Verdere implementatie van het vlaams sportinfrastructuurplan
Download
1 / 43

Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan. Inleiding. Regeringsnota ‘Realisatie van een ambitieus Vlaams Sportinfrastructuurplan: inhaalbeweging sportinfrastructuur via alternatieve financiering’ voorgelegd aan en goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 30 juni 2006

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan' - iman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Verdere implementatie van het vlaams sportinfrastructuurplan

Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan

Presentatie ‘Verder implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


Inleiding
Inleiding

 • Regeringsnota ‘Realisatie van een ambitieus Vlaams Sportinfrastructuurplan: inhaalbeweging sportinfrastructuur via alternatieve financiering’ voorgelegd aan en goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 30 juni 2006

  • Publiek Private Samenwerking of PPS voor de realisatie van een inhaalbeweging in sportinfrastructuur ten belope van 225 Mio Euro

  • Oprichting werkgroep met vertegenwoordiging van

   • Bloso en Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

   • Kenniscentrum PPS en PMV

   • Kabinet van de minister van Sport

 • Regeringsnota ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’ voorgelegd aan en goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 13 juli 2007

  • Verdere verfijning en uitwerking van de PPS

Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


Vlaams sportinfrastructuurplan
Vlaams Sportinfrastructuurplan

 • Uitsplitsing van de inhaalbeweging in een aantal deeldomeinen, met name kunstgrasvelden, eenvoudige sporthallen, eenvoudige zwembaden en multifunctionele sportinfrastructuurprojecten;

  • niet één, maar een aantal projectvennootschappen

  • per projectvennootschap te kiezen voor een private partner die gespecialiseerd is in het ontwerpen, aanleggen/bouwen en onderhouden (eventueel ook exploiteren) van de desbetreffende sportinfrastructuur

  • steeds voldoende schaalgrootte nastreven

  • werken met geïntegreerde DBFM(O)-contracten

 • Een samenwerkingsverband (sportfacilitator) te creëren

  • tussen Kabinet Sport, Bloso, Departement CJSM, Kenniscentrum PPS en PMV

  • zal instaan voor de voorbereiding, beheer en opvolging van alle projecten

Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


Vlaams sportinfrastructuurplan presentatie
Vlaams SportinfrastructuurplanPresentatie

 • Decreet

 • Planning voor de implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan

 • Selectie van projecten

 • Aanbestedingsprocedure voor de keuze van private partners

 • DBFM(O)-contract

 • Beschikbaarheidsvergoeding

 • Kunstgrasvelden

  • Definitie en Beschikbaarheidsvergoeding

 • Sporthallen

  • Definitie en Beschikbaarheidsvergoeding

 • Zwembaden

  • Definitie en Beschikbaarheidsvergoeding

 • Multifunctionele Sportinfrastructuurprojecten

  • Definitie en Beschikbaarheidsvergoeding

 • BTW-ruling

Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


Decreet
Decreet

 • Bevoegdheden van Sportfacilitator

 • Tussenkomst van de Vlaamse overheid in de uitvoering van de DBFM-overeenkomsten

  • maximaal 30% toelage op de beschikbaarheidsvergoeding

  • enkel tussenkomst voor kunstgrasvelden, eenvoudige sporthallen en eenvoudige zwembaden

  • tussenkomst bij multifunctionele sportinfrastructuur ter waarde van een sporthal en zwembad

 • Selectie en rangschikking van projecten

 • Aanbesteding van geselecteerde projecten

 • Mogelijkheid voor PMV om mee te investeren (Sportinvest)

Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


Planning sportinfrastructuurplan
Planning Sportinfrastructuurplan

 • Planning 2007

  • Aanvraagformulieren

   • Kunstgrasveld

   • Eenvoudige sporthal

   • Eenvoudig zwembad

   • Multifunctioneel Sportinfrastructuurproject

  • Aanvraag binnen vóór 21 december 2007 bij departement CJSM

 • Planning 2008

  • Selectie 60 (40 + 20) projecten voor een kunstgrasveld

  • Selectie 50 (20 + 30) projecten voor een eenvoudige sporthal

  • Selectie 5 projecten voor een eenvoudig zwembad

  • Selectie van 4 (2 + 2) multifunctionele sportinfrastructuurprojecten die elk individueel zullen worden aanbesteed door de geselecteerde lokale overheden;

  • Aanbesteding door Sportfacilitator van een eerste cluster van 40 kunstgrasvelden voor een DBFM met terbeschikkingstelling gedurende 10 jaar en overdracht om niet op het einde van de termijn

  • Aanbesteding van 2 Multifunctionele Sportinfrastructuurprojecten

Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


Planning sportinfrastructuurplan1
Planning Sportinfrastructuurplan

 • Planning 2009

  • Aanbesteding door Sportfacilitator van een cluster van 20 sporthallen voor een DBFM met terbeschikkingstelling gedurende 30 jaar en overdracht om niet op het einde van de termijn

  • Aanbesteding door Sportfacilitator van een cluster van 5 zwembaden voor een DBFM met terbeschikkingstelling gedurende 30 jaar en overdracht om niet op het einde van de termijn

  • Aanbesteding van 2 Multifunctionele Sportinfrastructuurprojecten

Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


Planning sportinfrastructuurplan2
Planning Sportinfrastructuurplan

 • Rekening houdend met opgebouwde ervaring en resterend budget voor betoelaging beschikbaarheidsvergoeding:

  • In 2009: Aanbesteding door Sportfacilitator van een tweede cluster van 20 kunstgrasvelden voor een DBFM met terbeschikkingstelling gedurende 10 jaar en overdracht om niet op het einde van de termijn

  • In 2010:

   • Aanbesteding door Sportfacilitator van een tweede cluster van 30 sporthallen voor een DBFM met terbeschikkingstelling gedurende 30 jaar en overdracht om niet op het einde van de termijn

   • Aanbesteding door Sportfacilitator van extra multifunctionelesportinfrastructuurprojecten

 • Maximaal 7,5 Mio Euro per jaar als toelage van de overheid in totale beschikbaarheidsvergoeding

Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


Enkele mijlpalen
Enkele mijlpalen

 • Indiening aanvraagformulier: 21 december 2007

 • Selectie van de lokale overheden: lente 2008

 • Vermoedelijke aanvang der werken:

  • Eerste Multifunctioneel sportinfrastructuurproject: 2008

  • Eerste cluster van kunstgrasvelden: 2009

  • Tweede Multifunctioneel sportinfrastructuurproject: 2009

  • Eerste cluster van sporthallen: april 2010

  • Cluster van zwembaden: augustus 2010

Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


Selectie projecten procedure
Selectie ProjectenProcedure

 • Aanvraagformulier voor de verschillende deeldomeinen

 • Selectie-adviescommissie

  • Kabinet Sport, Kabinet Begroting, Bloso, Departement CJSM, VSF, Vlaams Bouwmeester, Kenniscentrum PPS en PMV

 • Behoeftestudie in december 2007

  • Wetenschappelijk Steunpunt (KUL)

 • Beoordeling

  • Ontvankelijkheidsvoorwaarden

  • Selectiecriteria

Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


Selectie projecten ontvankelijkheidsvoorwaarden
Selectie ProjectenOntvankelijkheidsvoorwaarden

 • Ontvankelijkheidsvoorwaarden

  • Sportbeleidsplan aanvaard door minister

  • Aanvraag tijdig en volledig ingediend

Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


Selectie projecten selectiecriteria
Selectie ProjectenSelectiecriteria

 • Selectiecriteria

  • Reële behoefte aan bijkomende sportinfrastructuur;

  • Geen exclusief gebruik;

  • Goede toegankelijkheid;

  • Realiseerbaar voor eind 2011;

  • Goede geografische spreiding;

Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


Aanbesteding onderhandelingsprocedure
AanbestedingOnderhandelingsprocedure

 • Lokale overheden geselecteerd voor een project uit de cluster ‘kunstgrasvelden’, ‘sporthallen’ of ‘zwembaden’ ondertekenen een lastgevingovereenkomst

  • toestemming aan Sportfacilitator om de onderhandelingsprocedure te voeren

   • in naam van lokale overheden te onderhandelen met kandidaat private partners

   • keuze private partner op basis van beste prijs/kwaliteits-verhouding

   • finaal ondertekende DBFM-contracten voor alle geselecteerde lokale overheden met een project uit de cluster van een deeldomein

  • uitgebreide communicatie naar en informatieverstrekking aan lokale overheden

   • m.b.t. catalogus van types subsidieerbare sportinfrastructuur per deeldomein, opmaak lastenboeken, modaliteiten van een DBFM-contract, raming van te betalen beschikbaarheidsvergoeding, betrokkenheid van lokale overheden in onderhandelingsprocedures voor private partner, …

   • opdat geselecteerde lokale overheden een verantwoorde beslissing kunnen nemen

Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


Aanbesteding betrokkenheid lokale overheden
AanbestedingBetrokkenheid lokale overheden

 • Geselecteerde lokale overheden zullen maximaal geïnformeerd worden en permanent betrokken worden bij de aanbestedingsprocedure voor de cluster van projecten waartoe hun project behoort :

  • verfijning lastenboek

  • keuze opties

  • beantwoorden van vragen al dan niet specifiek met betrekking tot haar project

Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


Dbfm contract
DBFM-contract

 • Afname van een dienst i.p.v. een bouwwerk

 • Overdracht van risico’s aan partijen die deze het best kunnen beheersen

 • Integratie van Ontwerp, Bouw en Onderhoud

 • Opdrachtnemer ook verantwoordelijk voor Financiering van het te realiseren project

 • De financieringskost houdt ook rekening met de risico’s die overgedragen worden aan de opdrachtnemer

Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


Dbfm contract1
DBFM-contract

 • Tussen de opdrachtgever (afnemer) en de projectvennootschap wordt een DBFM contract gesloten voor het leveren van een dienst.

 • Op haar beurt zal de projectvennootschap contracten afsluiten met haar onderaannemers alsook financiering (eigen en vreemd vermogen) aantrekken voor de realisatie van het project

Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


Beschikbaarheidsvergoeding
Beschikbaarheidsvergoeding

 • Betaling voor een dienst, namelijk de beschikbaarheid van een bepaald infrastructuurproject

 • Infrastructuur is beschikbaar, indien voldaan aan vooraf gestelde eisen of outputspecificaties

 • Geen betaling tijdens bouwperiode

 • Indien infrastructuur onvoldoende beschikbaar, lokale overheid krijgt korting op beschikbaarheidsvergoeding

 • Vergoeding voor:

  • terugbetaling van lening en intresten;

  • verschaffers van eigen vermogen (aandeelhouders);

  • minstens het eigenaaronderhoud;

  • werkingskosten projectvennootschap;

Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


Kunstgrasveld definitie
KunstgrasveldDefinitie

 • Goed verlicht kunstgrastapijt van 106 m op 66 m met rondom een neutrale zone van 3m met leunhekwerk en uitgerust voor het spelen van voetbal (met ballenvangers, voetbaldoelen, dug-outs, …) maar tevens geschikt voor andere sporten (rugby, korfbal, krachtbal, loopnummers atletiek,…)

 • Opties binnen het project, maar niet subsidieerbaar:

  • buitenomheining

  • kleedkamers

  • cafetaria

  • bijkomend kleiner kunstgrasveld (oefenveld)

  • minivoetbaldoelen / verplaatsbare kleine doelen

 • Nutsvoorzieningen, 100% voor rekening van lokale overheid

  • aansluiting elektriciteit

  • parkeergelegenheid

Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


Selectie projecten kunstgrasvelden
Selectie ProjectenKunstgrasvelden

 • Aanvraag binnen vóór 21 december 2007 bij departement CJSM

 • Verfijning DBFM-contracten

 • Raming Beschikbaarheidsvergoeding (10 jaar)

 • Selectie van 60 projecten (40 + 20) in 2008

 • Opmaak lastenboeken

 • Toestemming aan Sportfacilitator om met kandidaten private partners te onderhandelen voor de eerste 40 projecten

 • Toestemming aan Sportfacilitator om de private partner te kiezen op basis van de beste finale offerte en zodat tot de ondertekening kan worden overgegaan van 40 DBFM-contracten

Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


Beschikbaarheidsvergoeding 40 kunstgrasvelden
Beschikbaarheidsvergoeding40 Kunstgrasvelden

 • Gemiddelde kost voor aanleg kunstgrasvelden

  • 400.000 Euro exclusief BTW

 • Termijn voor aanleg 40 kunstgrasvelden: 2 jaar

 • Inschatting Financieringskost

  • gewone leningen voor 85% van de totale investeringswaarde

   • aan 5,5% (4,7% risicovrij + 0,8% marge)

  • achtergestelde leningen en eigen vermogen

   achtergestelde leningen voor 12% van de totale investeringswaarde

   eigen vermogen voor 3% van de totale investeringswaarde

   • met ‘blended equity’ aan 11%

  • arrangement fee (0,8%) en commitment fee (0,5%)

 • Eigenaaronderhoud voor rekening van private partij

Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


Beschikbaarheidsvergoeding kunstgrasvelden
BeschikbaarheidsvergoedingKunstgrasvelden

 • Operationele kosten of werkingskosten SPV

  • 60.000 Euro per jaar

 • Opstartkosten SPV

  • 500.000 Euro

 • Toepassing van indexatie

  • Onderhoudskosten

  • Operationele kosten

Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


Voorbeeld i beschikbaarheidsvergoeding met btw recuperatie
Voorbeeld I:Beschikbaarheidsvergoedingmet BTW-recuperatie

 • Raming Beschikbaarheidsvergoeding indien lokale overheid BTW kan recuperen

  • BTW te betalen door SPV op constructiewaarde van kunstgrasveld bij de oplevering

  • SPV rekent deze BTW direct door aan lokale overheid, lokale overheid zal deze BTW recupereren

  • BTW te betalen op onderhoudscomponent van beschikbaarheidsvergoeding

  • deze BTW zal apart vermeld worden op de factuur, lokale overheid zal deze BTW recupereren

 • SPV staat minstens in voor het eigenaaronderhoud geraamd op 3.000 Euro per jaar

 • Beschikbaarheidsperiode van 10 jaar

 • Beschikbaarheidsvergoeding

  • 16.162 Euro per kwartaal = 64.648 Euro per jaar

  • Bijdrage overheid (30%) = 4.849 Euro per kwartaal = 19.395 Euro per jaar

  • Bijdrage gemeente = 45.254 Euro per jaar

 • Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


  Voorbeeld ii beschikbaarheidsvergoeding zonder btw recuperatie
  Voorbeeld II: Beschikbaarheidsvergoedingzonder BTW-recuperatie

  • Raming Beschikbaarheidsvergoeding indien lokale overheid geen BTW kan recuperen

   • BTW te betalen door SPV op constructiewaarde van kunstgrasveld bij de oplevering

   • SPV rekent deze BTW gespreid door aan lokale overheid via de beschikbaarheidsvergoeding

   • BTW te betalen op onderhoudscomponent van beschikbaarheidsvergoeding

   • deze BTW zal apart vermeld worden op de factuur

 • SPV staat minstens in voor het eigenaaronderhoud geraamd op 3.000 Euro per jaar

 • Beschikbaarheidsperiode van 10 jaar

 • Beschikbaarheidsvergoeding

  • 19.165 Euro per kwartaal + circa 250 Euro BTW = 19.415 Euro per kwartaal

   = 77.660 Euro per jaar

  • Bijdrage overheid (30%) = 5.825 Euro per kwartaal = 23.298 Euro per jaar

  • Bijdrage gemeente = 54.362 Euro per jaar

 • Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


  Beschikbaarheidsvergoeding kunstgrasvelden1
  BeschikbaarheidsvergoedingKunstgrasvelden

  Bijdrage overheid beperkt tot maximaal

  • 30% van beschikbaarheidsvergoeding

  • 22.000 Euro per jaar

   Toegepast op

  • voorbeeld 1: 19.395 Euro

  • voorbeeld 2: 22.000 Euro

  Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


  Deeldomein sporthallen definitie
  Deeldomein SporthallenDefinitie

  • Een overdekte sportruimte met een netto-oppervlakte van 44 m x 25 m én een vrije hoogte van 7,5 m boven een speelveld van 40 m x 20 m. De sporthal omvat onder meer het volgende basisbouwprogramma:

   • Een polyvalent sportlokaal met een netto-oppervlakte van 12,5 m x 12,5 m én een vrije hoogte van minimaal 4 m

   • Inkomhal

   • Kleedkamers, toiletten, bergruimten

   • Uitschuifbare tribunes

   • Basissportuitrusting

   • Cafetaria

  • Opties binnen het project, maar niet subsidieerbaar:

   • extra kleedkamers, extra tribunes, extra bergruimte

  • Nutsvoorzieningen, 100% voor rekening van lokale overheid:

   • parkeergelegenheid

   • aansluiting elektriciteit

  Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


  Selectie projecten sporthallen
  Selectie ProjectenSporthallen

  • Aanvraagformulier ingevuld tegen 21 december 2007

  • Verfijning DBFM-contracten

  • Raming Beschikbaarheidsvergoeding (30 jaar)

  • Selectie van 50 projecten in 2008

  • Opmaak lastenboeken

  • Toestemming aan Sportfacilitator om met kandidaten private partners te onderhandelen voor de eerste 20 projecten

  • Toestemming aan Sportfacilitator om de private partner te kiezen op basis van de beste finale offerte en zodat tot de ondertekening kan worden overgegaan van 20 DBFM-contracten

  Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


  Beschikbaarheidsvergoeding 20 sporthallen
  Beschikbaarheidsvergoeding20 sporthallen

  • Gemiddelde kost voor een sporthal

   • 1.500.000 Euro exclusief BTW

  • Termijn voor aanleg 20 sporthallen: 1 jaar

  • Inschatting Financieringskost

   • gewone leningen voor 90% van de totale investeringswaarde

    • aan 5,5% (4,7% risicovrij + 0,8% marge)

   • achtergestelde leningen en eigen vermogen

    achtergestelde leningen voor 8% van de totale investeringswaarde

    eigen vermogen voor 2% van de totale investeringswaarde

    • met ‘blended equity’ aan 11%

   • arrangement fee (0,8%) en commitment fee (0,5%)

  • Eigenaarsonderhoud voor rekening van private partij

  Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


  Beschikbaarheidsvergoeding sporthallen
  BeschikbaarheidsvergoedingSporthallen

  • Operationele kosten of werkingskosten SPV

   • 60.000 Euro per jaar

  • Opstartkosten SPV

   • 500.000 Euro

  • Toepassing van indexatie

   • Onderhoudskosten

   • Operationele kosten

  Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


  Voorbeeld i beschikbaarheidsvergoeding met btw recuperatie1
  Voorbeeld I: Beschikbaarheidsvergoedingmet BTW-recuperatie

  • Raming Beschikbaarheidsvergoeding indien lokale overheid BTW kan recuperen

   • BTW te betalen door SPV op constructiewaarde van sporthal bij de oplevering

   • SPV rekent deze BTW direct door aan lokale overheid, lokale overheid zal deze BTW recupereren

   • BTW te betalen op onderhoudscomponent van beschikbaarheidsvergoeding

   • deze BTW zal apart vermeld worden op de factuur, lokale overheid zal deze BTW recupereren

 • SPV staat minstens in voor het eigenaaronderhoud geraamd op 24.000 Euro per jaar en een groot onderhoud van 50.000 Euro in jaar 15 en jaar 25

 • Beschikbaarheidsperiode van 30 jaar

 • Beschikbaarheidsvergoeding =

  • 38.925 Euro per kwartaal = 155.700 Euro per jaar

  • Bijdrage overheid = 46.710 Euro per jaar

  • Bijdrage gemeente = 108.990 Euro per jaar

 • Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


  Voorbeeld ii beschikbaarheidsvergoeding zonder btw recuperatie1
  Voorbeeld II: Beschikbaarheidsvergoedingzonder BTW-recuperatie

  • Raming Beschikbaarheidsvergoeding indien lokale overheid geen BTW kan recuperen

   • BTW te betalen door SPV op constructiewaarde van de sporthal bij de oplevering

   • SPV rekent deze BTW gespreid door aan lokale overheid via de beschikbaarheidsvergoeding

   • BTW te betalen op onderhoudscomponent van beschikbaarheidsvergoeding

   • deze BTW zal apart vermeld worden op de factuur

 • SPV staat minstens in voor het eigenaaronderhoud geraamd op 24.000 Euro per jaar en een groot onderhoud van 50.000 Euro in jaar 15 en jaar 25

 • Beschikbaarheidsperiode van 30 jaar

 • Beschikbaarheidsvergoeding =

  • 45.119 Euro per kwartaal + circa 1.500 Euro BTW = 46.619 Euro per kwartaal

   = 186.476 Euro per jaar

  • Bijdrage overheid = 55.943 Euro per jaar

  • Bijdrage gemeente = 130.533 Euro per jaar

 • Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


  Beschikbaarheidsvergoeding sporthallen1
  Beschikbaarheidsvergoeding sporthallen

  Bijdrage overheid beperkt tot maximaal:

  • 30% van beschikbaarheidsvergoeding

  • 54.000 Euro per jaar

   Toegepast op

  • voorbeeld 1: 46.710 Euro

  • voorbeeld 2: 54.000 Euro

  Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


  Deeldomein zwembaden definitie
  Deeldomein ZwembadenDefinitie

  • Overdekt rechthoekig bad van 25m op 12,5m dat voornamelijk bestemd is voor sportactiviteiten

  • Opties binnen het project, maar niet subsidieerbaar:

   • extra kleedkamers

  • Nutsvoorzieningen, 100% voor rekening van lokale overheid:

   • parkeergelegenheid

   • aansluiting elektriciteit

  Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


  Selectie projecten zwembaden
  Selectie ProjectenZwembaden

  • Aanvraagformulier ingevuld tegen 21 december 2007

  • Verfijning DBFM-contracten

  • Raming Beschikbaarheidsvergoeding (30 jaar)

  • Selectie van 5 projecten in 2008

  • Opmaak lastenboeken

  • Toestemming aan Sportfacilitator om met kandidaten private partners te onderhandelen voor de 5 projecten

  • Toestemming aan Sportfacilitator om de private partner te kiezen op basis van de beste finale offerte en zodat tot de ondertekening kan worden overgegaan van 5 DBFM-contracten

  Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


  Beschikbaarheidsvergoeding 5 zwembaden
  Beschikbaarheidsvergoeding5 zwembaden

  • Gemiddelde kost voor een zwembad

   • 4.500.000 Euro exclusief BTW

  • Termijn voor aanleg 5 zwembaden: 1 jaar

  • Inschatting Financieringskost

   • gewone leningen voor 90% van de totale investeringswaarde

    • aan 5,5% (4,7% risicovrij + 0,8% marge)

   • achtergestelde leningen en eigen vermogen

    achtergestelde leningen voor 8% van de totale investeringswaarde

    eigen vermogen voor 2% van de totale investeringswaarde

    • met ‘blended equity’ aan 11%

   • arrangement fee (0,8%) en commitment fee (0,5%)

  • Eigenaarsonderhoud voor rekening van private partij

  Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


  Beschikbaarheidsvergoeding zwembaden
  BeschikbaarheidsvergoedingZwembaden

  • Operationele kosten of werkingskosten SPV

   • 60.000 Euro per jaar

  • Opstartkosten SPV

   • 500.000 Euro

  • Toepassing van indexatie

   • Onderhoudskosten

   • Operationele kosten

  Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


  Voorbeeld i beschikbaarheidsvergoeding met btw recuperatie2
  Voorbeeld I: BeschikbaarheidsvergoedingMet BTW-recuperatie

  • Raming Beschikbaarheidsvergoeding indien lokale overheid BTW kan recuperen

   • BTW te betalen door SPV op constructiewaarde van zwembad bij de oplevering

   • SPV rekent deze BTW direct door aan lokale overheid, lokale overheid zal deze BTW recupereren

   • BTW te betalen op onderhoudscomponent van beschikbaarheidsvergoeding

   • deze BTW zal apart vermeld worden op de factuur, lokale overheid zal deze BTW recupereren

 • SPV staat minstens in voor het eigenaaronderhoud geraamd op 472.500 Euro per jaar of 10,5% van de investeringswaarde

 • Beschikbaarheidsperiode van 30 jaar

 • Beschikbaarheidsvergoeding =

  • 237.645 Euro per kwartaal = 950.580 Euro per jaar

  • Bijdrage overheid (30%) = 71.294 Euro per kwartaal = 285.174 Euro per jaar

  • Bijdrage gemeente = 665.406 Euro per jaar

 • Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


  Voorbeeld ii beschikbaarheidsvergoeding zonder btw recuperatie2
  Voorbeeld II: BeschikbaarheidsvergoedingZonder BTW-recuperatie

  • Raming Beschikbaarheidsvergoeding indien lokale overheid geen BTW kan recuperen

   • BTW te betalen door SPV op constructiewaarde van het zwembad bij de oplevering

   • SPV rekent deze BTW gespreid door aan lokale overheid via de beschikbaarheidsvergoeding

   • BTW te betalen op onderhoudscomponent van beschikbaarheidsvergoeding

   • deze BTW zal apart vermeld worden op de factuur

 • SPV staat minstens in voor het eigenaaronderhoud geraamd op 472.500 Euro per jaar of 10,5% van de investeringswaarde

 • Beschikbaarheidsperiode van 30 jaar

 • Beschikbaarheidsvergoeding =

  • 255.683 Euro per kwartaal + circa 25.000 Euro BTW = 280.683 Euro per kwartaal

   = 1.122.732 Euro per jaar

  • Bijdrage overheid (30%) = 84.205 Euro per kwartaal = 336.820 Euro per jaar

  • Bijdrage gemeente = 785.912 Euro per jaar

 • Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


  Beschikbaarheidsvergoeding zwembaden1
  Beschikbaarheidsvergoeding zwembaden

  Bijdrage overheid beperkt tot maximaal:

  • 30% van beschikbaarheidsvergoeding

  • 329.000 Euro per jaar

   Toegepast op

  • voorbeeld 1: 285.174 Euro

  • voorbeeld 2: 329.000 Euro

  Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


  Deeldomein multifunctionele sportinfrastructuurprojecten
  Deeldomein: Multifunctionele Sportinfrastructuurprojecten

  • een specifieke samenstelling van meerdere polyvalente sportruimten en meerdere gespecialiseerde sportaccommodaties, die worden aangevuld met (meerdere) commerciële functies om het economisch rendement van het geheel te vergroten

  Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


  Selectie multifunctionele sportinfrastructuurprojecten
  Selectie Multifunctionele Sportinfrastructuurprojecten

  • Aanvraagformulier binnen vóór 21 december 2007 bij departement CJSM

  • Selectie van 4 projecten (2 + 2) in 2008

   Bijdrage overheid beperkt tot maximaal:

  • 30% van beschikbaarheidsvergoeding

  • 332.000 Euro per jaar

  Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


  Btw ruling
  BTW-ruling

  • Afstemming met Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken, voor een ander PPS-project

  • Projectvennootschap of SPV is een volledig BTW-belastingplichtige met recht op aftrek

  • Opsplitsing in 3 onderdelen

   • Oplevering van een nieuwe constructie op het einde van de bouwfase: op dat moment is BTW betaalbaar in hoofde van de SPV en op de waarde van de constructie

   • de financiering van het project: aangezien het verschaffen van leningen een vrijgestelde BTW handeling is, zal hierop geen BTW geheven worden

   • levering van onderhoudsdienst en doorrekening van werkingskosten: op deze diensten zal BTW geheven worden

  Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


  Btw voor pps gevolgen voor lokale overheid
  BTW voor PPSGevolgen voor lokale overheid

  • De beschikbaarheidsvergoeding wordt dus in drie delen opgesplitst (net zoals in de boekhoudkundige verwerking). Op twee delen zal geen BTW geheven worden, met name op het deel constructie waarop de BTW reeds betaald werd op het einde van de bouwfase en het deel financiering dat vrijgesteld is van BTW. Op het saldo van de beschikbaarheidsvergoeding zal BTW geheven worden.

  • Lokale overheid is BTW-belastingplichtige:

   • Betalen van BTW (en recuperatie) eenmalig bij oplevering constructie

   • Betalen BTW (en recuperatie) per kwartaal op onderhoudscomponent van beschikbaarheidsvergoeding

  • Lokale overheid is geen BTW-belastingplichtige:

   • Betalen van BTW per kwartaal op constructiekost (via financieringscomponent van beschikbaarheidsvergoeding) en op onderhoudscomponent van beschikbaarheidsvergoeding

  Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


  Forum voor verdere vragen
  Forum voor verdere vragen

  • Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media voor vragen m.b.t. aanvraagformulieren

   • Website: www.vlaanderen.be/sportinfrastructuurplan

   • Contactpersonen Departement CJSM:

    - Karolien De Sadeleer, karolien.desadeleer@cjsm.vlaanderen.be

    tel. 02-553.69.97

    - Nico Vermeiren, nico.vermeiren@cjsm.vlaanderen.be

    - Jef Elsen, jef.elsen@cjsm.vlaanderen.be

  • Bloso

  • Kenniscentrum PPS

  • PMV

  • Kabinet van de minister van Sport

  Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’