Praktyka programowania
Download
1 / 47

Praktyka Programowania - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Praktyka Programowania. Semestr I: wykład - 1 godz. laboratorium - 1 godz. projekt - 1 godz. Programowanie komputerów. Cel przedmiotu : algorytmizacja problemów programowanie proceduralne programowanie obiektowe Platforma programowa : GCC + SPOJ Visual C++. Literatura:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Praktyka Programowania' - zudora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Praktyka programowania
Praktyka Programowania

Semestr I:

 • wykład - 1 godz.

 • laboratorium - 1 godz.

 • projekt - 1 godz.


Programowanie komputer w
Programowanie komputerów

 • Cel przedmiotu:

  • algorytmizacja problemów

  • programowanie proceduralne

  • programowanie obiektowe

 • Platforma programowa:

  • GCC + SPOJ

  • Visual C++


Literatura
Literatura:

J.Grębosz: SymfoniaC++. ProgramowaniewjęzykuC++orientowaneobiektowo, wyd.KallimachKraków


Wymagania
Wymagania:

 • Laboratorium:

  • Wykonanie bieżących ćwiczeń;

 • Projekt:

  • Wykonanie czterech indywidualnych programów;

 • Wykład:

  • napisanie z wynikiem pozytywnym kolokwiów testowych.

   Próg każdej części: 30%

   Próg przedmiotu: W+L+P: 50%


Praktyka programowania

Język:

 • C

 • C++

 • Java

 • C#

 • Java Script


Algorytm
Algorytm*:

 • Skończony ciąg sekwencji/reguł, które aplikuje się na skończonej liczbie danych, pozwalający rozwiązywać zbliżone do siebie klasy problemów.

 • Zespół reguł charakterystycznych dla pewnych obliczeń lub czynności informatycznych.

  ------------------------------

  * Dictionaries le Robert - Paryż 1994

  *Abu Ja’far Mohammed ibn Musa al.-Khowarizmi (Algorismus)


Algorytm1
Algorytm:

 • posiada dane wejściowe (w ilości większej lub równej zero) pochodzące z dobrze zdefiniowanego zbioru;

 • produkuje pewien wynik, niekoniecznie numeryczny;

 • POWINIEN BYĆ precyzyjnie zdefiniowany - każdy krok algorytmu musi być jednoznacznie zdefiniowany;

 • POWINIEN BYĆ skończony - wynik algorytmu musi być „kiedyś” dostarczony.


Cykl wytwarzania oprogramowania
Cykl wytwarzania oprogramowania:

 • sformułowanie problemu

 • skonstruowanie algorytmu

 • zakodowanie algorytmu

 • kompilacja programu

 • łączenie

 • uruchamianie i testowanie programu


Maksymy programistyczne
Maksymy programistyczne

 • Wybieraj starannie algorytm rozwiązania;

 • Dbaj o uniwersalność programu;

 • Najpierw algorytm, potem kodowanie;

 • Dobry algorytm - to warunek konieczny, ale nie dostateczny napisania dobrego programu.


Praktyka programowania

Pierwszy program w języku C++:

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

main ()

{

clrscr (); // czyszczenie ekranu

cout<< "\n"; // nowa linia

cout << "Witam na I wykładzie!\n";

cout << "Przedmiot: " << „Praktyka programowania\n";

cout << "Kierunek:" << " Informatyka,\n "<< "\t\t Wydział ETI\n";

return 0;

}

Witam na I wykładzie!

Przedmiot: Programowanie Komputerów

Kierunek: Informatyka,

Wydział ETI


Praktyka programowania

 • w każdym programie w językuC++musi być specjalna funkcja o nazwiemain;

 • od tej funkcji zaczyna się wykonywanie programu;

 • instrukcje wykonywane w ramach tej funkcji zawarte są między dwoma nawiasami klamrowymi{ } ;

 • operacje wejścia/wyjścia nie są częścią definicji językaC++;

 • podprogramy odpowiedzialne za te operacje znajdują się w jednej ze standardowych bibliotek;

 • jeżeli chcemy skorzystać w programie z takiej biblioteki, musimy na początku programu umieścić wiersz:

 • #include < iostream.h >

 • wówczas kompilator przed przystąpieniem do pracy nad dalszą częścią programu wstawi w tym miejscu tzw.plik nagłówkowy iostream.h.


Praktyka programowania

Sum_Dod = 0; Licz_Dod = 0;

Sum_Poz = 0; Licz_Poz = 0;

for (i = 1; i <= N; i = i+1)

if (a[i] > 0)

{

Sum_Dod = Sum_Dod + a[i];

Licz_Dod = Licz_Dod + 1;

}

else

{

Sum_Poz = Sum_Poz + a[i];

Licz_Poz = Licz_Poz + 1;

};


Praktyka programowania

Sum_Dod = 0; Licz_Dod = 0;

Sum_Poz = 0; Licz_Poz = 0;

i = 1;

et1:if (a[i] > 0) goto et2;

Sum_Poz = Sum_Poz + a[i];

Licz_Poz = Licz_Poz + 1;

goto et3;

et2: Sum_Dod = Sum_Dod + a[i];

Licz_Dod = Licz_Dod + 1;

et3: i = i + 1;

if (i <= N) goto et1;


Praktyka programowania

Sum_Dod = 0; Licz_Dod = 0; Sum_Poz = 0; Licz_Poz = 0; i = 1;

et1: if (a[i] > 0) goto et2; Sum_Poz = Sum_Poz + a[i];

Licz_Poz = Licz_Poz + 1; goto et3;

et2: Sum_Dod = Sum_Dod + a[i]; Licz_Dod = Licz_Dod + 1;

et3: i = i + 1; if (i <= N) goto et1;


Styl programowania
Styl programowania:

 • Programy mają być czytane przez ludzi;

 • Stosuj komentarze wstępne;

 • Stosuj komentarze wyjaśniające;

 • Komentarz - to nie parafraza instrukcji;

 • Stosuj odstępy do poprawienia czytelności;

 • Używaj dobrych nazw mnemonicznych;

 • Wystarczy jedna instrukcja w wierszu;

 • Stosuj wcięcia do uwidocznienia struktury programu.

 • PODPROGRAMY!!!


Praktyka programowania

/*-------------------------------------------------------------------------------------/*-------------------------------------------------------------------------------------

Program przelicza wysokość podaną w stopach na wysokość

podaną w metrach. Ćwiczymy operacje wczytywania z klawiatury

i wypisywania na ekranie.

----------------------------------------------------------------------------------------*/

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

main ()

{

int stopy; // wysokość podana w stopach

float metry; // wysokość w metrach

float przelicznik = 0.3; // przelicznik: stopy na metry

clrscr ();

cout << "Podaj wysokość w stopach: ";

cin >> stopy; // wczytanie wysokości w stopach

// z klawiatury

metry = przelicznik * stopy;

cout << "\n";

cout << "Wysokość " << stopy << " stóp - to jest: "

<< metry << " metrów\n";

return 0;

}

Podaj wysokość w stopach:26

Wysokość26stóp - to jest7.8metrów


Praktyka programowania

 • Zmienne/*-------------------------------------------------------------------------------------

 • zmiennąokreśla się jako pewien obszar pamięci o zadanej symbolicznej nazwie, w którym można przechować wartości;

 • wartości są interpretowane zgodnie z zadeklarowanymtypem zmiennej.

 • W przytoczonym powyżej przykładzie pojawiły się definicje zmiennych:

 • int stopy;

 • float metry;

 • Zmiennym nadano nazwystopy oraz metry.

 • w językuC++nazwąmoże być dowolnie długi ciąg liter, cyfr i znaków podkreślenia;

 • małe i wielkie litery są rozróżniane;

 • nazwąnie może być słowo kluczowe.


Instrukcje
Instrukcje/*-------------------------------------------------------------------------------------

Instrukcja przypisania:

Zmienna = Wyrażenie;


Instrukcje steruj ce
Instrukcje sterujące:/*-------------------------------------------------------------------------------------

 • W instrukcjach sterujących podejmowane są decyzje o wykonaniu tych czy innych instrukcji programu.

 • Decyzje te podejmowane są w zależności od spełnienia lub niespełnienia określonego warunku, inaczej mówiąc od prawdziwości lub fałszywości jakiegoś wyrażenia.

 • Początkowo w językuC++nie było specjalnego typu określającego zmienne logiczne ‑ czyli takie, które przyjmują wartości:prawda - fałsz. do przechowywania takiej informacji można było wukorzystać każdy typ. Zasada jest prosta: sprawdza się, czy wartość danego obiektu - np. zmiennej - jest równa0, czy różna od0.

 • Wartość0- odpowiada stanowi:fałsz.

 • Wartośćinna niż 0- odpowiada stanowi:prawda.

 • W trakcie rozwoju języka dodano do języka typ bool obejmujący 2 wartości true i false .


Instrukcja warunkowa if
Instrukcja warunkowa /*-------------------------------------------------------------------------------------if:

if (wyrażenie ) instrukcja_1;

lub

if ( wyrażenie) instrukcja_1;

elseinstrukcja_2;

{

instr_1;

instr_2;

instr_3;

}

blok:


Zagnie d ona instrukcja if else
Zagnieżdżona instrukcja/*-------------------------------------------------------------------------------------if...else:

if ( warunek_1 ) instrukcja_1;

else if ( warunek_2 ) instrukcja_2;

else if ( warunek_3 ) instrukcja_3;

...................................................;

elseinstrukcja_N;


Praktyka programowania

Przykład 1:/*-------------------------------------------------------------------------------------

/*Program oblicza wartość funkcji f(x) w punkcie x.

Funkcja zadana jest wzorem:

f(x) = 1/(x^2 + 1), dla x <=0

f(x) = ln x, dla x > 0

*/

#include <iostream.h>

#include <math.h>

#include <conio.h>

cdn.


Praktyka programowania

main/*------------------------------------------------------------------------------------- ()

{

float x, f;

clrscr ();

cout << "Podaj wartość x: ";

cin >> x;

if (x <= 0)

f = 1/(pow(x, 2) + 1);

else f = log(x);

cout << "\nDla x = ";

cout.width(4);

cout.precision(1);

cout << x <<" funkcja F(x) = ";

cout.width(5);

cout << f;

return 0;

}

Podaj wartość x:-2

Dla x =-2funkcja F(x) =0.2

Podaj wartość x:2

Dla x =2funkcja F(x) =0.7


Praktyka programowania

Przykład 2:/*-------------------------------------------------------------------------------------

/*---------------------------------------------------------------------------------*/

/* Program oblicza stopień na podstawie liczby otrzymanych */ /* punktów . Kryteria: */

/* 0.. 49 pkt. - 2 */

/* 50.. 59 pkt. - 3 */

/* 60.. 69 pkt. - 3.5 */

/* 70.. 79 pkt. - 4 */

/* 80.. 89 pkt. - 4.5 */

/* 90..100 pkt. - 5 */

/*--------------------------------------------------------------------------------*/

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

cdn.


Praktyka programowania

main ()/*-------------------------------------------------------------------------------------

{

int lp;

float stopien;

clrscr ();

cout << "Podaj liczbę punktów (0 <= lp <= 100): ";

cin >> lp;

if (lp <= 49) stopien = 2;

else if (lp <= 59) stopien = 3;

else if (lp <= 69) stopien = 3.5;

else if (lp <= 79) stopien = 4;

else if (lp <= 89) stopien = 4.5;

else stopien = 5;

cout << "Twoja ocena: ";

cout.width(3);

cout.precision(1);

cout << stopien << endl;

return 0;

}

Podaj liczbę punktów (0 <= lp <= 100):79

Twoja ocena:4


Instrukcja while
Instrukcja/*-------------------------------------------------------------------------------------while

while (wyrażenie) instrukcja;

 • najpierw obliczana jest wartość wyrażenia w nawiasach;

 • jeśli wartość ta jestprawdziwa(niezerowa), to następuje wykonywanieinstrukcjiw pętli tak długo, aż wyrażenie przyjmie wartość zerową ( fałsz);

 • należy zwrócić uwagę, że wartość wyrażenia jest obliczana przed wykonaniem instrukcji.


Praktyka programowania

Przykład 3:/*-------------------------------------------------------------------------------------

/*------------------------------------------------------------------*/

/* Program wykonuje sumowanie n liczb całkowitych. */

/* Jeśli kolejnym sumowanym składnikiem jest 0, to */ /* proces sumowania zostaje zakończony. */ /*------------------------------------------------------------------*/

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

cdn


Praktyka programowania

Podaj n: /*-------------------------------------------------------------------------------------10

Podaj a:34

Podaj a:79

Podaj a:-33

Podaj a:50

Podaj a: 0

Suma = 130

Liczba składników = 4

main ()

{

int a, l, n, S;

clrscr ();

cout << "Podaj n: "; cin >> n;

cout << "Podaj a: "; cin >> a;

l = 0; S = 0;

while ((a != 0) && (l < n))

{

l = l+1;

S = S + a;

cout << "Podaj a: "; cin >> a;

}

cout << endl;

cout << "Suma = " << S << endl;

cout << "Liczba składników = " << l << endl;

return 0;

}


Praktyka programowania

Instrukcja/*-------------------------------------------------------------------------------------do ...while

doinstrukcjawhile (wyrażenie);

 • instrukcja jest wykonywana w pętli tak długo póki wyrażenie ma wartość niezerową ( prawda);

 • z chwilą, gdy wyrażenie przyjmie wartość zerową (fałsz), działanie instrukcji zostaje zakończone.


Praktyka programowania

Przykład 4:/*-------------------------------------------------------------------------------------

/*------------------------------------------------------------------------------*/

/* Program wykonuje sumowanie liczb całkowitych. */

/* Sumowanie zostaje zakończone, gdy suma */

/* składników przekroczy wartość 100. */

/*------------------------------------------------------------------------------*/

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

cdn.


Praktyka programowania

Podaj a:/*-------------------------------------------------------------------------------------25

Podaj a:13

Podaj a:37

Podaj a:48

Suma = 123

Liczba składników = 4

main ()

{

int a, l, S;

clrscr ();

l = 0;

S = 0;

do {

cout << "Podaj a: ";

cin >> a;

l = l+1;

S = S + a; }

while (S < =100);

cout << endl;

cout << "Suma = " << S << endl;

cout << "Liczba składników = " << l << endl;

return 0;

}


Praktyka programowania

Instrukcja/*-------------------------------------------------------------------------------------for

for (ini; wyraz_warunkowe; krok ) treść_pętli;

 • ini-jest to instrukcja inicjalizująca wykonywanie pętli for;

 • wyraz_warunkowe- jest to wyrażenie obliczane przed każdym obiegiem pętli. Jeśli jest ono różne od zera, to wykonywane zostaną instrukcje będące treścią pętli;

 • krok- jest to instrukcja wykonywana na zakończenie każdego obiegu pętli. Jest to ostatnia instrukcja wykonywana bezpośrednio przed obliczeniem wyrażenia warunkowegowyraz_warunkowe.


Praktyka programowania

Działanie instrukcji/*-------------------------------------------------------------------------------------for:

1. najpierw wykonywana jest instrukcja inicjalizująca pracę pętli;

2. obliczane jest wyrażenie warunkowe; jeśli jest ono równe 0 - praca pętli jest przerywana;

3. jeśli wyrażenie warunkowe jest różne od zera, wówczas wykonywane zostaną instrukcje będące treścią pętli;

4. po wykonaniu treści pętli wykonana zostanie instrukcja krok, po czym następuje powrót do p. 2.


Praktyka programowania

Uwagi:/*-------------------------------------------------------------------------------------

 • 1.instrukcji inicjalizujących ini może być kilka;

 • 2. wówczas muszą być one oddzielone przecinkami; podobnie jest w przypadku instrukcji kroku krok;

 • 3. wyszczególnione elementy: ini, wyraz_warunkowe, krok nie muszą wystąpić;

 • 4. dowolny z nich można opuścić, zachowując jednak średnik oddzielający go od sąsiada.

 • 5. opuszczenie wyrażenia warunkowego jest traktowane tak, jakby stało tam wyrażenie zawsze prawdziwe.


Praktyka programowania

Przykład 5:/*-------------------------------------------------------------------------------------

Podaj N, (0<=N <= 7): 7

Silnia z 7 równa się:5040

/*--------------------------------------------------------------------------------*/

/* Program umożliwia obliczenie silni z N (0<=N<8) */

/*--------------------------------------------------------------------------------*/

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

main ()

{

int i, N, Silnia;

clrscr ();

cout << "Podaj N, (0 <= N <= 7): "; cin >> N;

Silnia = 1;

if (N >= 2)

for (i=2; i <= N; i=i + 1)

Silnia = Silnia*i;

cout << endl;

cout << "Silnia z " << N << " równa się: " << Silnia << endl;

return 0;

}


Praktyka programowania

Instrukcja/*-------------------------------------------------------------------------------------switch

 • switch (wyrażenie)

 • {

 • casewart_1 : { instr_1;

 • break; }

 • casewart_2 : { instr_2;

 • break; }

 • casewart_n : { instr_n;

 • break; }

 • default : { instr_(n+1);

 • break; }

 • }


Praktyka programowania

Działanie instrukcji/*-------------------------------------------------------------------------------------switch:

 • obliczane jest wyrażenie umieszczone w nawiasach po słowie switch;

 • jeśli jego wartość odpowiada którejś z wartości podanej w jednej z etykiet case, wówczas wykonywane są instrukcje począwszy od tej etykiety. Wykonywanie ich kończy się po napotkaniu instrukcji break. Działanie instrukcji switch zostaje wówczas zakończone;

 • jeśli wartość wyrażenia nie zgadza się z żadną z wartości podanych w etykietach case, wówczas wykonywane są instrukcje umieszczone po etykiecie default.

 • etykieta default może być umieszczona w dowolnym miejscu instrukcji switch, nawet na samym jej początku. Co więcej, etykiety default może nie być wcale. Wówczas, jeśli w zbiorze etykiet case nie ma żadnej etykiety równej wartości wyrażenia, instrukcja switch nie będzie wykonana.

 • instrukcje występujące po etykiecie case nie muszą kończyć się instrukcją break. Jeśli jej nie umieścimy, to będą wykonywane instrukcje umieszczone pod następną etykietą case.


Praktyka programowania

Przykład 6:/*-------------------------------------------------------------------------------------

/*--------------------------------------------------------------------------------*/

/* Program oblicza stopień na podstawie liczby otrzymanych */

/* punktów. Kryteria: */

/* 0.. 49 pkt. - 2 */

/* 50.. 59 pkt. - 3 */

/* 60.. 69 pkt. - 3.5 */

/* 70.. 79 pkt. - 4 */

/* 80.. 89 pkt. - 4.5 */

/* 90..100 pkt. - 5 */

/*--------------------------------------------------------------------------------*/

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

cdn.


Praktyka programowania

Podaj liczbę punktów (0 <= lp <= 100): /*-------------------------------------------------------------------------------------84

Twoja ocena:4.5

main ()

{

int lp;

float stopien;

clrscr ();

cout << "Podaj liczbę punktów (0 <= lp <= 100): "; cin >> lp;

lp = lp/10;

switch (lp)

{

case 5 : { stopien = 3; break;}

case 6 : { stopien = 3.5; break;}

case 7 : { stopien = 4; break;}

case 8 : { stopien = 4.5; break;}

case 9,10 : { stopien = 5; break;}

default : { stopien = 2; break;}

}

cout << "Twoja ocena: ";

cout.width(3); cout.precision(1);

cout << stopien << endl;

return 0;

}


Praktyka programowania

Instrukcja/*-------------------------------------------------------------------------------------break

 • instrukcja break jest używana również w instrukcjach pętli for, while, do…while;

 • instrukcja break powoduje natychmiastowe przerwanie wykonywania tych pętli;

 • jeśli mamy do czynienia z pętlami zagnieżdżonymi, to instrukcja break powoduje przerwanie tylko tej pętli, w której została bezpośrednio użyta.

 • jest to więc przerwanie z wyjściem o jeden poziom wyżej.


Praktyka programowania

Przykład 7:/*-------------------------------------------------------------------------------------

Pętla, i = 7

Pętla, i = 6

Pętla, i = 5

Przerwanie pętli !

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

main ()

{

int i = 7;

clrscr ();

while (1)

{

cout << "Pętla, i = " << i << "\n";

i = i - 1;

if (i < 5)

{ cout << "Przerwanie pętli ! "; break;

}

}

return 0;

}


Praktyka programowania

Przykład 8:/*-------------------------------------------------------------------------------------

*****

Kontynuujemy zewnętrzną pętlę for dla i = 0

*****

Kontynuujemy zewnętrzną pętlę for dla i = 1

*****

Kontynuujemy zewnętrzną pętlę for dla i = 2

*****

Kontynuujemy zewnętrzną pętlę for dla i = 3

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

main ()

{

int i, m;

int dlugosc_linii = 3;

clrscr ();

for (i =0; i < 4; i = i+1)

{

for (m = 0; m <10; m = m+1)

{

cout << "*";

if (m > dlugosc_linii) break;

}

cout << "\nKontynuujemy zewnętrzną pętlę for"

<< " dla i ="<< i <<"\n";

}

return 0;

}


Praktyka programowania

Instrukcja/*-------------------------------------------------------------------------------------goto

gotoetykieta;

 • instrukcja goto wykonuje skok do instrukcji opatrzonej wyspecyfikowaną etykietą;

 • etykieta jest nazwą, po której występuje dwukropek;

 • w języku C++ nie można wykonać skoku z dowolnego miejsca w programie do dowolnego innego miejsca;

 • etykieta, do której wykonywany jest skok, musi leżeć w obowiązującym w danej chwili zakresie ważności.


Praktyka programowania

Przykład 9:/*-------------------------------------------------------------------------------------

Matematyka

Informatyka

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

main ()

{

clrscr ();

cout << ”Matematyka \n";

goto a;

cout << ”Język polski";

a:

cout << ”Informatyka";

return 0;

}


Praktyka programowania

Instrukcja/*-------------------------------------------------------------------------------------continue

continue

 • instrukcja continue przydaje się wewnątrz pętli for, while, do...while;

 • powoduje ona zaniechanie realizacji instrukcji będących treścią pętli, jednak (w odróżnieniu od instrukcji break) sama pętla nie zostaje przerwana;

 • instrukcja continue przerywa tylko ten obieg pętli i zaczyna następny, kontynuując pracę pętli.


Praktyka programowania

Ab/*-------------------------------------------------------------------------------------

Ab

AAAAAAAAAA

Przykład 10:

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

main ()

{

int k;

clrscr ();

for (k = 0; k < 12; k = k+1)

{

cout << "A";

if (k > 1) continue;

cout << "b \n";

}

cout << "\n";

return 0;

}


Praktyka programowania

Klamry w instrukcjach sterujących/*-------------------------------------------------------------------------------------

 • while (i < 4) {

 • ...

 • }

 • while (i < 4)

 • {

 • }

 • while (i < 4)

 • {

 • }