obligaciono pravo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OBLIGACIONO PRAVO PowerPoint Presentation
Download Presentation
OBLIGACIONO PRAVO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

OBLIGACIONO PRAVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 581 Views
 • Uploaded on

OBLIGACIONO PRAVO. Pojam obligacija Obilježja obligacija Podjela i vrste obligacija Zasnivanje obligacionih odnosa Prestanak obligacionih odnosa Oblici odgovornosti. Načelo savjesnosti i poštenja Načelo jednake vrijednosti činidbi Načelo zabrane prourokovanja štete

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OBLIGACIONO PRAVO' - imogene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obligaciono pravo

OBLIGACIONO PRAVO

Pojam obligacija

Obilježja obligacija

Podjela i vrste obligacija

Zasnivanje obligacionih odnosa

Prestanak obligacionih odnosa

Oblici odgovornosti

osnovna na ela obligacionog prava

Načelo savjesnosti i poštenja

Načelo jednake vrijednosti činidbi

Načelo zabrane prourokovanja štete

Načelo dužnosti ispunjavanja obaveza-pacta sunt servanda

OSNOVNA NAČELA OBLIGACIONOG PRAVA

POSLOVNO PRAVO - Prof. dr. Veljko Trivun

obilje ja obligacija
OBILJEŽJA OBLIGACIJA
 • 1. Činidba-predmet obaveze

- moguća

- dopuštena

- određena ili odrediva

- imovinska vrijednost

 • 2. Relativnost prava
 • 3. Dispozitivnost pravnih normi

POSLOVNO PRAVO - Prof. dr. Veljko Trivun

izvori obligacija
IZVORI OBLIGACIJA
 • 1. Pravni poslovi
 • 2. Jednostrani građansko-pravni poslovi
 • 3. Prouzrokovanje štete
 • 4. Sticanje bez osnova-neosnovano bogaćenje
 • 5. Poslovodstvo bez naloga-nezvano vršenje tuđih poslova
 • 6. Zakon-opšti pravni akt

POSLOVNO PRAVO - Prof. dr. Veljko Trivun

ugovor kao pravni posao i osnovni izvor obligacija
UGOVOR KAO PRAVNI POSAO I OSNOVNI IZVOR OBLIGACIJA
 • Pojam ugovora:
  • - ugovor obligacionog prava
  • - ugovor poslovnog prava
 • Faze u zaključivanju ugovora:
  • - preliminarne/eventualne faze
  • - nužne faze:
  • - ponuda
  • - kontra ponuda
  • - prihvat ponude
  • - zakašnjeli prihvat ponude
  • - sklapanje ugovora-perfekcija ugovora

POSLOVNO PRAVO - Prof. dr. Veljko Trivun

posebni na ini sklapanja ugovora
POSEBNI NAČINI SKLAPANJA UGOVORA
 • 1. Sklapanje ugovora među prisutnim
 • 2. Sklapanje ugovora među odsutnim
 • 3. Distanciono sklapanje ugovora:
   • - teorija izjave
   • - teorija otpreme
   • - teorija prijema
 • 4. Adheziono sklapanje ugovora
 • 5. Obavezno sklapanje ugovora
 • 6. Vođenje pregovore
 • 7. Predugovor-preliminar

POSLOVNO PRAVO - Prof. dr. Veljko Trivun

podjela ugovora pravnih poslova
PODJELA UGOVORA-PRAVNIH POSLOVA
 • 1. Jednostrani i dvostrani pravni poslovi
 • 2. Pravni poslovi među živima (inter vivos) i za slučaj smrt (mortis causa)
 • 3. Teretni-onerozni i besplatni-lukrativni poslovi
 • 4. Komutativni i aleatorni poslovi
 • 5. Kauzalni i apstraktni poslovi
 • 6. Formalni i neformalni poslovi
 • 7. Konsenzualni pravni poslovi
 • 8. Realni pravni poslovi

POSLOVNO PRAVO - Prof. dr. Veljko Trivun

sadr aj pravnih poslova
SADRŽAJ PRAVNIH POSLOVA
 • 1. Bitni sastojci pravnog posla-essentialia negotii
 • 2. Objektivno bitni sastojci-ius strictum
 • 3. Subjektivno bitni sastojci
 • 4. Prirodni sastojci:
   • - natuarlia negotii
   • - ius dispositivum
 • 5. Uzgredni sastojci-accidentalia negotii:
   • - uslov
   • - rok
   • - nalog

POSLOVNO PRAVO - Prof. dr. Veljko Trivun

uslov conditio
USLOV-CONDITIO
 • Odgodni-suspenzivni uslov
 • Raskidni-rezolutivni uslov
 • Afirmativni uslov
 • Negativni uslov
 • Potestativni uslov
 • Kauzalni uslov
 • Mješoviti-mixtni uslov
 • Nedopušteni uslov
 • Nemogući uslov
 • Nemoralni uslov
 • Pravni uslov

POSLOVNO PRAVO - Prof. dr. Veljko Trivun

rok dies nalog modus
ROK-DIES NALOG-MODUS
 • 1. Početni rok-dies a quo
 • 2. Završni rok-dies ad quem
 • 3. Jednostavni rokovi
 • 4. Složeni rokovi
 • Nalog-donatio sub modo

POSLOVNO PRAVO - Prof. dr. Veljko Trivun

oblici izra avanja volje kod pravnih poslova
OBLICI IZRAŽAVANJA VOLJE KOD PRAVNIH POSLOVA
 • 1. Usmeno izražavanje volje-viva vox
 • 2. Pismeno izražavanje volje-scriptura:
   • - potpis
   • - paraf
   • - faksimil
   • - otisak
 • 3. Izražavanje volje znacima
 • 4. Izražavanje volje konkludentnim radnjama
 • 5. Šutnja i njeni pojavni oblici

POSLOVNO PRAVO - Prof. dr. Veljko Trivun

1 oblici pravnih poslova 2 ciljevi oblika pravnih poslova
1. OBLICI PRAVNIH POSLOVA2. CILJEVI OBLIKA PRAVNIH POSLOVA
 • 1. Oblici pravnih poslova:
  • - usmeni pravni poslovi
  • - pismeni pravni poslovi
  • - pravni poslovi sklopljeni pred svjedocima
  • - pravni poslovi uz sudjelovanje javnih tijela
 • 2. Ciljevi oblika pravnih poslova:
  • - valjanost pravnog posla
  • - utuživost pravnog posla
  • - dokazivanje postojanja pravnog posla
  • - upisi u javne registre

POSLOVNO PRAVO - Prof. dr. Veljko Trivun

pobijanje pravnih poslova
POBIJANJE PRAVNIH POSLOVA
 • NIŠTAVOST
 • RUŠLJIVOST
 • KONVALIDACIJA PRAVNIH POSLOVA
 • KONVERZIJA PRAVNIH POSLOVA

POSLOVNO PRAVO - Prof. dr. Veljko Trivun

ni tavi pravni poslovi apsolutno ni tavi poslovi
NIŠTAVI PRAVNI POSLOVIAPSOLUTNO NIŠTAVI POSLOVI
 • 1. Poslovna nesposobnost stranaka
 • 2. Mane volje:
  • - školski primjeri
  • - šale
  • - simulacija:
   • - apsolutna simulacija
   • - relativna simulacija
   • - nesporazum
 • 3. Nemoguća činidba:
  • objektivno nemoguća činidba
  • subjektivno nemoguća činidba
  • pravno nemoguća činidba

POSLOVNO PRAVO - Prof. dr. Veljko Trivun

ni tavi pravni poslovi apsolutno ni tavi poslovi1
NIŠTAVI PRAVNI POSLOVIAPSOLUTNO NIŠTAVI POSLOVI
 • 4. Nedopuštena činidba:
   • - zabranjeni pravni poslovi
   • - nemoralni pravni poslovi
   • - zelenaški pravni poslovi
 • 5. Neodređena ili neodrediva činidba
 • 6. Djelimična ništavost
  • Pravne posljedice ništavosti:
   • - povrat u pređašnje stanje-restituito in integrum
   • - odgovornost za štetu
   • - oduzimanje predmeta činidbe

POSLOVNO PRAVO - Prof. dr. Veljko Trivun

ru ljivi pravni poslovi relativno ni tavi
RUŠLJIVI PRAVNI POSLOVIRELATIVNO NIŠTAVI
 • 1. Ograničena poslovna nesposobnost
 • 2. Mane volje:
  • - prijetnja:
   • - psihička prisila-vis compulsiva
   • - fizička sila-vis absoluta
  • - zabluda:
   • - zabluda o pravu-error iuris
   • - zabluda o činjneicama-error facti
   • - zabluda o motivu-error in motivo
   • - prevara
 • PRAVNE POSLJEDICE RUŠLJIVOSTI:
  • povrat u pređačnje stanje-ex tunc
  • naknada štete

POSLOVNO PRAVO - Prof. dr. Veljko Trivun

subjekti obligacija
SUBJEKTI OBLIGACIJA
 • POVJERILAC
 • DUŽNIK
 • MNOŽINA SUBJEKATA U OBLIGACIJI
 • PROMJENA SUBJEKATA U OBLIGACIJI

POSLOVNO PRAVO - Prof. dr. Veljko Trivun

mno ina subjekata u obligaciji pluralisti ke obaveze
MNOŽINA SUBJEKATA U OBLIGACIJIPLURALISTIČKE OBAVEZE
 • Razdjeljena obligacija
  • - aktivna razdjeljena obligacija
  • - pasivna razdjeljena obligacija
 • Solidarna obligacija
  • - aktivna solidarnost (ugovor, zakon, posljednja izjava volje)
  • - pasivna solidarnost (ugovor, zakon, posljednja izjava volje)
 • Regres između sadužnika

POSLOVNO PRAVO - Prof. dr. Veljko Trivun

podjela obligacija
PODJELA OBLIGACIJA
 • Prema vrsti radnje:
  • - aktivne i pasivne (pozitivne i negativne)
  • - lične i nelične
  • - trenutne i trajne
  • - proste i složene
  • - novčane i nenovčane
 • Prema načinu određivanja radnje:
  • - specijalne i generične
  • - alternativne
  • - fakultativne
  • - naturalne (prirodne)

POSLOVNO PRAVO - Prof. dr. Veljko Trivun

slide20
Prema vrsti radnje:
  • - aktivne i pasivne
 • Prema izvršenju:
  • - lične i nelične
 • Prema trajanju:
  • - trenutne i trajne
 • Prema djeljivosti radnje:
  • - djeljive i nedjeljive
 • Prema složenosti radnje:
  • - proste i složene
 • Prema vrsti obaveze:
  • - novčane i nenovčane

POSLOVNO PRAVO - Prof. dr. Veljko Trivun

promjena subjekata u obligaciji
PROMJENA SUBJEKATA U OBLIGACIJI
 • PROMJENA POVJERIOCA-CESIJA
  • - Učesnici-subjekti:
  • - Cedent-stari povjerilac
  • - Cesus-dužnik
  • - Cesionar-novi povjerilac
  • - Pravni osnovi:
  • - Ugovor
  • - Zakon
  • - Sudska odluka
 • PROMJENA DUŽNIKA-INTERCESIJA
  • - Privativna intercesija
  • - Kumulativna intercesija

POSLOVNO PRAVO - Prof. dr. Veljko Trivun

posebni oblici promjene subjekata u obligaciji
POSEBNI OBLICI PROMJENE SUBJEKATA U OBLIGACIJI
 • KONTO KORENT
 • KOMPENZACIJA
 • ASIGNACIJA
 • Učesnici:
  • - Asignant-davalac uputa
  • - Asignat-izvršilac uputa
  • - Asignatar-korisnik uputa
  • - Četvrti učesniks

POSLOVNO PRAVO - Prof. dr. Veljko Trivun