slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE - PowerPoint PPT Presentation


  • 242 Views
  • Uploaded on

SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE. UNIVERSITY OF SPLIT, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, ARCHITECTURE AND GEODESY. Studij: Diplomski studij građevinarstva Smjer: Konstrukcije Predmet: Betonski mostovi. Upute za crtanje glavnog projekta mosta –

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE

UNIVERSITY OF SPLIT, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, ARCHITECTURE AND GEODESY

Studij: Diplomski studij građevinarstva

Smjer: Konstrukcije

Predmet: Betonski mostovi

Upute za crtanje glavnog projekta mosta –

vijadukt na autocesti

Dio 2 - Stupište, Pogled na most

slide2

PROGRAMSKI ZADATAK:

Prema zadanim skicama potrebno je izraditi projekt mosta (vijadukta) koji treba sadržavati:

1. Tehnički opis

2. Građevinske nacrte

3. Troškovnik

4. Proračun mosta

Zadani podaci:

Situacija br.: 1

Kota nivelete u profilu P358 (101+550.00): 133.3 m.n.m.

Kota nivelete u profilu P368 (101+800.00): 131.2 m.n.m.

Poprečni nagib ceste (p %): 2.3

Tip nosača: širokopojasni (ili uskopojasni)

Dopuštena nosivost tla: stla,dop = 0.54 MN/m2

slide3

Plan oplate stupa(stupišta)

Ovaj nacrt crtamo u mjerilu 1:100

slide4

Nacrt stupišta smo već djelomično definirali u uzdužnoj dispoziciji (uzdužnom presjeku) vijadukta. Odaberimo jedan od stupova i prenesimo ga na zasebni crtež.

slide6

Kako se ovaj nacrt crta u mjerilu 1:100, odmah promijenimo kotni stil, te sve visinske kote smanjimo za 50%.

slide7

Pripremimo poprečni presjek mosta. Kako su stupišta u potpunosti odvojena crtati ćemo samo lijevi dio. Os stupišta postavimo u osi srednjeg nosača (na donjem rubu).

slide8

Slična stvar je za rješenje s uskopojasnim nosačima, s tim što se os stupišta, u ovom slučaju možda malo pomakla. Os stupišta postavljamo u središtu svih nosača (središtu budućeg poprečnog nosača).

slide9

Dovedimo poprečni presjek u odnos s uzdužnim presjekom (poravnajmo niveletu u osi stupišta).

slide10

Nacrtajmo poprečni nosač. Neka on bude 15 cm udaljen od ruba uzdužnih nosača. Nosač zakosimo na rubovima za 5 cm.

slide11

Donji rub nosača mora se poravnati i u poprečnom i u uzdužnom presjeku. Također potrebno je pripaziti da cijev ostane izvan poprečnog nosača.

slide13

Nacrtajmo naglavnu gredu (naglavnicu). Neka njena dužina bude približno jednaka dužini poprečnog nosača. Postavimo ležajeve na 3,5 m od osi stupišta. Neka visina grede bude 2,0 m u sredini s laganim zakošenjem prema krajevima. Bijele crtkane linije ukazuju na gornje rubne točke naglavnice (mala slika).

slide14

Naglavnica za uskopojasne nosače može ostati ista kao i za širokopojasne (crtkana linija), ili se može proširiti da se slaže s poprečnim nosačem (puna žuta linija), što je vizualno ljepše, ali zahtijeva više materijala.

slide15

Nacrtajmo temelj stupa. Neka temlj u poprečnom smjeru bude 1 m širi, dakle ukupno 7,0 m. Gornje plohe temelja su malo zakošene prema vani (1,0-2,0 %) radi boljeg otjecanja vode.

slide16

U svrhu općenitosti, označimo čistu visinu stupa s “h”, a visinu stupa s naglavnicom s “H”.

slide18

Dodajmo i neke općenite visinske kote: KN – kota nivelete, KS – kota nivelete u osi stupišta, K1 – kota vrha naglavnice u osi stupišta, KLL i KLD – kota lijevog i desnog ležaja, K1L i K1D – kota naglavnice na lijevom i desnom rubu, K2 – kota dna naglavnice u osi stupišta…

slide21

Stacionaža

Stacionažu smo definirali u uzdužnom presjeku, a također i visine stupova.

Visina stupa (h)

slide22

Zadani podaci:

Kota nivelete u profilu P358 (101+550.00): 133.3 m.n.m.

Kota nivelete u profilu P368 (101+800.00): 131.2 m.n.m.

Poprečni nagib ceste (p %): 2.3

Definirajmo uzdužni nagib kao “i”, pa je onda lako izračunati kotu nivelete.

slide23

Zadani podaci:

Kota nivelete u profilu P358 (101+550.00): 133.3 m.n.m.

Kota nivelete u profilu P368 (101+800.00): 131.2 m.n.m.

Poprečni nagib ceste (p %): 2.3

Definirajmo poprečni nagib kao “p”, pa je onda lako izračunati i kotu nivelete u osi stupišta.

slide24

K1 = KS – (8+20+160+15+50) = KS – 253 cm

Stvarna razlika je nešto veća zbog toga što kolovozna konstrukcija stoji pod nagibom u odnosu na horizontalu, ali taj podatak možemo zanemariti.

slide27

Kota dna stupa K3 je za dimenziju “h” niža od kote vrha stupa K2. Kota dna temelja K3 je za još 1,8 m niže, a kota iskopa K4 je za još 0,15 m niže. Kotu terena treba očitati iz uzdužnog presjeka (očitana je kota terena u osi autoceste – žuta linija).

slide31

Da bi plan oplate stupa bio u potpunosti definiran nacrtat ćemo i dva detalja: Detalj proboja PVC cijevi kroz stup, za odvodnju procjednih voda i Detalj oslanjanja omnia ploča na vrh stupa.

slide33

U nacrt još dodajmo Excel tablicu s kotama koje definiraju sva 4 stupa. Time je ovaj nacrt generalno završen.

slide35

Dovršimo uzdužni presjek autoceste, tj. dodajmo izračunate kote nivelete, naglavne grede, temelja, prema tablici… Treba napomenuti da se sve ove kote odnose na lijevi kolnik. U stvarnom projektu potrebno je nacrtati uzdužni presjek kroz oba kolnika.

slide37

Pogled na most

Ovaj nacrt crtamo u istom mjerilu kao i uzdužni presjek 1:100

slide42

Dodajmo vijenac. Postavimo da su elementi vijenca široki 50 cm. Kako je površina vijenca oko 0.045 m2, masa svakog komada vijenca je oko 56 kg, što je lako za manipulaciju bez dodatnih strojeva.

slide45

Rub krila upornjaka

Oblikujmo kraj ograde

slide46

Nacrtajmo “kanelure”. Kanelure su utori na velikim betonskim plohama koji vizualno razbijaju te plohe. Kod plana oplate upornjaka ćemo ih detaljnije opisati.

slide49

SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE

UNIVERSITY OF SPLIT, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, ARCHITECTURE AND GEODESY

Studij: Diplomski studij građevinarstva

Smjer: Konstrukcije

Predmet: Betonski mostovi

Upute za crtanje glavnog projekta mosta –

vijadukt na autocesti

Dio 2 - Stupište, Pogled na most