Download
etiketa prednos pozdravy predstavovanie sa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ETIKETA PREDNOSŤ, POZDRAVY, PREDSTAVOVANIE SA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ETIKETA PREDNOSŤ, POZDRAVY, PREDSTAVOVANIE SA

ETIKETA PREDNOSŤ, POZDRAVY, PREDSTAVOVANIE SA

815 Views Download Presentation
Download Presentation

ETIKETA PREDNOSŤ, POZDRAVY, PREDSTAVOVANIE SA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ETIKETA PREDNOSŤ, POZDRAVY, PREDSTAVOVANIE SA Ing. Silvia DRAKOVÁ

 2. PRINCÍP PREDNOSTI

 3. PRINCÍP PREDNOSTI slúži na vyjadrenie úcty zo strany spoločensky menej významnej osoby osobe spoločensky významnejšej • KTO JE ALE SPOLOČENSKY MENEJ A VIAC VÝZNAMNÁ OSOBA?

 4. 1. ŽENA • (podľa pohlavia) • 2. STARŠÍ človek • (podľa veku) • 3. NADRIADENÝ • (podľa funkcie) Prednosť vždy má:

 5. POZDRAVY

 6. Ako sa zdraví? • slovne (primerane situácii) • úklonom (aj na diaľku) + slovne / bez slovného prejavu • vstaním zo stoličky (kto vstáva?) • podaním ruky • bozkom ruky • salutovaním

 7. Kto zdraví ako prvý koho?

 8. Kto zdraví ako prvý koho? – menej významná osoba významnejšiu. = • MUŽ – ŽENU • MLADŠÍ – STARŠIEHO • PODRIADENÝ – NADRIADENÉHO • JEDNOTLIVEC – SKUPINU • OSOBA VSTUPUJÚCA

 9. PODANIE RUKY • Kto podáva ruku komu? Naopak ako pri pozdravoch – významnejšia osoba menej významnej. • Ako podať správne ruku? • Pevne, úprimne a energicky (1 sek.) • Celou rukou (nie len prsty) • S očným kontaktom (príp. úklon + úsmev)

 10. NESPRÁVNE: • Prisilno, prislabo a mäkko • Prstami či špičkami prstov, prípadne oboma rukami alebo s potľapkávaním • Spotenou dlaňou (treba utrieť pred podaním) • Špinavou rukou od práce, rukou v sádre, v rukavici (muž) • Nemali by sme dlho triasť rukou • Ani príliš blízko, ani ďaleko (osobná vzdialenosť) • Zhora, do kríža, cez stôl, v sede • Pažu by sme nemali mať pevne pritlačenú k telu

 11. POBOZKANIE RUKY • len pri vhodnej príležitosti • bozkáva sa len HOLÁ ruka • Správne = bozk v skutočnosti nie je bozkom na ruku (naznačením)

 12. BOZK NA TVÁR • hlboké bozky socialistických vodcov v minulosti – nič výnimočné • len pri vhodnej príležitosti • len dobrí známi, starší mladšieho • správne = naznačením

 13. Príspevok: Ako sa zdravia v rôznych krajinách?

 14. PREDSTAVOVANIE SA

 15. predstavovanie sa: • priame – sami, napr. Dovoľte, aby som sa predstavil... • nepriame – sme predstavovaní - Dovoľte, aby som vás zoznámil s pánom .... Dovoľte, aby som vám predstavil .... • KTO KOMU má byť predstavený? • – spoločensky menej významná osoba významnejšej + prichádzajúci • pri predstavovaní by sme mali vždy stáť (výnimky) • po predstavení: „Teší ma, že Vás spoznávam...“ a pod.

 16. Úloha: Pripraviť si krátky small talk vo dvojiciach (5 b)

 17. ĎAKUJEMZA POZORNOSŤ!!!