I a rend szet alapfogalmai
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

I. A rendészet alapfogalmai. I.1. A rendészet alapfogalmai. 1. Rend. A társadalomban követendő szabályok összessége és az ezeknek megfelelő tényleges állapot,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hue


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

I 1 a rend szet alapfogalmai
I.1. A rendészet alapfogalmai


1 rend
1. Rend

 • A társadalomban követendőszabályok összessége és az ezeknek megfelelő ténylegesállapot,

 • A fenti értelemben a rend társadalmi rendet jelent, a társadalom egészét érintő kategória, annak valamennyi tagját ( vagyis minden embert) közvetlenül befolyásolja, tehát jelentős hatással van a mindennapokra.


I a rend szet alapfogalmai

A követendő szabályok körébe tartoznak a társadalmi szabályok, melyek az évek során szokásokból alakultak ki, betartásuk önkéntes, nincs kötelező erejük, be nem tartásuk legfeljebb a társadalom tagjai általi rosszallással kiközösítéssel járhat : pl.: illemszabályok, házasélet vagy erkölcs szabályai, gyermeknevelés, tulajdon stb.


2 a k zrend bels rend
2. A közrend ( belső rend) szabályok, melyek az évek során szokásokból alakultak ki, betartásuk önkéntes, nincs kötelező erejük, be nem tartásuk legfeljebb a társadalom tagjai általi rosszallással kiközösítéssel járhat : pl.: illemszabályok, házasélet vagy erkölcs szabályai, gyermeknevelés, tulajdon stb.

 • Közrenden az alkotmányos rendnek és az arra épülő jogrendnek megfelelő működést értjük tárgyi értelemben,

  - azaz ha az állam és a társadalom szervezetei a jogszabályok alapján rendben, zavartalanul működnek.

  - a rendhez képest szűkebb, elsősorban az állami és társadalmi szervezeteket, ezen belül a rendészeti szerveket is érintő kategória.


I a rend szet alapfogalmai

 • A közrend a jogrend tényleges megvalósulása, tényleges állapota.

 • Ugyanakkor a közrend nem azonos a teljes jogrenddel, mert minden jogellenes magatartás sérti vagy veszélyezteti a jogrendet, de nem mind irányul egyben a közrend ellen is ( pl: lakcím-bejelentési kötelezettség elmulasztása).

 • A közrend (belső rend) tehát feltételezi a társadalom érdekeit kifejező társadalmi rendet, annak részeként a jogi rend (jogrendszer) létét. Csak ezen belül biztosítható ugyanis a közrend érvényesülése, vagyis a jogrend nyújtotta támasz segítségével a rendészeti szerveken keresztül a társadalom kikényszeríti azokat a magatartásokat, melyek nem sértik a közrendet.


I a rend szet alapfogalmai


3 a hat rrend
3. A Határrend az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

 • A határrend nemzetközi jogi kategória, két szomszédos ország közötti nemzetközi szerződésekben meghatározott és belső jogszabályokban is rögzített jogi norma-és viszonyrendszer, amelyben a feleket megillető jogok, illetve terhelő kötelezettségek kölcsönösen érvényesülnek.

 • Ezek közösen garantálják az államhatár mentén a szomszédos államok, illetőleg polgáraik és a területükön tartózkodó külföldiek jogos érdekeit, élet-és vagyonbiztonságát.


I a rend szet alapfogalmai

A rend (társadalmi rend), az adott ország belső normatív szabályozottsága (a jogi rend), a közrend és a határrend egymásra épülő fogalmi rendszert alkot.


4 a biztons g
4. A Biztonság szabályozottsága (a jogi rend), a közrend és a határrend egymásra épülő fogalmi rendszert alkot.

 • A biztonság az állam és a társadalom érdekeinek, értékeinek, az ország területének és lakosságának külső és belső veszélyektől, fenyegetéstől mentes állapota.

 • A biztonság napjainkban jelentősen felértékelődött, a politika szerves részét képező, komplex kategória.

 • Magában foglalja a honvédelmi (katonai) biztonságot, a nemzetbiztonságot és a közbiztonságot, mint a Magyar Köztársaság biztonságának három fő elemét.


Magyar k zt rsas g biztons g nak elemei
Magyar Köztársaság biztonságának elemei szabályozottsága (a jogi rend), a közrend és a határrend egymásra épülő fogalmi rendszert alkot.


A biztons g fenntart s ban r sztvev er k
A biztonság fenntartásában résztvevő erők szabályozottsága (a jogi rend), a közrend és a határrend egymásra épülő fogalmi rendszert alkot.


A magyar k zt rsas g biztons gpolitik j nak c lja
A Magyar Köztársaság biztonságpolitikájának célja szabályozottsága (a jogi rend), a közrend és a határrend egymásra épülő fogalmi rendszert alkot.

 • A MK. független, szuverén államiságának és területi egység védelmének szavatolása,

 • A MK. Belső stabilitásának, beleértve a demokratikus intézmények és a piacgazdaság zavartalan működésének szavatolása,

 • A politikai,polgári, emberi jogok- köztük a vallási, az etnikai, a nemzeti és az egyéb kisebbségek jogainak- teljes érvényesülésének szavatolása


I a rend szet alapfogalmai

 • A MK. területén élők élet-, vagyon-és szociális biztonságának szavatolása,

 • A MK. nemzetközi gazdasági, politikai, kulturális és egyéb kapcsolatainak és együttműködésének megszervezésének feltételeinek szavatolása,

 • A nemzetközi béke fennmaradásának és az európai stabilitás erősítésének szavatolása.


5 a nemzetbiztons g
5. A Nemzetbiztonság biztonságának szavatolása,

A Magyar Köztársaság szuverenitásának, alkotmányos rendjének, nemzetbiztonsági érdekeinek titkosszolgálati eszközökkel fenntartott, külső és belső veszélyektől, fenyegetéstől mentes állapota.


I a rend szet alapfogalmai

A nemzetbiztonság a biztonsághoz képest szűkebb, elsősorban az államot, ezen belül a nemzetbiztonsági szolgálatokat érintő kategória.

A nemzetbiztonság fenntartása érdekében a nemzetbiztonsági szolgálatok titkosszolgálati eszközöket alkalmazva a Nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (továbbiakban: Nbtv.) meghatározott feladatokat látják el.


Nemzetbiztons gi szolg latok
Nemzetbiztonsági szolgálatok elsősorban az államot, ezen belül a nemzetbiztonsági szolgálatokat érintő kategória.


6 a k zbiztons g
6. A közbiztonság elsősorban az államot, ezen belül a nemzetbiztonsági szolgálatokat érintő kategória.

A közbiztonságon az alkotmányos rendnek és az arra épülő jogrendnek megfelelő működését értjük alanyi értelemben.

- Azaz a közbiztonság nem más, mint a társadalom tagjai személy- és vagyonbiztonságának állam általi garantálása és megvalósulása.


I a rend szet alapfogalmai

 • A közbiztonság elsősorban az államot, ezen belül a nemzetbiztonsági szolgálatokat érintő kategória.tehát olyan állapot, amelyben az állampolgárok ismerik a jogszabályokat, azokat betartják. /objektív közbiztonság/;

  és bíznak abban, hogy az állam a jogok gyakorlását és a kötelezettségek teljesítését akadályozó magatartásokkal szemben közvetlenül állami kényszerrel is fellép. /szubjektív közbiztonság/


I a rend szet alapfogalmai

 • A közbiztonság költségvetési forrásokat igényel elsősorban az államot, ezen belül a nemzetbiztonsági szolgálatokat érintő kategória., mivel a társadalom nem tárgyiasult infrastruktúrájának a része, ami azonban ugyanolyan nélkülözhetetlen, mint annak tárgyiasult formái( pl. az épületek).

 • A közbiztonság kooperációs termék, mivel a társadalmat, illetve annak rendjét érintő fenyegetések hatásos elhárításához kollektív munkára van szükség.

 • A közbiztonság alapfeltételeit az állam szavatolja, de érvényesítéséhez, érvényesülése érdekében a közösség minden jogkövető tagjának részt kell vállalnia.


I a rend szet alapfogalmai

Vége elsősorban az államot, ezen belül a nemzetbiztonsági szolgálatokat érintő kategória.