Experimenty s dálkově řízenými modely - PowerPoint PPT Presentation

experimenty s d lkov zen mi modely n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Experimenty s dálkově řízenými modely PowerPoint Presentation
Download Presentation
Experimenty s dálkově řízenými modely

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Experimenty s dálkově řízenými modely
110 Views
hua
Download Presentation

Experimenty s dálkově řízenými modely

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Experimenty s dálkově řízenými modely Veletrh nápadů učitelů fyziky 18 tentokrát s mottem „Experimenty – koření fyziky“ Tomáš Jerje Hradec Králové, 30. 8. - 1. 9. 2013

 2. Experimenty s dálkově řízenými modely • Proč právě tyto experimenty? • reálné chování vzhledem ke skutečným „strojům“ • dostupnost jednotlivých modelů • široké spektrum fyzikálních jevů napříč ZŠ a SŠ vzděláním • snadné hledání mezipředmětových vztahů • motivační prostředek • názornost

 3. RC auto, aneb kolik toho vyjedu

 4. Zrychlený, rovnoměrný a zpomalený pohyb

 5. Tření, aneb kvalita pneumatik

 6. Ponorka, aneb průzkum podvodních hladin začíná

 7. Ponorka, aneb průzkum podvodních hladin začíná

 8. Ze země do vzduchu

 9. Otáčky rotoru vs. vztlak

 10. Vrtulník v krabici Co bude ukazovat váha v tomto případě? a) váha bude ukazovat stejnou hmotnost b) váha bude ukazovat opět menší hmotnost c) váha bude tentokrát ukazovat větší hmotnost Co bude ukazovat váha v tomto případě? a) váha bude ukazovat stejnou hmotnost b) váha bude ukazovat opět menší hmotnost c) váha bude tentokrát ukazovat větší hmotnost Hmotnost systému zůstává stejná. Vrtulník se opírá o vzduch a proud vzduchu se opírá o dno krabice a přenáší tam jeho tíhu. Vzduch víří uvnitř krabice, ale celková bilance se nemění a váha ukazuje pořád stejnou hodnotu.

 11. Na co druhá ocasní vrtulka? Co se stane s vrtulníkem, který přijde o zadní vrtuli? a) vrtulník poletí pouze rovně b) vrtulník klesne a nepoletí c) vrtulník se začne točit kolem své osy a stane se neřiditelným Co se stane s vrtulníkem, který přijde o zadní vrtuli? a) vrtulník poletí pouze rovně b) vrtulník klesne a nepoletí c) vrtulník se začne točit kolem své osy a stane se neřiditelným MR - reakční moment rotoru MV - vyrovnávací moment TV - tah vyrovnávacího rotoru

 12. Experimenty s dálkově řízenými modely

 13. Experimenty s dálkově řízenými modely Hlavička pokusu Uvedení do problému Popis pokusu Vysvětlení pokusu Zajímavost

 14. Experimenty s dálkově řízenými modely • Publikace je určena učitelům fyziky základních a středních škol, vedoucím fyzikálních kroužků a pro milovníky fyziky. • Zaměřena na široké spektrum oblastí fyziky. • Není to učebnice, ale pravá ruka k čerpání inspirace a rozšíření obzorů v daném tématu.

 15. http://cental.uhk.cz

 16. Děkuji za pozornost