Rozvoje p e o osoby s du evn m onemocn n m na zem karlovarsk ho kraje
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Ing. Stanislava Správková 11. 5. 2010. Individuální projekt KK. Název projektu : „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - huslu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rozvoje p e o osoby s du evn m onemocn n m na zem karlovarsk ho kraje

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Ing. Stanislava Správková

11. 5. 2010


Individu ln projekt kk
Individuální projekt KK Karlovarského kraje

 • Název projektu :

  „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“

 • Financování : ESF-OPLZZ, prioritní osa 3 sociální integrace a rovné příležitosti

  oblast podpory 3.1:Podpora sociální integrace a sociálních služeb

 • Příjemce podpory : Karlovarský kraj


Individu ln projekt kk1
Individuální projekt KK Karlovarského kraje

 • Délka projektu : 24 měsíců

 • Počátek projektu : 1.1.2010

 • Ukončení projektu 31.12.2011

 • Náklady projektu : 23 502 075,- Kč

 • Bez finanční spoluúčasti KK


Individu ln projekt kk2
Individuální projekt KK Karlovarského kraje

Zajištění činností v projektu :

 • Odbor sociálních věcí KÚKK – odborný garant projektu

 • Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – řízení a administrace

  projektu


Individu ln projekt kk3
Individuální projekt KK Karlovarského kraje

 • Realizátor aktivit projektu :

  ( na základě veřejné zakázky dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

  Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

  ředitelka Mgr. Barbora Wenigová


Individu ln projekt kk4
Individuální projekt KK Karlovarského kraje

Vazba na strategické dokumenty

 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v KK na období let 2009-2013

 • Priorita strategické části – Rozvoj sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním - úkol pro KK provést analýzu stavu těchto osob na území KK a na jejím základě vytvořit síť sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu


Individu ln projekt kk5
Individuální projekt KK Karlovarského kraje

 • Hlavní cíl projektu:

 • Podpora přesunu péče o osoby s DO zejména ze zdravotnických ústavních zařízení do přirozeného prostředí těchto osob (domácností)

 • Posílení rozvoje potřebných sociálních služeb pro osoby s DO


Individu ln projekt kk6
Individuální projekt KK Karlovarského kraje

Cílové skupiny :

 • Zaměstnanci obecních úřadů

 • Poskytovatelé sociálních služeb

 • Osoby se zdravotním postižením (s DO )


Individu ln projekt kk7
Individuální projekt KK Karlovarského kraje

 • Hlavní aktivity projektu (7) :

 • Řízení projektu

 • Mapování

 • Tvorba koncepce péče

 • Tvorba modelu a podpora zahájení činnosti sociálních služeb

 • Vzdělávání a stáže

 • Informační a destigmatizační kampaň

 • Komunitní plánování-podpůrné pracovní skupiny


Individu ln projekt kk8
Individuální projekt KK Karlovarského kraje

Výstupy z aktivit projektu :

 • Aktivita - Mapování

  Situační analýza :

 • stav péče o osoby s DO v KK,ČR,zahraničí

 • důraz na služby pro osoby dlouhodobě duševně nemocné a osoby se závislostí na návykových látkách

 • potřeby uživatelů, poskytovatelů péče


Individu ln projekt kk9
Individuální projekt KK Karlovarského kraje

 • Aktivita – Tvorba koncepce péče

  Koncepce péče o osoby s DO ( důraz na osoby dlouhodobě duševně nemocné včetně osob závislých na návykových látkách)

 • Ekonomická analýza a implementační plán pro KK ( ve fázích) a analýza rizik

 • Návrh na vzdělávání zaměstnanců obecních úřadů


Individu ln projekt kk10
Individuální projekt KK Karlovarského kraje

 • Aktivita –Tvorba modelu a podpora zahájení činnosti sociálních služeb

 • Vytvořen model sociálních služeb pro osoby s DO (nejméně 4 sociální služby )

 • Existuje podrobná dokumentace min. 4 navrhovaných sociálních služeb pro osoby s DO


Individu ln projekt kk11
Individuální projekt KK Karlovarského kraje

 • Vytvořeny podmínky pro vybudování a poskytování 2 sociálních služeb pro osoby s DO v okrese Karlovy Vary ( 2 služby jsou zaregistrovány)

 • Pracovníci 2 nových sociálních služeb jsou vyškoleni, odborně připraveni pro výkon sociální služby


Individu ln projekt kk12
Individuální projekt KK Karlovarského kraje

 • Aktivita – Vzdělávání a stáže

 • Vzdělávání

 • 7 modulů vzdělávání – akreditované :

 • Poskytovatelé sociálních služeb – 20 hodin

 • Zaměstnanci obcí ( II., III. stupeň), KÚKK (sociální pracovníci -sociálně právní ochrana dětí, sociální služby) - 80 hodin


Individu ln projekt kk13
Individuální projekt KK Karlovarského kraje

 • Pracovníci- příspěvek na péči – 20 hodin

 • Veřejní opatrovníci obecních úřadů – 8 hodin

 • Vedoucí odborů sociálních věcí + metodici komunitního plánování min. 4 hodiny


Individu ln projekt kk14
Individuální projekt KK Karlovarského kraje

 • Stáže

 • V dobře fungujících a organizovaných službách v zahraničí – 2 stáže (23 stážistů)

 • Metodický manuál stáží, sborník stáží


Individu ln projekt kk15
Individuální projekt KK Karlovarského kraje

 • Celostátní odborná konference – osoby s DO

 • Aktivita – Informační a destigmatizační kampaň

  Informační kampaň

 • Webové stránky projektu

 • Sociální on-line poradna

 • Plakáty, brožury pro sociální pracovníky


Individu ln projekt kk16
Individuální projekt KK Karlovarského kraje

 • přeložená kniha SHUNNED (Diskriminace lidí s duševní poruchou, Graham Thornicroft)

 • Kulatý stůl (rodiny pacientů, uživatelů, odborníci, zřizovatelé služeb, poskytovatelé)

 • Destigmatizační kampaň

  cílem odbourat předsudky vůči duševním poruchám , přispět k iniciaci změny systému péče


Individu ln projekt kk17
Individuální projekt KK Karlovarského kraje

 • Aktivita- Komunitní plánování - podpůrné pracovní skupiny

 • Vytvořené podpůrné pracovní skupiny na území KK

 • Zapracovány zjištěné potřeby cílové skupiny – osob s DO do systému tvorby sociálních služeb ( sítě ) na místní a krajské úrovni


Individu ln projekt kk18
Individuální projekt KK Karlovarského kraje

 • Do aktivit pozváni

  dopis Miloslava Čermáka

  náměstka hejtmana KK pro oblast sociálních věcí a oblast neziskových organizací


Individu ln projekt kk19
Individuální projekt KK Karlovarského kraje

Děkuji za pozornost.

Ing. Stanislava Správková

35 35 02 246

stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz