metabolismus lipid test k na procvi en l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metabolismus lipidů - testík na procvičení - PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metabolismus lipidů - testík na procvičení -

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 68

Metabolismus lipidů - testík na procvičení - - PowerPoint PPT Presentation


 • 279 Views
 • Uploaded on

Metabolismus lipidů - testík na procvičení -. Vladimíra Kvasnicová. Vyberte látky lipidové povahy. mastné kyseliny a glycerol triacylglyceroly a fosfolipidy ketolátky cholesterol. Vyberte látky lipidové povahy. mastné kyseliny a glycerol triacylglyceroly a fosfolipidy ketolátky

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Metabolismus lipidů - testík na procvičení -


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Metabolismus lipidů- testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová

  2. Vyberte látky lipidové povahy • mastné kyseliny a glycerol • triacylglyceroly a fosfolipidy • ketolátky • cholesterol

  3. Vyberte látky lipidové povahy • mastné kyseliny a glycerol • triacylglyceroly a fosfolipidy • ketolátky • cholesterol Aceton Obrázek převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley‑Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0‑471‑15451‑2

  4. Mastné kyseliny(v molekule převažuje hydrofóbní uhlovodíkový řetězec) Obrázek převzat z http://www.tvdsb.on.ca/saunders/courses/online/SBI3C/Cells/Lipids.htm (leden 2007)

  5. (v molekule převažuje hydrofóbní uhlovodíkový řetězec) Obrázek převzat z http://courses.cm.utexas.edu/archive/Spring2002/CH339K/Robertus/overheads-2/ch11_cholesterol.jpg (leden 07)

  6. Lipoproteiny obsahují • na povrchu fosfolipidovou dvouvrstvu • ve svém jádře neesterifikovaný cholesterol • ve svém jádře triacylglyceroly • na povrchu proteiny, které se váží na receptory cílových buněk

  7. Lipoproteiny obsahují • na povrchu fosfolipidovou dvouvrstvu • ve svém jádře neesterifikovaný cholesterol • ve svém jádře triacylglyceroly • na povrchu proteiny, které se váží na receptory cílových buněk; také slouží jako aktivátory enzymů metabolizující lipoproteiny, nebo mají strukturní funkci

  8. lipidy jsou v krvi přenášeny ve formě lipoproteinů Obrázek převzat z knihy Grundy, S.M.: Atlas of lipid disorders, unit 1. Gower Medical Publishing, New York, 1990.

  9. Vyberte správná tvrzení o transportu lipidů v krvi • triacylglyceroly jsou přenášeny převážněv chylomikrónech a VLDL částicích • volné mastné kyseliny jsou vázány na albuminu • cholesterol je přenášen převážně v HDL a LDL částicích • ketolátky jsou volně rozpuštěné v plazmě

  10. Vyberte správná tvrzení o transportu lipidů v krvi • triacylglyceroly jsou přenášeny převážněv chylomikrónech a VLDL částicích • volné mastné kyseliny jsou vázány na albuminu • cholesterol je přenášen převážně v HDL a LDL částicích • ketolátky jsou volně rozpuštěné v plazmě

  11. Obrázek převzat z knihy Grundy, S.M.: Atlas of lipid disorders, unit 1. Gower Medical Publishing, New York, 1990.

  12. Obrázek převzat z knihy Grundy, S.M.: Atlas of lipid disorders, unit 1. Gower Medical Publishing, New York, 1990.

  13. Obrázek převzat z knihy Grundy, S.M.: Atlas of lipid disorders, unit 1. Gower Medical Publishing, New York, 1990.

  14. Obrázek převzat z knihy Grundy, S.M.: Atlas of lipid disorders, unit 1. Gower Medical Publishing, New York, 1990.

  15. Obrázek převzat z knihy Grundy, S.M.: Atlas of lipid disorders, unit 1. Gower Medical Publishing, New York, 1990.

  16. Obrázek převzat z knihy Grundy, S.M.: Atlas of lipid disorders, unit 1. Gower Medical Publishing, New York, 1990.

  17. Obrázek převzat z knihy Grundy, S.M.: Atlas of lipid disorders, unit 1. Gower Medical Publishing, New York, 1990.

  18. Uvolnění mastných kyselinz TAG tukové tkáně a jejich následný transportk cílovým buňkám Obrázek převzat z http://courses.cm.utexas.edu/archive/Spring2002/CH339K/Robertus/overheads-3/ch17_lipid-adipocytes.jpg (leden 2007)

  19. Vyberte správná tvrzení o vlastnostech lipoproteinů • chylomikróny vznikají v enterocytech • VLDL částice obsahují apoC-II, který aktivuje lipoproteinovou lipázu • pro LDL jsou typické apoproteiny A (apoA) • HDL přenáší cholesterol z jater do extrahepatálních tkání

  20. Vyberte správná tvrzení o vlastnostech lipoproteinů • chylomikróny vznikají v enterocytech • VLDL částice obsahují apoC-II, který aktivuje lipoproteinovou lipázu • pro LDL jsou typické apoproteiny A (apoA) • HDL přenáší cholesterol z jater do extrahepatálních tkání

  21. Lipoproteiny

  22. Lipázy • se podílejí na štěpení mastných kyselin • štěpí estery cholesterolu • se nacházejí vázané na endotelu kapilár • se nacházejí v tukových buňkách

  23. Lipázy • se podílejí na štěpení mastných kyselin • štěpí estery cholesterolu • se nacházejí vázané na endotelu kapilár= lipoproteinová lipáza • se nacházejí v tukových buňkách= hormonsenzitivní lipáza

  24. Lipázy

  25. Regulace lipolýzy

  26. Mastné kyseliny • mohou obsahovat dvojné vazby • se nacházejí v tukové tkáni v esterifikované formě • se nacházejí ve fosfolipidech membrán • mohou být přeměněny na ketolátky

  27. Mastné kyseliny • mohou obsahovat dvojné vazby • se nacházejí v tukové tkáni v esterifikované formějako triacylglyceroly (TAG) • se nacházejí ve fosfolipidech membrán • mohou být přeměněny na ketolátky

  28. -oxidace mastných kyselin • probíhá v mitochondrii • produkuje oxidované koenzymy • probíhá při hladovění i v nervové tkáni • je regulována na úrovni transportu mastných kyselin do mitochondrie

  29. -oxidace mastných kyselin • probíhá v mitochondrii • produkuje oxidované koenzymy • probíhá při hladovění i v nervové tkáni • je regulována na úrovni transportu mastných kyselin do mitochondrie – karnitinový přenašeč

  30. -oxidace mastných kyselin (1 cyklus) Obrázek převzat z http://www.biocarta.com/pathfiles/betaoxidationPathway.asp (leden 2007)

  31. Karnitin-acyltransferáza • je aktivována pomocí malonyl-CoA • přenáší molekulu acyl-CoA do mitochondrie • přenáší acyly o maximální délce 18 uhlíků • přenáší karnitin ven z matrix mitochondrie

  32. Karnitin-acyltransferáza • je aktivována pomocí malonyl-CoA • přenáší molekulu acyl-CoA do mitochondrie • přenáší acyly o maximální délce 18 uhlíků • přenáší karnitin ven z matrix mitochondrie

  33. cytoplazma Transport mastných kyselin do mitochondrie KARNITINOVÝ PŘENAŠEČ Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley‑Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0‑471‑15451‑2

  34. Acetyl-CoA vznikající při -oxidaci může být • dále oxidován v citrátovém cyklu • přeměněn na ketolátky • přeměněn na glukózu • využit k syntéze cholesterolu

  35. Acetyl-CoA vznikající při -oxidaci může být • dále oxidován v citrátovém cyklu • přeměněn na ketolátky • přeměněn na glukózu !!! • využit k syntéze cholesterolu Acetyl-CoA nelze přeměnit na pyruvát: pyruvátdehydrogenázová reakce je nevratná.

  36. Ketolátky • slouží jako zdroj energie pro játra • vznikají v různých tkáních • mohou být přeměněny na glukózu • mohou být oxidovány až na CO2 a vodu

  37. Ketolátky • slouží jako zdroj energie pro játra • vznikají v různých tkáních • mohou být přeměněny na glukózu • mohou být oxidovány až na CO2 a vodu

  38. Syntéza ketolátek(= ketogeneze) • probíhá při -oxidaci • pouze v játrech: v mitochondrii Acetyl-CoA OH Obrázek převzat z http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Ketogenesis.png (leden 2007)

  39. Regulace ketogeneze

  40. Oxidace ketolátek(odbourávání, v mitochondrii) je při hladovění alternativním zdrojem energie proextrahepatální tkáně (také pro mozek!) Citrátový cyklus Obrázek převzat z http://www.richmond.edu/~jbell2/19F18.JPG (leden 2007)

  41. Syntéza mastných kyselin • probíhá v mitochondrii • je zahájena reakcí:acetyl-CoA + acetyl-CoA → acetoacetyl-Co + CoA • vyžaduje jako koenzym NADPH+H+ • zahrnuje tento sled reakcí: dehydrogenace, hydratace, dehydrogenace, štěpení

  42. Syntéza mastných kyselin • probíhá v mitochondrii • je zahájena reakcí:acetyl-CoA + acetyl-CoA → acetoacetyl-Co + CoA • vyžaduje jako koenzym NADPH+H+ • zahrnuje tento sled reakcí: dehydrogenace, hydratace, dehydrogenace, štěpenítoto je sled reakcí -oxidace

  43. v cytoplazmě: = hlavní regulační enzym „aktivovaný uhlík“

  44. Syntéza mastných kyselin (1 cyklus) katalyzováno syntázou mastných kyselin(v cytoplazmě) Obrázek převzat z http://herkules.oulu.fi/isbn9514270312/html/graphic22.png (leden 2007)

  45. Transport acetyl-CoA z mitochondrie do cytoplazmy syntéza MK NADPHz pentózového cyklu Obrázek převzat z http://web.indstate.edu/thcme/mwking/lipid-synthesis.html#synthesis (leden 2007)

  46. Acetyl-CoA karboxyláza • se vyskytuje v cytoplazmě • katalyzuje přeměnu acetyl-CoA na oxalacetát • je aktivována citrátem • je aktivována inzulinem

  47. Acetyl-CoA karboxyláza • se vyskytuje v cytoplazmě • katalyzuje přeměnu acetyl-CoA na oxalacetát • je aktivována citrátem • je aktivována inzulinem

  48. Regulace syntézy MK

  49. Syntéza triacylglycerolů • probíhá v mitochondrii • je katalyzována lipázami • vychází z glycerol-3-fosfátu • zahrnuje jako meziprodukt kyselinu fosfatidovou

  50. Syntéza triacylglycerolů • probíhá v mitochondrii • je katalyzována lipázami • vychází z glycerol-3-fosfátu • zahrnuje jako meziprodukt kyselinu fosfatidovou