2014 2020 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Příprava na nové programovací období PowerPoint Presentation
Download Presentation
Příprava na nové programovací období

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Příprava na nové programovací období - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

2014 - 2020. Příprava na nové programovací období. Obsah. Příprava na národní úrovni Úloha MAS Návrh operačních programů Podmínky Harmonogram Finanční zajištění přípravy Finanční zajištění MAS. Příprava na národní úrovni Kde se nyní nacházíme?. 5. Zpráva o ekonomické, sociální

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Příprava na nové programovací období


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah
Obsah
 • Příprava na národní úrovni
 • Úloha MAS
 • Návrh operačních programů
 • Podmínky
 • Harmonogram
 • Finanční zajištění přípravy
 • Finanční zajištění MAS
p prava na n rodn rovni kde se nyn nach z me
Příprava na národní úrovniKde se nyní nacházíme?

5. Zpráva

o ekonomické,

sociální

a územní

soudržnosti a veřejné

konzultaci

NávrhKomise na víceletý

finanční

rámec

(VFR)

Dohoda o víceletém finančním rámci a přijetí nového legislativního

balíčku

Návrhy nařízení k olitice

soudržnosti

2014-2020

Vstupv platnost a přijetíprogramů

Společný

strategický rámec

Přijetí strategie

Evropa 2020

EU

Březen

2010

Listopad

2010

Červen

2011

Říjen

2011

2012

2013

2014

Národní

rozvojové

priority

pro

budoucí

PS

Národní

Program

reforem

Tematické

okruhy

Vymezení budoucích OP

Příprava

Partnerské smlouvy

a OP

Realizace operačních programů

ČR

principy pro nov obdob
Principy pro nové období
 • 1 - Princip strategického zaměření a propojování:
 • OP budou podporovat priority naplňující rozvojové strategie ČR
 • musí mít reálné a měřitelné výsledky
 • musí se vzájemně doplňovat a podporovat, a to nejen tematicky, ale také územně
 • 2 - Princip podpory fungujícího trhu:
 • OP budou podporovat pouze ta odvětví a sektory, kde dochází k selhání trhu, či kde tržní prostředí neexistuje
 • dotace či návratné zdroje - pro konkrétní intervence či pro dané území
 • podpora zapojení privátního kapitálu
 • 3 - Princip podpory kvalitních projektů:
 • projekty, jež budou měřitelně naplňovat stanovené priority a cíle
 • důraz na udržitelnost projektu - využívání výstupů a dosahování výsledků
 • 4 - Princip snadnější přípravy a realizace projektů:
 • elektronizace agend a zjednodušování (sjednocování) pravidel
 • zvyšování kvality a výkonu implementační struktury
t matick okruhy
Tématické okruhy

TRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ

FUNKČNÍ VÝZKUMNÝ A INOVAČNÍ SYSTÉM

KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKY

MOBILITA, DOSTUPNOST, SÍTĚ, ENERGIE

EFEKTIVNÍ SPRÁVA A INSTITUCE

INTEGROVANÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

BOJ S CHUDOBOU, SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A ZDRAVÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2 nov loha mas
2. Nová úloha MAS
 • Na úrovni EU je prosazováno, aby MAS plnily v dalším programovacím období důležitější úlohu a rozdělovaly více financí.
 • V každém z operačních programů by měla být navržena osa LEADER tak, jako v současném PRV. Tzn., že MAS by rozdělovaly finance na projekty cca do 5 mil. Kč z jednotlivých OP, do kterých by se zapojily.
3 opera n programy 2014 2020
3. Operační programy 2014 - 2020
 • Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) – MPO
 • Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR+ESF) – MŠMT
 • Doprava (EFRR, FS) – MD
 • Životní prostředí (EFRR, FS) – MŽP
 • Zaměstnanost (ESF) – MPSV
 • Integrovaný regionální operační program (EFRR) – MMR
 • Praha - pól růstu ČR (EFRR a ESF) - Magistrát hlavního města Prahy
 • Technická pomoc (EFRR či kombinace všech fondů) - MMR
 • Přeshraniční spolupráce
 •  Česká republika – Polsko
 • o Liberecký, Pardubický, Královehradecký, Olomoucký, Moravskoslezský
 •  Svobodný stát Sasko - Česká republika
 • o Liberecký, Ústecký, Karlovarský
 •  Svobodný stát Bavorsko - Česká republika
 • o Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský
 •  Rakousko - Česká republika
 • o Jihočeský, Vysočina, Jihomoravský
 •  Slovensko - Česká republika
 • o Jihomoravský, Zlínský, Moravskoslezský
 • Nadnárodní spolupráce
 • Meziregionální spolupráce
 • Program rozvoje venkova 2014–2020 (EZFRV)
 • Operační program Rybářství 2014–2020 (ENRF)
4 podm nky
4. Podmínky
 • Nová ISRÚ MAS zpracovaná bez ohledu na dostupný finanční rámec;
 • Programové rámce - strategie MAS řešící konkrétní potřeby financovatelné z daného OP.
 • Hodnocení SEA??
podm nky
Podmínky
 • Certifikace MAS od 1.1.2014:
 • Složení členské základny a orgánů MAS;
 • Přehlednost a průhlednost principů a pravidel, na základě kterých MAS fungují;
 • Personální, technické a prostorové zajištění všech požadovaných činností – zvýšená činnost MAS – lze naplňovat postupně;
5 harmonogram
5. Harmonogram
 • ISRÚ a programové rámce – do konce roku 2013 vč. schválení
 • Certifikace MAS – od 1.1.2014
 • PRV – dle výzvy – možná již 2013, spíše 2014;
 • Další OP – dle výzev – nejspíše 2015 – 2017;
6 finan n zaji t n p pravy strategie
6. Finanční zajištění přípravy strategie
 • Projekt MSK na zpracování ISRÚ a programových rámců:
 • Celkové náklady projektu: 228 000 Kč
 • Dotace 70%: 159 600 Kč
 • Podíl obcí 30%: 68 400 Kč
 • Náklady na 1 obec 5 262 Kč
 • Pokud bude nutné hodnocení SEA strategie – dalších cca 100 000 Kč
7 finan n zaji t n mas
7. Finanční zajištění MAS
 • MAS nemůže po roce 2013 přestat fungovat, musí se připravovat na nové období, ucházet se o certifikaci a procházet dalším hodnocením - prokázání schopnosti administrace veřejných financí.
 • Je tedy nutné zajistit financování na její fungování v roce 2014, resp. 2015 do rozjezdu nového programovacího období – náklady min. mzdy, kancelář, cestovné, telefon, účetní, poplatky, pojištění.
 • Financování MAS:
 • Končí rokem 2013
 • Min. potřeba 2014 – 500 000 – 600 000 Kč
 • Pokud dojde ke zpoždění rozjezdu i rok 2015