Ontwikkeling van het landelijk hydrologisch instrumentarium
Download
1 / 19

Ontwikkeling van het Landelijk Hydrologisch Instrumentarium - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Ontwikkeling van het Landelijk Hydrologisch Instrumentarium. Kansen voor de waterschappen ?. Timo Kroon RWS-RIZA. Inhoud. Aanleiding samenwerking instituten Plannen Landelijke Hydrologisch Instrumentarium Korte termijn (2006) Lange termijn Belang voor de waterschappen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ontwikkeling van het Landelijk Hydrologisch Instrumentarium' - huyen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ontwikkeling van het landelijk hydrologisch instrumentarium

Ontwikkeling van het Landelijk Hydrologisch Instrumentarium

Kansen voor de waterschappen ?

Timo Kroon RWS-RIZA


Inhoud
Inhoud

 • Aanleiding samenwerking instituten

 • Plannen Landelijke Hydrologisch Instrumentarium

  • Korte termijn (2006)

  • Lange termijn

 • Belang voor de waterschappen

 • Een RIZA-voorstel richting meer samenwerking …


Aanleiding samenwerking instituten
Aanleiding : samenwerking instituten

Samen modelontwikkeling i.p.v. verschillende overheden

 • Commissie Wijffels

 • Komst Delta-Instituut

 • Modellen RIZA – MNP richting Delta-Instituut


OWO

 • Onder Water Overleg

  • Alterra, TNO, WL (aanbod); RIZA, MNP en STOWA (vraag)

  • Waterproblematiek is gemeenschappelijk

  • Betere samenwerking kennis; overheid – markt

 • Pilot modellen: 3 ‘Roadmaps’

  • Business model

  • Modellen oppervlaktewater  software Duflow / Sobek

  • Modellen grondwater


Owo werkgroep grondwater
OWO, werkgroep grondwater

 • Alterra: Ab Veldhuizen

 • MNP: Aaldrik Tiktak

 • RIZA: Timo Kroon

 • TNO: Bennie Minnema

 • WL: Toine Vergroesen

   Projectplan landelijk hydrologisch instrumentarium ‘eind’doel en uitwerking korte termijn (2006)


Landelijk hydrologisch instrumentarium ontwikkeling 2007 2009
Landelijk hydrologisch instrumentarium ontwikkeling (2007 – 2009)

 • MODFLOW-(Meta)SWAP-SIMGRO-SOBEK

 • Schematisatie regionaal nivo:

  • Verfijnde geohydrologie

  • Koppeling grote oppervlaktewateren (roadmap opp.water !)

  • Verdere uitbouw t.b.v. modellering waterkwaliteit

 • Volgens nieuwste standaarden, vb OpenMI


Landelijk hydrologisch instrumentarium tussenfase 2006
Landelijk hydrologisch instrumentariumtussenfase (2006)

 • combineer eerst wat nu landsdekkend ligt bij instituten:

  • Ondergrond: NAGROM  MODFLOW (250 m)

  • Onverzadigde zone: MOZART – SWAP  (Meta)SWAP

  • Waterverdeling: Distributiemodel

 • zeer beperkte inhoudelijke ontwikkeling

 • gefinancierd door instituten

 • begeleidingsgroep


Landelijk hydrologisch instrumentarium de 2 e fase 2007
Landelijk hydrologisch instrumentariumde 2e fase (2007 - ..)

Eindbeeld duidelijk, besloten waar we heen willen

Landsdekkend regionaal hydrologisch instrumentarium voor

beleidsanalyses nabije toekomst

 • Regionalisering data

 • Ontwikkeling programmatuur

De weg er naar toe nog niet …

 • Hoe organiseren ?

 • Hoe samenwerken met regionale waterbeheerders ?

  •  waar al wel regionaal hydrologisch instrumentarium is

  •  waar nog niet regionaal hydrologisch instrumentarium is

 • Hoe financieren ? (instituten – regio ? - FES/DI ? )


Landelijk hydrologisch instrumentarium mogelijke invulling 2 e fase 2007
Landelijk hydrologisch instrumentariummogelijke invulling 2e fase (2007 - ..)

Wens RIZA:

Verschillende partijen, landelijk en regionaal optimaal

gebruik maken van elkaars kennis en informatie

 • Kwaliteitsverhoging en kostenbesparing

 • Voordeel landelijke analyses

  • Regionaal draagvlak voor landelijke studies

  • Rijk volgt regionale ontwikkeling wateropgave

  • Verantwoording op rijksniveau (verdroging, KRW, GGOR, etc)


Landelijk hydrologisch instrumentarium mogelijke invulling 2 e fase 20071
Landelijk hydrologisch instrumentariummogelijke invulling 2e fase (2007 - ..)

Voordelen voor waterschappen

 • Bouwstenen voor eigen analyses, bijv:

  • Detaillering bodemgegevens

  • Info bovenregionale stroming

  • Info randvoorwaarden rijkswateren

  • Landelijke scenario’s klimaatverandering

  • Info berekende Gt-kaarten

  • Etc. …

 • Regionale kennis in landelijke analyses !


Landelijk hydrologisch instrumentarium mogelijke invulling 2 e fase 20072
Landelijk hydrologisch instrumentariummogelijke invulling 2e fase (2007 - ..)

Welke afspraken ?

 • Betere structurering verantwoordelijkheid ?

 • Samen een informatie systeem basisinfo ?

 • Samen werken aan een groeimodel: fase 1  regionaal?


Een mogelijke uitwerking riza
Een mogelijke uitwerking, RIZA

 • Zet een groeiend hydrologisch informatiesysteem op

 • Blijf investeren in openheid en uitwisseling:

  • uitwisseling modellen (OpenMI)

  • modules opschaling / neerschaling

 • Helpdesk: ondersteuning gebruik


Een mogelijke uitwerking, RIZAad 1: makkelijk toegankelijk groeiend infosysteem

Regio x

Regioy

ondergrond

Fase 1 - schematisatie

gewassen

Regionaal

waterlopen

+ Meta informatie


Een mogelijke uitwerking, RIZAvoorbeeld mogelijke praktische werkstructuur

Kennisinstituten

 • opzetten informatiesysteem

 • vullen informatiesysteem (fase 1)

 • faciliteren, sturen op uniformiteit

 • opzetten Helpdesk

 • ….

  Waterschappen

 • verantwoordelijk voor lokale-regionale modelleren !

 • aanvullen informatiesysteem

 • ….

  Overige partijen

 • provincies, waterleiding, RWS-RD’s, adviesbureau’s


Een mogelijk invulling (RIZA)voorbeeld, voordelen voor waterschappen

 • Toegang basisinformatie + info over randen eigen gebied

  Efficiëntie:

 • Minder aanloopproblemen opdrachtverlening

 • Uitwisseling gegevens / verstrekking

 • Vergelijkbaar met de “buren”

 • Ondersteuning bij archiveren van gegevens

 • Breder gebruik kennis, meer`terugkoppeling


Terug naar de realiteit van vandaag …

Wat willen we samen ?

Wat is haalbaar ?


Concreet mogelijk voorstel riza owo
Concreet: mogelijk voorstel RIZA  OWO

Haalbaarheidsonderzoek bij de waterschappen samenwerking

 • Organisatie; polsen wie zou mee willen doen ?

 • Welke voorwaarden; inhoudelijk en overig

  Vb aansluiten bij waterschapshuis ? Waterbase ? IDSW ? ….

  Vb gemeenschappelijk gebruik meteo / landgebruik / etc.


Concreet mogelijk voorstel riza owo1
Concreet: mogelijk voorstel RIZA  OWO

 • opstart zomer 2006, uitwerking 2e helft 2006

 • buro inschakelen, voorstel financiering door OWO !

 • waterschappen, zo mogelijk ook overige organisaties

  (provincies, RWS-RD’s, waterleiding)

 • eind 2006

  • Rapportage inventarisaties

  • Terugkoppeling OWO + Waterschappen

  • Voorzet voor beslisdocument bestuurlijk niveauad