Analiza numeryczna i symulacja system w
Download
1 / 41

Analiza numeryczna i symulacja systemów - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Analiza numeryczna i symulacja systemów. Wykład I Plan, pojęcia podstawowe, klasyfikacja Systemy ciągłe o stałych skupionych. Plan. Podstawowe pojęcia Klasyfikacja modeli / symulacji Plan wykładów

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Analiza numeryczna i symulacja systemów' - kaya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Analiza numeryczna i symulacja system w

Analiza numeryczna i symulacja systemów

Wykład I

Plan, pojęcia podstawowe, klasyfikacja

Systemy ciągłe o stałych skupionych


Plan

 • Podstawowe pojęcia

 • Klasyfikacja modeli / symulacji

 • Plan wykładów

 • Systemy ciągłe o stałych skupionych- klasyfikacja problemów opisywanych równaniami różniczkowymi- opis obiektu w MATLABie i SIMULINKu, - dwa przykłady,- metody rozwiązywania równań różniczkowych w MATLABie,- koszt obliczeniowy i dokładność.

 • Przygotowanie do ćwiczenia nr 1.- problem trzech ciał - porównanie metod pod względem dokładności i kosztu obliczeniowego,- obiekt cieplny - budowa modelu obiektu dynamicznego w SIMULINKu2

Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


Podstawowe poj cia analiza numeryczna
Podstawowe pojęcia: Analiza numeryczna

 • Analiza matematyczna – XVII w. (Leibniz, Newton) – rachunek różniczkowy i całkowy – jeden z działów matematyki.

 • Ogólnie obliczenia możemy wykonywać na liczbach lub na symbolach.

 • Wykonując obliczenia na liczbach mamy do czynienia z obliczeniami numerycznymi.

 • Obliczenia symboliczne – operacje matematyczne wykonywane na wyrażeniach matematycznych.

 • Co jest lepsze? Dlaczego będziemy zajmować się dziedziną “ułomną”?

 • Analiza numeryczna

  • jakie równania różniczkowe zwyczajne daje się policzyć symbolicznie?

  • jakie równania różniczkowe cząstkowe daje się policzyć symbolicznie?

  • czy w rzeczywistości istnieją zjawiska “liniowe”?

 • Analiza numeryczna to część Metod numerycznych.

 • Dwa przedmioty:- “Metody numeryczne” – o podstawach i teorii tych metod (raczej o ich początkach niż o współczesności).- “Analiza i symulacja” – o zastosowaniu, współczesnych metodach, narzędziach, przykładach bliżej praktyki.

 • Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Podstawowe poj cia proces obiekt model
  Podstawowe pojęcia: Proces, obiekt, model

  • Obiekt - fragment “rzeczywistości” wyodrębniony z otoczenia.

  • Wejście i wyjście - strumienie informacji, masy lub energii, które łączą obiekt z otoczeniem.

  • Rozważamy proces (fizyczny, chemiczny, biologiczny, socjologiczny, termodynamiczny, ekonomiczny lub inny) – jakaś “rzeczywistość” (najczęściej) podlega zmianom w czasie.

  • Proces / obiekt opisujemy ilościowo za pomocą zmiennych.

  • Zależność między tymi zmiennymi, wejściem i wyjściem oraz czasem opisujemy w modelu matematycznym.

  • Tworzenie modelu - dwa podejścia:

   • teoretyczne - na podstawie znajomości praw rządzących zjawiskami towarzyszącymi procesowi,

   • fenomenologiczne 1) - na podstawie obserwacji (pomiarów) przyczyn i skutków, _________1)W nastawieniu naturalnym mamy na temat świata pewne założenia, domysły, teorie, spekulacje. Fenomenologia je odrzuca - po to, by przyjrzeć się światu tak, jak się on jawi.

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Podstawowe poj cia symulacja
  Podstawowe pojęcia: Symulacja

  Symulacja procesu jest “programistyczną” reprezentacją modelu.

  Dokładniej:

  Dwa pojęcia: Symulacja i model:

  Model komputerowy to algorytmy irównania określające zachowania modelowanego systemu.

  Symulacja komputerowa to „przebieg programu”, który zawiera te algorytmy i równania.

  Zatem mówimy: tworzymy/budujemy/ konstruujemy model,

  uruchamiamy symulację.

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Klasyfikacja modeli
  Klasyfikacja modeli

  • Statyczne i dynamiczne

  • Liniowe i nieliniowe

  • Deterministyczne (w tym chaotyczne) i stochastyczne

  • O stałych skupionych i rozłożonych

  • Ciągłe i dyskretne (w tym DE - discrete event)

  • Z regularną albo nieregularną siatką danych

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Narz dzia
  Narzędzia

  • Początki: Simula (Simula-67 – nazwa od roku powstania).

  • Inne, np. na stronie: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_computer_simulation_software(m.in. Scilab)

  • Mamy w laboratorium: MATLAB z toolboxami (np.: PDE)SIMULINK

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Plan na semestr
  Plan na semestr

  Ani o całej analizie numerycznej, ani o symulacji procesów dowolnego rodzaju.

  Skupimy się na symulacji procesów ciągłych i metodach analizy numerycznej tam potrzebnych.

  Dlaczego:

  procesy czysto dyskretne „Modelowanie i symulacja systemów”,

  reszta metod numerycznych „Metody numeryczne”.

  Dodatkowo: optymalizacja – bo nie ma w programie osobnego przedmiotu.

  Kolejne tematy:

  • Modelowanie i symulacja systemów ciągłych, SIMULINK - 30h

  • Modelowanie i symulacja systemów dyskretnych i hybrydowych, STATEFLOW – 30h,

  • Modelowanie i symulacja systemów o stałych rozłożonych, PDE – 30h,

  • Optymalizacja – 60h

  • Błędy symulacji, kalibracja, weryfikacja, walidacja – 15h,

  • Metody rozwiązywania zagadnień brzegowych – 15h,

  • Aproksymacja – 10h

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych
  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych

  • System opisany równaniami różniczkowymi zwyczajnymi- ODE - Ordinary Differential Equations- DAE - Differential Algebraic Equations

  • Zagadnienie początkowe (problem Cauchy’ego) - IVP - Initial Value Problem(o zagadnieniu brzegowym - BVP - na ostatnim wykładzie)

  • Rozwiązaniem analitycznym zagadnienia początkowego jest funkcja.

  • Rozwiązanie numerycznym jest skończony zbiór punktów leżących „blisko” rozwiązania dokładnego.

  • Jak numerycznie rozwiązujemy zagadnienie początkowe (w dużym uproszczeniu):- znamy rozwiązanie w punkcie początkowym (w t=0),- wyznaczamy przybliżone rozwiązanie w punkcie t=h1 ,- w kolejnych punktach wyznaczamy przybliżone rozwiązanie na podstawie równania + i przybliżenia w ostatnio obliczonym punkcie (metody jednokrokowe), + i kilku ostatnio obliczonych przybliżeń (metody wielokrokowe).

  • Krok (odstęp czasu między kolejnymi przybliżeniami) jest stały w metodach stałokrokowych, a w metodach adaptacyjnych jest dostosowywany tak, aby zachować wymagania dotyczące dopuszczalnego błędu (tolerancji).

  • Błąd lokalny („błąd jednego kroku”) a błąd globalny („błąd po n krokach”).

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych narz dzia

  Zapis “naturalny”:

  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych - narzędzia

  albo

  Zapis w MATLABie:

  global m

  m = 3; t_span = [0, 20]; y0 = [2; 0];

  [t,y] = ode45(@rhs,t_span,y0);

  function dydt = rhs(t,y)

  dydt = [y(2); m*(1-y(1)^2)*y(2)-y(1)];

  Niezależnie od wyboru sposobu zapisu (w MATLABie czy SIMULINKu) -symulacja będzie przebiegać analogicznie!

  Postać graficzna modelu w SIMULINKu jest przetwarzana do postaci „matlabowej”.

  Zapis w SIMULINKu:

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych matlab czy simulink przyk ad 1
  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych MATLAB czy SIMULINK - Przykład 1.

  Przykład 1. Problem trzech ciał - orbity ArnstorfaRozważamy 3 ciała o masachm1> m2;m3~ 0 (np. Ziemia, Księżyc, satelita)Założenia:- orbity są kołowe,- m3porusza się w płaszczyźnie obrotu Ziemi i Księżyca wokół ich środka masy- jednostka masy – m1+ m2 ,- jednostka długości – odległość między m1, a m2 ,,- jednostka czasu – okres obrotu m1 i m2 wokół ich środka masy.Równania:

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych przyk ad 1 model w matlabie
  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych Przykład 1: model w MATLABie

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych przyk ad 1 model w simulinku
  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych Przykład 1: model w SIMULINKu

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych przyk ad 1 wynik symulacji
  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych Przykład 1: wynik symulacji

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych matlab czy simulink przyk ad2
  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych MATLAB czy SIMULINK - Przykład2.

  Przykład 2. Chemioterapianeuroblastomy (nowotworu wieku dziecięcego)

  z użyciem leku TPT (Topotecan)

  Schemat guza nowotworowego

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  % Ustawienie parametrów symulacji:

  czas = [0,336]; % przedział czasu [h] (2 tygodnie)

  P0 = 2e8; % początkowe liczby komórek P i Q

  Q0 = 8e8;

  % Symulacja:

  [t,S] = ode45(@rownanie_leczonego_guza,czas,[P0, Q0]);

  % Wyprowadzenie wyników w formie graficznej:

  subplot(2,1,1); plot(t,S); % wykres liczebności komórek

  function dS_dt = rownanie_leczonego_guza(t, S),

  % Funkcja obliczająca prawą stroną równania różniczkowego.

  % Trzeci element wektora S (jeżeli istnieje) jest

  % wartością wejściową - stężeniem leku.

  % Obliczenie dozowania leku w chwili t:

  if length(S) == 3, x = S(3);

  else x = stezenie_leku(t);

  end

  % Parametry modelu:

  alfa = 0.02; % stała uspokajania [1/h]

  beta = 0.004; % stała powrotu do dzielenia [1/h]

  gamma = 0.01; % stała wzrostu [1/h]

  delta = 0.66; % współczynnik oddziaływania leku

  % Równanie różniczkowe:

  P = S(1); Q=S(2); % pobranie z wektora

  dP_dt = (gamma-alfa-delta*x)*P + beta*Q;

  dQ_dt = alfa*P - beta*Q;

  dS_dt = [dP_dt; dQ_dt]; % spakowanie do wektora

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych matlab czy simulink przyk ad21
  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych MATLAB czy SIMULINK - Przykład2.

  Przykład 2. Podsystem Guz nowotworowy w SIMULINKu:

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych matlab czy simulink przyk ad22
  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych MATLAB czy SIMULINK - Przykład2.

  Przykład 2. Chemioterapianeuroblastomy cd.

  Schemat układu krwiotwórczego

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  czas = [0,336]; % przedział czasu [h] (2 tygodnie)

  % Początkowa liczebność komórek:

  Np0=2000; Nd10=2300; Nd20=2400; Nd30=2100;

  Ncirc0=1500;

  % Symulacja:

  N0 = [Np0; Nd10; Nd20; Nd30; Ncirc0]; % stan początkowy

  [t,N] = ode45(@rownanie_ukladu_krwiotworczego,czas,N0);

  % Wyprowadzenie wyników w formie graficznej:

  subplot(2,1,1), plot(t,N(:,5)); % wykres liczebności komórek

  function dN_dt = rownanie_ukladu_krwiotworczego(t,N),

  % Funkcja obliczająca prawą stronę równ. różniczkowego

  % 6. element wektora N (jeżeli istnieje) jestwartością wejściową - stężeniem leku.

  % Obliczenie dozowania leku w chwili t:

  if length(N) == 6, x = N(6);

  else x = stezenie_leku(t);

  end

  % Parametry modelu:

  kin = 0.09; % tempo produkcji komórek macierzystych [1/h]

  Km = 3000; % parametr "połowy nasycenia" Ncirc [1/ul]

  IC50 = 1.5; % parametr "połowy nasycenia" TPT [ng/ul]

  kbp = 0.07; % tempo różnicowania [1/h]

  kout = 0.1; % tempo naturalnego obumierania neutrofili [1/h]

  % Równania różniczkowe:

  Np = N(1); Nd1 = N(2); Nd2=N(3); Nd3=N(4); Ncirc=N(5); %pobranie z wektora

  dNp_dt = (kin*Km/(Km+Ncirc)*IC50/(IC50+x))*Np - kbp*Np;

  dNd1_dt = kbp*(Np-Nd1);

  dNd2_dt = kbp*(Nd1-Nd2);

  dNd3_dt = kbp*(Nd2-Nd3);

  dNcirc_dt = kbp*Nd3 - kout*Ncirc;

  dN_dt = [dNp_dt; dNd1_dt; dNd2_dt; dNd3_dt; dNcirc_dt];

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych matlab czy simulink przyk ad23
  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych MATLAB czy SIMULINK - Przykład2.

  Przykład 2. Podsystem Układ krwiotwórczy w SIMULINKu:

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych matlab czy simulink przyk ad24
  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych MATLAB czy SIMULINK - Przykład2.

  Przykład 2. Chemioterapianeuroblastomy cd.

  Schemat transferu leku

  kcp

  u(t)

  yc

  yp

  kpc

  yc- stężenie leku wosoczu

  yp- stężenie leku winnych tkankach

  ke

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  czas = [0,336]; % przedział czasu [h] (2 tygodnie)

  x0=0; xp0=0; % początkowe stężenia TPT:

  % Symulacja:

  [t,X] = ode15s(@rownanie_transferu_TPT,czas,[x0; xp0]);

  % Wyprowadzenie wyników w formie graficznej:

  subplot(2,1,1), plot(t,X(:,1),'b',t,X(:,2),'r'); title('Symulacja transferu leku TPT');

  rysuj_dozowanie(czas); % wykres przebiegu dozowania leku

  function dX_dt = rownanie_transferu_TPT(t,X),

  % Funkcja obliczająca prawą stronę równ.różniczkowego

  % Parametry modelu:

  ke = 0.8; % wsp. naturalnego zaniku TPT w osoczu [1/h]

  kcp = 0.26; % wsp. przenikania TPT z strefy centralnej do peryferyjnej[1/h]

  kpc = 0.27; % wsp. przenikania TPT z strefy peryferyjnej do centralnej[1/h]

  xz = dozowanie_leku(t);% wyznaczenie dozowania w chwili t

  x = X(1); xp = X(2); % pobranie z wektora

  dx_dt = -(ke+kcp)*x + kpc*xp + xz;% równania różniczkowe

  dxp_dt = kcp*x - kpc*xp;

  dX_dt = [dx_dt;dxp_dt]; % spakowanie do wektora

  function xz = dozowanie_leku(t),

  % Funkcja wyznaczająca wielkość podawanej dawki leku w chwili t

  % 3 cykle po: (5 dni TPT, 2 dni odpoczynku, 5 dni TPT, 10 dni odpoczynku)

  xz_max = 0.12;

  % Czasy przełączeń dawkowania

  ti=24*[5, 7, 12, 22, 27, 29, 34, 44, 49, 51, 56, 100];

  ind=find(ti<t,1,'last');

  if ind/2-floor(ind/2) > 0, xz = 0;

  else xz = xz_max;

  end

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych matlab czy simulink przyk ad25
  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych MATLAB czy SIMULINK - Przykład2.

  Przykład 2. Podsystem Transfer leku w SIMULINKu:

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych matlab czy simulink przyk ad26
  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych MATLAB czy SIMULINK - Przykład2.

  • Przykład 2. Chemioterapianeuroblastomy (nowotworu wieku dziecięcego) z użyciem leku TPT (Topotecan)

  • W SIMULINKu:

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych matlab czy simulink przyk ad27
  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych MATLAB czy SIMULINK - Przykład2.

  Przykład 2. Przykładowy wynik symulacji

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych metody numerycznego rozwi zywania ode
  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych Metody numerycznego rozwiązywania ODE

  Jak numerycznie rozwiązujemy zagadnienie początkowe - dokładniej

  Grupy metod

  - jednokrokowe, jednoetapowe - Euler

  - wielokrokowe, jednoetapowe - Gear, Adams-Bashforth

  - jednokrokowe, dwuetapowe - Heun (PECE) , m. trapezowa

  - wielokrokowe, dwuetapowe (PECE) - Adams-Bashforth-Moulton

  - jednokrokowe, wieloetapowe - Runge-Kutta

  Algorytmy

  -stałokrokowe

  - adaptacyjne

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych metody numerycznego rozwi zywania
  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych Metody numerycznego rozwiązywania

  1. Metoda Eulera

  - rzędu 1. - tylko liniowe rozwiązanie jest znajdowane dokładnie

  - jednokrokowa, jednoetapowa

  - nazwa w w SIMULINKU: Euler

  • Błąd lokalny a błąd globalny

  • TolRel a TolAbs

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych metody numerycznego rozwi zywania1
  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych Metody numerycznego rozwiązywania

  2. Metoda Gear’a - wstecznego różniczkowania - BDF

  (Backward Differentiation Formula)

  - rzędu r

  - wielokrokowa, jednoetapowa

  - funkcja w MATLABie i SIMULINKU: ode15s

  b d a1 a2 a3 a4 a5 a6

  1 1 1

  2 3 4 -1

  6 11 18 -9 2

  12 25 48 -36 16 -3

  60 137 300 -300 200 -75 12

  60 147 360 -450 400 -225 72 -10

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych metody numerycznego rozwi zywania2
  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych Metody numerycznego rozwiązywania

  3. 1. Metoda trapezowa

  - rzędu 2

  - jednokrokowa

  - funkcja w MATLABie: ode23t

  3. 2. Metoda Heuna

  - rzędu 2

  - jednokrokowa, dwuetapowa

  - nazwa w SIMULINKu: Heun

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych metody numerycznego rozwi zywania3
  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych Metody numerycznego rozwiązywania

  4. Metody Adamsa-Bashfortha-Moultona, np.:

  - rzędu 4

  - wielokrokowa, dwuetapowa

  - problem gdy zmienia się krok h

  - funkcja w MATLABie i SIMULINKu: ode113

  itd.

  W metodzie Gear’a jest suma yn, a w ABM - suma fn..

  Ta róznica nie ma wpływu na koszt obliczeniowy.

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych metody numerycznego rozwi zywania4
  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych Metody numerycznego rozwiązywania

  4. Jawne metody Rungego-Kutty

  - rzędu s lub mniejszego

  - jednokrokowe, wieloetapowe (s - etapowe)

  - samostartujące, „elastyczny” krok

  Tablica Butchera:

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych metody numerycznego rozwi zywania5
  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych Metody numerycznego rozwiązywania

  4. 1. Przykłady jawnych metod Rungego-Kutty

  - RK4 - ode23 Bogacki-Shampine (1989)

  4. rzędu, koszt=4, 3. rzędu, koszt=3 (FSAL—first same as last)

  dla algorytmu adaptacyjnego - zn+1obliczane dla . oceny błędu yn+1

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych metody numerycznego rozwi zywania6
  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych Metody numerycznego rozwiązywania

  4. 1. Przykłady jawnych metod Rungego-Kutty cd.

  - ode45 (DOPRI45) Dormand-Prince (1980) 5. rzędu, koszt=6,

  przybliżenie 5. rzędu

  przybliżenie 4. rzędu

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych metody numerycznego rozwi zywania7
  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych Metody numerycznego rozwiązywania

  4. 2. Niejawne (implicit) i półjawne (semi-explicite) metody Rungego-Kutty

  Przykłady niejawnych:

  - ode23s – Rosenbrock, 2. rzędu,

  - ode23tb – 2 etapowa: trapezowa + wstecznego różniczkowania rzędu 2,

  - ode15i - „w pełni” niejawna metoda, możliwość zadania rzędu.

  - Lobatto IIIA, Radau IIA, Gauss - wrócimy do nich przy okazji BVP.

  _____________________________________

  ode14x – stałokorokowa, z ekstrapolacją Richardsona (zmniejszanie błędu przez porównywanie wyników otrzymywanych po połowieniu kroku - analogicznie jak metoda Romberga całkowania funkcji)

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych metody numerycznego rozwi zywania8
  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych Metody numerycznego rozwiązywania

  5. Stiff systems

  - zróżnicowane stałe czasowe,

  - wartości własne macierzy zlinearyzowanego równania prawej strony równania różniczkowego (funkcji f) mają wartości różniące się o kilka rzędów

  - przykład

  6. Koszt obliczeniowy

  Mierzony liczbą obliczeń funkcji prawej strony równania różniczkowego - w jednym kroku.

  Warto zauważyć:

  - wzrostowi rzędu towarzyszy wzrost kosztu,

  - metody wielokrokowe są mniej kosztowne od jednokrokowych,

  - metody niejawne są bardziej kosztowne od niejawnych (dlaczego?).

  7. Pomijamy tu inne ważne „wskaźniki jakości” metod, przede wszystkim stabilność

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych metody numerycznego rozwi zywania9
  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych Metody numerycznego rozwiązywania

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych metody numerycznego rozwi zywania10
  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych Metody numerycznego rozwiązywania

  8. Podsumowanie metod

  ode45 - dobra w większości przypadków,

  ode23 - dobra gdy chcemy szybko otrzymać mało dokładny wynik,

  ode113 - polecana gdy obliczanie wartości funkcji f wymaga długiego czasu,

  ode 15s, ode23s, ode23tb - dla równań „stiff”,

  ode15s i ode113 – nie są dobre przy niegładkiej funkcji f,

  ode15s – ma możliwość wyboru rzędu,

  ode15s, ode23t – obejmuje DAE.

  Dokładniejsze informacje na ogólnodostępnych stronach, np.:

  www.mathworks.com/help/matlab/ref/ode23.html

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Symulacja system w ci g ych o sta ych skupionych metody numerycznego rozwi zywania11
  Symulacja systemów ciągłych o stałych skupionych Metody numerycznego rozwiązywania

  • O czym nie wolno zapomnieć:

  • Każda symulacja numeryczna jest obarczona błędem.

  • Symulacja bez „oszacowania błędu” jest bezwartościowa.

  • Jak w prosty (choć zawodny) sposób ocenić błąd? Powtórzyć symulację używając innej metody lub chociażby innego kroku.

  • Stosując algorytmy stałokrokowe jesteśmy sami odpowiedzialni za wielkość błędu.

  • Stosując algorytmy adaptacyjne trzeba pamiętać, że: a. zadana tolerancja błędu nie jest gwarantowana, b. zadajemy wielkość błędu lokalnego, a nie globalnego (globalny zazwyczaj jest wielokrotnie większy niż lokalny).

  • O zaletach przeskalowania wielkości zmiennych do zakresu [-1 1].

  • Dobra literatura:

  • E.Hairer, S.P.Norsett, G.Wanner: Solving Ordinary Differential Equations Springer 2008

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Wiczenia w laboratorium

  1. Symulacja ogrzewania / chłodzenia zamkniętego pokoju (SIMULINK)

  Założenia podstawowe:

  - W zamkniętym pokoju (laboratorium 315 w C2) jest grzejnik elektryczny (bez pojemności cieplnej - np. dmuchawa), który ogrzewa powietrze - pomijamy zmiany temperatury ścian, mebli itp.

  - Ciepło jest „tracone” przez przewodzenie przez okna i ścianę szczytową - zakładamy idealną izolacyjność innych ścian, brak wentylacji itp.

  - W całym pomieszczeniu jest taka sama temperatura - zakładamy natychmiastowe mieszanie się powietrza w pokoju, pomijamy zjawiska konwekcji i promieniowania.

  Wersje rozszerzone:

  - Grzejnik ma niezerową pojemność cieplną.

  - Okno może być zamknięte (przewodzi ciepło) albo otwarte (następuje wymiana powietrza z prędkością proporcjonalną do różnicy temperatury w pokoju i na zewnątrz).

  Należy - utworzyć diagram - model pokoju - dla symulacji zmian temperatury.Wartości parametrów:

  rozmiary pokoju np.: 8 m x 8 m x3 m,

  gęstość powietrza 1.225 kg/m3 (zakładamy, że nie zależy od temperatury),

  ciepło właściwe powietrza 720 J/kg

  współczynnik przewodzenia ciepła dla okna 1.1 W/(K m2 )

  powierzchnia okien 8 m2

  współczynnik przewodzenia ciepła dla izolacji ściany 0.04 W/(K m)

  grubość izolacji ściany 10 cm

  Ćwiczenia w laboratorium

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Wiczenia w laboratorium1

  2. Porównanie błędu i kosztu obliczeniowego kilku metod rozwiązywania IVP (MATLAB).

  - Wyznaczenie wybranej orbity cyklicznej w układzie Ziemia - Księżyc.

  - Dla 3 różnych metod:

  + wyznaczanie trajektorii (orbity) przy różnych zadanych tolerancjach błędu,

  + obliczenie kosztu obliczeniowego,

  + obliczenie błędu „niedomknięcia” orbity,

  - Zestawienie (dla zbadanych metod) zależności między błędem a kosztem obliczeniowym (w formie wykresu)

  - Obserwacje / wnioski

  Ćwiczenia w laboratorium

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  Dziękuję za cierpliwość. rozwiązywania IVP (MATLAB)

  Czy są pytania?

  Analiza numeryczna i symulacja systemów 2013/14 - wykład I


  ad