1 / 28

Koosolekukoolitus 15 märts 2008 Osalejate panus

Koosolekukoolitus 15 märts 2008 Osalejate panus. MTÜ Eesti Väitlusselts Käsper Kivisoo. Nimeta 10 looma. Hobune Konn Pingviin Siil Jänes Sebra Karu Hunt Rebane Orav. IDEED: mis sobib igale koosolekule?. Juht Osalejad Arutelu Päevkord Protokollija Mõte, ideed, Eesmärk Vesi

ike
Download Presentation

Koosolekukoolitus 15 märts 2008 Osalejate panus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Koosolekukoolitus15 märts 2008Osalejate panus MTÜ Eesti Väitlusselts Käsper Kivisoo

 2. Nimeta 10 looma • Hobune • Konn • Pingviin • Siil • Jänes • Sebra • Karu • Hunt • Rebane • Orav Osalejate panus

 3. IDEED: mis sobib igale koosolekule? • Juht • Osalejad • Arutelu • Päevkord • Protokollija • Mõte, ideed, • Eesmärk • Vesi • Projektor Osalejate panus

 4. IDEED: mis sobib igale koosolekule? • Koht • Paus • Koht • Eesmärk • Vesi • Projektor Osalejate panus

 5. Mis on argument/osa? • Arvamus • Fakt • Alus, lähtepunkt • Väide • Mõjutamisviis • Põhjendatud idee • Kõigile arusaadav? • Tõestus • Seisukoht Osalejate panus

 6. Teemad • Sisseelamine • Korruptsioon • Uni • Kogemuse arvestamine (VÕTA) • Mehed on lollid Osalejate panus

 7. Valitud teema • Mehed on lollid • Sellepärast et… • Mehed saavad rohkem Darvini auhindu • (mees-osaleja) ei saanud küsimusest aru  • Ei oska pesumasinat käsitleda • Ei saa naistest aru • Väiksem osa kõrgkoolis õppijatest on mehed • Suurem väljalangevus koolist • Rullnokad on mehed • Verbaalselt suutmatud Osalejate panus

 8. Vastuargumendid: • Mehed ei ole lollid, sellepärast et: • Delegeerivad paremini • Juhtivatel, akad. kohtadel • Saavad rohkem palka • Statistika? • Meestel on parem tehniline taip • Nobeli preemia laureaatide hulgas on rohkem mehi Osalejate panus

 9. Kui palju argumente ehitatakse üles emotsioonidele? • Seda juhtub tihti • Mõjustamine – lihtne saavutada tulemust • Mõjub suuremale osale • Tegelikult ei ole tugev argument Osalejate panus

 10. Demagoogiline argument • Esineb demagoogilisi argumente • Eesmärgiks läbi suruda oma huvi • Esineb ka ignorantsust Osalejate panus

 11. Teine osa: koosolek • Planeerimine • Info vahetus • Otsustamine • Sisendi saamine tegevusele • AGA definitsioon? Osalejate panus

 12. Volikogu koosolek • Saadetakse ette • Komisjonides arutatakse • Istung ikka liiga pikk • Ei osaleta ettevalmistusel • Juhtimine, istungi kontroll • Provokatsioon Osalejate panus

 13. Koosoleku ettevalmistus • Teemad • Taustainfo – kokkukutsuja v vastutaja • Piisav etteteatamisaeg - kokkulepe • Eesmärk • Keskkond – õige ruum, õige tehnika • Korraldusliku info jagamine – ajapiirang, võimalikud segajad jms • Inimeste motiveerimine Osalejate panus

 14. Kuidas saada tagasisidet enne koosoleku toimumist • Registreerige – “tulen kohale” • Ootan kommnetaare • Ankeet ? • 2-3 inimest, kontrollgrupp Osalejate panus

 15. Häirib: • Volikogu koosolekud on liiga pikad • Hilinemine • Kokkulepete mittetäitmine • Tegemata eeltöö • Mittetulemine • Ajaraiskamine, ebaefektiivsus • Isiklikud vastuolud Osalejate panus

 16. Kuidas muuta? • Juhtimisaudit – kas seotud koosolekuga? • Teavitustöö? • Kasvatus? • Meeldiv keskkond, süüa – juua vaheajal? • Tunnustamine • Koolitamine • Isiklik lähenemine • Kuldsed reeglid – koos kokkuleppimine Osalejate panus

 17. Kuidas muuta (2) • Eeskuju • Alguses kokkulepitud reeglid, võivad olla erinevad (?) • Ettevalmistus • Koosoleku juhataja karismaatilisus? Osalejate panus

 18. Millega luua meeleolu? • 1 hea, 1 halb asi möödunud nädalast (isiklikust elust) • Anekdoot, lugu • Aktuaalne teema • “jää lõhkumine”, tutvustus, massaaž ? • Multikas • Inimlik aspekt Osalejate panus

 19. Teema näidiskoosolekuks • Kas muuta Peda Folki? • Kas Üliõpilasnõukogud peaks korraldama kultuuriüritusi • Kas ja kes peaks eraldama rohkem raha spordile? • Kas akadeemiline raamatukogu peaks kolima Tallinna Ülikooli? • Kas parkimine peaks olema tudengitele tasuta? Osalejate panus

 20. Ülesanne 1: • Hindate kõige paremat osalejat (Parima osaleja hääletusel põhjendati häälte andmist heade põhjenduste e, argumentide kasutamisega) • Hindate sõnastust: kas kellelgi tekib parem alternatiiv? (Hindajad ei pakkunud alternatiivset hääletusele pandus otsuse sõnastust.) Osalejate panus

 21. Ülesanne 2 • Leia argumendid • Vastu: ei ole ajalugu tähtis 1 • Poolt: ajalugu on tähtis, vanad austajad 1 • Poolt: patenteeritud, võib edasi teha 2 • Vastu: kuna ülikooli juhatus on vastu • Vastu: kuna ülikooli nimi on muutunud 2 • EP: nimi pole oluline, peaasi, et pidu • Hinda, milline on kõige parem argument (hääled jagunesid 2-2-1-1, koolitaja hindas kõige tugevmaks otsuse sõnastusega otsesemalt seotud argumenti – nime muutus) Osalejate panus

 22. Peda Folk, grupp 1 • Mis on folgi saatus? Ootan ühte argumenti • Kuna ülikool on vastu, siis tuleks leida uus nimi • Nii nimi kui üritus võiks jääda samaks • Müüge maha mulle idee, ei ole arvamust • Kas uue nimega kaasneb uus sisu? Pigem uus üritus? • Kuna ülikooli nimi on muutnud, siis tuleks kindlasti muuta ka ürituse nimi. • Võimalus anda üle mõnele teisele tudengiorganisatsioonile, nimi säiliks. Osalejate panus

 23. Otsus: • Kas on kaks varianti? (koolitaja hinnangul oli arutelust võimalik leida vähemalt 6 otsuse sõnastuse varianti) • Kas kasutada NIME Peda Folk või mitte? • Esimene hääletus 3:3, teine 4:2 poolt. Osalejate panus

 24. Spordi rahastamine, grupp 2 • Kas ja kes peaks andma spordile raha? • Ülikooli roll ei ole spordi toetamine • Sport kui turundus, edukad sportlased, luua võimalused, sotsiaalvaldkond • Ülikooli roll on tudengite kehalise vormi eest hoolitseda Osalejate panus

 25. Sport 2 • Veedavad suure osa ajast ülikoolis, siis oleks mõistlik pakkuda võimalust tervislikuks eluviisiks, spordiklubi • Kuna on olemas instituut, tippsport kui täppisteadus, sellepärast tuleb toetada • Motivatsioon ja ak. edukus paraneb, kui füüsilist aktiivsust on piisavalt • Vaja toetada riigil ja linnal, mitte ülikoolil, ülikooli eelarves raha ei ole • Oleneb summast, minimaalsed võimalused tagada Osalejate panus

 26. Sport 3 • Kui vaadata Lääne – Euroopa koole, siis seal on sport tugevalt rahastatud • TÜ ja TTÜ kasutavad promoks • Hääletus: kas keegi hääletuse vastu? • Kas toetada TLÜs sporti? Konsensus JAH Osalejate panus

 27. Kes peaks toetama? • Kas tippsporti või harrastussporti? • Tippsporti rahastab, harrastust hetkel ei • Kuna materjalid on olemas, siis peaks enne otsust materjalidega tutvuma • Kas on statistika, kui paljud on huvitatud spordiga tegelemisest? • Kaardistaks võimalused, kust on võimalik raha saada, uuriks, kuidas toetatakse Euroopas Osalejate panus

 28. Kes peaks toetama 2 • Kõik peaksid rahastama? • Kui kellelgi ei ole midagi lisada, siis hääletame, kas lükata edasi? • 5 poolt, 1 vastu – otsus edasi lükata. • Ülesannete jagamine Osalejate panus

More Related