bine ati venit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BINE ATI VENIT! PowerPoint Presentation
Download Presentation
BINE ATI VENIT!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 199

BINE ATI VENIT! - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

BINE ATI VENIT!. MANAGEMENTUL CALITATII. MANAGEMENTUL CALITATII. LECTOR: Luise Zeininger, MBA. AGENDA CURS. Sisteme de management Sisteme integrate Consultanta in domeniul ISO Certificarea Excelenta in management Investors in People. AGENDA ZIUA 1. Prezentari.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BINE ATI VENIT!


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bine ati venit

BINE ATI VENIT!

MANAGEMENTUL CALITATII

managementul calitatii

MANAGEMENTUL CALITATII

LECTOR: Luise Zeininger, MBA

agenda curs
AGENDA CURS
 • Sisteme de management
 • Sisteme integrate
 • Consultanta in domeniul ISO
 • Certificarea
 • Excelenta in management
 • Investors in People
agenda ziua 1
AGENDA ZIUA 1
 • Prezentari.
 • Cele 8 principii ale managementului calitatii
 • SMC - cerinte
 • SMM – cerinte
 • Pauza de cafea: 30 min
 • OH&S - cerinte
 • HACCP - cerinte
 • Sisteme integrate - documentatii
agenda
Agenda
 • Ce este un principiu de management al calitatii
 • Cele 8 principii
ce este un principiu de management al calitatii
Ce este un principiu de management al calitatii?
 • Un PRINCIPIU DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII este o regulă sau o convingere cuprinzătoare şi fundamentală pentru conducerea şi funcţionarea unei organizaţii, în scopul îmbunătăţirii continue pe termen lung a performanţei, prin orientarea către clienţi, dar luând în considerare şi necesităţile tuturor celorlalte părţi interesate.
 • Standardul SR EN ISO 9000: 2001, defineste opt astfel de principii care au stat la baza aparitiei familiei de standarde ISO 9000 editia 2000. Acestea sunt:
care sunt cele 8 principii
Care sunt cele 8 principii?
 • 1 Orientarea catre client
 • 2 Leadership
 • 3 Implicarea personalului
 • 4 Abordarea bazata pe proces
 • 5 Abordarea sistemica
 • 6 Imbunatatirea continua
 • 7 Abordarea luarii deciziilor pe baza de fapte
 • 8 Relatii reciproc avantajoase cu furnizorii
1 orientarea catre client i
1. Orientarea catre client (I)

Organizaţiile depind de clienţii lor şi, de aceea, ar trebui să înţeleagă necesităţile actuale şi viitoare ale clientului, să satisfacă cerinţele clientului şi să se străduiască să depăşească aşteptările acestuia.

Ce obtinem prin aplicarea principiului:

 • Creşterea încasărilor şi a segmentelor de piaţă, ca rezultat al flexibilităţii şi vitezei de reacţie faţă de oportunităţile pieţei
 • Eficacitate crescută în utilizarea resurselor organizaţiei pentru creşterea satisfacţiei clientului
 • O loialitate mai mare a clienţilor care conduce la o reînnoire a relaţiilor de afaceri
1 orientarea catre client ii
1. Orientarea catre client (II)

Avantajele aplicarii principiului:

 • Discernerea şi înţelegerea necesităţilor şi aşteptărilor clientului
 • Asigurarea că obiectivele organizaţiei sunt corelate cu necesităţile şi aşteptările clientului
 • Comunicarea necesităţilor şi aşteptărilor clientului în întreaga organizaţie
 • Măsurarea satisfacţiei clientului şi întreprinderea de acţiuni pe baza rezultatelor
 • Managementul metodic al relaţiilor cu clientul
 • Asigurarea, în demersul vizând satisfacerea clientelei, a unei abordări echilibrate a necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor cu cele ale altor părţi interesate (în special, proprietarii, angajaţii, furnizorii, organismele financiare, colectivităţile locale şi societatea în ansamblul său}
2 leadership ul i
2. Leadership-ul (I)

Liderii stabilesc unitatea scopului şi a direcţiei organizaţiei. Ei artrebui să creeze şi să menţină un mediu intern în care persoanele să se poată implica total în îndeplinirea obiectivelor organizaţiei.

Ce obtinem prin aplicarea principiului:

 • Scopurile şi obiectivele organizaţiei sunt înţelese de personal şi îl motivează.
 • Activităţile sunt evaluate, aliniate şi implementate într-un mod unificat.
 • Defectele de comunicare între diferitele niveluri ale unei organizaţii sunt reduse la minimum.
2 leadership ul ii
2. Leadership-ul (II)

Avantajele aplicarii principiului:

 • Luarea în considerare a necesităţilor tuturor părţilor interesate, în special, ale clienţilor, angajaţilor, furnizorilor, organismelor financiare, colectivităţilor locale şi ale societăţii în ansamblul său
 • Stabilirea unei viziuni clare a viitorului organizaţiei
 • Definirea unor obiective şi ţinte realizabile
 • Crearea şi întreţinerea unor valori comune şi a unor modele de comportament bazate pe echitate şi etică la toate nivelurile organizaţiei
 • Construirea încrederii şi eliminarea fricii
 • Asigurarea personalului cu resursele şi formarea necesare şi cu libertatea de a acţiona într-un mod responsabil
 • Suscitarea, încurajarea şi recunoaşterea contribuţiilor personalului.
3 implicarea personalului i
3. Implicarea personalului (I)

Persoanele de pe toate nivelurile reprezintă esenţa unei organizaţii, iar implicarea lor totală permite utilizarea capacităţilor lor în beneficiul organizaţiei.

Ce obtinem prin aplicarea principiului:

 • Personal motivat, implicat şi angajat pentru organizaţie
 • Inovare şi creativitate pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţiei
 • Membrii personalului responsabili de performanţele individuale ale lor
 • Personal preocupat de a participa şi de a contribui la îmbunătăţirea continuă
3 implicarea personalului ii
3. Implicarea personalului (II)

Avantajele aplicarii principiului:

 • Personalul înţelege importanţa contribuţiei sale şi a rolului său în organizaţie.
 • Personalul identifică ceea ce îi frânează performanţele.
 • Personalul acceptă să fie responsabilizat şi să îşi asume partea sa de responsabilitate în rezolvarea problemelor.
 • Personalul îşi evaluează performanţa în raport cu scopurile şi obiectivele individuale.
 • Personalul caută în mod activ ocazii de a-şi spori competenţa, cunoştinţele şi experienţa.
 • Personalul îşi împărtăşeşte în mod liber know-how-ul şi experienţa.
 • Personalul dezbate în mod deschis probleme şi întrebări.
4 abordarea bazata pe proces i
4. Abordarea bazata pe proces (I)

Un rezultat dorit este obţinut mai eficient atunci când activităţile şi resursele aferente sunt conduse ca un proces.

O activitate care utilizeaza resurse, condusa astfel incat sa permita transformarea elementelor de intrare in elemente de iesire, poate fi considerata un PROCES

Ce obtinem prin aplicarea principiului:

 • Costuri şi durate ale ciclurilor reduse prin utilizarea eficace a resurselor
 • Rezultate îmbunătăţite, coerente şi previzibile
 • Concentrarea pe oportunităţile de îmbunătăţire şi clasificarea după ordinea de prioritate
4 abordarea bazata pe proces ii
4. Abordarea bazata pe proces (II)

Avanatejele aplicarii principiului:

 • Definirea sistematică a activităţilor necesare pentru a obţine un rezultat dorit
 • Stabilirea de responsabilităţi clare pentru managementul activităţilor cheie
 • Analiza şi măsurarea potenţialului activităţilor cheie
 • Identificarea interfeţelor activităţilor cheie cu şi între diferitele funcţii ale organizaţiei
 • Concentrarea pe factorii care vor îmbunătăţi activităţile cheie ale organizaţiei, în special, resursele, metodele si echipamentele
 • Evaluarea riscurilor, a consecinţelor şi a impacturilor activităţilor asupra clienţilor, furnizorilor şi a altor părţi interesate.
5 abordarea sistemica i
5. Abordarea sistemica (I)

Identificarea, întelegerea şi conducerea proceselor corelate ca un sistem contribuie la eficacitatea şi eficienţa organizaţiei în realizarea obiectivelor sale.

Ce obtinem prin aplicarea principiului:

 • Integrarea şi alinierea proceselor care vor permite să fie îndeplinite cât mai bine rezultatele dorite
 • Capacitatea de a concentra eforturile pe procesele cheie
 • Conferirea către părţile interesate a încrederii în coerenţa, eficacitatea şi eficienţa organizaţiei
5 abordarea sistemica ii
5. Abordarea sistemica (II)

Avantajele aplicarii principiului 5:

 • Structurarea sistemului pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţiei în modul cel mai eficace şi eficient
 • Întelegerea interdependenţei între procesele sistemului
 • Abordări structurate cu armonizarea şi integrarea proceselor
 • Asigurarea unei înţelegeri mai bune a rolurilor şi a responsabilităţilor necesare pentru realizarea obiectivelor comune şi reducerea astfel a blocajelor interfuncţionale
 • Înţelegerea posibilităţilor organizaţionale şi stabilirea constrângerilor legate de resurse înainte de a acţiona
 • Fixarea şi definirea modului cum ar trebui să se efectueze anumite activităţi în cadrul unui sistem
 • Îmbunătăţirea continuă a sistemului prin măsurări şi evaluări.
6 imbunatatirea continua i
6. Imbunatatirea continua (I)

Îmbunătăţirea continuă a performanţelor globale ale unei organizaţii ar trebui să fie un obiectiv permanent al organizaţiei.

Ce obtinem prin aplicarea principiului:

 • Avantaj concurenţial datorită capacităţilor organizaţionale îmbunătăţite
 • Alinierea activităţilor de îmbunătăţire la toate nivelurile în raport cu obiectivele strategice ale organizaţiei
 • Flexibilitate şi viteză de reacţie fata de oportunităţi
6 imbunatatirea continua ii
6. Imbunatatirea continua (II)

Avantajele aplicarii principiului:

 • Utilizarea unei abordări coerente cu ansamblul organizaţiei în vederea îmbunătăţirii continue a performanţelor organizaţiei
 • Asigurarea formării personalului în metodele şi instrumentele de îmbunătăţire continuă
 • Îmbunătăţirea continuă a produselor, proceselor şi sistemelor devine un obiectiv al fiecărei persoane din organizaţie
 • Stabilirea de scopuri pentru a orienta îmbunătăţirea continuă şi de măsurări pentru a-i asigura urmărirea
 • Recunoaşterea şi luarea la cunoştinţă a îmbunătăţirilor.
7 abordarea luarii deciziilor pe baza de fapte i
7. Abordarea luarii deciziilor pe baza de fapte (I)

Deciziile eficace sunt bazate pe analiza datelor şi informaţiilor.

Ce obtinem prin aplicarea principiului:

 • Decizii bine informate
 • Aptitudine mai bună de a demonstra eficacitatea deciziilor anterioare prin referire la date faptice înregistrate
 • Creşterea aptitudinii de a examina, de a pune în discuţie şi de a schimba opiniile şi deciziile.
7 abordarea luarii deciziilor pe baza de fapte ii
7. Abordarea luarii deciziilor pe baza de fapte (II)

Avantajele aplicarii principiului:

 • Garantarea că datele şi informaţiile sunt suficient de exacte şi de fiabile
 • Asigurarea accesului la date a celor care au nevoie de ele
 • Analizarea datelor şi informaţiilor cu ajutorul unor metode valabile
 • Luarea de decizii şi întreprinderea de acţiuni bazate pe o analiză a faptelor, echilibrată prin experienţă şi intuiţie
8 relatii reciproc avantajoase cu furnizorii i
8. Relatii reciproc avantajoase cu furnizorii (I)

O organizaţie şi furnizorii săi sunt interdependenţi iar o relaţie reciproc avantajoasă creşte capacitatea ambilor de a crea valoare.

Ce obtinem prin aplicarea principiului:

 • Aptitudine mărită de a crea valoare pentru cele două părţi.
 • Flexibilitate şi viteză de reacţie faţă de evoluţia pieţei sau a necesităţilor şi aşteptărilorclientului
 • Optimizarea costurilor şi a resurselor
8 relatii reciproc avantajoase cu furnizorii ii
8. Relatii reciproc avantajoase cu furnizorii (II)

Avantajele aplicarii principiului:

 • Stabilirea de relaţii care echilibrează câştigurile pe termen scurt şi de consideraţii pe termen lung
 • Punerea în comun a câştigurilor şi a resurselor cu partenerii
 • Identificarea şi alegerea furnizorilor cheie
 • Comunicare clară şi deschisă
 • Împărtăşirea informaţiilor şi a planurilor de viitor
 • Stabilirea de activităţi comune de dezvoltare şi de îmbunătăţire
 • Inspirarea, încurajarea şi recunoaşterea îmbunătăţirilor şi a realizărilor furnizorilor.
agenda1
Agenda
 • Ce este un SMC?
 • Familia ISO 9000
 • Abordarea pe baza de proces
 • SMC
 • De ce ne certificam
 • PRO si CONTRA certificare
 • Intrebari
ce este un sistem de management al calitatii
CE ESTE UN SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII?

Sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea

 • Sistem de management = sistem prin care se stabilesc politica si obiectivele si prin care se realizeaza acele obiective (poate include sistem de management financiar, de mediu etc)
slide28

FAMILIA DE STANDARDE

ISO 9000

Sisteme de management al calitatii

Principii fundamentale si vocabular

SR EN ISO 9000:2006

SR EN ISO 9001:2001

Sisteme de management al calitatii

Cerinte

Sisteme de management al calitatii

Linii directoare pentru

imbunatatirea

performantei

SR EN ISO 9004:2001

slide29

Abordarea bazata pe proces

O activitate care utilizeaza resurse, condusa astfel incat sa permita transformarea elementelor de intrare in elemente de iesire, poate fi considerata un PROCES

Accentueaza

importanta

 • Intelegerii si satisfacerii cerintelor
 • Considerarii procesele in functie de valoarea adaugata
 • Obtinerii de rezultate de tip: performanta si eficacitate
 • Imbunatatirii proceselor pe baza masurarilor obiective
slide30

SMC cerinte generale

 • Identificarea proceselor
 • Determinarea succesiunii si interactiunii proceselor
 • Determinarea criteriilor pentru operarea si controlul proceselor
 • Asigurarea disponibilitatii resurselor si informatiilor necesare operarii proceselor
 • Monitorizarea, masurarea si analizarea proceselor
 • Implementarea actiunilor necesare pentru a realiza rezultatele planificate si continua imbunatatire
slide31

SMC cerinte referitoare la documentatie

Documentatia include:

 • Manualul calitatii
 • Declaratii documentate ale politicii si obiectivelor calitatii
 • Proceduri documentate
 • Documentatia necesara pentru planificarea, operarea si controlul proceselor
 • Inregistrari

Amploarea

documentatiei depinde de:

 • Marimea organizatiei si tipul activitatilor
 • Complexitatea proceselor si interactiunea
 • Competenta personalului
smc responsabilitatea managementului
SMC responsabilitatea managementului
 • Angajament
 • Orientare catre client
 • Politica in domeniul calitatii
 • Planificare SMC: stabilire obiective
 • Responsabilitate, autoritate si comunicare : numire RMC, comunicare
 • Analiza efectuata de management
smc managementul resurselor
SMC managementul resurselor
 • Asigurarea resurselor necesare
 • Competenta, constientizare instruire resurse umane
 • Infrastructura
 • Mediu de lucru
smc realizarea produsului
SMC realizarea produsului
 • Planificare activitatilor
 • Procese referitoare la relatia cu clientul: determinare cerintelor referitoare la produs, analiza, comunicarea cu clientul
 • Proiectare si dezvoltare – dupa caz
 • Aprovizionare
 • Productie si furnizare de servicii
 • Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare
smc masurare analiza si imbunatatire
SMC masurare, analiza si imbunatatire
 • Satisfactia clientului
 • Audit intern
 • Monitorizare si masurare procese si produse
 • Analiza datelor
 • Controlul produsului neconform
 • Actiune corectiva
 • Actiune preventiva
 • Imbunatatire continua
de ce ar dori firmele sa certifice smc
Reduce costurile prin organizarea fluxului de procese si reducerea pierderilor

Reducerea costurilor prin organizarea fluxului de documente si a comunicarii interne

“pasaport” pentru export

Imbunatateste relatia cu organismele guvernamentale si de stat

Imbunatateste imaginea publica

Motivarea angajatilor

Angajamentul conducerii

De ce ar dori firmele sa certifice SMC?
 • Cerinta autoritatilor nationale
 • Cerinta clientilor
pro certificare
PRO certificare
 • Imbunatateste relatia cu partenerii externi
 • Asigura oportunitati de marketing si comunicare
 • Imbunatateste relatia cu comunitatea
 • Recunoastere
contra certificare
Contra - certificare
 • Lipsa personalului instruit
 • Costuri instruire, implementare, intretinere
 • Nesiguranta privind confidentialitatea informatiilor
 • Necunoasterea prevederilor legale
 • Atitudinea “las-o asa ca merge asa”
agenda2
Agenda
 • Ce este un SMM?
 • Seria 14000
 • Componentele unui SMM
 • De ce sa ne certificam un SMM?
 • Concluzii
 • Intrebari
ce este un sistem de management de mediu
CE ESTE UN SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU

“Parte a sistemului de management al unei organizatii utilizat pentru a dezvolta si implementa politica sa de mediu si a gestiona aspectele de mediu”

MEDIU – mediul inconjurator in care functioneaza organizatia, care include aerul, apa, solul, resursele naturale, flora, fauna, oamenii si relatiile dintre acestea;

SR ISO 14004

seria iso 14000
Seria ISO 14000
 • ISO 14001:2004 - Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare
 • ISO 14004:2004 – Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii, sisteme si tehnici de aplicare.
 • ISO 14O20 – Etichete si declaratii de mediu. Principii generale
 • ISO 14031:1999 – Management de mediu. Evaluarea performantei de mediu. Ghid
 • ISO 14040 – Management de mediu. Evaluarea ciclului de viata. Principii si cadrul de lucru
 • ISO 14050:1999 - contine definitiile termenilor fundamentali referitori la managementul de mediu
slide46

Componentele SMM conform ISO 14001:2004

Politica de mediu

Definirea politicii si atasamentul fata de valorile SMM

Analiza managementului

Planificare

Imbunatatirea continua a SMM si a performantelor de mediu

Stabilirea unui plan de realizare a politicii de mediu

Verificare si actiuni corective

Implementare

si operare

Masurarea si evaluarea performantei de mediu

Obiective si tinte

planificare
Planificare

- Raspundere si responsabilitate: numire RMM

 • Identificarea cerintelor legale aplicabile si a altor cerinte
 • Identificarea aspectelor semnificative de mediu
  • Emisiile in atmosfera
  • Poluarea apelor
  • Deseuri solide
  • Deseuri cu grad mare de risc
  • Zgomot
 • Programul de implementare

ASPECT DE MEDIU – element al activitatilor, produselor sau serviciilor organizatiei care poate interactiona cu mediul

IMPACT ASUPRA MEDIULUI – orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, care rezulta total sau partial din aspectele de mediu ale organizatiei

implementare
Implementare

Pentru o implementare corecta, organizatia trebuie sa:

 • dezvolte o politica proprie de mediu,
 • stabileasca obiective si tinte de mediu si un prorgam de management de mediu
 • puna la dispozitie resurse umane, materiale si financiare
 • asigure instruirea personalului
 • asigure comunicarea interna si externa
 • dupa caz, sa asigure integrarea SMM cu alte sisteme existente
masurare si evaluare
Masurare si evaluare
 • Organizatia trebuie sa masoare, monitorizeze si sa evalueze performantele sale de mediu
 • Conformarea cu cerintele legale si cu alte cerinte
 • Inregistrari ale SMM
   • Cerinte legale si alte cerinte, conformarea cu acestea, normative, acorduri si avize, autorizatie de mediu, aspecte privind impactul de mediu, detalii despre neconformitati (accidente de mediu, reclamatii, actiuni corective si preventive); audit de mediu si analiza efectuata de management ….
 • Auditurile SMM
imbunatatire continua
Imbunatatire continua
 • Organizatia trebuie sa analizeze si sa imbunatateasca continuu sistemul sau de management de mediu, obiectivele imbunatatirii si performanta sa generala de mediu
 • Analiza SMM
  • Obiective si tinte de mediu, rezultatele auditului SMM, evaluarea indeplinirii obiectivelor, concluzii…
 • Imbunatatire continua
  • Identificarea oportunitatilor de imbunatatire, determinarea cauzelor neconformitatilor, elaborarea unui plan de actiuni corective, compararea cu performantele altor organizatii din bransa
cerinte de performanta de mediu
Cerinte de performanta de mediu
 • ISO 14001 nu stabileste cerinte pentru performanta de mediu peste cele stabilite de legislatia si normativele in vigoare
de ce ar dori firmele sa certifice smm
Reducerea incidentelor care duc la raspunderi legale

Reduce costurile prin reducerea gradului de exploatare a resurselor naturale si a pierderilor din procesele curente.

Imbunatateste relatia cu organismele guvernamentale si de stat

Imbunatateste imaginea publica

Motivarea angajatilor

Angajamentul conducerii

De ce ar dori firmele sa certifice SMM?
 • Cerinta autoritatilor nationale
 • Cerinta clientilor
pro certificare1
PRO certificare
 • Dovada publica a grijii fata de mediu
 • Reducerea riscului de mediu
 • Imbunatateste relatia cu partenerii externi
 • Asigura oportunitati de marketing si comunicare
 • Imbunatateste relatia cu comunitatea
 • Recunoastere
contra certificare1
Contra - certificare
 • Lipsa personalului instruit
 • Costuri instruire, implementare, intretinere
 • Nesiguranta privind confidentialitatea informatiilor
 • Necunoasterea prevederilor legale
 • Atitudinea “las-o asa ca merge asa”
ohsas

OHSAS

SISTEM DE MANAGEMENT AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE

18001:2004

agenda3
AGENDA
 • Ce este un sistem OH&S
 • Familia 18000
 • Definitii
 • Managementul riscurilor
 • Specificatia OHSAS 18001
 • Implementarea sistemului
 • De ce sa ne certificam; PRO si CONTRA
 • Intrebari
ce este un sistem oh s
Ce este un sistem OH&S?

“Parte a sistemului de management general care faciliteaza managementul riscurilor OH&S asociate afacerilor organizatiei. Include structura organizatorica, activitatile de planificare, responsabilitatile, procedurile, procesele si resursele necesare elaborarii, implementarii si mentinerii politicii OH&S a organizatiei”

- OHSAS 18001:2004

familia 18000
Familia 18000
 • OHSAS 18001: 2004 Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Specificatie
 • OHSAS 18002: 2004 Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001
definitii
Definitii
 • Sanatate si securitate ocupationala – conditii si factori care afecteaza starea de sanatate a angajatilor, personalului temporar angajat, personalului subcontractant, vizitatorilor si a oricarei alte persoane aflate la locul de munca
 • Pericol = sursa sau situatie cu potential de producere de vatamari, in termeni de ranire sau imbolnavire, daune aduse proprietatii, daune aduse mediului de lucru, sau o combinatie a acestora
 • Risc = combinatie a probabilitatii si consecintei producerii unui anumit eveniment periculos
managementul riscurilor
Managementul riscurilor
 • Identificarea riscurilor
 • Intelegerea implicatiilor acestora
 • Stabilirea tolerabilitatii
 • Control
 • Fii pregatit
 • Daca nu poti face nimic in acest sens – ce se intampla?
ohsas 18001
OHSAS 18001

Cerinte legale si alte cerinte

 • Asigurarea ca toate cerintele legale sunt respectate

Obiective

 • Stabilirea si mentinerea obiectivelor OH&S

Programe OH&S

 • Stabilirea si revizuirea periodica a programelor OH&S
 • Stabilire responsabilitati, autoritati, resurse, termene
ohsas 180011
OHSAS 18001

IMPLEMENTARE SI OPERARE

 • Structura si responsabilitate
 • Instruire, constientizare si competenta
 • Consultare si comunicare
 • Controlul documentelor si datelor
 • Control Operational
 • Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
ohsas 180012
OHSAS 18001

Structura si Responsabilitate

 • Stabilire responsabilitati, autoritati, resurse, termene
 • Numire repezentant al managementului pentru OH&S
 • Demonstrarea angajamentului pentru implementarea OH&S

Instruire, constientizare si competenta

 • Asigurarea ca instruirea este releventa pentru sarcini cu impact asupra sistemului OH&S
 • Stabilirea si mentinerea unor programe de instruire
ohsas 180013
OHSAS 18001

Consultare si Comunicare

 • Documentare si mentinere proceduri
 • Implicarea angajatilor

Controlul Datelor si Documentelor

 • Mentinerea documentelor si datelor cerute de specificatia OHSAS
 • Revizuirea periodica
 • Asigurarea prezentei documentelor valabile la locurile de utilizare
ohsas 180014
OHSAS 18001

Control Operational

 • Stabilirea masurilor de control pentru activitatile si operatiile asociate riscurilor

Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

 • Stabilire planuri si proceduri pentru identificarea potentialului pentru incidente si situatii de urgenta
 • Testarea periodica – acolo unde este posibil
 • Revizii periodice a planurilor si procedurilor
ohsas 180015
OHSAS 18001

VERIFICARE SI ACTIUNE CORECTIVA

 • Monitorizarea si masurarea performantei organizatiei
 • Acidente, incidente, neconformitati si actiuni corective si preventive
 • Inregistrari
 • Audit
ohsas 180016
OHSAS 18001

Monitorizarea si masurarea performantei

 • Masurari: calitative si cantitative
 • Indeplinirea obiectivelor
 • Masurari proactive ale performantei
 • Masurari reactive ale acidentelor, incidentelor, imbolnavirilor etc
 • Calibrarea DMM-urilor - dupa caz
ohsas 180017
OHSAS 18001

Accidente, Incidente, Neconformitati, Actiuni Corective si Preventive

 • Definirea responsibilitatilor pentru investigarea accidentelor
 • Actiuni de reducere consecinte
 • Initiere si finalizare actiuni corective si preventive
 • Implementare si inregistrare schimbari ale procedurilor documentate
ohsas 180018
OHSAS 18001

Inregistrari

 • Stabilire proceduri: reguli si metode
 • Respectarea cerintelor de
  • Lizibilitate si identificare
  • Trasabilitate
  • Regasire usoara
  • Protejare
ohsas 180019
OHSAS 18001

Audit

 • Stabilire si mentinere proceduri pentru:
  • Determinarea conformitatii sistemului OH&S cu specificatia OHSAS 18001
  • Revizuirea rezultatelor auditurilor anterioare
  • Furnizarea de informatii catre management
 • Auditorii trebuie sa fie independenti fata de zona auditata
ohsas 1800110
OHSAS 18001

ANALIZA MANAGEMENTULUI

 • Revizuirea sistemului OH&Spentru a asigura adecvarea si eficacitatea
 • Mentinerea inregistrarilor analizei efectuate
 • Documentarea schimbarilor identificate ca necesare
implementarea oh s
Implementarea OH&S

4 FACTORI DE SUCCES

 • Angajamentul managementului si implicarea personalului
 • Analiza pericolelor
 • Prevenire si Control
 • Instruire
implementarea oh s1
Implementarea OH&S

Angajamentul managementului si Implicarea personalului

 • Politica de siguranta trebuie sa fie o prioritate pentru toate departamentele organizatiei
 • Incorporarea activitatilor legate de siguranta in evaluarile performantei personalului
 • Instruirea tuturor angajatilor privind OH&S
 • Alocare resurse adecvate sistemului OH&S
 • Audituri ale sistemului OH&S
implementarea oh s2
Implementarea OH&S

Analiza pericole

 • Identificarea tuturor pericolelor
 • Luarea in consideratie a tuturor pericolelor la stabilirea politicii OH&S
 • Utilizati matricea riscurilor in analiza
implementarea oh s3
Implementarea OH&S

Prevenire si Control

 • Stabilirea proceduri sigure de lucru pentru angajati
 • Controlul si eliminarea pericolelor
 • Echipament de protectie
 • Instruirea angajatilor
 • Analiza accidentelor
implementarea oh s4
Implementarea OH&S

Instruire

 • Managementul de varf – bazele activitatilor si cerintelor
 • Managementul de linie (sefi departamente) – stabilire responsabilitati
 • Responsabilii (sefii de echipe) instruire similara angajatilor cu privire la obiective
 • Angajati – cum sa evite accidentarea lor si a colegilor
 • Evaluarea programului de instruire
de ce ar dori firmele sa certifice oh s
Creste increderea angajatilor

Reducerea costurilor prin eliminarea potentialului de accidente

Imbunatateste relatia cu organismele guvernamentale si de stat

Imbunatateste imaginea publica

Motivarea angajatilor

Angajamentul conducerii

De ce ar dori firmele sa certifice OH&S?
 • Cerinta autoritatilor nationale
 • Cerinta clientilor
pro certificare2
PRO certificare
 • Imbunatateste relatia cu angajatii
 • Imbunatateste relatiile cu partenerii
 • Imbunatateste relatia cu comunitatea
 • Recunoastere
contra certificare2
Contra - certificare
 • Lipsa personalului instruit
 • Costuri implementare, intretinere
 • Nesiguranta privind confidentialitatea informatiilor
 • Necunoasterea prevederilor legale
 • Atitudinea “las-o asa ca merge asa”
agenda4
Agenda
 • Legislatie in domeniu
 • HACCP in Romania
 • Sistemul HACCP, principii
 • Pasii implementarii
 • De ce sa ne certificam
 • Intrebari
slide84

LEGISLAŢIA EUROPEANĂ PRIVITOARE LA IGIENA ŞI ``SIGURANŢA`` ALIMENTELOR

 • Directiva Consiliului Europei 93/43/EEC din 14.06.93 cu privire la igiena
 • Alimentelor:
 • elaborată de Consiliul Comunităţii Europene;
 • bazată pe recomandările din Codex Alimentarius referitoare la principiile generale de igienă (stabilite de FAO si OMS , Roma, 1988);
 • conţine 17 articole şi o anexă cuprinzând 10 capitole cu cerinţele aplicabile sectoarelor de preparare, procesare, fabricare, ambalare, transport, distribuţie, manipulare şi servire a produselor alimentare.
slide85

DEZVOLTAREA STANDARDELOR referitoare la MANAGEMENTUL

SECURITĂŢII ALIMENTARE HACCP si ISO

 • Conceptul original HACCP, utilizat iniţial de NASA, a fost prezentat prima dată publicului în 1971 la Conferinţa Naţională pentru Protecţia Alimentelor si conţine 5 etape preliminare şi 7 principii;
 • Aplicarea sistemului HACCP, aşa cum a fost gândit el iniţial, trebuie însă să fie susţinută pe fundamentul unor proceduri care ţin de Managementul Calităţii (vezi ISO 9001:2000);
 • In anul 2000, a aparut Initiaţiva Globală pentru Siguranţa Alimentelor, cu recunoaşterea reciprocă a patru standarde internaţionale: BRC, EFSIS nr.5, Codul HACCP şi IFS;
 • Pentru reducerea numărului de standarde, ISO a pregătit două documente:
 • ISO 15161- Ghid de aplicare a ISO 9001:2000 în industria alimentară şi a băuturilor;
 • ISO 22000- Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinte pentru orice organizatie din lantul alimentar
slide86

DEZVOLTAREA STANDARDELOR referitoare la MANAGEMENTUL

SECURITĂŢII ALIMENTARE HACCP si ISO

Comisia Codex Alimentariusincorporează HACCP în Codul de Practici Internationale –Principii Generale de Igienă Alimentară (CAC/RCP 1-1969, Rev.3-1997, Amd.1999)

Secţiunea 1. Obiective

Secţiunea 2. Scop, utilitate şi definiţii

Secţiunea 3. Procesarea primară

Secţiunea 4. Întreprinderea: proiectarea spaţiilor şi facilităţi necesare

Secţiunea 5. Controlul operaţiilor

Secţiunea 6. Întreprinderea: întreţinere şi igienizare

Secţiunea 7. Întreprinderea: igiena personalului

Secţiunea 8. Transportul alimentelor

Secţiunea 9. Informaţii despre produs şi conştientizarea consumatorului

Secţiunea 10. Educaţia, instruirea.

CAC/RCP 1-1969/REV. 4 – 2003, Cod international de practica recomandat – include sistemul HACCP si ghid pentru aplicarea acestuiavv

slide87

SITUAŢIA IMPLEMENTĂRII HACCP ÎN ROMÂNIA

Se aprobă introducerea şi aplicarea sistemului H.A.C.C.P. în activitatea de supraveghere a condiţiilor de igienă din sectorul alimentar.

…………………………………………..

7. Sistemul H.A.C.C.P. va fi implementat progresiv, în toate unităţile din sectorul alimentar, de către Inspectoratele de poliţie sanitară şi medicină preventivă teritoriale, în termen de 1-5 ani, conform Regulamentului H.A.C.C.P.

Ord. M.S. nr. 1956/ 18 oct.1995 privind introducerea şi aplicarea sistemului H.A.C.C.P. în activitatea de supraveghere a condiţiilor de igienă din sectorul alimentar;

Ord. Urg. nr. 97 din 21 iun. 2001 privind reglementarea producţiei,

circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată prin Legea 57 din 16 ianuarie 2002;

Cap. III. Condiţii privind producţia, igiena şi ambalarea alimentelor.

Art. 22. Producătorii de alimente, persoane fizice sau juridice, vor comercializa numai alimentele care prezintă siguranţă, sunt salubre şi apte pentru consum.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Art. 24-25. M.A.A.P. si M.S.F. adoptă prin ordin comun reglementări prin care se stabilesc condiţiile privind igiena alimentelor şi alte cerinţe obligatorii privind fabricarea şi manipularea alimentelor, precum şi procedurile de verificare a conformităţii cu aceste cerinţe. Reglementările vor stabili prevederi pentru fabricarea şi manipularea alimentelor în mod igienic iar operatorii din industria alimentară trebuie să identifice şi să corecteze orice fază critică pentru asigurarea securităţii alimentare…… prin dezvoltarea sistemului propriu de analiză a riscurilor în punctele critice de control.

slide88

SITUAŢIA IMPLEMENTĂRII HACCP ÎN ROMÂNIA

 • Cap. II. Condiţii generale de igienă a produselor alimentare.
 • Art. 4 Unităţile din sectorul alimentar trebuie să identifice activităţile care sunt determinante pentru securitatea alimentară şi trebuie să garanteze că procedurile de securitate corespunzătoare sunt stabilite, implementate, menţinute şi revizuite pe baza principiilor utilizate de sistemul de analiză a riscurilor şi punctelor critice de control, abreviat HACCP.

H.G. 1198 din 24 oct. 2002 privind aprobarea Normelor de igienă a

produselor alimentare , publicată în M.O. 866/ 2 dec. 2002; - în vigoare de la 2 martie 2003;

abrogata de HG 924/2005 incepand cu 01.10.2006

 • REFERENŢIALUL DE CERTIFICARE a sistemului HACCP
 • standardul danez DS 30247 E:2002
 • Codex Alimentarius
 • SR EN ISO 22000: 2005
slide89

SISTEMUL HACCP

HACCP = Hazard Analysis. Critical Control Points

 • Un sistem care permite identificarea pericolelor specifice suspecte de a afecta securitatea unui produs alimentar definit şi determinarea măsurilor necesare pentru a asigura prevenirea sau controlul acestor pericole.
 • Cele 4 funcţii fundamentale ale metodei HACCP
 • analiza pericolelor;
 • identificarea punctelor critice;
 • supravegherea execuţiei;
 • verificarea eficacităţii sistemului (evaluarea performanţelor);
cele 7 principii ale haccp
Cele 7 principii ale HACCP

1. Identifică potenţiale pericole, evaluează riscul şi identifică măsuri preventive

2. DeterminăPunctele Critice de Control (PCC) care vor elimina sau minimiza riscul

3. Stabileşte limitele critice care trebuie atinse pentru a asigura controlul PCC

4. Stabileşte un sistem de monitorizare

5. Stabileşte acţiuni de corectare pentru cazul în care un PCC este scăpat de sub control

6. Stabileşte documentaţia şi înregistrările pentru sistem

7. Stabileşte procedurile de verificare care confirmă eficacitatea HACCP

Defineşte

Conduce

Verifică

slide91

PASII IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI

HACCP

 • Pasul 1. Definirea scopului
 • asigurarea calităţii şi securităţii produselor alimentare
 • este necesar să existe dorinţa şi angajamentul deplin al tuturor compartimentelor întreprinderii
 • se stabilesc termenii de referinţă:
  • linia tehnologică;
  • categoriile de pericole (microbiologice, fizice, chimice);
slide92

PASII IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI

HACCP

Pasul 2. Construirea echipei HACCP – numire responsabil

 • Pasul 3. Colectarea tuturor informatiilor despre produs
 • Descrierea caracteristicilor/proprietatilor specifice ale

produsului final (grupei de produse) si a metodei de

distributie (descrierea tehnica)

 • Informatii privind utilizarea produsului

SPECIFICATIA PRODUSULUI

  • caracteristici generale
  • caracteristici de siguranta
  • conditii de ambalare, etichetare, depozitare,
  • termen de valabilitate
  • utilizarea conform destinatiei (modul de folosire)
slide93

PASII IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI

HACCP

 • Pasul 4. Construirea diagramei de flux tehnologic şi
 • descrierea procesului
 • descrierea procesului de productie pe etape
 • diagrame de flux
 • planul spatiilor de productie
 • verificarea pe teren a diagramei de flux tehnologic
slide94

PASII IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI

HACCP

 • Pasul 5. Identificarea pericolelor potentiale
 • stabilirea listei pericolelor potenţiale legate de materiile prime, materialele şi ingredienţii folositi;
 • identificarea pericolelor potenţiale pentru fiecare etapă a procesului tehnologic.
 • Se pleaca de la intelegerea pericolelor legate de alimente
slide95

PASII IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI

HACCP

 • Pasul 6. Evaluarea riscurilor si stabilirea masurilorde controlEfectuarea unei evaluări a probabilităţii de apariţie a pericolelor frecventei) şi a severităţii pericolelor (gravitatii);
 • Specificarea măsurilor preventive existente sau necesare pentru eliminarea sau reducerea pericolelor la un nivel acceptabil

Procedura de evaluare a riscului (metoda 1)

slide96

PASII IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI

HACCP

Pasul 7. Determinarea punctelor critice ptr. controlulacestor pericole identificate

Pasul 8. Stabilirea limitelor standard (valori tinta care trebuie indeplinite pentru a ţine subcontrol fiecare PCC identificat) precum si stabilirea tolerantelor

Valoarea tinta + toleranta= Valoarea critica

Pasul 9. Stabilirea unui sistem de monitorizare pentru controlul efectiv al CCP-urilor

slide98

PASII IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI

HACCP

 • Pasul 10. Stabilirea de acţiuni corective, când apar deviaţii faţă de limitele critice stabilite
 • Pasul 11. Stabilirea unui sistem eficient de realizare si pastrare a documentaţiei descriptive şi a celeioperaţionale
  • specificatii
  • instructiuni
  • proceduri
  • formulare de inregistrare
slide99

PASII IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI

HACCP

Pasul 12. Stabilirea de metode, proceduri şi testeptr. verificarea sistemului HACCP, destinate să-i ateste conformitatea şi eficacitatea

Pasul 13. Revizuirea sistemului HACCP.

de ce ar dori firmele sa certifice un sistem haccp
Reduce costurile prin organizarea fluxului de procese si reducerea pierderilor

Verificarea corectitudinii masurilor si modului de lucru

“Pasaport” pentru export

Imbunatateste relatia cu organismele guvernamentale si de stat

Imbunatateste imaginea publica

Motivarea angajatilor

Angajamentul conducerii

De ce ar dori firmele sa certifice un sistem HACCP?
 • Cerinta autoritatilor nationale
 • Cerinta clientilor
pro certificare3
PRO certificare
 • Imbunatateste relatia cu partenerii externi
 • Asigura oportunitati de marketing si comunicare
 • Recunoastere
contra certificare3
Contra - certificare
 • Lipsa personalului instruit
 • Costuri instruire, implementare, intretinere
 • Nesiguranta privind confidentialitatea informatiilor
 • Necunoasterea prevederilor legale
 • Atitudinea “las-o asa ca merge asa”
agenda5
Agenda
 • Sistem de Management de Calitate
 • Sistem de Management de Mediu
 • Sistem de Management sanatate si securitate ocupationala
 • HACCP
 • Sisteme integrate
slide106
SMC
 • Manual
 • 6 proceduri de sistem
 • Declaratie de politica
 • Declaratie de obiective
 • Inregistrari privind furnizorii, analiza cerinte client, satisfactia clientului, analiza efectuata de management, control DMM-uri

Proceduri operationale sau de proces, instructiuni de lucru

slide107
SMM

Declaratie de politica

Proceduri de sistem

 • aspecte de mediu
 • cerinte legale si alte cerinte
 • obiective, tinte , programe
 • Instruire, comunicare
 • controlul documentelor
 • control operational – activitati asociate
 • aspecte de mediu semnificative
 • pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
 • monitorizare si masurare  - activitati cu impact semnificativ
 • evaluarea conformarii
 • neconformitati
 • actiune corectiva
 • actiune preventiva
 • controlul inregistrarilor
 • audit intern

Inregistrari

Proceduri operationale sau de proces: control DMM-uri de exemplu,

instructiuni de lucru

haccp
HACCP
 • Planul HACCP
 • Inregistrari privind monitorizarea CCP-urilor
sistem integrat calitate mediu smcm
SISTEM INTEGRAT CALITATE-MEDIUSMCM
 • Manual integrat sau cu capitole separate
 • Proceduri de sistem
  • aspecte de mediu
  • cerinte legale si alte cerinte
  • obiective, tinte , programe
  • instruire
  • comunicare
  • controlul documentelor
  • control operational – activitati asociate aspecte de mediu semnificative
  • pregatire pentur situatii de urgenta si capacitate de raspuns
  • monitorizare si masurare  - activitati cu impact semnificativ
  • evaluarea conformarii
  • neconformitati
  • actiune corectiva
  • actiune preventiva
  • controlul inregistrarilor
  • audit intern
 • Declaratie de politica
 • Declaratii de obiective: calitate si mediu

Proceduri operationale sau de proces: control DMM-uri de exemplu

instructiuni de lucru

sistem integrat calitate oh s
SISTEM INTEGRAT CALITATE-OH&S
 • Manual integrat sau capitole distincte
 • Declaratie de politica
 • Proceduri de sistem
  • planificare pentru identificarea pericolului, evaluarea riscului si controlul riscului
  • cerinte legale si alte cerinte
  • obiective si program (programe) de management OH&S
  • instruire
  • comunicare
  • controlul documentelor si al datelor
  • control operational – activitati asociate riscurilor identificate
  • pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
  • monitorizare si masurare  - a performantei OH&S
  • accidente, incidente
  • neconformitati
  • actiune corectiva
  • actiune preventiva
  • controlul inregistrarilor
  • audit intern
 • Inregistrari privind analiza efectuata de management
sistem calitate haccp smch
SISTEM CALITATE – HACCPSMCH
 • Manual
 • Planul HACCP
 • 6 proceduri de sistem
 • Declaratie de politica
 • Declaratie de obiective
 • Inregistrari privind monitorizarea CCP-urilor
 • Proceduri de igiena

Proceduri operationale sau de proces: control DMM-uri de exemplu

instructiuni de lucru

sisteme integrate complexe
SISTEMEINTEGRATE COMPLEXE
 • INTEGRAT CALITATE-  MEDIU – OHSAS
 • INTEGRAT CALITATE - MEDIU - HACCP
ne revedem m ine
NE REVEDEM MÂINE!

AGENDA ZIUA 2:

 • Consultanti si consultanta
 • Certificarea
 • Excelenta in management
 • Investors in people
agenda ziua 2
AGENDA ZIUA 2
 • Consultanti si consultanta
 • Certificarea
 • Pauza de cafea
 • Excelenta
 • Investors in People
agenda6
Agenda
 • Ce este?
 • La ce foloseste?
 • Ce face consultantul?
 • Cui trebuie?
 • Cum alegem consultantul?
ce este
Ce este
 • Persoana de incredere care:
  • are pregatire si experienta relevanta
  • respecta codul deontologic privind consultanta
  • nu intra in conflict de interese cu clientul
  • pastreaza confidentialitatea informatiilor la care are acces
  • Foloseste in beneficiul clientului experienta accumulata
la ce foloseste
La ce foloseste
 • Economiseste timp pentru client
 • Economiseste bani pentru client
 • Instruieste personalul clientului
ce face consultantul 1
Ce face consultantul (1)

Asculta,

Observa ,

Analizeaza ,

Evalueaza

Recomanda,

Asista ,

Indruma ,

Instruieste.

ce face consultantul 2
Ce face consultantul (2)
 • Ofera:
  • Indrumari privind necesarul de documentefunctie de
   • Tipul sistemului
   • Marimea organizatiei
   • Complexitatea proceselor
   • Competenta personalului
  • Indrumari privind documentarea proceselor
  • Indrumari privind mentinerea inregistrarilor
ce face consultantul 3
Ce face consultantul (3)
 • Analizeaza modul de control al sistemului si propune imbunatatiri
 • Asista sau efectueaza auditul intern
 • Elaboreaza rapoarte de audit si recomandari pentru obtinerea conformitatii
 • Ajuta la alegerea organismului de certificare
cui trebuie
Cui trebuie?

Tuturor organizatiilor care:

 • Vor sa reduca costurile proiectarii, documentarii, implementarii si certificarii unui sistem
 • Vor sa reduca timpul necesar unui astfel de proiect
 • Vor sa se asigure de calitatea si sustenabilitatea rezultatului
 • Cunosc si recunosc utilitatea si oportunitatea utilizarii unui specialist
 • Doresc sa-si dovedeasca profesionalismul
cum alegem consultantul 1
Cum alegem consultantul? (1)
 • Dupa experienta – cu cat a avut mai multi clienti in domeniul dumneavoastra, cu atat mai bine.
 • Sa va inspire incredere
 • Sa asigure confidentialitatea
 • Sa respecte termenele stabilite
slide125

Cum alegem consultantul? (2)

 • Dupa competenta – cereti cv-uri!
 • Asigurati-va ca personalul cu care veti lucra are pregatire cat mai solida pentru referentialul ales.
 • Dupa recomandari
important
IMPORTANT!

Folositi experienta acestora in folosul dvs!

Lucrati in echipa cu consultantul dvs!

agenda7
Agenda
 • De unde aflam ce organisme functioneaza in Romania
 • De unde aflam ce organism se potriveste activitatilor noastre
 • Obtinerea certificarii
 • Am nevoie de certificare?
 • Ce sa aleg
 • Ce obligatii am
 • Ce drepturi am
 • Ce obligatii are organismul de certificare
de unde aflam ce organisme functioneaza in romania
De unde aflam ce organisme functioneaza in Romania
 • De la consultant
 • De pe site-ul RENAR

www.renar.ro

tipuri de organisme
Tipuri de organisme
 • Organisme care certifica sisteme
 • Organisme care certifica produse
 • Organisme care certifica laboratoare
de unde aflam ce organism se potriveste activitatilor noastre
De unde aflam ce organism se potriveste activitatilor noastre
 • se verifica domeniul pentru care este acreditat intern sau international
 • se analizeaza optiunile cu consultantul
 • se respecta cerintele unei autoritati
 • se respecta cerintele unui/unor clienti
c e sa aleg
Ce sa aleg?
 • pre-audit
 • certificare: de sistem;de produs
 • supraveghere
c e obligatii am
Ce obligatii am?
 • sa respect termenele
 • sa instruiesc echipa de auditori cu normele de PM
 • sa le asigur echipament de PM
 • sa le pun la dispozitie documentele relevante pentru constatarea functionarii sistemului auditat
c e drepturi am
Ce drepturi am?
 • sa imi fie respectat secretul documentelor
 • sa mi se faca observatii pertinente
 • sa refuz echipa de audit
 • sa contest neconformitatile
c e obligatii are organismul de certificare
Ce obligatii are organismul de certificare
 • sa stabileasca o echipa de audit pe domeniu
 • sa pastreze confidentialitatea
 • sa stabileasca neconformitati
 • sa transmita raportul de audit
excelenta in calitate

EXCELENTA IN CALITATE

Cateva concepte

agenda8
Agenda
 • Ce este calitatea?
 • Conceptul de excelenta
 • Principiile excelentei
 • 5 parteneri
 • Factori de succes
 • Premii
ce este calitatea
CE ESTE CALITATEA
 • Masura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci (permanente) indeplineste cerintele
conceptul de excelenta
Conceptul de “Excelenta”
 • Excelenta inseamna sa fii un model pentru ceilalti, adica sa fii cel mai bun, pentru ca:
  • esti orientat catre clienti
  • aplici tehnici manageriale de virf
  • obtii rezultate consistente
principiile excelen ei 1din 2
Principiile Excelenţei (1din 2):
 • Viziune clara:
  • misiune
  • politica
  • strategie
  • obiective
 • Orientare catre clienti:
  • cunoasterea necesitatilor explicite si latente
  • stisfacerea necesitatilor
 • Imbunatatire continua:
  • masurarea si analiza rezultatelor
  • feed-back
  • inovare
principiile excelen ei 2 din 2
Principiile Excelenţei:(2 din 2)
 • Aplicarea bunelor practici manageriale:
  • orientare catre procese
  • abordare convingatoare, integratoare
  • implementare sistematica
  • imbunatatire continua
 • Aplicarea bunelor practici in managementul resurselor umane:
  • orientare catre satisfactia angajatilor
  • motivare
  • recompensare
  • formare continua
 • Parteneriat:
  • cu furnizorii
  • implicare
  • incredere
  • cu celelalte parti interesate (autoritati, organisme de supraveghere)
 • Responsabilitate etica fata de societate
5 parteneri pentru excelenta
5 parteneri pentru excelenta
 • Clienti
 • Angajati
 • Actionari / Proprietari
 • Furnizori
 • Societatea
factori de succes
FACTORI DE SUCCES
 • Orientare pe termen lung
 • Proces permanent de imbunatatire
 • Implicarea directa a conducerii
 • Asigurarea satisfactiei angajatilor
 • Asigurarea satisfactiei clientilor
 • Management prin exemplu personal
 • Comunicare
 • Rabdare – Rezistenta
premii de calitate i modele
Premii de calitate şi modele
 • Japonia - Premiul Deming (1951)
 • SUA - Trofeul naţional pentru calitate Malcolm Baldrige - MBNQA (1988)
 • Europa - Trofeul european pentru calitate – EQA (1992)
 • Romania - Premiului Roman pentru Calitate "J.M.JURAN“ (2000)
premiul juran
Premiul JURAN

CELE 9 CRITERII:

 • LEADERSHIP
 • RESURSE UMANE
 • POLITICA SI STRATEGIE
 • PARTENERIATE SI RESURSE
 • PROCESE
 • REZULTATE REFERITOARE LA PERSONAL
 • REZULTATE REFERITOARE LA CLIENTI
 • REZULTATE REFERITOARE LA SOCIETATE
 • REZULTATE CHEIE PRIVIND PERFORMANTELE
investitori n oameni

Investitori în oameni

Un instrument pentru

îmbunătăţirea activităţii organizaţiei

agenda9
Agenda
 • Standardul
 • Exemple de succese tipice
 • Multiple căi pentru atingerea standardelor
 • Procesul de derulare şi sprijinul ROCA
standard ul
Standardul
 • Ce înseamnă?
 • De unde provin?
 • Care sunt beneficiile?
 • Cum se pot realiza?
 • Ce sprijin poate oferi ROCA?
ce nseamn
Ce înseamnă?
 • Standard naţional
 • Indicator comparativpentru cele mai bune practici
 • Cadru general pentru îmbunătăţirea activităţii
 • Flexibil, poate fi adaptat oricărui tip de organizaţie
 • Statistici (UK)

- peste 37,000 de organizaţii recunoscute

- 27% din forţa de muncă din UK

- 90% rata stabilităţii

istoric
Istoric
 • Standardul a fost elaborat de industrie pentru industrie
  • Are la bază cele mai bune practici ale organizaţiilor naţionale şi europene
 • Reţeaua de furnizare şi evaluare
  • IIP UK - “paznicul” standardului
  • Consilieri locali pregătiţi – pentru sprijin
  • Centre de calitate – pentru evaluare
  • Practicieni autorizaţi – calitate asigurată
ri implicate
Ţări implicate
 • 21 de ţări europene lucrează cu standardul
 • Unele dintre ele derulează proiecte-pilot
  • De exemplu: Bulgaria, Grecia, Ungaria, Polonia, Slovenia, Spania
 • Alte 9 ţări din afara Europei utilizează standardul:
  • Australia şi Noua Zeelandă
  • Canada, Insulele Bermude şi Cayman
  • Arabia Saudită şi Oman
  • Filipine şi Africa de Sud
3 principii 10 teme

Strategia afacerii

Strategia invatare & dezvoltare

Imbunatatire continua

Strategia de administrare a personalului

Planifica

Revizuieste (analizeaza)

Masurarea performantei

Imbunatatirea performantei organizatiei

Strategie leadership & management

Actioneaza

Invatare & dezvoltare

Eficienta managementului

Implicare & imputernicire

Recunoastere & rasplata

3 Principii – 10 Teme
standard ul investitori n oameni1
Standardul “investitori în oameni”

CE OFERA?

 • Un cadru general de utilizat în dezvoltarea afacerilor
 • Integrarea forţei de muncă în strategia de afaceri
cadrul general
Cadrul general
 • Trei principii

- Planificare, acţiune şi analiză

 • Zece indicatori

- 39 de cerinţe probatorii

 • Trei nivele

- Organizaţional, de echipă şi individual

exemplu de subiect strategia de conducere i administrare
Exemplu de subiectStrategia de conducere şi administrare
 • Indicator 4 – Aptitudinile necesare directorilor pentru a conduce, administra şi dezvolta personalul angajat în mod eficient, sunt clar definite şi bine înţelese.
  • Top managerii pot descrie cunoştinţele, aptitudinile şi comportamentul necesare directorilor pentru a conduce, administra şi dezvolta în mod eficient personalul angajat, precum şi planurile concepute în vederea asigurării acestor capabilităţi la nivelul directorilor;
  • Manageriipot descrie cunoştinţele, aptitudinile şi comportamentul de care au nevoie pentru a conduce, administra şi dezvolta în mod eficient personalul angajat;
  • Angajaţiipot descrie ce ar trebui să facă directorul lor pentru a le putea asigura o conducere, administrare şi dezvoltare eficientă.
benefi cii
Beneficii
 • Îmbunătăţirea comunicării
 • Îmbunătăţireamoralului şi a stabilităţii personalului angajat
 • Concentrarea asupra dezvoltării personalului angajat
 • Sporirea gradului de satisfacţie a clienţilor
 • Creşterea productivităţii
 • Sporirea gradului de implicare a personalului angajat
comentarii tipice din partea angaja ilor
Comentarii tipice din partea angajaţilor
 • “Aceasta este într-adevăr o organizaţie bună, în care merită să lucrezi”.
 • “Mă simt implicat în planuri şi îmbunătăţiri”.
 • “Pot să lucrez mai bine după cursurile de pregătire urmate”.
 • “Mă simt apreciat pentru contribuţia mea în cadrul firmei”.
 • “Nu lucrez pentru directorul meu, ci lucrez împreună cu el”.
tarmac regi unea de sud
Tarmac (Regiunea de Sud)

Tarmac National Contracting este o firmă de construcţii civile şi drumuri şi are 125 de angajaţi.

Provocări

 • Construcţiile civile vor trebui să facă faţă lipsei forţei de muncă în următorii 5 până la 10 ani, deoarece tot mai puţine persoane se îndreaptă către acest domeniu, iar forţa de muncă existentă se va retrage la pensie.
 • Firma acoperă o arie geografică largă, majoritatea angajaţilor au rar ocazia de a se întâlni, există pericolul izolării şi înstrăinării faţă de firmă.
 • Firmele-client folosesc criterii de selecţie mult mai severe, printre acestea incluzându-se şi modul în care contractorii îşi tratează angajaţii.
tarmac
Tarmac
 • Acţiuni (folosind cadrul general IIP)
  • Comunicarea şi implicarea s-au îmbunătăţit în cadrul firmei prin intermediul buletinelor informative regulate privind planurile elaborate şi evoluţia lor, precum şi prin intermediul întrunirilor regulate bilunare menite să asigure diseminarea celor mai bune idei şi practici;
  • Schema de evaluare a fost îmbunătăţită pentru a furniza legături mai bune cu obiectivele, un sprijin mai bun şi oportunităţi sporite de dezvoltare;
  • Angajaţii au fost încurajaţi să testeze eficienţa procedurilor şi sistemelor.
tarmac1
Tarmac

Rezultatul:

 • O mai mare stabilitate a personalului angajat
 • Angajaţii se simt sprijiniţi, implicaţi şi apreciaţi
 • Există multe alte idei care vizează viitoare îmbunătăţiri şi atragerea de noi angajaţi
 • Acceptat de clienţii cu statut de IIP
tarmac2
Tarmac

“Implementarea standardului “investitori in oameni” a demarat un proces de îmbunătăţire permanentă care ne va ajuta să facem faţă provocărilor din acest domeniu pe parcursul următorilor zece ani.”

un centru de distribu ie
Un centru de distribuţie

O firmă naţională de distribuţie cu 1100 de angajaţi şi multiple locaţii

Provocarea

 • O locaţie avea moralul foarte scăzut şi, drept urmare, nivelul productivităţii se situa cu mult sub cel preconizat.
 • După o analiză-diagnostic, s-au făcut multe comentarii despre directorii care nu-şi sprijineau angajaţii şi nu-i informau.
un centru de distribu ie1
Un centru de distribuţie

Acţiuni

 • S-a elaborat un set simplu de competenţe manageriale împreună cu directorii implicaţi şi s-au susţinut cursuri de instruire privind importanţa lor.
 • Acest lucru a implicat studierea bunelor practici de la alte locaţii, astfel încât competenţele respective să poată fi incluse în set.
 • S-au convenit obiective individuale specifice privind dezvoltarea managementului împreună cu directorii, laolaltă cu metodele de instruire necesare pentru a veni în sprijinul realizării acestora.
 • Directorii au o imagine clară referitoare la ceea ce aşteaptă firma din partea lor ca directori.
 • Angajaţii au de asemenea o imagine clară asupra acestor aşteptări şi au alternative de sprijin clare în cazul ivirii unor probleme.
un centru de distribu ie2
Un centru de distribuţie

Rezultatul:

 • După un an, rezultatele monitorizării angajaţilor arată că moralul a crescut şi a ajuns la nivelul celorlalte locaţii.
 • Toate obiectivele-ţintă ale firmei au fost atinse.
 • Comunicarea s-a îmbunătăţit prin intermediul clarificării aşteptărilor, planurile şi evoluţia lor au fost împărtăşite fără teamă şi au existat oportunităţi egale de dezvoltare.
 • Drept urmare, au existat mult mai multe idei bune privind îmbunătăţirea activităţii care ies la iveală în mod regulat.
un centru de distribu ie3
Un centru de distribuţie

“Prin clarificarea bunelor practici manageriale fiecărui angajat şi sprijinirea dezvoltării managementului, s-a efectuat o enormă cotitură în ceea ce priveşte performanţele acestei unităţi – acum este una dintre unităţile noastre cu cele mai bune rezultate.”

multiple c i pentru atingerea standardului
Multiple căi pentru atingerea standardului

De la cel mai simplu

 • Plan de afaceri pe o singură pagină
 • Analize ale rezultatelor, nescrise, însă eficiente, prin utilizarea unor criterii bine înţelese
 • Efectuarea de comunicări regulate informale privind planurile şi evoluţia lor tuturor celor implicaţi
 • Instruire şi dezvoltare zilnică informală cu înţelegerea clară a beneficiilor şi legăturilor cu obiectivele activităţii comerciale
 • Folosirea informaţiilor obţinute în urma evaluării şi analizei la efectuarea unor viitoare îmbunătăţiri
multiple c i pentru atingerea standardului1
Multiple căi pentru atingerea standardului

La cel mai complex

 • Planuri de afaceri corelate la nivelul organizaţiei, direcţiilor, departamentelor şi echipelor, cu scopuri generale şi valori bine clarificate şi înţelese de fiecare;
 • Sistem managerial bazat pe cunoştinţe care să asigure diseminarea cunoştinţelor acumulate în întreaga organizaţie;
 • Competenţe manageriale pentru diferite nivele de responsabilităţi;
 • Fluxuri clare de comunicări în cadrul şedinţelor de echipă şi comunicare regulată în sistem unu-la-unu pentru a asigura consecvenţa implicării şi sprijinului pentru dezvoltare.
c teva exemple 1 2
Câteva exemple (1,2)
 • Strategia afacerii
  • Analize SWOT pentru toţi
  • Obiective SMART la nivel de organizaţie, de echipă şi individual
 • Strategia de instruire şi dezvoltare
  • Atât de sus în jos, cât şi de jos în sus, trebuie corelate
  • Metode bune de prioritizare şi scheme de evaluare clare…
c teva exemple 3 4
Câteva exemple (3,4)
 • Strategii privind administrarea personalului angajat
  • Adaptarea sprijinului la diferitele necesităţi
  • Încurajarea exprimării tuturor ideilor
  • Acces corect la instruire şi dezvoltare
 • Strategii de leadership şi administrare
  • Un set convenit de aptitudini pentru rezultate bune
  • Dezvoltare clară a managementului pentru a sprijini aptitudinile
c teva exemple 5 6
Câteva exemple (5,6)
 • Eficienţa managementului
  • Analize clare folosind aptitudinile
  • Obiective clare pentru dezvoltarea managementului şi sprijin prin îndrumare
  • 360 de grade feedback
 • Recunoaştere şi răsplată
  • Explicarea clară a strategiei la instalare
  • Şedinţe regulate unu-la-unu
  • Simple mulţumiri pentru lucrul bine făcut
  • Încredere în autonomia la locul de muncă
  • Idei duse mai departe
c teva exemple 7 8
Câteva exemple (7,8)
 • Implicare şi împuternicire
  • Fiecare este inclus în procesul de planificare a afacerilor
  • Delegarea responsabilităţilor
  • Grupuri pentru îmbunătăţire permanentă
  • Scheme de sugestii cu metode de urmărire şi continuare
 • Acţiuni de instruire şi dezvoltare
  • Adaptarea modalităţilor de instalare (inclusiv schimbarea funcţiei)
  • Şedinţe regulate unu-la-unu pentru continuarea instruirii
  • Gamă largă de metode menite să satisfacă diferite necesităţi
  • Sprijin pentru oportunităţi de aplicaţii practice
c teva exemple 9 10
Câteva exemple (9,10)
 • Masurarea performantei
  • Măsuri clare pentru performantele obţinute, utilizate în mod regulat pentru monitorizarea schimbărilor legate de activităţi
  • Evaluarea utilizată pentru informare asupra viitoarei strategii
 • Îmbunătăţire permanentă
  • Exemple de evaluări care au avut drept rezultat îmbunătăţiri
  • Angajaţii înţeleg îmbunătăţirile şi sursele lor – analize şi evaluări
  • Directorii pot da propriile lor exemple de îmbunătăţiri aduse propriilor lor activităţi
derularea procesului
Derularea procesului
 • Efectuarea unei analize-diagnostic
 • Elaborarea unui plan de acţiune
 • Actiuni de implementare
 • Monitorizarea şi analizarea evoluţiei împreună cu consilierul dvs.
 • Convenirea unui termen de realizare şi rezervarea unei evaluări
 • Sărbătorirea recunoaşterii !!!
comparatie

COMPARATIE

ISO 9001 & IIP

cele trei principii

Stabilirea masurilor de imbunatatire a performantei organizatiei

Evaluarea impactului asupra performantei organziatiei

CELE TREI PRINCIPII

PLANIFICA

Dezvoltarea strategiilor de imbunatatire a performnatei organizatiei

REVIZUIESTE

ACTIONEAZA

slide183

ISO 9001

Imbunătăţirea procesului prin ciclul PEAV/PDCA – Plan, Executare (Do), Acţiune (Act), Verificare (Check)

Sistemul de Management al calităţii (SMC) trebuie să fie folosit pentru îmbunătăţire continuă

Rezultate

Performanţa de bază

Planifică Execută

AcţioneazăVerifică

Măsurarea/Monitorizarea rezultatelor în comparaţie cu obiectivele stabilite – Imbunătăţirea procesului şi a modificărilor SMC după necesităţi, pentru a atinge şi susţine rezultatele dorite

SMC/QMS

Obiectivul îmbunătăţirii

3 principii 10 teme1

Strategia afacerii

Strategia invatare & dezvoltare

Imbunatatire continua

Strategia managementului personalului

Planifica

Revizuieste (analizeaza)

Masurarea performantei

Imbunatatirea performantei organizatiei

Strategie leadership & management

Actioneaza

Invatare & dezvoltare

Eficienta managementului

Implicare & imputernicire

Recunoastere & rasplata

3 Principii – 10 Teme
diverse metode de recunoastere
Diverse metode de recunoastere

Evaluare continua

Intreaga organizatie

Recunoastere

Building blocks

abord ri diferite legate de respectarea regulilor
Abordări diferite legate de respectarea regulilor

ISO 9001

Evaluare continuă

Audit intern

Audit furnizor

Recunoaştere

Organisme de certificare

evaluarea externa procesul de recunoastere
Evaluarea externa & Procesul de recunoastere

Planificarea evaluarii

Implementare /

Imbunatatire continua

Strangerea dovezilor

Actiuni de imbunatatire

Analiza & Feedback

Raport si Feedback

Consiliul de Recunoastere

(doar prima data)

Recognition Panel (first recognition only)

implementare i certificare autorizare smc
Implementare şi certificare/autorizare SMC

ISO 9001

Planificare SMC

Imbunătăţire continuă

Elaborarea dcumentelor

Acţiuni corective/preventive

Implementare

Audit intern

post recunoastere
Post recunoastere

Verificari post-recunoastere

Profil

Revizii interne

Imbunatatire

continua

Integrare cu alte Standarde/ Modele

post certificare
Post certificare

ISO 9001

Audituri de supraveghere

Clienţi

SMC

Audit intern

Îmbunătăţire continuă

Integrare cu alte standarde / Modele

ISO 14001; OHSAS; HACCP

mentinerea recunoasterii

Mentinerea

recunoasterii

Verificare pentru

mentinerea

recunoasterii

Nu mai indeplineste

cerintele

standardului

Recunoastere

verificare post –

recunoastere

Imbunatatire

continua

Indeplineste

cerintele

standardului

Mentinerea recunoasterii
men inerea recunoa terii

Acţiuni corective

planificate

şi implementate

Audit de

urmărire a rezultatelor

Nu respecta

Standardul

Certificare

Monitorizare audituri

Îmbunătăţire

continuă

Continuă să respecte

standardul

Menţinerea recunoaşterii
factori cheie in afara organizatiei
Factori cheie: in afara organizatiei

Investors in People UK

Centrele Calitatii

Traineri

licentiati

Practitioner

Developers

Client

Consultant

Asesori

actori cheie din exterior
Actori cheie:din exterior

ISO 9001

RENAR

ORGANISM DE

CERTIFICARE

Legislaţie

Consultant

Organizaţie

Furnizori

Clienţi

factori cheie in interiorul organizatiei
Factori cheie: in interiorul organizatiei

Manager de varf

Investors in People

Coordonator

Echipa IIP

actori cheie n interior
Actori cheie:în interior

ISO 9001

MANAGEMENT

LA VARF

RMC

ECHIPA SMC

va multumesc
VA MULTUMESC !

LA REVEDERE SI MULT, MULT SUCCES!