cer n tverkstr ff 8 maj 2012 mittuniversitetet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CER –nätverksträff 8 maj 2012 Mittuniversitetet PowerPoint Presentation
Download Presentation
CER –nätverksträff 8 maj 2012 Mittuniversitetet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

CER –nätverksträff 8 maj 2012 Mittuniversitetet - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

CER –nätverksträff 8 maj 2012 Mittuniversitetet. Välkommen!. Dagens program. Annika Brännström, Myndighetsnätverket Lägesrapport från nätverket Forsknings resultat Övriga frågor. Myndighetsnätverket.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CER –nätverksträff 8 maj 2012 Mittuniversitetet' - iliana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dagens program
Dagens program
 • Annika Brännström, Myndighetsnätverket
 • Lägesrapport från nätverket
 • Forsknings resultat
 • Övriga frågor
myndighetsn tverket
Myndighetsnätverket
 • Nio olika myndigheter. Nio olika uppdrag. Med gemensamma krafter når vi bättre resultat och skapar ökade förutsättningar för utveckling inom respektive myndighet.
 • Vi samordnar utbildning, säkerställer kompetensförsörjning och delar på administration. Vi leder även utvecklingen inom it, e-arkiv och statlig tjänstepension. Det gör staten till en attraktiv arbetsgivare i Sundsvallsregionen. Och det här är bara början…
nio myndigheter samverkar
Nio myndigheter samverkar
 • Bolagsverket
 • Centrala studiestödsnämnden (CSN)
 • Försäkringskassan
 • Statens tjänstepensionsverk (SPV)
 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Mittuniversitetet
 • Tullverket
tillsammans vill vi
Tillsammans vill vi
 • Skapa attraktionskraft för regionen
 • Bidra till regionens utveckling
 • Utveckla den egna verksamheten
projektfinansiering
Projektfinansiering
 • Projekt Myndighetsnätverket - innovativ samverkan, forskning och utveckling i Sundsvallsregionen
 • Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan, Mittuniversitetet och SPV bidrar med 200 000 kr vardera
 • Länsstyrelsen Västernorrland med 1 399 000 kr
 • Medfinansiering i tid 399 000
 • Projektbudget (fram till 31 december 2012): 2 798 000 kr
vergripande m lbild
Övergripande målbild
 • Långsiktig kompetensförsörjning
 • Etablering av statlig verksamhet
 • Kostnadseffektiv utveckling av befintlig verksamhet
m l 2012 l ngsiktig kompetensf rs rjning siktig kompetensf rs rjning
Mål 2012: Långsiktig kompetensförsörjningsiktig kompetensförsörjning
 • Medverka på 6 mässor/utställningar
 • Minst 10 praktikplatser inom it
 • Minst 10 praktikplatser inom juridik
 • 1 omgång traineeprogram inom it
 • Gemensam jobb-bank och annonsering
 • Samarbeta med andra företag och organisationer för att rekrytera kompetens till regionen
gemensamt material
Gemensamt material
 • Folder där vi marknadsför tillsvidareanställningar
 • Broschyr där vi marknadsförpraktikplatser och examensarbeten
m l 2012 etablering av statlig verksamhet
Mål 2012: Etablering av statlig verksamhet
 • Göra oss kända regionalt och nationellt
 • Medverka på två större rikstäckande mässor/evenemang
 • Skapa en gemensam webbportal
 • 5 nya verksamheter ska etableras i regionen inom 5 år
m l 2012 kostnadseffektiv utveckling av verksamhet
Mål 2012: Kostnadseffektiv utveckling av verksamhet
 • Stimulera samverkan och erfarenhetsutbyte
 • Ta fram visioner för samverkan inom respektive område
  • HR och utbildning
  • upphandling
  • it
  • ekonomi
  • e-arkiv
  • juridik
  • omvärldsbevakning/etablering av statlig verksamhet
  • kommunikation
exempel p utbildningar
Exempel på utbildningar
 • Arbetsmiljöutbildning
 • Att arbeta i staten
 • Statstjänstemannarollen i fokus
 • Miljöledningsutbildning
 • Mentorprogram
 • Framtidens medarbetare
 • Ledare utan personalansvar
 • Kravhantering
information
Information
 • En folder som beskriver Myndighetsnätverket
 • Webbplatsen www.myndighetsnatverket.se
cer n tverkstr ff 8 maj 2012 mittuniversitetet1
CER –nätverksträff8 maj 2012Mittuniversitetet

Läges rapport från CER- nätverket

Lotta Barta

fokusomr den
Fokusområden

Kartläggning för nuläge

Synas mer

Nya medarbetare

branschkartl ggning

Branschkartläggning

Bank Försäkring Pension Fastighet Revision

slide31

CER – Uppgifter

 • Uppgift 1
 • Bedriva studier inom bank, fastighet, försäkring, pension och revision (med fokus på både branschföretag och deras kunder, främst små och medelstora företag) samt strategiska nätverk
 • Uppgift 2
 • Etablera ett CER-nätverk med företrädare för ovanstående branscher (med fokus på kompetensförsörjning, kompetensutveckling och andra samverkansprojekt)
 • Uppgift 3
 • Bidra till tillväxt och utveckling i södra Västernorrland
slide32

CER – Studenter och nya medarbetare

 • CER-nätverkets arbetsgrupp för ”nya medarbetare till branscherna” arbetar för att
 • locka studenter till ekonomutbildningen vid
 • Mittuniversitetet
 • stimulera studenterna via olika (näringslivs)aktiviteter
 • under utbildningen
 • attrahera studenterna till något av de företag och
 • organisationer som CER samarbetar med efter avslutad
 • utbildning
slide33

CER – Studenter och nya medarbetare

 • Ambitionen är att Mittuniversitetets ekonomutbildning ska erbjuda den största mångfalden av näringslivsaktiviteter av alla ekonomutbildningar i Sverige
 • CERs samarbetspartners medverkar därför på olika sätt  (praktik, sommarjobb, gästföreläsningar, platsbesök etc.) i kurserna på ekonomutbildningen.
slide34

CER – Studenter och nya medarbetare

 • Ett angenämt problem är att flera studenter får jobb innan de avslutat ekonomutbildningen
 • Anpassningar görs så att studenterna kan avsluta utbildningen samtidigt som de börjar sina anställningar
 • I vår besöker vi, tillsammans med studenter från ekonomprogrammet, gymnasieskolorna i närområdet för att berätta om ekonomutbildningen och den unika näringslivskopplingen.
v r ambition r att
Vår ambition är att:
 • Erbjuda frukost/lunch seminarium för olika målgrupper. Där ska vi nyttja vår egen kompetens och dela våra erfarenheter. Genomföras i våra egna lokaler.
 • Erbjuda ett större arrangemang för alla medarbetare en gång per år. På olika teman som är relevanta för merparten av våra verksamheter och känns angeläget.
 • Erbjuda/ facilitera andra aktiviteter som kan göras i samverkan
 • Ska en tydlig årskalender för CERs aktiviteter
 • Om intresse finns för after work eller liknande
cer n tverkstr ff 8 maj 2012 mittuniversitetet2
CER –nätverksträff8 maj 2012Mittuniversitetet

Forskningsresultat

Peter Öhman

Christer Strandberg

forskningsomr den
Forskningsområden
 • Empiriska fält
  • Bank
  • Fastighet
  • Försäkring
  • Pension
  • Revision
  • Branschövergripande
publicerade studier
Publicerade studier
 • Olika sorters publiceringar
  • Internationella vetenskapliga artiklar (10)
  • Böcker och bokkapitel (6)
  • Internationella konferenser (13)
  • Nordiska workshops (6)
  • CER-rapporter (2)
  • Debattartiklar (5)
  •  Magisteruppsatser (5)
utv rderingar av v ra studier
Utvärderingar av våra studier
 • ” Vi har följt CER sedan 2008 och haft förmånen att se en stark centrumbildning växa fram. Den inledande satsningen att rikta in sig på fem olika områden, inom revision, bank, fastighet, försäkringar och pension har varit framgångsrik.”
 • Utdrag från följeforskningsrapporten från GRI
 • ” CER har på kort tid byggt upp en stark forskargrupp. Verksamheten har nått denna framgång genom en tydlig organisation och målinriktat arbete.”
 • Utdrag från följeforskningsrapporten från KTH
redovisning presentationer av v ra studier
Redovisning/presentationer av våra studier

CER-serienForskningsforum

Forskningstidskrifter

Paneldebatter

Branschtidningar På begäran

www.miun.se/cer

Dagstidningar Riktad rapportering

challenges in serving the mass affluent segment bank customers perceptions of service quality

Challenges in serving the mass affluent segment: bank customers perceptions of service quality

Christer Strandberg

Olof Wahlberg

Peter Öhman

Managing Service Quality(accepterad 2012-04-27)

bakgrund
Bakgrund
 • Brist på studier av kunders uppfattning av personliga rådgivare och rådgivningsmöten
 • Kvalitetsstudier i allmänhet men även bankstudier – ser oftast en linjär och symmetrisk relation mellan kvalitetsattribut och upplevd servicekvalitet
 • Kanomodellen – kategoriserar servicekvalitet icke linjärt och asymmetriskt
syfte
Syfte
 • Utforskar användbarheten med en multiattributmodell och Kanomodell vid analys av uppfattad servicekvalitet bland ”halvrika” kunder
teoretiska utg ngspunkter
Teoretiska utgångspunkter
 • Funktionell kvalitet (”HUR”)
  • Personifiering och individualisering
  • Service orientering
  • Förtroende
 • Teknisk kvalitet (”VAD”)
  • Professionalism och detaljkunskap
  • Ekonomiskt utfall
  • Serviceportföljens bredd
 • Omgivningen
  • Fysisk omgivning
  • Sociala omgivningen
  • IT-miljön

Grönroos

metod
Metod
 • En av de ledande bankerna i Sverige
 • Region Medelpad
 • Pilotstudie
 • Målpopulationen; 1916 kunder
 • Var fjärde kund valdes ut=479 kunder
metod1
Metod
 • Web-enkät, bestående av 36 olika aspekter
 • Svarsfrekvens= 24 % (113 användbara svar)
resultat p fr geniv n
Resultat på frågenivån
 • Taget-för-givet;
   • 6 T
   • 4 t
 • Proportionella;
   • 8 P
   • 9 p
 • Delighter
   • 1 d
 • Neutrala
   • 4 N
   • 4 n

Kunskap, kunders unikitet, uppdatering

av föregående möte, möjlighet att ångra sig

resultat p fr geniv n1
Resultat på frågenivån
 • Taget-för-givet;
   • 6 T
   • 4 t
 • Proportionella;
   • 8 P
   • 9 p
 • Delighter
   • 1 d
 • Neutrala
   • 4 N
   • 4 n

Kunskap, kunders unikitet, uppdatering

av föregående möte, möjlighet att ångra sig

resultat p fr geniv n2
Resultat på frågenivån
 • Taget-för-givet;
   • 6 T
   • 4 t
 • Proportionella;
   • 8 P
   • 9 p
 • Delighter
   • 1 d
 • Neutrala
   • 4 N
   • 4 n

Kontakta kunden före mötet så att kunden

är förberedd inför mötet

resultat p fr geniv n3
Resultat på frågenivån
 • Taget-för-givet;
   • 6 T
   • 4 t
 • Proportionella;
   • 8 P
   • 9 p
 • Delighter
   • 1 d
 • Neutrala
   • 4 N
   • 4 n

Komma ihåg familjeförhållanden, följa upp mötet,

försäljning, att rådgivaren ändrar sig

resultat p individniv n
Resultat på individnivån
 • Inga större skillnader m a p bakgrundsvariabler (Ålder, Kön, Utbildning)
  • ”kontakt före rådgivningsmöte”
   • Unga och Äldre; flertalet ser det som neutralt
   • Flertalet kvinnor ser det som neutralt
   • Flertalet män ser det som en delighter
slutsatser
Slutsatser
 • Skillnader på fråge-/aspektnivån
 • Stor heterogenitet

Varje kund är mer eller mindre unik