Języki programowania
Download
1 / 31

Języki programowania : - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Języki programowania :. Perl. i. Java. Wykonali : Sebastian Dziopa Krzysztof Czajkowski Mariusz Filipiak. Języki programowania - Perl. Co to jest perl?. Co potrzebujemy aby programować w Perlu?. Edytor tekstu. Interpretator perla.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Języki programowania :' - huslu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Języki programowania:

 • Perl

i

 • Java

Wykonali:

Sebastian Dziopa

Krzysztof Czajkowski

Mariusz Filipiak


Języki programowania - Perl

Co to jest perl?

Co potrzebujemy aby programować w Perlu?

 • Edytor tekstu.

 • Interpretator perla.

Windows: http://www.activestate.com/ActivePerl/download.html.

UNIX: http://www.perl.com/CPAN/src/stable.tar.gz .


Języki programowania - Perl

Struktura programu

 • Pierwsza linia skryptu powinna zawierać ścieżkę do interpretatora

  tego języka, poprzedzoną znakiem #!.

  Np.: #!/usr/bin/perl albo #!c:\perl\bin\perl.exe

 • Każda linia kodu oddzielona jest od pozostałych

 • znakiem ';' (średnika).

 • Umownie przyjmuje się, że definicje użytych bibliotek

  oraz modułów, umieszcza się na samym początku skryptu.

 • Tekst zaczynający się od # oznacza komentarz.


Języki programowania - Perl

Zmienne

 • Instrukcja przypisania

 • Składnia:

 • $zmienna

Przykład:

$ilosc=4;

$kierunek= ”Elektronika i Telekomunikacja”;


Języki programowania - Perl

Zmienne c.d.

 • Zmienne tablicowe

 • Składnia:

 • @tablica

 • $tablica[index]

 • $#tablica

Przykład:

@tablica = ("jeden","dwa","trzy");

$tablica[2]=”James Bond”;


Języki programowania - Perl

Zmienne c.d.

 • tablica asocjacyjna

 • Składnia:

 • %tablica

 • $tablica{jeden}

Przykład:

%hasz = ('klucz',"wartosc",'dzien',"niedziela",'miesiac',"maj");

%hasz = (klucz => wartosc,dzien => "niedziela", miesiac => "maj",);

$ENV{PATH}= “C:\WINDOWS”;


Języki programowania - Perl

Operatory:

 • Instrukcja przypisania

 • Składnia:

 • zmienna=wyrażenie

 • Przykład:

 • $a=$c+$b


Języki programowania - Perl

Operatory c.d.

 • Operatory arytmetyczne

 • Składnia:

 • zmienna= zmienna op zmienna

 • Przykład:

 • $a=$b/3

 • Przykłady operatorów arytmetycznych:

  • + dodawanie

  • odejmowanie

  • * mnożenie

  • / dzielenie

  • % reszta z dzielenia

  • ** potęga


Języki programowania - Perl

Operatory c.d.

 • Operatory relacji

 • Składnia:

 • wyrażenie1 op wyrażenie2

 • Przykład:

 • $a!=$b

 • Przykłady operatorów relacji:

  • < mniejszy

  • <= mniejszy równy

   > większy

   >= większy równy

   == równy

   != nierówny


Języki programowania - Perl

Operatory c.d.

 • Operatory napisowe

 • Składnia:

 • wyrażenie1 . wyrażenie2

 • wyrażenie1 x mnożnik; #mnożnik musi być liczbą

 • Przykład:

 • print „Jan” . „Nowak” #wyświetli Jan Nowak

 • Spis operatorów napisowych:

  • . konkatenacji

  • x powielania


Języki programowania - Perl

Operatory c.d.

 • Operatory relacji dla napisów

 • Składnia:

 • wyrażenie1 op wyrażenie2

 • Przykład:

 • $a eq $b

 • Spis operatorów relacji dla napisów:

  • lt mniejszy

  • le mniejszy równy

   gt większy

   ge większy równy

   eq równy

   ne nierówny


Języki programowania - Perl

Operatory c.d.

 • Operatory autoinkrementacji i autodekrementacji

 • Składnia:

 • $zmienna++

 • $zmienna --

 • lub

 • ++ $zmienna

 • - - $zmienna

 • Przykład:

 • $a++


Języki programowania - Perl

Operatory c.d.

 • Inne operatory przypisania

 • Składnia:

 • $a op = wyrażenie

 • Przykład:

 • $a+=100

 • Spis operatorów skróconego przypisania:

  • += suma

  • = odejmowanie

  • *= iloczyn

  • /= iloraz

  • %= reszta z dzielenia

  • **= potęgowanie


Języki programowania - Perl

Operatory c.d.

 • Operatory logiczne

 • Składnia:

 • wyrażenie1 op wyrażenie2

 • Przykład:

 • $maciek = 14

 • $marek = 19

 • (($maciek >= 10) and ($marek >= 10))

 • Spis operatorów logicznych:

  • and

  • or

  • not


Języki programowania - Perl

Struktury sterujące:

 • Instrukcja warunkowa – if/elsif/else

 • Składnia:

 • if (warunek) {instrukcje}

 • elsif (warunek) {instrukcje}

 • else {instrukcje} #opcjonalnie

Przykład:

if ($a==2) {$b=3.5*$a}

elsif (($a>2) and ($a<=10)) {$b=10+$a*2}

else {print „żaden z warunków nie został spełniony”}


Języki programowania - Perl

Struktury sterujące c.d.

 • Operator warunkowy (? :)

 • Składnia:

 • (warunek) ? instrukcja1 : instrukcja2

Przykład:

Jeżeli zmienna $a nie jest zerem,

wyświetl tekst z informacją o tym fakcie:

print $a ? „Zmienna\$a nie jest zerem\n” : „Zmienna\$a jest zerem\n”;


Języki programowania - Perl

Struktury sterujące c.d.

 • Instrukcja unless – odwrotna do if

 • Składnia:

 • unless (warunek) {instrukcje}

 • else {instrukcje}

Przykład:

Jeżeli zmienna $a nie jest zdefiniowana

poinformuj o tym, w przeciwnym razie $b=$a:

unless ($a) {print „zmienna\$a jest niezdefiniowana.\n”}

else {$b=$a}


Języki programowania - Perl

Struktury sterujące c.d.

 • Struktury powtórzeniowe

  • instrukcja while

  • instrukcja until

  • instrukcja for

  • instrukcja foreach


Języki programowania - Perl

Struktury sterujące c.d.

 • instrukcja foreach

  Składnia:

  foreach zmienna (tablica) {instrukcje}

Przykład:

Przejdź przez wszystkie elementy tablicy

@tablica i do każdego z nich dodaj 1.

foreach $komorka (@tablica){

$komorka++

}


Języki programowania - Perl

Struktury sterujące c.d.

 • Sterowanie pętlą

 • Składnia:

 • - while (warunek) {

 • instrukcje; last; instrukcje;}

 • #zostaną wykonane wszystkie instrukcje do momentu

 • #wystąpienia last

 • - while (warunek) {

 • instrukcje; next; instrukcje;}

 • #wszystkie komendy aż do wystąpienia next zostaną

 • #wykonane normalnie , a następne zostaną

 • #opuszczone, ponieważ pętla przejdzie do następnej

 • #swojej iteracji.


Języki programowania - Perl

Funkcje standardowe

Składnia wywołania:

funkcja parametry;

Przykład :

print out „Perl jest wielki”;

system(cls);

Opis funkcji : dokumentacja perlfunc


Języki programowania - Perl

Podprogramy

Składnia:

sub podprogram{

instrukcje;

}

Wywołanie podprogramu:

&podprogram();


Języki programowania - Perl

Biblioteki

Składnia :

require nazwa_modułu;

$zmienne=nazwa_modułu::funkcja;

use nazwa_modułu;

$zmienna=funkcja;

Przykład: 

require Cwd;

$here = Cwd::getcwd();

use Cwd;

$here = getcwd();


Języki programowania - Perl

Wyrażenia regularne

$ciag_znakow=~m/wzorzec/

$ciag_znakow=~s/wzorzec/nowe_dane

Przykład:

while (!/^[A-Z][a-z]+($|-[A-Z][a-z]+$)/){

print "Nazwisko musi byc postaci np. Nowak lub Nowak-Kowalska\n";

$_ = <STDIN>;

chomp;

}

Znaki przydatne do tworzenia wzorców:

\d, \D, \w, \W, \s, \S, +, *, ?, [ ], ^, $, |, ( ), . ,{ }

Opis wyrażeń regularnych : dokumentacja perlre


Języki programowania - Java

 • Co to jest Java

  [modyfikator]class NazwaKlasy [extends NazwaNadklasy] {...}

 • Java a C++

  usunięto :

  - wskaźniki,konstrukcje typedef, #define

  goto ,struct,union oraz preprocesor

  -możliwość wielodziedziczenia

  -uwolniono od konieczności alokacji i zwalniania pamięci

  narzucono ograniczenia ,które ułatwiają testowanie programów

 • Aplikacje (metoda main())

 • Aplety (import,metoda init())

  import java.awt.*;

  (umieszczanie na stronach www

  <aplet code=„nazwaklasy.class”,width=555,height=333></aplet>)


Interpretacja kompilacja i obs uga klas w javie

Języki programowania - Java

Interpretacja,kompilacja i obsługa klas w Javie

 • Proces tworzenia aplikacji Javy

  - javac – kompilator

  -java –interpretator z konsolą

  - appletviewer -interpretotor apletów

  - Java Runtime Engine=Java API + JavaVM

 • Kompilacja

 • Interpretacja

 • Kompilacja dynamiczna JIT(Just In Time)

 • Obsługa klas


Wyj tki exception

Języki programowania - Java

Wyjątki (Exception)

 • Obsługa wyjątku

 • Instrukcja warunkowa –throw

 • Detekcja rodzaju wyjątku –

  try{

  //blok instrukcji

  }

  catch (obiektImplementujacyInterfejs

  Throwable nazwaZmiennej)

  finally{jakiś tekst po wyst.Exception}


W tki threads

Języki programowania - Java

Wątki(Threads)

 • Model współbieżności w Javie

 • Przetwarzanie współbierzne

 • Emulacja wielowątkowości

 • Priorytety (setPriority())

 • Przerywanie pracy wątkom

 • Wielowątkowość ( podklasa klasy Thread,interfejs Runnable)

 • Synchronizowanie wątków

  metoda synchronized

  monitory

  metody wait(),notifyall()..


Zdarzenia grafika i multimedia w javie

Języki programowania - Java

Zdarzenia grafika i multimedia w Javie

 • Metody paint() , update(), getGraphics()

  drawLine(), drawOval(),drawImage()

 • Animacje (podwojne buforowanie)

 • Zdarzenia (Model delegacyjny obsługi

  zdarzeń)

  źródłoZdarzeń.addRodzajListener(obiektKlasyNasłuchującej)

  Np:ActionListener, KeyListener,MouseListener...

  Button Cleaner=new Button („Przycisk");//stworzenie przycisku

  Cleaner.addActionListener(eventbutton);


Języki programowania - Perl

Strony dotyczące javy to

 • www.javaworld.com

 • www.javareport.com

 • www.jars.com

 • www.javalobby.com

 • www.gamelon.com


Języki programowania - Perl

ŻYCZYMY MIŁEGO PROGRAMOWANIA

KONIEC


ad