rointera wp 5 managementul proiectului n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROINTERA WP 5: Managementul proiectului PowerPoint Presentation
Download Presentation
ROINTERA WP 5: Managementul proiectului

play fullscreen
1 / 5
Download Presentation

ROINTERA WP 5: Managementul proiectului - PowerPoint PPT Presentation

huy
106 Views
Download Presentation

ROINTERA WP 5: Managementul proiectului

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ROINTERA WP 5: Managementul proiectului Romeo Ilie Şef compartiment “Programe de cercetare şi integrare europeană” Academia Română Responsabil domeniu de lucru

  2. Obiective • Să se asigure că toate resursele folosite sunt în conformitate cu cerinţele şi nevoile proiectului • Să asigure bunul mers al proiectului astfel încât să fie atinse obiectivele prevăzute în contract • Să menţină coerenţa şi focalizarea activităţilor proiectului • Să asigure o bună colaborare între parteneri, între pachetele şi taskurile de lucru, precum şi cu subcontractanţii • Să rezolve orice conflict intern şi să asigure evaluarea activităţilor desfăşurate în proiect • Să organizeze şi coordoneze elaborarea rapoartelor, a reuniunilor şi workshop-urilor • Să administreze resursele proiectului şi să monitorizeze cheltuielile proiectului astfel încât să se poată face faţă unor situaţii neprevăzute

  3. Structura managerială a proiectului A. Grupul de management al proiectului • Academician Florin Filip, vicepreşedinte al Academiei Române, coordonatorul proiectului • Iulia Mihail, director, Direcţia Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, MECT • Camelia Dogaru, NCP IST, MECT, coordonator DL 1 • Romeo Ilie, secretar ştiinţific coordonator al proiectului, coordonator al DL2, DL 4 şi DL 5 • Augustin Semenescu, AMCSIT, coordonator DL 3 B. Secretariatul tehnic • Gabriela Oţoiu

  4. Grup experţi training şi asistenţă tehnică

  5. Subcontractanţi Subcontractanţii au fost nominalizaţi în propunerea de proiect şi acceptaţi de Comisia Europeană o dată cu aprobarea proiectului şi semnarea contractului • IPA SA - coordonator Gabriel Spiridon, Director proiecte internaţionale • Western IQ - coordonator Ovidiu Gheorghiu, Director General