Cerrahide nsizyonlar s t rler ve dren kullan m
Download
1 / 37

Cerrahide İnsizyonlar, Sütürler ve Dren Kullanımı - PowerPoint PPT Presentation


 • 3856 Views
 • Uploaded on

Cerrahide İnsizyonlar, Sütürler ve Dren Kullanımı. Prof. Dr. Cavit ÇÖL Genel Cerrahi Anabilimdalı. Genel cerrahi ameliyatlarında sık kullanılan insizyonlar Boyun bölgesi kesileri Kocher’in kolye kesisi: Tiroidektomi U-shaped insizyon: Hypoparynx vb.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cerrahide İnsizyonlar, Sütürler ve Dren Kullanımı' - errin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cerrahide nsizyonlar s t rler ve dren kullan m
Cerrahide İnsizyonlar, Sütürler ve Dren Kullanımı

Prof. Dr. Cavit ÇÖL

Genel Cerrahi Anabilimdalı


 • Genel cerrahi ameliyatlarında sık kullanılan insizyonlar

  • Boyun bölgesi kesileri

   • Kocher’in kolye kesisi: Tiroidektomi

   • U-shaped insizyon: Hypoparynx vb.

   • Sternocleidomastoid trasesine uygun vertikal kesi: Servikal LND ve gastrik plug

  • Mastektomi ve diğer meme girişimleri için yapılan kesiler

   • Stewart’s transvers kesisi

   • Willy-Meyer insizyonu

   • Periareolar ve sub areolar semisirküler kesiler

   • Eliptik kesiler

  • Toraksa yönelik ve torakoabdominal kesiler

   • Toraksa yönelik girişimler (Median sternotomiler, Sağ veya sol posterolateral, anterior torakotomiler)

   • Torakoabdominal kesiler (Iwor-Lewis prosedürü)


 • Toraksa yönelik ve torakoabdominal kesiler

  • Toraksa yönelik girişimler (Median sternotomiler, Sağ veya sol posterolateral, anterior torakotomiler)

  • Torakoabdominal kesiler (Iwor-Lewis prosedürü)

 • Laparotomiler

  • Göbeküstü median laparotomi (GÜM)

  • Göbekaltı median laparotomi (GAM)

  • Göbeküstü göbekaltı median laparotomi (GÜM-GAM)

  • Paramedian laparotomiler (Göbeküstü-Göbekaltı)

   • Pararektal

   • Transrektal

  • Sub kostal laparotomiler (Sağ-Sol-Bilateral)


Karin n duvari yapilari
KARIN ÖN DUVARI YAPILARI

 • Cilt

 • Cilt altı

 • Camper ve Scarpa yüzeyel fasiaları

 • M.Obliqus Eksternus

 • M.Obliqus İnternus

 • M.Transversus Abdominus

 • Fascia transversalis

 • Preperitoneal yağ tabakası

 • Periton

  Ciltteki çizgilere Langier çizgileri denir ve insizyonlar bu çizgilere paralel yapılırsa daha iyi skar dokusu bırakır…


 • Mc Burney kesisi

 • Elliot kesisi

 • Pfannenstiel kesisi

 • Klasik inguinal kesi

 • Subumbilikal semisirküler

 • Supraumbilikal semisirküler

 • Perianal semisirküler

 • Perianal sirküler

 • Sakrokoksigeal eliptik, rhomboid

 • Diğer özel kesiler (V-Y flep, Z-plasti vb.)


Med an ns zyonlar
MEDİAN İNSİZYONLAR

ÜST ORTA HAT İNSİZYONU (GÜM)

Ksifoid ile simfizis pubis arasında vertikal yapılan insizyonlardır.

Cilt- Cilt altı- Camper ve Scarpa yüzeyel fasiaları, Linea alba- preperitoneal yağ tabakası, Fascia transversalis ve periton geçilerek karın açılır.


Nerede kullanilir
NEREDE KULLANILIR

GÜM

Özofagus alt ucu, mide, duodenum, pankreas cerrahisi cerrahisi

Künt ve penetre karın travmaları

İleuslar

Safra kesesi operasyonları

GAM

Rektum, Mesane, jinekolojik cerrahi

GÜM+GAM

Nedeni bilinmiyen akut karın cerrahisi, seviyesi bilinmiyen intestinal obstruksiyonlar (İleuslar)

Orta hat insizyonları, karına süratli giriş sağlaması ve süratli kapatılması avantajına sahiptir. Ancak yara açılma riski diğer insizyonlara göre yüksektir.


Paramed an ns zyonlar
PARAMEDİAN İNSİZYONLAR

Orta hat’dan 3-3,5 cm lateralden vertikal olarak yapılır.

Cilt- Cilt altı- Camper ve Scarpa yüzeyel fasiaları

Rektus ön kılıfı- rektus adelesi- rektus arka kılıfı

fascia transversalis- preperitoneal yağ tabakası ve

periton geçilerek karın açılır.

Alt orta hat insizyonunda linea arkuatanın altında rektus arka kılıfı yoktur rektus adelesinden sonra fascia transversalis- preperitoneal yağ tabakası ve periton geçilerek karına girilir.


Nerede kullanilir1
NEREDE KULLANILIR

* SAĞ ÜST PARAMEDİAN İNSİZYON

Safra kesesi, koledok, safra yoları, karaciğer ve

pankreas cerrahisi.

* SAĞ ALT PARAMEDİAN İNSİZYON

Appendiks, çekum, çıkan kolon, hepatik fleksura cerrahisi

* SOL ÜST PARAMEDİAN İNSİZYON

Dalak, Karaciğer Splenorenal şant

* SOL ALT PARAMEDİAN İNSİZYON

Sigmoid kolon, inen kolon cerrahisi


Subkostal ns zyon
SUBKOSTAL İNSİZYON

*Orta hat ile ön aksiller çizgi arasında kosta kavsinden 5-6 cm uzaklıkta ve kostaya paralel yapılan insizyon.

* Cilt-cilt altı- Camper ve Scarpa yüzeyel fasiaları

1/3 içyan’da m.rektus ön kılıfı, rektus kası, rektus arka kılıfı

2/3 dışyan’da m.obliqus eksternus, m.obliqus internus ve m. transversus abdominus adele ve fasiaları

Fascia transversalis, preperitoneal yağ tabakası ve periton


Nerede kullanilir2
NEREDE KULLANILIR

* SAĞ SUBKOSTAL İNSİZYON

Safra kesesi, koledok, safra yolları, karaciğer

* SOL SUBKOSTAL İNSİZYON

Dalak, karaciğer sol lob

* Subkostal insizyonlarda tabakaların açılması ve kapatılması uzun zaman alır, ancak yara açılma riski median kesilere göre daha azdır.


Karin n duvari ns zyonlari
KARIN ÖN DUVARI İNSİZYONLARI

* MC-BURNEY İNSİZYONU

Sağ taraf sipina iliaka anterior superior ile göbeği birleştiren hattın 1/3 dış (Mc-Burney noktası) noktasından geçen ve inguinal ligamana parelel yapılan 3-5 cm’lik insizyon. (Apendektomi)

* Cilt-cilt altı-Camper ve Scarpa yüzeyel fasiaları

Obliqus eksternus, obliqus internus ve transversus

abdominus adele ve fasiaları, fasia transversalis, preperitoneal yağ tabakası ve periton


S t rler
Sütürler

 • İpliğin Yapısına göre monoflaman veya multiflaman olabilir

 • Dokuda erime yeteneğine göre absorbable veya nonabsorbable olabilir

 • Modern sütür materyalleri oldukça kaliteli materyallerden ve özenli testlerden geçirilerek hazırlanmaktadır.

 • Çoğu sütürler iğne ilavelidir (atravmatiktir) ve tek kullanımlıktır

 • Tüm sütürler steril olarak paketlenmekte olup resterilizasyon önerilme.


Deal s t r materyali
İdeal sütür materyali

 • Güçlü, kullanımı kolay, düğüm güvenliği iyi olan,dokuda minimal inflamasyona yol açan, enfeksiyona yatkınlığı en az olan sütür materyali olmalıdır.

 • Ancak hiçbir sütür materyali tek başına bu özellikleri karşılayamamaktadır.


S t r neler
SÜTÜR İĞNELERİ

 • Sütür teknolojisinin ayrılmaz parçası iğnelerdir.

 • Korozyona dirençli, paslanmaz çelikten imal edilmektedirler

 • İğneler doku içine penetre olurken eğilip bükülmeyecek sertlikte ve incelikte olmalıdırlar.

 • Keskin kısmı sayesinde doku travması minimalize edilerek dokuya en iyi penetrasyon sağlamalıdır.


Deal s t r i nesi
İdeal sütür iğnesi

1-Korozyona dirençli materyal olmalı (örn:paslanmaz çelik)

2-Dokuya penetre olabilmesi için yeterli sertlikte olmalı

3-Kırılmadan, deforme olabilmeli, ve şekil alabilmeli

4-Dokuda minimal travma yapacak incelikte olmalı

5-İpi çekerken dokuda aşırı abrazyon yapmamalı

6-Keskin kısmı dokuyu kolayca geçebilmeli

7-Enstrüman ve elle tutulduğunda kullanımı kolay olmalı.

8-Atravmatik olmalı ve konneksiyon yerinden iplikten kolay ayrılmamalı


S t r i nelerinin e itleri e imlerine g re
Sütür iğnelerinin çeşitleri(Eğimlerine göre)

 • ¼ circle: oftalmik ve mikrocerrahide

 • 3/8 circle: tüm dokularda genel olarak kullanılır.

 • ½ circle: tüm dokularda genel olarak kullanılır

 • 5/8 circle: KVC ve kemik yapılara komşu lezyonlarda

 • J- shaped: 5/8 circle’a benzer. Derin kavitelerde tercih edilir. Örn;femoral herniler vb.

 • Straight-Düz: genel olarak barsak, cilt vb. de kullanılır.

 • Çapı kalın ve uzun iğneler, genellikle fascia ve cilt kapatmada kullanılır.

 • Daha kısa ve ince yapılı iğneler ise iç organlar ve damarlarda kullanılır.


S t r i nelerinin e itleri u lar na g re
Sütür iğnelerinin çeşitleri(Uçlarına göre)

 • Keskin uçlu iğneler

 • Sivri uçlu iğneler

 • Künt uçlu iğneler

 • Kesici-sivri uçlu iğneler

 • Ters kesici uçlu iğneler


S t r boylari
SÜTÜR BOYLARI

 • Genel cerrahide en sık kullanılan sütür boyları 5/0 ile 1 numara arasında değişir.

 • 6/0’ın altındaki sütürler (insan saçı çapında) ise mikroskopla yapılan ve magnifikasyon gerektiren durumlarda kullanılmaktadır. Bunlardan genellikle mikrovasküler çalışmalarda ve estetik mikrocerrahide yararlanılmaktadır.


S t r boylari ve kullanildi i alanlar davis and geck
SÜTÜR BOYLARI VE KULLANILDIĞI ALANLAR(Davis and Geck)

 • 12/0 ve 7/0 arası kalınlıktaki sütürler mikrocerrahide

 • 6/0: (insan saçı kalınlığında) :Yüzde ve damarlarda.

 • 5/0: Baş-yüz, boyun ve damar anastomozunda

 • 4/0: Mukoza, boyun, eller, kol-bacak, tendonlar, kan damarları.

 • 3/0: kol-bacak, gövde, barsak

 • 2/0: gövde, fascia, mide, iç organlar, kan damarı

 • 0-1(kurşun kalem ucu kadar): Abdominal duvar, diğer güçlü fascial yüzeyler.


S t r materyeller
SÜTÜR MATERYELLERİ

DOĞAL ABSORBABL MATERYALLER (Artık üretilmiyor)

* Normal Katgüt 10-14 günde absorbe olur.

Koyun barsağının submukozasından, sığır

barsağının serozasından yapılır.

* Kromik Katgüt 50-70 günde absorbe olur.

Normal katgütün, kromik asit tuzları ile moleküler bağlantılarının güçlendirilmesi ile elde edilir.


S t rler1

SENTETİK ABSORBABL

Poliglikolik asit (Dexon)

50-70 günde absorbe olur.

Poliglaktik asit (Vicryl)

60-90 günde absorbe olur.

Polidiaksanon ( PDS)

90-180 günde absorbe olur.

Poliglikonat (Maxon)

180-210 günde absorbe olur.

DOĞAL NON-ABSORBABL

İpek,

Paslanmaz çelik tel,

SENTETİK NON-ABSORBABL

* Polipropilen ( Prolen-Surgilene)

* Polyester (Dacron-Ethibond)

* Naylon (Ethilon-Dermalon)

SÜTÜRLER


S t r materyeller1
SÜTÜR MATERYELLERİ

İplikler Monofilamen veya Örgülü olabilir.

* İplikler, iğneli veya iğnesiz olabilir.

2,1,0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/0,10/0 olarak kalından inceye doğru numaralanır.

* İğneler

Çemberin 1/2 , 1/4, 1/8, 1/16 parçaları şeklindedir.

Değişik boyutta ve kalınlıkta,keskin ve yuvarlak

gövdeli olabilir.


Cerrah s t r materyeller
CERRAHİ SÜTÜR MATERYELLERİ

Barsak anastomozlarında 3/ 0 sentetik absorbabl sütür materyeli ve 3/0 ipek (seroza tabakası) kullanılır.

Damar anastomozlarında, non-absorbabl sentetik sütür materyeli kullanılır.


Cerrah s t r materyeller1
CERRAHİ SÜTÜR MATERYELLERİ

Karın insizyonları kapatılırken,cilt ve cilt altı dışındaki tüm tabakalar tek tabaka halinde absorbabl sentetik sütür materyeli ile kapatılır.


Cerrah el aletler
CERRAHİ EL ALETLERİ

Portegü (port-aiguille)

Pick-up- penset (pincette)

Klemp- pens (Clamp, hemostat)

Bistüri (Scalpel)

Makas (Scissors) : doku makası (Medizine), iplik makası (Mayo)

Ekartör, elevator (Parabeff, Roux vb…)

Babcock, Allice, Over clamp vb özel klempler


Cerrah d k ler
CERRAHİ DİKİŞLER

 • Dikişler genellikle 7.günde alınır.

 • Malignite, hipoproteinemi olan ve yaşlı hastalar gibi yara açılma riski olan olgularda dikişler 10.günden sonra alınır.

 • Yüz ve boyun gibi kozmetik alanlarda dikişler 3. günde alınır.


Drenler
Drenler

 • Spontan-Pasif drenaj yapanlar

  • Lümenli drenler: Tek-çift lümenli kauçuk drenler

  • Yüzey gerilimli drenler: Penroz drenler, oluklu kauçuk drenler

 • Negatif basınçlı (Aktif) drenaj yapanlar (Suction drenler)

  • Minivac-Hemovac drenler (Silikon, Policarbon vb)

  • Shirley 3 yollu musluklu drenler

  • Gomco fasılalı aspiratörler

 • Sualtı drenaj sistemleri (Chest tube drainage)


Sondalar kateterler
Sondalar-Kateterler

 • Foley (Rüsch) üriner kateterleri

  • İki lümenli Foley

  • Üç lümenli Foley

 • Nelaton sondalar

 • Thiemann sondalar

 • Pesser sondalar

 • Tüp rektal

 • Aspirasyon kateterleri

 • Cut-down kateterleri


Di er kateterler
Diğer kateterler

 • Nazoenteral beslenme ve drenaj kateterleri

  • Ewald tüpü → NGS

  • Miller Abott → 2 lümenli civalı tüp

  • Cantor tüpü → Tek lümenli civalı tüp

  • Baker tüpü → Jejunostomy tüpü

  • Lewin tüpü → Zeytin uçlu nazoenteral tüp

 • Sengstaken-Blakemoore (3 lümenli) kateterleri

  • Linton – Nachlas ( 2 lümenli )→ Yalnız mide balonu var.

  • Minnesota tüpü ( 4 lümenli )


Di er kateterler1
Diğer kateterler

 • Feeding PEG kateteri

 • Feeding gastrostomi kateterleri

 • Feeding jejunostomi kateterleri

 • Nefrostomi kateterleri

 • Sistostomi kateterleri

 • Nazobilier drenaj kateterleri

 • Pigtail perkütan drenaj kateterleri



Hemovac drenler
Hemovac drenler



Penrose drenler
Penrose drenler


T dren safrayolu drenaj
T-dren (safrayolu drenajı)


Chest tube toraks dreni sualt drenaj sistemi
Chesttube (Toraks dreni)Sualtı drenaj sistemi