IV. Magyar művészet a századfordulón - PowerPoint PPT Presentation

iv magyar m v szet a sz zadfordul n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IV. Magyar művészet a századfordulón PowerPoint Presentation
Download Presentation
IV. Magyar művészet a századfordulón

play fullscreen
1 / 101
IV. Magyar művészet a századfordulón
86 Views
Download Presentation
gary
Download Presentation

IV. Magyar művészet a századfordulón

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IV. Magyar művészet a századfordulón 1. Építészet

 2. - Hazai építészetünk egyik kiemelkedő művésze, hazai anyagokat és magyar formaelemekethasználó épületei, a szecesszió nemzeti jellegű változatát eredményezték a/ Lechner Ödön

 3. - Iparművészeti Múzeum, Bp.

 4. - A Földtani Intézet épülete

 5. - Postatakarék-pénztár, Bp. 1899-1902 Legkiforrottabb alkotása Égetett agyagtermékek: mázas kerámiák és cserepek A magyar népművészetből gyűjtött díszítő elemek

 6. A pillérekkel tagolt homlokzat vidám színekben pompázik: a csillogó sárga pirogránit, a pécsi Zsolnay-kerámiagyár terméke

 7. Az oromzatos párkány a felvidéki reneszánsz stílusra emlékeztet

 8. (pártázatos reneszánsz a mai Szlovákiában)

 9. A népművészeti kinccsé vált motívumok- „olaszkorsó” és „pávaszem”- szintén a reneszánszból származnak

 10. b/ Kós Károly-Zrumecky Dezső:Állatkerti Madárház, Bp.

 11. - Az erdélyi „fatornyos” építészet hatása • A modern építészeti feladat és a népies, nemzeti magyar stílus megteremtésének összekapcsolása vezette az építészeket

 12. 2. Festészet

 13. - Kiemelkedő, egyéni hangú, stílusok között álló alakja a magyar festészetnek Romantika, realizmus, impresszionizmus, szimbolizmus - egyaránt használható stílus megjelölések műveihez a/ Mednyánszky László

 14. - Legnagyszerűbb tájképfestőink egyike

 15. romantikus-realista tájak,

 16. a belső látomás és a külső látvány csodálatos átfedése,

 17. - Érzelmek, szimbolista tartalmak a tájban,

 18. - Romantikus-realista figurális festészet:

 19. csavargók, a társadalom perifériáján

 20. Rembrandt színei és együttérző embersége

 21. - Háborús képek

 22. - 1896-tól működő művésztelep és szabadiskola, Hollósy Simon müncheni iskolájának tagjai alapították, újabb és újabb generációk egészen 1945-ig működtették b/ Nagybányai iskola Ziffer Sándor

 23. - Jelentősebb alakjai: Ferenczy Károly Hollósy Simon Réti István Csók István Thorma János Iványi Grünwald Béla

 24. - Fő törekvésük a plein air festészet meghonosítása: Ferenczy Károly

 25. az ember és a táji környezet festői együttesének megteremtése Ferenczy Károly

 26. - Az impresszionizmus legjelentősebb hazai képviselői Ferenczy Károly

 27. - Később posztimpresszionista törekvések is jellemzik:neósok Ziffer Sándor

 28. - A nagybányai iskola szellemi vezére - Impresszionista, plein air, szimbolista és szecessziós stílusjegyek is c/ Ferenczy Károly „Önarckép”

 29. - A kezdet: finom naturalizmus, visszafogott szürkés színvilág

 30. - Később: magyar impresszionizmus, hazai napfény „Márciusi est”

 31. „Október”

 32. Vallásos festészet és az impresszionizmus „Háromkirályok”

 33. Szecessziós vonások,dekorativitás „Régészet”

 34. Fiai és lánya is művészek lesznek: Valér, Béni és Noémi

 35. - Akadémista hagyományok és a kibontakozó új festészeti törekvések együttesen jellemezték indulását, pályája párhuzamosan alakul Ferenczy Károlyéval, ő is dolgozik a Nagybányán d/ Csók István

 36. - Neki is van „finom naturalista” korszaka

 37. - Később remek impresszionista képek alkotója

 38. - Kései képein már a modernebb irányzatok harsány színvilága („vadak”) is érezhető:

 39. a népművészet (sokácok) színessége adja az ihletet számára

 40. - Posztimpresszionista- szecessziós festő - Foglalkozott iparművészettel is e/ Rippl-Rónai József „Önarckép”

 41. Munkácsy segédjéből a legmodernebb festői törekvések képviselője lett, csatlakozott a Nabis csoporthoz - Franciaországi pályakezdés:a Nabis csoport tagja „Maillol képmása”

 42. - Az 1890-es években alakult francia művészcsoport, szintetikus szimbolizmus jellemzi stílusukat (Gauguin, középkori üvegablakok, japán fametszetek hatása) Nabis (héber: „próféták”) csoport Serusier

 43. - Foglalkoznak alkalmazott grafikával (plakát), iparművészettel (szőnyegszövés, üvegfestészet) Bonnard

 44. - Stílusuk dekorativitása, iparművészeti tevékenységük a szecesszióhoz is köti őket Bonnard Vuillard

 45. Maillol, Rippl-Rónai barátja, a kor egyik legjelentősebb szobrásza

 46. - Fekete korszak „Öreg hölgy ibolyacsokorral”