Symulacja dyskretna (3) Zapoznanie z oprogramowaniem symulacyjnym Arena 14.0 - PowerPoint PPT Presentation

ima-hess
symulacja dyskretna 3 zapoznanie z oprogramowaniem symulacyjnym arena 14 0 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Symulacja dyskretna (3) Zapoznanie z oprogramowaniem symulacyjnym Arena 14.0 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Symulacja dyskretna (3) Zapoznanie z oprogramowaniem symulacyjnym Arena 14.0

play fullscreen
1 / 32
Download Presentation
Symulacja dyskretna (3) Zapoznanie z oprogramowaniem symulacyjnym Arena 14.0
117 Views
Download Presentation

Symulacja dyskretna (3) Zapoznanie z oprogramowaniem symulacyjnym Arena 14.0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Symulacja dyskretna (3)Zapoznanie z oprogramowaniem symulacyjnym Arena 14.0 Dr inż. Justyna Uziałko-Mydlikowska

 2. Zad.2 Klienci w banku • inny sposób przybywania klientów do systemu, np. według schematu • zmiana również w harmonogramie pracy pracowników => dopasowanie właściwego czasu pracy do rzeczywistego tempa napływu zgłoszeń • dwa rodzaje modułu Record (zliczanie zgłoszeń, które opuściły model oraz ich całkowitego czasu pobytu w modelu) • wstawianie zmiennych i zegara symulacyjnego • moduł Decide – N-way by chance (więcej niż dwie możliwości wyboru, wykorzystanie opcji Add do dodania kolejnych warunków, ostatni przez dopełnienie do 100%) • moduł Decide – NQ (podejmowanie decyzji w zależności od warunku) • dokładne rozróżnienie pomiędzy schematem napływania zgłoszeń (Arrivals), a schematem pracy pracowników (Capacity)

 3. Zad.2 Klienci w banku • klienci przybywają do banku zgodnie ze schematem; sposób pojawiania się zgłoszeń w systemie można przedstawić poprzez podanie określonej liczby osób w danym okresie czasu • klienci mogą zrealizować trzy rodzaje operacji: a) operacje gotówkowe (40%) b) rachunki bankowe (35%) c) zaciągniecie kredytu: wstępny etap kredytowy + finalizowanie umowy kredytowej (25%) • w przypadku pojawienia się kolejek do poszczególnych pól operacji, klienci rezygnują z obsługi, gdy odpowiednio: a) liczba osób w kolejce do operacji gotówkowych > 5 b) liczba osób w kolejce do rachunków bankowych > 3 c) liczba osób w kolejce do zaciągnięcia kredytu > 10

 4. Zad.2 Klienci w banku • praca w banku w polach: operacje gotówkowe oraz rachunki bankowe odbywa się zgodnie ze schematem pracy odpowiednich grup pracowników: a) pracownicy w polu operacji gotówkowych 8:00-12:00 => 2 pracowników i 12:00-20:00 => 1 pracownik => wg rozkładu UNIF(5, 10) min b) pracownicy w polu rachunków bankowych 8:00-10:00 => 1 pracownik; 10:00-14:00 => 2 pracowników i 14:00-20:00 => 1 pracownik => wg rozkładu UNIF(10, 15) min c) pracownicy w polu kredytów (3 prac.) wstępny etap kredytowy => wg rozkładu UNIF(20, 40) min (2 prac.) finalizowanie kredytu => wg rozkładu TRIA(10, 20, 30) min

 5. Jakie informacje chcemy zebrać? Należy zbudować model przedstawionego banku; przeprowadzić symulację (12 godzin) dla 5 powtórzeń; zebrać statystyki dotyczące: • całkowitego czasu pobytu w biurze trzech grup klientów (ci, którzy realizowali operacje gotówkowe, rachunki bankowe oraz zaciągnęli kredyt) • liczby klientów, którzy opuścili bank w podziale na sześć grup (poza klientami, którzy zrealizowali zamierzone operacje, także klienci, którzy zrezygnowali z obsługi) • całkowitej liczby wszystkich klientów, którzy weszli do modelu i którzy go opuścili • średniego czasu oczekiwania oraz liczby oczekujących w kolejkach osób do realizacji operacji gotówkowych, operacji dotyczących rachunków bankowych oraz w kolejkach do zaciągnięcia kredytu (2) • średniego wykorzystania poszczególnych zasobów (kasjer gotówkowy, doradca ds. kont oraz pośrednik kredytowy i kierownik kredytowy)

 6. Jak zbudować model?(wersja podstawowa) KLIENCI, KTÓRZY ZREALIZOWALI OPERACJE GOTÓWKOWE 40% Operacje gotówkowe Jaką operację wybiera klient? Klient KLIENCI, KTÓRZY ZREALIZOWALI OPERACJE DOTYCZĄCE RACHUNKÓW BANKOWYCH 35% Rachunki bankowe wg schematu Wstępny etap kredytowy Finalizowanie umów kredytowych KLIENCI, KTÓRZY ZACIĄGNĘLI KREDYT 25%

 7. Pojawianie się zgłoszeń w systemie Typ schematu • dla przybywania zgłoszeń do systemu: Arrival • dla schematu pracy pracowników: Capacity • nowa wersja oprogramowania - bez opcji: Format Type • ODWOŁANIE W MODULE CREATE: Type Between Arrivals -> Schedule -> Przybycie klientow

 8. Pojawianie się zgłoszeń w systemie 4 3 3 2

 9. Zdefiniowanie czasu przybycia klientów do banku Dzięki zdefiniowaniu czasu przybycia klientów do modelu za pomocą atrybutu czas przybycia i nadania mu wartości TNOW, możliwe będzie wyznaczenie całkowitego czasu przebywania danej grupy zgłoszeń w systemie.

 10. Sposoby zastosowania modułu Schedule Typ schematu • dla przybywania zgłoszeń do systemu: Arrival • dla schematu pracy pracowników: Capacity

 11. Jak uwzględnić w modelu rezygnację klientów – DecisionNQ Wybór warunku charakteryzującego się dwiema możliwościami Zdefiniowanie odpowiedniego warunku za pomocą opcji Expression Builder

 12. Jak uwzględnić w modelu rezygnację klientów – DecisionNQ Wskazanie typu i rodzaju wyrażenia Zdefiniowanie aktualnego warunku

 13. Zdefiniowanie rodzajów zasobów W przypadku określenia typu zasobu jako: Fixed Capacity – określamy jego pojemność Based on Schedule – decydujemy się na opis pracy zasobu za pomocą schematu (moduł Schedule) Podanie pojemności zasobu: iloma pracownikami danego rodzaju dysponujemy Nazwa schematu

 14. Dane do modułu Process 1

 15. Dane do modułu Process 2

 16. Dane do modułu Process 3 - 1

 17. Dane do modułu Process 3 - 2

 18. Record – na dwa sposoby (1) Typ modułu: Time Interval umożliwia określenie np. całkowitego czasu pobytu w modelu danej grupy zgłoszeń Odwołanie się do modułu Assign

 19. Record – na dwa sposoby (2) Typ modułu: Count umożliwia wyznaczenie liczby danej grupy zgłoszeń opuszczających model

 20. Wstawianie zegara symulacyjnego Wybór ikony Clock z paska zadań

 21. Wstawianie zmiennych Wybór ikony A z paska zadań w celu dodana opisu do zmiennej

 22. Dodanie ikon zasobów

 23. Dodanie ikon zasobów

 24. Jakie wyniki uzyskaliśmy? User specified: Licz. klientów, którzy opuścili model po zrealizowaniu wybranych operacji (Counter) User specified: Czas pobytu w modelu (Interval)

 25. Jakie wyniki uzyskaliśmy? Liczba klientów, którzy zrealizowali zamierzone operacje (Counter) Liczba klientów, którzy zrezygnowali z obsługi (Counter)

 26. Jakie wyniki uzyskaliśmy? Liczba klientów, którzy weszli i wyszli z modelu (Entity => Other => Numer In, Number Out)

 27. Jakie wyniki uzyskaliśmy? Czas oczekiwania w kolejce (Waiting Time) Liczba klientów oczekujących w kolejce (Number Waiting)

 28. Jakie wyniki uzyskaliśmy? Wykorzystanie zasobów (Instantaneous Utilization)

 29. Jak można poprawić działanie banku? • dodanie pracowników (zwiększenie zasobów) • zmiana harmonogramu pracy pracowników w taki sposób, aby odpowiadał on schematowi napływu klientów do banku

 30. Wskazówki do wykonania zadania domowego • Należy wykonać dwa modele – podstawowy i zmodyfikowany, który usprawniłby pracę działania danego systemu. • Modele powinno się wzbogacić odpowiednią animacją (zgłoszenia, zasoby) oraz potrzebnymi zmiennymi i zegarem. • W sprawozdaniu należy zebrać wymagane w zadaniu statystyki (średnia wraz z przedziałem ufności) i skomentować otrzymane wartości (analiza odpowiednich raportów). • W sprawozdaniu konieczne jest porównanie obydwu modeli wg wybranych wartości (np. czasy oczekiwania w kolejkach, liczba osób oczekujących w kolejkach, wykorzystanie zasobów), zaproponowanie zmian i opisanie, jak wprowadzone zmiany wpłynęły na poszczególne charakterystyki modelu.

 31. Literatura • W. D. Kelton, R. P. Sadowski, D. A. Sadowski „Simulation with Arena”, Mc Graw-Hill Companies, Inc., New York, 2002