slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM DAİRESİ BA PowerPoint Presentation
Download Presentation
T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM DAİRESİ BA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM DAİRESİ BA - PowerPoint PPT Presentation


 • 347 Views
 • Uploaded on

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Tarım Ürünleri İhracatı ve İthalatında Standardizasyon. Çiğdem KILIÇKAYA Daire Başkanı Mayıs 2006. Genel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM DAİRESİ BA' - ina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
T.C.BAŞBAKANLIKDIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Tarım Ürünleri
 • İhracatı ve İthalatında
 • Standardizasyon

Çiğdem KILIÇKAYA

Daire Başkanı

Mayıs 2006

genel
Genel
 • Globalleşme ve teknolojik gelişmeler sayesinde sağlık, çevre, insan hakları, tüketicinin korunması, güvenlik gibi kavramlar mal ticaretinde gittikçe daha belirleyici ve etkili hale gelmektedir.
 • Dünyada serbest pazar ekonomisi gittikçe yayılmaktadır.
 • Bu çerçevede, dünyada kabul gören kriterlere göre mal üretemeyen ülkelerin ve firmaların uluslararası rekabet şansı azalmaktadır.
 • Uluslar arası tüketicileri tanıma ve onları tatmin etme İdeal Pazarlama Hedefi olmalıdır.
genel1
Genel

Uluslararası ticaret ve ticarette rekabet arttıkça alıcı ülkelerin satıcıları yönlendirme talepleri artmaktadır.

İhracatımızın artması:

 • Düşük maliyetlere
 • Yüksek kaliteye
 • Ürün çeşitliliğine
 • Ve de dünyanın kabul ettiği standartlara uygun üretim yapmaya

bağlıdır.

ticari standart denetimlerinin amac
Ticari Standart Denetimlerinin Amacı
 • Tüketicinin korunması, sağlık koşullarına riayet edilmesi gibi insani koşulların yerine getirilmesi
 • Ticari itibarın ve ülke itibarının korunması
 • İhraç ürünlerinin imajının korunarak artırılması
 • Yoğun rekabet ortamında rekabet gücünün artırılması
 • İhracatın devamlılığının sağlanması
 • Ürünün tercih edilen ve aranır olmasının sağlanması
 • Ürünün güvenilir olmasının sağlanması
 • Standart konusunda bilinçli potansiyel tüketicinin memnuniyetinin sağlanması
tar m r nlerinde ticari kalite standar tlar n n fonksiyonu
Tarım Ürünlerinde Ticari Kalite Standartlarının Fonksiyonu
 • Ticari kalite standartları alıcılar ve satıcılar arasında ortak ticaret dili olarak kullanılmakta ve kalite kontrolüne referans oluşturmaktadır.
 • Ayrıca, tarım ürünlerinde standardizasyon uygulamasının;
 • uluslararası ticari kriterlerin uyumlaştırılıp, teşvik edilmesi,
 • ithalatçı, ihracatçı ve aracı arasında sağlıklı bir iletişim kurulması,
 • yüksek düzeyde kaliteli üretimin teşvik edilmesi
 • düzenli bilgi akışının muhafaza edilmesi
hracatta standardizasyon ve kalite kontrolleri
İhracatta Standardizasyon ve Kalite Kontrolleri
 • İhracatta standardizasyon ve kalite kontrolleri 1930 yılında yürürlüğe giren 1705 sayılı Kanunla başlamıştır.
 • 1994 yılından itibaren 4059 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşklat ve Görevleri Hakkındaki Kanun çerçevesinde her yıl yenilenen Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardiİzasyon Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir.
dtm b nyesinde st andardizasyon fa a liyetleri nin yap s
DTM Bünyesinde Standardizasyon Faaliyetlerinin Yapısı

Bölge Müdürlükleri

Laboratuvar

Grup Başkanlığı

20

1

Batı Anadolu

(İzmir)

(İzmir)

D

T

M

İç Anadolu

(Ankara)

2

Marmara

(İstanbul)

1

(İstanbul)

7

Güney Anadolu

(Mersin)

1

(Mersin)

8

Güneydoğu Anadolu

(Antep)

1

(Malatya)

7

Doğu Anadolu

(Erzurum)

2

Batı Karadeniz

(Samsun)

4

8

Doğu Karadeniz

(Trabzon)

1

(Trabzon)

Toplam

5

58

Toplam Denetmen Sayısı: 187

tar m r nleri d ticaretinde uygulanan standardizasyon faaliyetleri i
Tarım Ürünleri Dış Ticaretinde Uygulanan Standardizasyon Faaliyetleri (I)
 • İhracatta Zorunlu Standart Denetimi
 • İthalatta Uygunluk Değerlendirmesi
tar m r nleri d ticaretinde uygulanan standardizasyon faaliyetleri ii
Tarım Ürünleri Dış Ticaretinde Uygulanan Standardizasyon Faaliyetleri (II)

İhracatta Zorunlu StandartDenetimleri

 • Ürünler (Toplam 70 Ürün)

Yaş meyve ve sebzeler,

kuru ve kurutulmuş meyveler,

bakliyat, bitkisel yağlar,

pamuk

 • Denetimin Dayanağı

Dış Ticarette

Teknik Düzenlemeler ve

Standardizasyon Yönetmeliği

tar m r nleri d ticaretinde uygulanan standardizasyon faaliyetleri iii
Tarım Ürünleri Dış Ticaretinde Uygulanan Standardizasyon Faaliyetleri (III)

İhracatta Zorunlu Standart Denetimleri

 • Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi (TKDYB) Uygulaması

(Standardı uygulamada bulunan bütün ürünleri kapsar)

slide11

Tarım Ürünleri İhracatı Denetim Mekanizması (Normal Denetim) (I)

İşletme/

Depo/Antrepo

Grup Başkanlığı

Denetmen

Denetmeni Görevlendirir

Denetmen denetim yapar

Firma

Başvurusu

Gümrük

Müdürlüğü

Kontrol Belgesi

(Ürün Standardına uygunsa)

tar m r nleri d ticaretinde uygulanan standardizasyon faaliyetleri iv
Tarım Ürünleri Dış Ticaretinde Uygulanan Standardizasyon Faaliyetleri(IV)

İthalatta Uygunluk Değerlendirmesi

 • Kalite denetimleri zorunlu olarak uygulanmaktadır.
 • Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri tarafından yapılır.
 • İhracattaki kalite denetimleri ile benzerlik taşır.
ticari kalite denetim yeterlik belgesi tkdyb uygulamas
Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi VerilmesindeUygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/28)Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi (TKDYB) Uygulaması
tkdyb uygulamas i
(TKDYB) Uygulaması (I)

TKDYB UYGULAMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÜRÜN KAPSAMI

 • Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belge Uygulaması 1997 yılında sadece zeytinyağı için başlatılmış olup, bugün 2004/28 sayılı Tebliğ ile standardı ihracatta zorunlu uygulamada olan bütün ürünler için genişletilmiştir. Söz konusu tüm ürünler için TKDYB düzenlenmektedir.
tkdyb uygulamas ii
(TKDYB) Uygulaması (II)

TKDYB UYGULAMASININ AMAÇLARI:

 • Parti başı denetimlere muafiyet getirilmesi
 • Bürokrasinin azaltılması
 • İhracatçılarımıza kalite bilincinin kazandırılması
 • Müsteşarlığımızın parti bazında denetim faaliyeti yerine firma denetimi görevini yürütmesi
tkdyb uygulamas iii
(TKDYB) Uygulaması (III)

TKDYB BELGESİ ALMAK İÇİN

 • Tesis ve donanımın yeterli olması
 • Sorumlu Denetçi çalışması
 • Gerekli ise laboratuvar bulunması
 • İhracatçı Birliğinin olumlu düşüncesi
 • Red edilen partisinin olup olmadığı
tar m r nleri hracat denetim mekanizmas tkdyb li uygulama ii
Tarım Ürünleri İhracatı Denetim Mekanizması (TKDYB li Uygulama) (II)

Firmanın Sorumlu Denetçisi

Sorumlu Denetçi

İşletmede ürünün

parti bazında

Standart denetimini

yapar

TKDYB-Denetim Beyanı

ve Belgesi

Gümrük Müdürlüğü

normal denetim uygulamas ile tkdyb li uygulamas n n kar la t r lmas
Normal Denetim Uygulaması

TKDYB Uygulaması

Normal Denetim Uygulaması ile TKDYB’li Uygulamasının Karşılaştırılması

Firma

Firmanın Sorumlu

Denetçisi

İşletme

Grup Başkanlığı

TKDYB

Denetim Beyanı

ve Belgesi

DTS Denetmeni

İşletme

Gümrük Müdürlüğü

Kontrol Belgesi

Gümrük Müdürlüğü

Parti Bazında

Firmanın Sorumlu

Denetçisince Denetim

Parti Bazında

DTS Denetmenince Denetim

tkdyb uygulamas iv
(TKDYB) Uygulaması (IV)

TKDYB SAHİBİ FİRMALAR DENETLENEBİLİR Mİ?

 • Komisyonlar tarafından TKDYB sahibi firmalar yılda en az 2 kez denetlenir
 • Bölge Müdürlüğünce numuneler veya ihraç partisi denetlenebilir
 • Bölge Müdürlüğü yükleme öncesi TKDYB Denetim Beyanı ve Belgesini isteyebilir.
tkdyb uygulamas v
(TKDYB) Uygulaması (V)

TKDY BELGESİ SÜRESİ

 • Belge geçerlilik süresi 1 yıldır.
 • Belge geçerlilik süresi 12 ay süre ile 3 kez uzatılabililir
tkdyb uygulamas vi
(TKDYB) Uygulaması (VI)

TKDY BELGESİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

 • Gerekli koşulları yerine getirmediğinin anlaşılması
 • Malın yurt dışından geri gelmesi
tkdyb uygulamas vii
(TKDYB) Uygulaması (VII)

GÜNCEL DURUM

 • 324 adet imalatçı-ihracatçı firmaya Belge düzenlenmiştir.
 • Yeni Belge için 300 YTL
 • Belge süresi uzatılması için 150 YTL
slide23
Tarım Ürünlerinin İhracatı Bağlamında Türkiye’nin Dahil Olduğu Uluslararası Bazı Standardizasyon Faaliyetleri
 • BM/AEK(UN/ECE) Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu

Tarımsal Sorunlar Komitesi, Bozulabilir Gıdaların Standardizasyonuna İlişkin Çalışma Grubu

 • OECD Uluslararası Meyve Sebze Standartları Şeması
 • AB’nin Standardizasyon Faaliyetleri
b irle mi milletler avrupa ekonomik komisyonu i
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (I)
 • BM Avrupa Ekonomik Komisyonu Tarımsal Sorunlar Komitesi, Bozulabilir Gıdaların Standardizasyonuna İlişkin Çalışma Grubunu 1949 yılında kurmuştur .
 • Komite, ticareti kolaylaştırmak, üreticinin karlılığını artırmak, ticarette teknik engelleri kaldırmak ve üreticilerin üstün kalitede ürünleri üretmesini teşvik etmek ve tüketicinin haklarını korumak amacıyla, çalışma grubunu; mevcut ulusal standartlar ve ticari ilkeler esas alınarak, bozulabilir ürünlerin ortak standartlarının belirlenmesi, standart ve kontrol sistemlerinin genel kabulünün sağlanması için uluslararası seviyede adım atmakla görevlendirmiştir.
birle mi milletler avrupa ekonomik komisyonu ii
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (II)
 • BM/AEK standartlarının hazırlanmasındaki amaç ortak bir ticaret dili oluşturmak ve ürünlerde ticari kaliteyi tanımlamak olarak öngörülmüştür.
 • Çalışma Grubu, öncelikle taze meyve ve sebzelerin standardizasyonu üzerinde yoğunlaşmıştır.
 • Çalışma Grubu, konuyla ilgili standartları derlemekte, uzmanların katkılarıyla kırk yıldan fazla bir süreden bu yana standartları inceleme çalışmalarını sürdürmekte ve zaman zaman pazarın taleplerini ve üretim değişikliklerini yansıtan revizyonları yayımlamaktadır.
birle mi milletler avrupa ekonomik komisyonu iii
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (III)
 • Müsteşarlığımız bünyesinde yapılan ihracat ve ithalat denetimleri, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK – UN/ECE) Tarımsal Sorunlar Komitesi Bozulabilir Gıdaların Standardizasyonuna İlişkin ÇalışmaGrubu faaliyetleri ve ülkemizin de taraf olduğu Meyve ve Sebzelerin Standardizasyonuna ilişkin Cenevre Protokolü çerçevesinde yürütülmektedir.
 • Ülkemiz BM/AEK’nın standartların hazırlanması ve revizyonu ile ilgili toplantılarına aktif olarak katılmaktadır.
oecd uluslararas meyve sebze standartlar emas i
OECD Uluslararası Meyve Sebze Standartları Şeması(I)

AMAÇLARI

 • Standartların uluslararası düzeyde uyumlu hale getirilmesi,
 • Kalite kontrol prosedürlerinin yeknesak hale getirilmesi vemodel kontrol belgesinin kullanımının teşvik edilmesi,
 • Ulusal kalite kontrol teşkilatlarında görevli kişilerin eğitilmesi,
 • Yeni standartların hazırlanmasını veya mevcut standartların revize edilmesinin önerilmesi.
oecd uluslararas meyve sebze standartlar emas ii
OECD Uluslararası Meyve Sebze Standartları Şeması (II)

Üye ülkelerde bu standartlara göre denetim yapan denetim elemanlarının standartları aynı şekilde yorumlamasına yardımcı olmak üzere, standartları açıklayan fotoğraflı broşürler hazırlamaktır.

 • Bu broşürler, ürünle ilgili bir veya daha fazla üye ülkenin raportör olması suretiyle hazırlanmakta; broşürlere son şekli ürün çalışma grupları toplantısında verilmektedir. Hazırlanan bu broşürler, üye ülkelerdeki denetim elemanlarının el kitabı olmaktadır.
avrupa birli i nin standardizasyon faaliyetleri i
Avrupa Birliği’nin Standardizasyon Faaliyetleri (I)
 • AB’de yaş meyve-sebze ürünlerdeki farklı standardizasyon uygulamalarını uyumlaştırmak amacıyla Yaş Meyve ve Sebzelerin PazarlamaStandartlarının Uygunluk Denetimlerine ilişkin 12 Haziran 2001 tarihli ve 1148/2001 sayılı Komisyon Yönetmeliği çıkarılmış olup, bu Yönetmeliğe göre, üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta ve üçüncü ülkelere yapılan ihracatta zorunlu standart denetimleri yapılmaktadır.
 • Sözkonusu denetimlerde baz alınan standartlar ise, BM/AEK tarafından hazırlanan standartların aynısıdır.
avrupa birli i nin standardizasyon faaliyetleri ii
Avrupa Birliği’nin Standardizasyon Faaliyetleri (II)
 • Ürünlerin standartlara uygunluk denetimleri pazarlamanın bütün aşamalarında üye ülkelerin yetkililerince numune alınarak yapılmaktadır.
 • AB’de Yaş meyve ve sebzelere uygulanan pazarlama standartlarına uygunluk kontrollerini düzenleyen 1148/2001/EC işaretli Komisyon Yönetmeliği, meyve ve sebzelerde ortak piyasa düzenine ilişkin 2200/96/EC işaretli Konsey Yönetmeliği ve işlenmiş meyve ve sebze ürünlerinde ortak piyasa düzenine ilişkin 2201/96/EC işaretli Konsey Yönetmeliği’nin Türk mevzuatına dahil edilmesi ve uygulanması Ulusal Programda taahhüt edilmiş olup, uyumlaştırma için ortak bir proje başlatılmış bulunmaktadır.
slide31
Kontrol Belgemizin Tanınmasına İlişkin

Ülkemizin Avrupa Birliğine Başvurusu

 • İlgili AB Yönetmeliğine göre, 3. ülke resmi denetim kuruluşlarının komisyonca onaylanması halinde, bu ülkelerden gelen kontrol belgeli ürünlerin tekrar denetime tutulması gereği ortadan kalkmaktadır.
 • AB’ye yönelik İhracatı kolaylaştırmak için, anılan Yönetmelik çerçevesinde Kontrol Belgelerimizin tanınmasına yönelik başvurumuz yapılmış olup, uzmanlar konu ile ilgili olarak ülkemizi ziyaret etmişlerdir. Bu konuda karar beklenmektedir.
 • Başvurumuz kabul edildiği takdirde Grup Başkanlıklarımız tarafından kontrolü yapılan yaş meyve ve sebzeler Topluluk ülkelerinde tekrar kontrole tabi tutulmayacaktır.
hedeflerimiz
Hedeflerimiz
 • Kalite denetim sistemlerinin etkinliğini artırmak
 • İtalya, İsrail, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelerde de olduğu gibi, denetim birimleri ile özel sektör arasında yakın bir işbirliği ve iletişim kurmak
 • Bu yolla üretim aşamasında iken standartları yakalamak ve bunun için her düzeyde üreticileri bilinçlendirmek ve dünya uygulamalarından haberdar etmek