planlovens landzonebestemmelser konsekvenser for det bne land n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Planlovens landzonebestemmelser – konsekvenser for det åbne land PowerPoint Presentation
Download Presentation
Planlovens landzonebestemmelser – konsekvenser for det åbne land

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation

Planlovens landzonebestemmelser – konsekvenser for det åbne land - PowerPoint PPT Presentation

howard
70 Views
Download Presentation

Planlovens landzonebestemmelser – konsekvenser for det åbne land

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Planlovens landzonebestemmelser – konsekvenser for det åbne land

  2. Det møder man også…

  3. Landzoneregler for hovedstads-området vs. det øvrige land • Planlovens landzoneregler gælder i hele landet • Nye lempelser i 2011 om boliger og erhverv gælder ikke i hovedstadsområdet • Fingerplan 2007 gælder alene i hovedstadsområdet

  4. Diskussion og arbejdsdeling Diskussion: • Hvordan sikrer vi, at landzonen omkring København ikke bebygges unødigt og at reglerne ikke gradbøjes? Arbejdsdeling: • Det kan sekretariatet gøre: National lobby og lovændring • Det kan afdelingerne gøre: Lokal lobby, konkrete sager