Pati ntendosimetrie werkgroep parametrisering automatisering
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Pati ë ntendosimetrie werkgroep parametrisering & automatisering. Tom Clarijs Gezondheid & Leefmilieu Bescherming van de Gezondheid Tom.Clarijs@fanc.fgov.be. Patiëntendosimetrie werkgroep parametrisering & automatisering.  Herziening huidige werkwijze Mogelijkheden voor automatisering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ima-rosales


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pati ntendosimetrie werkgroep parametrisering automatisering
Patiëntendosimetriewerkgroep parametrisering & automatisering

Tom Clarijs

Gezondheid & LeefmilieuBescherming van de Gezondheid

Tom.Clarijs@fanc.fgov.be


Pati ntendosimetrie werkgroep parametrisering automatisering1
Patiëntendosimetriewerkgroep parametrisering & automatisering

 •  Herziening huidige werkwijze

 • Mogelijkheden voor automatisering

 • 3 grote items:

 • A: Verduidelijking parameters:

 • B: Gebruikte methodes voor het berekenen van de dosis

 • C: Gegevenstransfer


Pati ntendosimetrie werkgroep parametrisering automatisering2
Patiëntendosimetriewerkgroep parametrisering & automatisering

 • 3 grote items:

 • A: Verduidelijking parameters:

 • duidelijkere identificatie van detectortechnologie

 • vereenvoudiging patiëntengegevens

 • enkel relevante data weerhouden

 • eenduidige eenheden

 • B: Gebruikte methodes voor het berekenen van de dosis

 • C: Gegevenstransfer


Pati ntendosimetrie werkgroep parametrisering automatisering3
Patiëntendosimetriewerkgroep parametrisering & automatisering

 • 3 grote items:

 • A: Verduidelijking parameters:

 • B: Gebruikte methodes voor het berekenen van de dosis

 • Bij voorkeur DAP, alle andere opties blijven mogelijk

 • Betere uitwerking detectordosis (vnl. CR)

 • parameters (kV, mA,…) mogelijks via procedurebeschrijving

 • C: Gegevenstransfer


Pati ntendosimetrie werkgroep parametrisering automatisering4
Patiëntendosimetriewerkgroep parametrisering & automatisering

 • 3 grote items:

 • A: Verduidelijking parameters:

 • B: Gebruikte methodes voor het berekenen van de dosis

 • C: Gegevenstransfer

 • FANC-systeem toegankelijk voor ontvangen gegevens

 • validatie door fysicus & verantwoordelijke patiëntendosimetrie

 • gerichte feedback door FANC

 • duidelijke inventarisatie contactgegevens

 • automatisering op lokaal niveau: prioriteit CT,

 • maar oplossingen ‘op maat’ noodzakelijk


A verduidelijking parameters
A: Verduidelijking parameters

Identificatie zaal en toestel:..………………………………………………....

Type detector: □ Film-scherm □ CR (fosfor) □ DR

Onderzoek:………………….Datum laatste DAP verificatie:……………….

(manuele input) Gevalideerd door (naam + ‘handtekening’)

lokale verantwoordelijke patiëntendosimetrie ……..stralingsfysicus……..

 • Te inventariseren per zaal:

 • - Identificatie zaal en toestellen (indien meerdere per zaal vb teletafel-plafondophanging-…)

 • Contactgegevens lokale verantwoordelijke patiëntendosimetrie en stralingsfysicus

Eenvoudige onderzoeken


A verduidelijking parameters1
A: Verduidelijking parameters

Identificatie zaal en toestel:………………………………………………......

Type detector: □ beeldversterker □ flat panel

Datum laatste DAP verificatie………………. Correctie voor tafel:………..

Onderzoek:………………………………………………………………………

(manuele input)Gevalideerd door (naam + ‘handtekening’)

lokale verantwoordelijke patiëntendosimetrie ……..stralingsfysicus……..

 • Te inventariseren per zaal:

 • - Identificatie zaal en toestellen (indien meerdere per zaal)

 • Contactgegevens lokale verantwoordelijke patiëntendosimetrie en stralingsfysicus

Hoge dosis onderzoeken


A verduidelijking parameters2
A: Verduidelijking parameters

Identificatie zaal:………………………………………………......................

Merk en type CT:………………………………………………………………

Aantal slices:…….. Datum van installatie:………………………………….

Onderzoek:……………………………………………………………………..

(manuele input) Gevalideerd door (naam + ‘handtekening’)

lokale verantwoordelijke patiëntendosimetrie ……..stralingsfysicus……..

 • Te inventariseren per zaal:

 • Identificatie zaal en CT-toestel

 • Contactgegevens lokale verantwoordelijke patiëntendosimetrie en stralingsfysicus

CT onderzoeken


A verduidelijking parameters3
A: Verduidelijking parameters

* enkel indien DAP niet gebruikt wordt

** facultatief

*** duid de éénheid aan (vb: cGy.cm²)

**** gecorrigeerde dosis door de stralingsfysicus (geef éénheid op)

Eenvoudige onderzoeken


A verduidelijking parameters4
A: Verduidelijking parameters

Indien geen DAP

facultatief

In functie van DAP-verificatie, éénheid, toestelspecifieke parameters, gebruik,…

* enkel indien DAP niet gebruikt wordt

** facultatief

*** duid de éénheid aan (vb: cGy.cm²)

**** gecorrigeerde dosis door de stralingsfysicus (geef éénheid op)

Eenvoudige onderzoeken


A verduidelijking parameters5
A: Verduidelijking parameters

* facultatief

** duid aan: cinéreeksen of opnamen

*** duid de éénheid aan (vb: cGy.cm²)

**** gecorrigeerde dosis door de stralingsfysicus (geef éénheid op)

Hoge dosis onderzoeken


A verduidelijking parameters6
A: Verduidelijking parameters

facultatief

* facultatief

** duid aan: cinéreeksen of opnamen

*** controleer en duid aan indien éénheid afwijkt van cGy.cm²

**** gecorrigeerde dosis door de stralingsfysicus (geef éénheid op)

Hoge dosis onderzoeken


A verduidelijking parameters7
A: Verduidelijking parameters

* Tube Current Modulation (mAs-modulatie)

** controleer en duid aan indien éénheid afwijkt van mGy.cm²

*** controleer de éénheid, en reken om indien CTDI(w) vermeld staat

**** gecorrigeerde dosis door de stralingsfysicus (geef éénheid op)

CT onderzoeken


Pediatrie
Pediatrie

 • Gewicht/omtrek/lengte/BMI: wél belangrijk voor opzetten van referentieniveaus

 • meer data gewenst, en opdeling o.a. volgens leeftijd

 • gewicht en lengte blijven behouden

   aparte lijsten voor pediatrie

 • in de toekomst van automatisering (PACS-RIS) zal dit waarschijnlijk makkelijker kunnen…


Mammografie
Mammografie

 • meeste mammografen: reeds in screening

 • ook asymptomatische patiënten: bijzondere aandacht aan dosis patiënt & kwaliteitsborging

 • kwantitatieve gegevensverzameling mogelijk van hoge kwaliteit

 • Meerdere factoren noodzakelijk voor bepaling van de (MGD-)dosis (vb: compressiedikte, filtering,…)

   Aparte lijsten voor gegevens mammografie


B methodes
B: Methodes

 • 1) KAP/DAP  voor dosis patiënt kunnen lokaal meerdere parameters worden geregistreerd

 • 2) Exposie indicator (CR, detectordosis)

 • 3) Parameters (kV, SSD, mAs, FOV, output, …)

 • 4) Optical Density-OD (film, mammo)

 • Alle mogelijkheden blijven behouden

 • Betere beschrijving van enkele technieken (vb: exposure index CR)

 • Het ontbreken van een DAP-meter mag de uitvoering van patiëntendosimetrie niet in de weg staan


C gegevenstransfer methodologie
C: Gegevenstransfer: Methodologie

Exploitant geeft contactgegevens lokale verantwoordelijke dosimetrie (diensthoofd of i.o.) en fysicus door aan FANC

Op zaal: registreert gegevens en lokale verantwoordelijke stuurt gevalideerde gegevens door naar fysicus

Fysicus valideert gegevens en geeft binnen een redelijke termijn (< 1 maand) feedback aan de zaal waar ze zich bevinden ten opzichte van de referentiewaarden ter beschikking van de fysicus (lokale, nationale DRL)

Fysicus stuurt gegevens door naar FANC in gevraagd formaat.

FANC bevestigt ontvangst van dosimetriegegevens aan fysicus en zaal, en geeft gepaste feedback


C manuele gegevenstransfer
C: Manuele gegevenstransfer

Ontvangstbevestiging +Feedback

Zaal ↓

verantwoordelijke patiëntendosimetrie

Ontvangstbevestiging +Feedback

stralingsfysicus

FANC

data

data

Optioneel: simultane versturing

 FANC wacht tot stralingsfysicus heeft gevalideerd

Post, email, fax,…


C gegevenstransfer methodologie1
C: Gegevenstransfer: Methodologie

 • Lokale verantwoordelijke patiëntendosimetrie?

 • Verantwoordelijk voor:

 • - Registratie dosisgegevens

 • Verificatie en validatie dosisgegevens

 • Transfer dosisgegevens naar fysicus (& FANC)

 • Transfer feedback door fysicus & FANC naar zaalpersoneel

 • Wie?

 • Eindverantwoordelijke voor patiëntendosimetrie, kwaliteitsborgingsprogramma en ter beschikking stellen van een stralingsfysicus = diensthoofd, maar delegatie is mogelijk indien de fysicus en het FANC hiervan op de hoogte worden gesteld.


C automatische gegevenstransfer
C: automatische gegevenstransfer

 • Centraal systeem opzetten door FANC naar analogie voor opvolging werknemer dosimetrie

 • Toegang via web-site (e-portal + e-ID)

 • Ieder radiologisch centra moet eenvoudig gegevens kunnen opladen of via een webinterface eenvoudig kunnen invoeren, met validatie van stralingsfysicus

 • Systeem zal on-line melden of gegevens volledig zijn en geaccepteerd kunnen worden voor statistische analyse

 • Radiologisch centrum ontvangt on-line feedback over de statistische analyse en positionering t.o.v. 25 of 75 percentiel waarden

 • Toegankelijk voor Radiologen en Stralingsfysici


C automatische gegevenstransfer1
C: automatische gegevenstransfer

FANC: systeem ontvankelijk voor dataimport

in xml, xls en manuele (web-based) invoer

Central application

Web interface

Statistical analysis

and reporting

Validation and

error reporting

xml based

data

Patient dose data


C automatische gegevenstransfer xml
C: automatische gegevenstransfer: XML

 • Het FANC heeft besloten om de gegevensuitwisseling te laten gebeuren via XML (eXtensible Markup Language), een ‘open’ standaard beheerd door het World Wide Web Consortium (W3C).

 • XML laat toe om gegevens uit te wisselen van applicatie tot applicatie, zelfs al zijn deze geschreven in verschillende technologieën (Microsoft .NET, C, PHP, …), draaien deze op verschillende architecturen (Windows, Unix/Linux, Apple, …) met daarachter verschillende databasesystemen (Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, DB2, …).

 • XML berichten zijn in principe goed gestructureerde tekstbestanden met als inhoud de betrokken gegevens. Indien beide applicaties (centraal als lokaal radiologisch centrum) van deze structuur op de hoogte zijn, kunnen ze met elkaar berichten uitwisselen (compatibiliteit).

 • Zowat alle programmeertalen laten toe om met weinig moeite om te springen met XML berichten.