odontogenn n dory n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Odontogenní nádory

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Odontogenní nádory - PowerPoint PPT Presentation


 • 314 Views
 • Uploaded on

Odontogenní nádory. MUDr. Jan Laco, Ph.D. Příčiny zduření čelistí. Odontogenní cysty Odontogenní nádory Obrovskobuněčné léze Fibro-oseální léze Primární (neodontogenní) nádory kostí Metastázy Chronická osteomyelitis. Odontogenní nádory.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Odontogenní nádory' - iden


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
odontogenn n dory

Odontogenní nádory

MUDr. Jan Laco, Ph.D.

p iny zdu en elist
Příčiny zduření čelistí
 • Odontogenní cysty
 • Odontogenní nádory
 • Obrovskobuněčné léze
 • Fibro-oseální léze
 • Primární (neodontogenní) nádory kostí
 • Metastázy
 • Chronická osteomyelitis
odontogenn n dory1
Odontogenní nádory
 • vznik z epiteliálních, ektomezenchymálních, mezenchymálních elementů aparátu tvořícího zuby
 • centrální (intraoseální)
  • čelisti
 • periferní (extraoseální)
  • měkké tkáně - gingiva + alveolární sliznice
 • etiologie neznámá, z některých odontogenních cyst
 • RTG
  • uni-, multi-lokulární projasnění ~ cysty x zastínění
 • !!! biopsie !!!
odontogenn n dory2
1. Epiteliální

ameloblastom

skvamózní odontogenní tumor

kalcifikující epiteliální odontogenní tumor

adenomatoidní odontogenní tumor

keratocystický odontogenní tumor

2. Epiteliální+mezenchymální

ameloblastický fibrom

ameloblastický fibrodentinom

odontom

odontoameloblastom

kalcifikující cystický odontogenní tumor

dentinogenní ghost cell tumor

Odontogenní nádory
odontogenn n dory3
3. Mezenchymální

odontogenní fibrom

odontogenní myxom

cementoblastom

4. Maligní

metastazující ameloblastom

ameloblastický karcinom

primární intraoseální skvamózní karcinom

světlobuněčný odontogenní karcinom

ghost cell odontogenní karcinom

ameloblastický fibrosarkom

ameloblastický fibrodentino-, fibro-odontosarkom

Odontogenní nádory
ameloblastom
Ameloblastom
 • benigní x lokálně agresivní
 • 1. solidní / multicystický A (S/MA)
  • 2. nejčastější odontogenní tumor
  • M ~ Ž, 30-50 let; RTG: multilokulární cystické projasnění
  • úhel mandibuly (70%) +  zadní maxila ( sinus, lebka)
  • šíření trabekulární kostí čelisti, kortex intaktní
  • Mi: folikulární / plexiformní + fibrózní stroma
  • ostrůvky odontogenního epitelu (enamel organ-like)
  • bazaloidní, granulární, akantomatózní varianty, keratoA
  • anastomozující pruhy
  • recidiva (i po 10 letech) – dlouhodobý follow-up !!!
  • léčba: resekce čelisti s negativními okraji (2 cm)
ameloblastom1
Ameloblastom
 • 2. extra-oseální (periferní) A
  • ~ S/MA x měkké tkáně nad mandibulou, léčba: excize
  • starší pacienti, M : Ž …1 : 2
 • 3. desmoplastický A
  • maxila ~ mandibula (přední)
 • 4. unicystický A
  • 2 vrcholy – 16Y (+ neprořezaný zub) + 35Y (NE nepr. zub)
  • 5-15% všech As, luminální x murální subvarianty
  • ne tak agresivní jako S/MA
  • dif. dg. benigní cysty !!!  biopsie (! zánětlivé změny)
  • léčba: luminální – excize x murální – jako S/MA
ameloblastick karcinom
Ameloblastický karcinom
 • 1. primární
  • vzácný, Čína
  • úhel mandibuly
  • Mi: maligně vyhlížející A
  • metastázy v plicích
 • 2. sekundární (intra-, extra-oseální)
  • A (dlouhotrvající)  AC
  • Mi: A + AC
 • Metastazující ameloblastom
  • retrospektivní dg. podle biologického chování nikoli podle mikroskopie !!
  • metastázy v plicích
skvam zn odontogenn tumor
Skvamózní odontogenní tumor
 • benigní x lokálně agresivní
 • velmi vzácný
 • M > Ž, ~ 40 let
 • mandibula (dl. hnízda v periodontálních ligamentech ?)
 • Mi: hnízda dobře diferencovaného dlaždicobuněčného epitelu + fibrózní stroma
 • dif. dg.: dlaždicobuněčný karcinom

hnízda dlaždicobuněčného epitelu ve stěně cysty - RTG

kalcifikuj c epiteli ln odontogenn tumor
Kalcifikující epiteliální odontogenní tumor
 • benigní x lokálně agresivní
 • „Pindborgův tumor“ (1955)
 • M ~ Ž, ~ 40 let; RTG: projasnění + zastínění
 • mandibula (premolární / molární krajina)
 • Mi: „plachty“ pleomorfních epiteliálních buněk x bez mitóz

amyloid-like materiál  koncentrické kalcifikace

 • recidiva (20%)
 • léčba: jako SMA
 • dif. dg.: nízce diferencovaný karcinom
adenomatoidn odontogenn tumor
Adenomatoidní odontogenní tumor
 • benigní, hamartom ???
 • M : Ž …1 : 2; vrchol ~ 15-30 let
 • přední část maxily !!!; RTG: ~ odontogenní cysta
 • někdy kolem korunky neprořezaného zubu
  • dif. dg.: folikulární (dentigerózní) cysta
 • Mi: solidní noduly z epiteliálních buněk

hnízda, tubulární struktury + eozinofilní materiál

kalcifikace

 • léčba: enukleace
keratocystick odontogenn tumor
Keratocystický odontogenní tumor
 • = odontogenní keratocysta, primordiální cysta
 • WHO 2005  pravý tumor
 • benigní x lokálně agresivní
 • M > Ž; ~ 20-30 let + 50-70 let, častý
 • úhel mandibuly (50%); RTG: multilokulární cysta
 • Mi: cysta – nízký dlaždicobuněčný epitel (5-8 vrstev) s tenkou zvlněnou vrstvičkou parakeratózy ± drobné „dceřinné“ cystičky ve stěně
 • recidiva (60%) do 5 let !!!
 • léčba: kompletní enukleace ???
keratocystick odontogenn tumor1
Keratocystický odontogenní tumor
 • Gorlin-Goltzův syndrom
  • AD; PTCH gen 9q22.1-31; kompletní penetrance; 1 : 60.000
  • mnohočetné KOT + „nevoidni“ bazocelulární karcinomy + abnormality skeletu + ektopické kalcifikace + různé nádory + poruchy oka
 • Ortokeratotická cysta
  • vzácná
  • RTG: monolokulární cysta
  • Mi: ortokeratotická vrstva
  • recidiva 4%
ameloblastick fibrom fibrodentinom fibroodontom
Ameloblastický fibrom / fibrodentinom / fibroodontom
 • benigní
 • vzácné, ~ 15 let
 • zadní mandibula; RTG: uni- / multilokulární cysta
 • Mi: ~ A + stroma ~ pulpa / dentin / enamel
 • léčba: enukleace
 • dif. dg.: ameloblastom – různá léčba !!!
odontogenn sarkomy
Odontogenní sarkomy
 • 1. ameloblastický fibrosarkom
  • maligní protějšek ameloblastického fibromu
 • 2. ameloblastický fibrodentino-, fibroodonto-sarkom
  • AFS + dentin / dentin + enamel
  • 1.+ 2. není prognostický rozdíl
odontom
Odontom
 • pravý tumor (WHO), hamartom ???
 • nejčastější odontogenní tumor
 • děti, adolescenti
 • léčba: enukleace
 • 1. komplexní
  • zadní část mandibuly, opouzdřený
  • Mi: nepravidelně enamel + dentin + cement
 • 2. složený
  • přední část maxily, opouzdřený
  • mnohočetné tooth-like struktury (odontoidy)
kalcifikuj c cystick odontogenn tumor
Kalcifikující cystický odontogenní tumor
 • = Gorlinova cysta
 • WHO 2005  pravý tumor
 • M ~ Ž, ~ 5 – 92 let
 • přední mandibula ~ přední maxila, gingiva
 • Mi: cysta vystlaná ameloblastickým epitelem

„ghost cells“  kalcifikace

dentin v epitelu či ve stěně

 • recidiva
 • někdy asociace s ameloblastomem
 • léčba: enukleace
dentinogenn ghost cell tumor
Dentinogenní ghost cell tumor
 • solidní varianta CCOT
 • krajina molárů
 • lokálně agresivní
ghost cell odontogenn karcinom
Ghost cell odontogenní karcinom
 • maligní protějšek CCOT / DGCT
odontogenn fibrom
Odontogenní fibrom
 • benigní, vzácný, kontroverzní entita
 • Ž : M … 3 : 1, ~ 40 let
 • mandibula : maxila … 6,5 : 1
 • Mi: epithelium-rich x epithelium-poor

odontogenní epitel + fibrózní stroma

 • dif. dg.: dentální folikl - RTG
odontogenn myxom myxofibrom
Odontogenní myxom / myxofibrom
 • benigní
 • 3. nejčastější odontogenní tumor
 • Ž > M, ~ 30 let
 • molární krajina mandibuly
 • maxila (obliterace maxilárního sinusu)
 • šíření trabekulární kostí
 • Mi: myxoidní stroma + vřetenité, hvězdicovité bb.
 • recidiva (25%) !!!
 • léčba: široká exstirpace
 • dif. dg.: tkáň pulpy
cementoblastom
Cementoblastom
 • benigní
 • M ~ Ž, ~ 20 let
 • M1 mandibuly
 • RTG: zastínění + vždy spojení s kořenem zubu !!!
 • Mi: acelulární cementum-like materiál s bb.

bez atypií na povrchu

fibrovaskulární tkáň

 • dif. dg.: osteoblastom, osteosarkom
 • recidiva !!!
 • léčba: enukleace + extrakce zubu
prim rn intraose ln dla dicobun n karcinom
Primární intraoseální dlaždicobuněčný karcinom
 • NE iniciální spojení se sliznicí DÚ
 • solidní
 • z KOT
 • z jiných odontogenních cyst
 • metastázy - LU a plíce
sv tlobun n odontogenn karcinom
Světlobuněčný odontogenní karcinom
 • WHO (1992) – benigní x WHO (2005) - maligní
 • Ž > M, ~ 60 let
 • mandibula
 • Mi: bb. se světlou cytoplazmou + fibrózní stroma
 • agresivní, recidiva
 • metastázy – LU, plíce, kosti, …
melanotick neuroektoderm ln tumor d tsk ho v ku
Melanotický neuroektodermální tumor dětského věku
 • = melanotický progonom, retinal anlage tumor, …
 • velmi vzácný (350 případů), neurální lišta ???
 • děti (80% < 6. měsíc, 95% < 1. roku)
 • Ž : M …2 : 1
 • maxila (70%), mandibula (10%), lebka (10%)
 • rychle rostoucí pigmentovaná masa, 3-4 cm
 • mikroskopie
  • malé neuroblasty (granula), synaptofyzin +
  • větší bb. s melaninem (melanozómy), CK, HMB45 +
 • lokální recidiva + metastázy (7%): LU, játra, kosti
take home message
Take home message
 • odontogenní nádory – vzácné x existují
 • NEJEN ameloblastom
 • často benigní x lokálně agresivní
 • nespoléhat pouze na RTG
 • sekundární zánět může zastřít charakteristické mikroskopické znaky některých lézí
 • recidiva (až po desetiletích !) - dispenzarizace

!!! každá léze, včetně cyst, musí být mikroskopicky vyšetřena !!!