kan avgjøre verkstedet som skal brukes, er konsekvensen kun at forsikringstaker ikke får dekket merkost ved å bruke ”eget verksted”
     • Forutsetter at anvisning ikke er en urimelig en ulempe for forsikringstaker
forsikringsavtalen og forsikringsvilk r er uklar
Forsikringsavtalen og forsikringsvilkår er uklar
 • Formuleringen:

Selskapet kan avgjøre hvor reparasjon skal foretas

 • Sier ingenting om konsekvensen av kundens ”ulydighet”
   • Er selskapet helt fri ansvar?
   • Kan selskapet gjennomføre ”anvist verksted” med tvang?
   • Kan erstatningen avkortes?
m l ses ved tolkning av forsikringsvilk rene
Må løses ved tolkning av forsikringsvilkårene
 • Tolkningsprinsipp:
  • Forsikringsavtaleloven § 6-1 sier at kunden skal ha ”full erstatning”
  • Forsikringsavtalen tolkes mot den som har utformet avtalen
  • I tillegg uttalelser i forsikringsavtalelovens forarbeider som gir veiledning
fals forarbeider nou 1987 24 side 127
FALs forarbeider - NOU 1987:24 – side 127

En vilkårsbestemmelse hvor selskapet forbeholder seg rett til å anvise reparasjons- eller gjenanskaffelsessted, vil kunne reise tilsvarende spørsmål. Dersom dette ikke uttrykkelig er gjort til en absolutt betingelse for erstatning overhodet og sikrede ikke ønsker å følge selskapets anvisning, må sikredes krav være begrenset til det beløp reparasjon eller gjenanskaffelse ville ha kostet på det anviste sted.

konklusjon
KONKLUSJON:

Ingen styringsrett ved ansvarsskade

Forsikringsvilkårene må leses nøye ved kaskoskade

De vanligste forsikringsvilkårene gir ikke forsikringsselskapene rett til å styre reparasjoner til forsikringsselskapets ”eget verksted”

Forsikredes krav kan etter vanlig vilkår bare avkortes med merkostnaden ved å bruke ”kundens verksted”

Men: Det er avtalefrihet mellom forsikrede og forsikringsselskap (Kan settes uttrykkelig vilkår om at erstatningsutbetaling er betinget av at forsikringsselskapets verksted er brukt.)

styring i strid med konkurranseloven
Styring i strid med konkurranseloven?
 • Misbruk av dominerende stilling?
  • Konkurranseloven § 11
 • Misbruk = forretningsnektelse ?
  • forsikringsselskap-verksted
 • Dominerende stilling (markedsmakt):
  • Markedsandel > 50 % - presumpsjon for markedsmakt
  • Markedsandel < 40 % - lite sannsynlig at markedsmakt
  • Markedsandel < 20 % - utelukket at markedsmakt
markedsandeler motorvognforsikring 31 12 2010
Markedsandeler motorvognforsikring 31.12.2010

IF 25,9 %

Gjensidige 28,3 %

Tryg 16,4 %

Sparebank 1 10,0 %

Codan 3,7 %

Konkurransetilsynet vurderte styring i 2002: IF hadde ikke markedsmakt (35,4 % og 32,2 % markedsandel)

Siden den gang lavere markedsandeler og flere aktører