Download
posodobitev na rtovanja in izvajanja oiv n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Posodobitev načrtovanja in izvajanja OIV PowerPoint Presentation
Download Presentation
Posodobitev načrtovanja in izvajanja OIV

Posodobitev načrtovanja in izvajanja OIV

131 Views Download Presentation
Download Presentation

Posodobitev načrtovanja in izvajanja OIV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Posodobitev načrtovanja in izvajanja OIV Razvojni projekt Gimnazije Krško 2011/12 – 2013/14 (z možnostjo prenosa dobre prakse na SPSŠ)

  2. Zakaj? • znanje • stroka, ker smo tehniška gimnazija • ostale lastnosti in kompetence dijakov – PODPORA V OIV

  3. Raziskovalno vprašanje: Kako zastaviti OIV vsebinsko, ciljno in časovno, da bodo imele učinek podpore izvajanju ostalega kurikula, v smislu, da bodo pri dijaku dosegale kroskurikularne cilje: UČENJE UČENJA, KRITIČNO MIŠLJENJE, SOCIALNE VEŠČINE (SODELOVANJE, KOMUNICIRANJE, REŠEVANJE PROBLEMOV), VZTRAJNOST, ODGOVORNOST, STRPNOST, TOLERANTNOST?

  4. Da projekt postane prepoznavna kvaliteta naše šole. Da se krepi sodelovanje s starši. Ostali želeni učinki:

  5. Državljanska kultura Knjižnična informacijska znanja Zdravstvena vzgoja Vzgoja za družino, mir in nenasilje Učenje za učenje Prostovoljno socialno delo Metodologija raziskovalnega dela Dejavnosti s projektnim delom Kulturno-umetniške vsebine Športni dnevi Podjetništvo Katere vsebine iz OIV?

  6. Kaj bo potrebno?  enostaven, pregleden, učinkovit načrt dejavnosti;  jasno razdeljeno delo in odgovornosti med učitelji  možnost usposabljanja za učitelje  Iskati aktivne, aktualne, avtentične oblike.