v rdegrund och yrkesetiska aspekter n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Värdegrund och yrkesetiska aspekter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Värdegrund och yrkesetiska aspekter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Värdegrund och yrkesetiska aspekter - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

Värdegrund och yrkesetiska aspekter. Värdegrund. Samtidigt som värdegrunden innebär något gemensamt för oss kan den betyda olika saker för var och en av oss. Värde-grund. Begreppets båda delar är i viss mening oförenliga Grund - konkret Värde - abstrakt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Värdegrund och yrkesetiska aspekter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v rdegrund
Värdegrund
 • Samtidigt som värdegrunden innebär något gemensamt för oss kan den betyda olika saker för var och en av oss.
v rde grund
Värde-grund
 • Begreppets båda delar är i viss mening oförenliga
 • Grund - konkret
 • Värde - abstrakt

Är grunden fast och värdena föränderliga?

Kan samhället ändras i sina grunder och värderingar vara svåra att förändra?

v rdegrunden
Värdegrunden
 • Mänskliga relationer och hur vi är mot varandra och andra.
 • Kunskaps- och demokratiuppdrag ska vävas samman.
 • Förhållningssätt - skall göras synligt och tydligt i vårt arbete.

Frågor:

 • Vad innebär det att arbeta värdegrundande?
 • Är värdegrunden en grund av värden?
 • Eller en grund för värden?
ex skolans v rdegrund
Ex Skolans värdegrund
 • Vissa s k oförytterliga värden är inte förhandlingsbara - ex människors lika värde.
 • Dessa värden utgör en minsta gemensam nämnare som alla bör eller ska vara överens om
v rdegrunden r
Värdegrunden är
 • Instrument för tolkning
 • Instrument för orientering
 • Instrument för trovärdighet - etiska principer
v rderingar
Värderingar
 • Grundläggande uppfattningar
 • Påverkar vårt handlande
 • Bra/dåligt
 • Gott/ont
 • Ger attityder
 • Ger beteenden
 • Är ofta övertagna av andra
 • Påverkar ofta andra
yrkesetik
Yrkesetik
 • Yrkesetik är en del i värdegrundsarbetet.
 • Yrkesetiken tar upp principer för yrkesutövarnas förhållningssätt och vad som är specifikt för yrkesrollen.
 • En gemensam värdebas ligger till grund för moraliska ställningstaganden i yrkesutövningen.
varf r beh vs en formulerad yrkesetik
Varför behövs en formulerad yrkesetik
 • Instrument för trovärdighet
 • Höja statusen
 • Höja ansvarsnivån
 • Analysinstrument i etiska frågor i vardagen
 • Beroendeställning - maktförhållande
l raryrkets yrkesetik
Läraryrkets yrkesetik
 • Innehåller ett flertal lojaliteter
 • Barnen - individ/grupp
 • Kollegor
 • Föräldrar
 • Yrkesrollen
 • Samhället
 • ”Jag själv”
klok modellen f r etiskt st llningstagande
KLOK-modellenför etiskt ställningstagande
 • Kärna
 • Likhet
 • Omständigheter
 • Konsekvenser
pr vning av moralisk f rf rst else att anv nda klokhet
Prövning av moralisk förförståelse - att använda KLOKhet
 • Kärna - vad är kärnan i konflikten? Om kärnan löses försvinner den viktigaste konflikten.
 • Likhet - finns det tidigare erfarenheter av konflikter som kan användas för lösningen av problemet?
 • Omständigheter - tar lösningen av problemet hänsyn till alla relevanta omständigheter?
 • Konsekvenser - vilka blir konsekvenserna av lösningen av konflikten?
klok modellens tre kontrollpunkter
KLOK-modellens tre kontrollpunkter
 • Hur motiveras lösningsförslaget?
 • Strider förslaget mot grundläggande etiska normer och rättigheter?
 • Vilka attityder signalerar lösningsförslaget för dem det direkt berör?