Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AED Műveltségi vetélkedő PowerPoint Presentation
Download Presentation
AED Műveltségi vetélkedő

AED Műveltségi vetélkedő

161 Views Download Presentation
Download Presentation

AED Műveltségi vetélkedő

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AED Műveltségi vetélkedő UniJazz 2013. április 12.

 2. Témakörök • Prága • Történelem • Földrajz • Irodalom • Művészet és kultúra • Zene és tánc • Természettudományok • Sport • Mindennapok

 3. Prága

 4. 1. Hányadikszázadtólnevezik a Károly-hidat, Károlyhídnak? a) 14. b) 16. c) 17. d) 19.

 5. 2. A felsoroltakközülmelyikvárostalálhatólegmesszebbPrágától? a) Berlin b) Strasbourg c) Budapest d) Varsó

 6. 3. MelyiképületnemJosefovvárosrészbentalálható? a) Zsidó Tanácsháza b) Szent Ágnes-kolostor c) Klausz-zsinagóga d) Nemzeti Galéria

 7. 4. Melyikfelsőoktatásiintézménytalapítottáklegkésőbb? a) Cseh Mezőgazdasági Egyetem (ČZU) b) Közgazdasági Egyetem (VŠE) c) Előadóművészeti Akadémia (AMU) d) Kémiai Technológia Intézet (VŠCHT)

 8. 5. Azalábbiakközülki NEM Prágábanszületett? a) Jiří Menzel b) Franz Kafka c) Miloš Forman d) Rainer Maria Rilke

 9. 6. 1957-től hányelnöke volt azAdyEndreDiákkörnek?35

 10. 7. HánykilométerhosszúPrágavillamoshálózata (tízesekrekerekítve)?133

 11. 8. Melyikaz a prágainevezetesműemlék, ami 1410-ben készültel?Orloj

 12. Történelem

 13. 1. Mitneveztek a régimagyarokHadakútjának? a) a honfoglalás útvonalát b) a Tejutat c) a Bécs felé vezető főutat d) a csatamezőre vezető utat

 14. 2. KialakítottkormánytMagyarországon 1903. november 3-án? a) Bánffy Dezső b) Széll Kálmán c) Tisza István d) Wekerle Sándor

 15. 3. Melyikeseménytörtént 1900-ban? a) meggyilkolták McKinley amerikai elnököt b) Max Planck megalkotta a kvantumelméletet c) átadták az első Nobel-díjat d) kitört a japán-orosz háború

 16. 4. Azalábbiakközülki volt kőszeghíresvárkapitánya? a) Jurisics Miklós b) Horváth Stancsics Márk c) Zrínyi Miklós d) Bornemissza Gergely

 17. 5. MelyikévbenadtakiII. Andrásazaranybullát? a) 1212 b) 1222 c) 1232 d) 1242

 18. 6. Melyikévben volt a honfoglalás?896

 19. 7. Melyikévbenkezdődött a harmincévesháború?1618

 20. 8. Hányadikamerikaielnök volt Bill Clinton?42

 21. Földrajz

 22. 1. MelyikországotneveziklatinulHelvéciának? a) Görögországot b) Franciaországot c) Romániát d) Svájcot

 23. 2. Melyikállamterülete a legnagyobbazalábbiakközül? a) Andorra b) Malta c) San Marino d) Liechtenstein

 24. 3. Melyikvárosjelzője: „a királynékvárosa“? a) Veszprém b) Székesfehérvár c) Debrecen d) Sopron

 25. 4. Mi igaz a szélességikörökre? a) merőlegesek egymásra b) 1-től 18-ig számozzák őket c) egyforma hosszúak d) párhuzamosak egymással

 26. 5. Melyikhegységbentalálható a Rám-szakadék? a) Mátra b) Bükk c) Visegrádi-hegység d) Bakony

 27. 6. Hány kilométerhosszúfolyó a Volga?3690

 28. 7. Melyikországfővárosa Ouagadougou?BurkinaFaso

 29. 8. Hány megyévelhatáros Pest megye?6

 30. Irodalom

 31. 1. "Fut, robog a kicsi kocsi, rajta ül a Haragosi, din dondiridongó." Kinek a verséből való a fenti idézet? a) Petőfi Sándor b) Nemes Nagy Ágnes c) Arany János d) Weöres Sándor

 32. 2. Az alábbiak közül ki NEM kapott irodalmi Nobel-díjat? a) Ivo Andrić b) Winston Churchill c) Honore de Balzac d) Albert Camus

 33. 3. Hány esztendeigélt a bibliaiMatuzsélem, akiről a Teremtéskönyvébenolvashatunk a Szentírásban? a) 103 b) 896 c) 969 d) 1000

 34. 4. HogyanfolytatódikAdyEndreversénekcíme? „Héja-nász …“ a) a mezőn b) a fák alatt c) a csalitban d) az avaron

 35. 5. Kiírta a Vadkacsacíműművet? a) Henrik Ibsen b) Stendhal c) Samuel Taylor Coleridge d) Ludwig Tieck

 36. 6. Hány évteltelJózsef Attila ésRadnótiMiklósszületéseközött?4

 37. 7. Hány napottöltöttJónás a cethalgyomrában?3

 38. 8.Melyik évbeníródott a Himnusz?1823

 39. MŰVÉSZET ÉS KULTÚRA

 40. 1. Melyik irányzat képviselöje Pierre AugusteRenoire? a) impresszionizmus b) barokk c) reneszánsz d) romantika

 41. 2. Melyik színészpár játszott a Casablanca című híres filmben? a) Audri Hepburn és Carry Grant b) Grace Kelly és Gari Cooper c) Ingrid Bergmann és Hamphry Bogart d) Jessica Lang és Jack Nicolson

 42. 3. Melyik híres múzeum van Kölnben? a) Prentenkabinet b) British Museum c) Schönbrunn d) Ludwig Múzeum

 43. 4. Mit jelent a „fengsui”? a) isteni béke b) szél és víz c) élettér d) a fény súlya

 44. 5. Melyik két család áll folyton harcban a Rómeó és Júliában? a) Montague és Verona b) Montague és Capulet c) Verona és Paris d) Paris és Capulet

 45. 6. Legfeljebb hányan viselhetik egyszerre a Nemzet Színésze címet?12

 46. 7. Melyik évben rendezték az első Diákszigetet, a mai Sziget-fesztivál elődjét?1993

 47. 8. Hány méter hosszú a Feszty-körkép?120

 48. Zeneéstánc

 49. 1. Melyiknemzetnépitánca a mazurka? a) görög b) spanyol c) cseh d) lengyel

 50. 2. Az alábbiak közül mi opera? a) Hattyúk tava b) Négy évszak c) A császár új ruhája d) Rigoletto