hormonlar hormonlarin genel zell kler etk mekan zmalari l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HORMONLAR: HORMONLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMALARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
HORMONLAR: HORMONLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMALARI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

HORMONLAR: HORMONLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMALARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 950 Views
 • Uploaded on

HORMONLAR: HORMONLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMALARI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜ TIP FAKÜLTESİ Biyokimya AD. Hormonlar. Endokrin sistemde dokular arası haberleşmeyi sağlayan moleküllerdir. Endokrin sistem. Hormonların etki şekilleri. Sentezlendikleri yere göre hormonlar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HORMONLAR: HORMONLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMALARI' - oshin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hormonlar hormonlarin genel zell kler etk mekan zmalari

HORMONLAR: HORMONLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMALARI

Yrd.Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK

ADÜ TIP FAKÜLTESİ

Biyokimya AD

hormonlar
Hormonlar

Endokrin sistemde dokular arası haberleşmeyi sağlayan moleküllerdir.

sentezlendikleri yere g re hormonlar
Sentezlendikleri yere göre hormonlar
 • Hipotalamus hormonları
 • Hipofiz hormonları

Ön lop hormonları

Orta lop hormonu

Arka lop hormonları

 • Tiroit hormonları
 • Paratiroit hormonu
 • Pankreas kormonları
 • Böbrek üstü bezi hormonları

Adrenal korteks hormonları

Adrenal medülla hormonları

 • Cinsiyet bezleri hormonları

Erkek cinsiyet hormonları

Dişi cinsiyet hormonları

 • Gastrointestinal ve diğer doku hormonları
yap lar na g re hormonlar
Yapılarına göre hormonlar
 • Peptitler ve proteinler: Hipotalamus, hipofiz, paratiroit, pankreas, mide-bağırsak sistemi ve bazı plasenta hormonları
 • Steroidler: Adrenal korteks ve gonadlardan salgılanan hormonlar ile bazı plasenta hormonları
 • Amino asit türevi hormonlar:

Adrenal medülla hormonları: Katekolaminler

Tiroit hormonları

 • Eikozanoidler
 • Retinoidler
 • NO
depolanan ve depolanmayan hormonlar
Depolanan ve depolanmayan hormonlar

Peptit ve protein yapılı hormonlar, granüllü endoplazmik retikulumda sentez edildikten sonra Golgi sisteminde membranöz veziküller içinde depolanırlar

Katekolaminler, suda çözünür özellikli proteinler olan kromograninler ve ATP ile birlikte granüllerde depolanırlar

Tiroglobulin yapısındaki tiroit hormonları, tiroit follikülleri içinde depolanırlar

Steroid hormonlar, sentez sonrası hemen salgılanırlar, depolanmazlar

hormonlar n salg lanmalar n n d zenlenmesi
Hormonların salgılanmalarının düzenlenmesi

Hormonların salgılanması, 1) sinir sistemi ile 2) negatif ve pozitif feedback mekanizmalar ile kontrol edilmektedir.

Hormon salgılanmasının feedback düzenlenmesi, kandaki kimyasal maddelerle ve tropik hormonlarla olabilir.

hormon salg lanmas n n kandaki kimyasal maddelerle d zenlenmesi
Hormon salgılanmasının kandaki kimyasal maddelerle düzenlenmesi

Plazma Ca2+düzeyi

PARATİROİT

PTH

Plazma glukoz düzeyi

Pankreas adacık

 hücreleri

İnsülin

hormonlar n ta nmalar
Hormonların taşınmaları

Hormonlar, kanda serbest veya proteinlere bağlı olarak bulunurlar.

Hidrofilik özellikli katekolaminler ve peptit/protein yapılı hormonların büyük çoğunluğu serbest olarak bulunurlar

Hidrofobik özellikli tiroit hormonları ile steroid hormonlar proteinlere bağlı olarak bulunurlar

hormon resept rleri
Hormon reseptörleri

Hormonlar, özgül reseptörlerinin bulunduğu bir veya birkaç dokuda (hedef dokular) etki gösterirler.

Reseptörler, plazma membranında, sitoplazmada veya çekirdekte bulunurlar.

Reseptörler, çoğunlukla glikoprotein yapısındadırlar, hormonu tanır ve bağlarlar.

Hormon-reseptör kompleksinin oluşumuyla hücre içi metabolik olayı etkileyecek sinyal oluşumu mekanizması uyarılır.

etki mekanizmalar na g re hormonlar
Etki mekanizmalarına göre hormonlar
 • Grup I: Hücre içi reseptörler bağlanan hormonlar
 • Grup II: Hücre yüzeyi reseptörlerine bağlanan hormonlar

Adenilat siklaz aktivasyonu veya inaktivasyonu yapan hormonlar

Guanilat siklaz aktivasyonu yapan hormonlar

Fosfolipaz C aktivasyonu yapan ve/veya sitozolik Ca2+ konsantrasyonunu artıran hormonlar

Tirozinkinaz aktivasyonu yapan hormonlar

slide20

Bazı durumlarda hormonun hücre yüzeyi reseptörüne bağlanması iyon kanallarının açılmasına neden olur.

hormonlar n y k l m
Hormonların yıkılımı

Peptit/protein yapılı hormonların büyük bölümü reseptör aracılı endositoz ile hücre içine alındıktan sonra lizozomlarda hidroliz edilmektedir. Oksitosin ve anjiotensin gibi küçük molekül ağırlıklı bazı peptit hormonların proteolizi plazmada olur.

Katekolaminler, steroidler ve tiroid hormonları, özgül enzimatik değişiklikler ile inaktive edilmektedirler.

endokrin fonksiyon bozukluklar
Endokrin fonksiyon bozuklukları
 • Yetersiz miktarda hormon salgılanması
 • Aşırı miktarda hormon salgılanması
 • Hormona karşı doku duyarlılığında azalma
yetersiz hormon salg lanmas
Yetersiz hormon salgılanması

Hormona özgü hipofonksiyon belirtileri ile karakterize

a r miktarda hormon salg lanmas
Aşırı miktarda hormon salgılanması

Hormona özgü hiperfonksiyon belirtileri ile karakterize

hormona kar duyarl l n azalmas
Hormona karşı duyarlılığın azalması

Hormona özgü hipofonksiyon belirtileri ile karakterize

Reseptör veya postreseptör mekanizmalardaki bozukluklar nedeniyle olur

Dolaşımdaki hormon düzeyi artar

hipotalamus hormonlar
Hipotalamus hormonları
 • Supraoptik ve paraventriküler çekirdekte oluşanlar

Antidiüretik hormon (ADH, vazopressin)

Oksitosin (pitosin)

 • Peptiderjik nöronlardan salgılanan,Adenohipofiz hormonlarının sekresyonunu düzenleyen hormonlar

Tirotropin salgılatıcı hormon (TRH)

Kortikotropin salgılatıcı hormon (CRH)

Gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH)

Büyüme hormonu salgılatıcı hormon (GHRH)

Somatostadin (Büyüme hormonu salınımını inhibe edici hormon)

Prolaktin salgılatıcı hormon (PRH)

Prolaktin salınımını inhibe edici hormon (PIH)

slide27

Supraoptik ve paraventriküler çekirdekte oluşan hipotalamus hormonları

Oksitosin, Doğumun başlangıcında uterus düz kasının kasılmasını kolaylaştırır, laktasyonda sütün dışarı akmasına yol açar.

ADH, Böbreğin distal ve kollektör tüplerinde suyun geri emilimini hızlandırır, periferik arteriyol ve kapillerlerde vazokonstriksiyona neden olur.

Bu hormonlar, nörofizinler denilen taşıyıcı proteinler aracılığıyla sinir aksonlarında arka hipofize taşınırlar ve burada depolanırlar (arka hipofiz hormonları).

slide28

Peptiderjik nöronlardan salgılanan hipotalamus hormonları

TRH, ön hipofizden tirotropinin sentez ve salınımını uyarır.

CRH, ön hipofizden ACTH salgısını nuyarır.

GHRH, ön hipofizden büyüme hormonu sentez ve salınımını uyarır.

Somatostadin, ön hipofizden büyüme hormonu sentez ve salınımını inhibe eder.

PRH, Prolaktin salgılanmasını uyarır.

PIH, Prolaktin salgılanmasını inhibe eder.

GnRH, Ön hipofizin gonadotropik hormonları olan LH ve FSH salgılanmasını uyarır.

n hipofiz hormonlar
Ön hipofiz hormonları
 • Opiyomelanokortin ailesi

Kortikotropin (ACTH)

Melanosit stimüle edici hormon (MSH)

-endorfin

 • Glikoprotein ailesi

Tirotropin (TSH)

Gonadotropinler

Luteinizan hormon (LH)

Follikül stimüle edici hormon (FSH)

 • Somatomammotropin ailesi

Somatotrop hormon (Büyüme hormonu, GH)

Prolaktin (PRL)

opiyomelanokortin ailesi n hipofiz hormonlar
Opiyomelanokortin ailesi ön hipofiz hormonları

Kortikotropin (ACTH), adrenal steroidlerin sentez ve salgılanmasını artırır. Özellikle kortizolün sentez ve salıverilmesini düzenler.

Melanosit stimüle edici hormon (MSH), kurbağa gibi türlerde önemlidir, insanlarda fetal yaşam ve gebelikte bulunduğu ileri sürülmektedir.

-endorfinin beslenme ve seksüel davranışların yanı sıra öğrenme olayını etkilediği öne sürülmektedir.

glikoprotein ailesi n hipofiz hormonlar 1
Glikoprotein ailesi ön hipofiz hormonları 1

Tiroid stimüle edici hormon (TSH), tiroid bezinde tiroid hormonlarının sentezinin tüm aşamalarında etki gösterir. Plazma iyodunun tiroid tarafından alınıp tutulmasından başlayarak iyodun organifikasyonu, mono ve diiyodotirozinlerin eşleşmesini, tiroglobulinin endositozunu ve proteolize uğraması sonucu T3 ve T4 salgılanmasını etkiler

slide32

Glikoprotein ailesi ön hipofiz hormonları 2 (gonadotropinler)

LH, kadınlarda sıcaklık artışı ve östrus ile ilişkilidir, over folliküllerinin son olgunlaşmasını, çatlamasını ve çatlayan folliküllerin korpus luteuma dönüşmelerini sağlamaktadır. Erkeklerde testosteron salgılayan leydig hücrelerini uyarır.

FSH, Kadınlarda graaf folliküllerinin büyümesini uyarır. Erkeklerde seminifer tüp epitelini uyararak olgun sperm hücreleri ile spermatositlerin sayısal artışına yol açar.

Koryonik gonadotropin (hCG), plasentada sentez edilir, hamileliğin ilk 4-6 haftasında korpus luteumun devamlılığından sorumludur.

somatomammotropin ailesi n hipofiz hormonlar 1
Somatomammotropin ailesi ön hipofiz hormonları 1

Somatotrop hormon (GH, büyüme hormonu), İskelet büyüme hızı ve vücut ağırlığındaki artışı kontrol eder. Normal büyüme için gereklidir.

Büyümeye olan etkilerine insülin benzeri büyüme faktörleri ailesinden (somatomedinler) özellikle IGF-1 aracılık eder.

Karbonhidrat, lipit, azot, mineral metabolizmaları üzerine etkilidir. Kan glukoz düzeyini artırır, lipolizi hızlandırır.

slide34

Somatomammotropin ailesi ön hipofiz hormonları 2

İnsanlarda iskelet büyümesinin tamamlanmasından sonra görülen adenohipofiz adenomunda GH sentezinin artışı akromegaliye yol açar. Ellerde ve ayaklarda, yüzde özellikle burunda, kafatasının bazı alanları ile iç organlarda büyüme görülür.

Hipofiz adenomunun puberte öncesinde kemik büyümesi tamamlanmadan gelişmesine bağlı olarak uzun kemiklerde aşırı büyüme görülmesine gigantizm (devlik) adı verilmektedir.

Büyüme hormonunun yetersiz salıverilmesi Dwarfizm (cücelik) ile sonlanır.

slide35

Somatomammotropin ailesi ön hipofiz hormonları 3

Prolaktin, hamilelikte meme dokusunda kendine özgü reseptörlerine bağlanarak laktalbümin dahil bazı süt proteinlerinin sentezini uyarır. Laktasyonun başlaması ve devamlılığı için gereklidir.

Erkeklerde fizyolojik dozlarda normal testosteron üretiminin devamlılığına katkıda bulunur, sperm motilitesini ve fertiliteyi etkiler.

Hipofizin prolaktin salgılayan bir tümörüne (prolaktinoma) bağlı olarak hiperprolaktinemi ve sonuçta menstrüel düzensizlik ile meme bezlerinden süt gelmesi (galaktore) olur.

slide36

Plasental laktojen (hPL), GH ve PRL gibi somatomammotropin ailesinden bir hormondur. Plasentadan salgılanır. Laktojenik ve luteotropik etkilidir.

Somatotrop hormona (GH) benzer etkiler gösterir.

epifiz hormonu melatonin
Epifiz hormonu (melatonin)

Melatonin, epifizde triptofan amino asidinden, serotonin üzerinden sentez edilir.

Antioksidan enzim sentezini uyarmaktadır.

gastrointestinal hormonlar ve di er doku hormonlar
Gastrointestinal hormonlar ve diğer doku hormonları

Gastrointestinal sistemde bulunan farklı endokrin hücrelerden sentez edilen çok sayıda polipeptide gastrointestinal hormonlar adı verilir. Bunların bir bölümü hipotalamusta ve sinir sisteminde de bulunurlar:

Gastrin

Kolesistokinin-pankreozimin (CCK-PZ)

Sekretin

Gastrik inhibitör polipeptit

Vazoaktif intestinal polipeptit (VİP)

Somatostatin

Motilin

Pankreatik polipeptit

Enkefalinler gastrointestinal hormonların bazılarıdır.

gastrin
Gastrin

Gastrin, yoğun olarak midenin antrumunda G hücrelerinden salgılanır.

Gastrinin en önemli etkisi, gastrik asit salgılanmasını uyarmaktır. İntrinsik faktör ve pepsinojen salgılanmasını da uyarır.

kolesistokinin pankreozimin cck pz
Kolesistokinin-pankreozimin (CCK-PZ)

Duodenumda ve proksimal jejunumda bulunan İ hücrelerinden salgılanır, beyinde de yüksek konsantrasyonda bulunur.

Oddi sfinkterinin relaksasyonu ile birlikte pankreastan enzim salıverilmesini, gastrointestinal mukozanın ve pankreasın ekzokrin salgı yapan dokularının gelişmesini, intestinal motiliteyi uyarır. Pankreas ve safradan bikarbonat içeriği zengin sıvıların salıverilmesini artırır.

sekretin
Sekretin

Duodenumda bulunan S hücrelerinden, bu hücrelerin HCl ile uyarılmasıyla (pH değeri 4,5 ve altına düştüğünde) salıverilir.

Sekretinin etkilerinin çoğu duodenumdaki asidi azaltmaya yöneliktir. Pankreastan, safra kesesinden ve Brunner bezlerinden su ve bikarbonat salıverilmesini, pankreatik büyümeyi uyarır. CCK salıverilişini artırarak pankreastan enzim salıverilmesini artırır.

Mide ve duodenum motilitesini, mideden gastrin ve asit salıverilmesini inhibe eder.

gastrik inhibit r polipeptit g p
Gastrik inhibitör polipeptit (GİP)

Duodenum ve jejunumda bulunan K hücrelerinden salgılanır.

GİP, pankreası doğrudan etkilemekte ve glukoz tarafından uyarılan insülin salıverilmesini güçlendirmektedir.

GİP, mideden asit, pepsinojen ve gastrin salıverilmesini baskılar, mide ve bağırsak motilitesini inhibe eder.

vazoaktif intestinal polipeptit v p
Vazoaktif intestinal polipeptit (VİP)

Sekretin, GİP ve glukagon ile yapısal benzerlik gösterir.

Sinir sistemi ve bağırsaklarda fazla miktarda bulunur.

Gİ kanalda H hücrelerinde sentezlenir

somatostadin
Somatostadin

Mide ve pankreasın endokrin hücrelerinde, hipotalamusta bulunur ve büyüme hormonunu inhibe eden hormon olarak tanımlanır.

Somatostadin, büyüme hormonu, TSH, insülin, glukagon, gastrin, CCK, sekretin, VİP, GİP ve diğer gastrointestinal hormonların salıverilmelerini ve bu hormonların hedef hücrelerindeki etkilerini inhibe eder.

motilin
Motilin

İnce bağırsaklarda özellikle duodenumda ve jejunumda bulunan enterokromaffin (EC) hücreleri tarafından sentezlenir.

Fizyolojik düzeylerde CCK gibi safra kesesi kasılmasını uyarır.

pankreatik polipeptit pp
Pankreatik polipeptit (PP)

Pankreasa dağılmış olarak bulunan küçük garanüllü F hücreleri tarafından salgılanır.

Bifazik etki gösterir. Başlangıçta pankreastan enzim, su ve bikarbonat salıverilmesini artırır, daha sonra CCK ve sekretinin uyarıcı etkilerine ters bir etki oluşturur.

PP, bağırsak motilitesini ve mide boşalmasını hızlandırır, safra kesesi relaksasyonuna neden olur.

enkefaliler metiyonin enkefain l sin enkefalin
Enkefaliler (Metiyonin-enkefain, Lösin-enkefalin)

Santral sinir sistemi opiyat peptitlerinden α- ve -endorfinler ile yakın ilişkilidirler.

Bağırsak motilitesini morfine benzer bir şekilde inhibe ederler.

timus hormonlar timozinler
Timus hormonları (Timozinler)

T-lenfositlerinin olgunlaşma süreçlerinde etkili olurlar.

Büyüme-gelişme, kalsiyum ve fosfor metabolizması üzerine etkileri de gösterilmiştir.

eritropoietin
Eritropoietin

Glikoprotein yapısındadır.

Kırmızı kan hücrelerinin oluşmasını ve olgunlaşmasını hızlandırır.