Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella
Download
1 / 34

MYCOPLASMA-UREAPLASMA VE GARDNERELLA - PowerPoint PPT Presentation


  • 586 Views
  • Uploaded on

MYCOPLASMA-UREAPLASMA VE GARDNERELLA. PROF.DR.MEHMET TEKEREKOĞLU. OLGU. 15 yaşında kız 5 gündür balgamsız öksürük ve ateş mevcut. Belirtiler yavaş yavaş gelişmiştir. Akciğer dinlemede tek tük ral duyulmakta. Göğüs radyografisi sol alt lobda yama tarzında infiltrasyon mevcut.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MYCOPLASMA-UREAPLASMA VE GARDNERELLA' - holiday


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella
MYCOPLASMA-UREAPLASMA VE GARDNERELLA

PROF.DR.MEHMET TEKEREKOĞLU


OLGU

15 yaşında kız 5 gündür balgamsız öksürük ve ateş mevcut.

Belirtiler yavaş yavaş gelişmiştir. Akciğer dinlemede tek tük ral duyulmakta.

Göğüs radyografisi sol alt lobda yama tarzında infiltrasyon mevcut.

Soğuk aglütinin testi pozitif’dir.


Tanı

M.pneumoniae’nin yaptığı atipik zatürre. Bu organizma gençlerde görülen atipik zatürrenin en sık rastlanan nedenidir.

Soğuk aglütinin testinde, hastanın serumundaki antikorlar soğukta (4°C) insan alyuvarlarını aglütine eder.


Mycoplasma ve Ureoplasma anaerop bakterilerden gen delesyonu sonucu farklılaşmış bakterilerdir. Hücre duvarları yoktur, canlı hücre dışında çoğalarak hayatlarını sürdürebilen, en küçük bakterilerdir.


Sınıf : Mollicutes

Takım : Mycoplasmatales

Aile : Mycoplasmataceae

Genus I : Mycoplasma

M.pneumoniae

M.hominis

M.salivarium

M.fermentans

M.buccale

M.orale

M.primatuma

Genus II : Ureoplasma

U.urealyticum


Fak ltatif anaerob mikroaerofilik olup sterole gereksinim duyarlar
Fakültatif anaerob - mikroaerofilik olup, sterole gereksinim duyarlar.

Pox viruslarla aynı büyüklükte olup 0.2-0.8 mikrometre boyutundadır.

Pleomorfik, yuvarlak, yıldız, armut şeklinde ve dallanmalar yapar.


H cre duvar olmad i in gram boyanmazlar gram negatiftirler
Hücre duvarı olmadığı için gram boyanmazlar. Gram negatiftirler.

Karanlık alan ve faz-kontrast mikroskobunda logaritmik fazdaki kültürler incelenebilir.


KÜLTÜR negatiftirler.Üremeleri için nükleik asit, protein ve lipid prekürsörlerini içeren zengin besiyerine gereksinim duyarlar. Lipid-kolesterol kompleksi gerekliliği sınıflandırmada temel kriterdir. Üreme sırasında kolesterole gerek duyan tek prokaryottur.

Katı besiyerindeki kolonilerin görüntüsü sahanda yumurta şeklindedir.Bu görüntü koloninin merkezde daha yoğun, agarın derinliğine doğru, periferde ise agarın yüzeyinde üremesinden kaynaklanır.

Ureoplasmalar ise ince koloniler yaparlar, bunlar T tuşu (Tiny) olarak adlandırılırlar.


Üremeleri nazlıdır negatiftirler..

Üreme hızı sıvı besiyerinde 1-6 saat, katı besiyerinde 2 ile 20 gün arasında ürerler.

Nemli ısıya, osmotik değişikliklere, dezenfektanlara duyarlıdırlar.


Antijenik Yapı negatiftirler.Hücre yüzeylerine yapışma özelliğine sahiptirler. Nadiren kan ve dokulara karışırlar. Çoğunlukla müköz membranlara yapışır. Özgül reseptör proteinleri tanımlanmıştır.


Bu adherans özelliğinde negatiftirler.

M.pneumonia’da membranda bulunan P1

M.hominis’ de P50-P100 protein

Genital doku tropizmi genital yolda bulunan sulfatid glikolipidler ve glikokonjugatların yüksek konsantrasyonda bulunmalarına bağlıdır.

M.neurolyticum nörotoksin salgılayarak etkisini gösterir.

M.mycoides galakton salgılar ve hücrenin dış yüzeyine çökerek girer.


U.urealyticum negatiftirler.fosfolipidleri hidroliz eden fosfolipaz enzimi üretir. Bu olay arşidonik asidin serbestleşmesini sağlar ve prostaglandin oluşumu gerçekleşir.

Bu ise amnionitis, prematüre doğum, perinatal morbidite ve mortaliteyi tetikler.


Yapt hastal klar
Yaptığı Hastalıklar negatiftirler.

M.orale, M.buccale, M.facium, M.lipophilum, M.fermentansbirçoğuağız florasının doğal üyeleridir.

M.salivarum periodontal hastalıklar

M.pneumoniae primer atipik pnömoni, bronşit, bronşiolit, farenjit, krup.

M.hominis Vaginit, servisit, postpartum sepsis, neonatal infeksiyonlar


M.genitalium negatiftirler. uretrit, artrit (nadir), ÜSYE(nadir)

M.fermentansGÜS infeksiyonları,bakteriemi, internal doku inf.

M.penetransGÜS infeksiyonu.

M.pirum bakteriemi

Fermentans, penetrans ve pirum HIV ve diğer immun sistemi baskılanmış hastalarda sık görülmektedir.

Ureoplasma urealyticum uretrit, üst genital tract ve neonatal infeksiyonlarla karakterizedir.


LABORATUVAR TANI negatiftirler.Muhtemel Örnekler

Boğaz sürüntüsü, nazofarengeal sürüntü, boğaz yıkama suyu, balgam, trakeal ve transtrakeal aspirat, bronkoalveolar lavaj, akciğer doku örnekleri,Vaginal, servikal sürüntü, prostat sekresyonu, semen, idrar, kan, BOS, amniotik sıvı, synovial sıvı, perikardial sıvı ve dokular (endometrial biopsi, yıkama sıvısı, plasental-amniotik doku, fetal ve abortus dokusu).


Alınan bu örnekler analjezik ve antiseptiklerle temas etmemeli.

Alınan eküvyon kırılmamalı (baskılayıcı madde açığa çıkmamalı)

Kan kültürü yapılacaksa 2 ml heparin içeren kan kullanılmalı.

Örnekler en kısa sürede ekilmelidir.

Gecikecekse –70° C’de veya sıvı azot içinde dondurulmalıdır.

İdrar ekimi gecikecekse santrifüj edilmeli, sediment transport mediumla 1/1 dilüe edilip dondurulup saklanmalı.

Bu örnekler inceleneceği zaman 37°C su banyosunda çözülmelidir.


Alınan nümune laboratuvara gecikecekse +4 etmemeli.° C saklanmalıdır.72 saatten fazla beklememeli ve –20°C asla bekletilmemeli.Preparat hazırlayıp incelemenin pratik değeri yoktur. Ancak floresanlanmış antiserumlarla floresans mikroskobunda görülür.


NümuneninTransportu etmemeli.%0.5 bovin serum albumin içeren tripticase-soy broth

%10 fetal calf serum içeren, antibiyotiksiz sucrose-phosphate transport besiyeri (2SP)

Kültür:

PPLO agar(%20 atserumu, %10 taze maya özeti destekli)

Methylene blue-glucose diphasic medium

SP-4 diphasic broth ve SP-4 agar,

EDWARD sıvı besiyeri

U broth ve U agar besiyerleri kullanılmaktadır.


İlk izolasyon için besiyerine penicillin ilave edilmelidir. Ekimler sıvı besiyerine seri sulandırımla ekilir. Daha sonra sub kültürler sıvı veya katı besiyerine yapılır.

İlk izolasyonda M.pneumoniae sahanda yumurta görüntüsü vermez. Subkültürde gözlenir. %5 CO2’li ortamda iyi ürerler.

Ureoplasmalar kolonileri çok küçüktür. Sahanda yumurta görüntüsü oluşturmazlar.


Antijen – Antikor aranması edilmelidir.

immunofloresan,

counterimmunoelektroforez,

immunoblot,

EIA, ELISA

PCR tekniği

Kompleman birleşmesi,

Hemaglütinasyoninhibisyon,


Ancak normalde insanda antikorlar bulunabileceğinden titrenin zamanla yükselmesi değerlidir.

M.pneumoniae infeksiyonlarında olguların %50’sinde insan O grubu eritrositlerine ya da hastanın kendi eritrositlerine karşı soğukta aglutinasyon yapan antikorlar oluşur. Bunları ortaya konulması ve antikor titresinin yükselmesinin tanı değeri vardır.


Tedavi: titrenin zamanla yükselmesi değerlidir.Hücre duvarları olmadığı için penisilin ve sefalosporinlere gibi beta-laktam antibiyotiklere doğal olarak dirençlidir.

M.pneumoniae için tetrasiklin, eritromisin kullanılır.

M.hominis için Tetrasiklin, Klindamisine duyarlı, Eritromisine dirençlidir.

U.urealyticum Tetrasiklin, Eritromisine duyarlı iken, Klindamisine genellikle dirençlidir.

Antibiyotiklere direnç kromozomal mutasyonla veya transpozonlarla oluşmaktadır.


Antibakteriyel duyarl l k
Antibakteriyel Duyarlılık titrenin zamanla yükselmesi değerlidir.

Agar Dilüsyon Yöntemi : Agar sulandırımı yapılır. Koloni oluşmasının önlendiği son dilüsyon kabul edilir.

Minimal İnhibisyon Yöntemi: Özellikle Ureoplasmalarda uygulanmaktadır. Üremede renk değişikliği görülür. Üremenin engellendiği son tüpte en yüksek antibiyotik dozu mevcutturki bu konsantrasyonda renk değişimi gözlenmez.


Aşağıdaki bakterilerden hangisine bağlı olarak gelişen enfeksiyonların tedavisinde β-laktam grubu antibiyotiklerin kullanımı uygun değildir? (TUS 2008 nisan)

A) Staphylococcus aureus

B) Mycoplasma pneumoniae

C) Haemophilus influenzae

D) Neisseria meningitidis

E) Streptococcus pyogenes


Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi soğuk aglütinin oluşumuna neden olur? (TUS Eylül 2006)

A) Rickettsia rickettsii

B) Chlamydia trachomatis

C) Mycoplasma pneumoniae

D) Streptococcus pneumoniae

E) Chlamydia pneumoniae


450 nm'lik süzgeçlerden geçebilen, hücre duvarı bulunmayan, üreaz pozitif ve sıklıkla idrar yolu enfeksiyonuna yol açan bakteri hangisidir? (TUS Nisan 2001)

A) Ureaplasma urealyticum

B) Naisseria gonore

C) Actinomyces israelii

D) Blastomyces urealyticum

E) Gardnerella vaginalis


Verilen bakteri iftlerinden hangileri zar filtrelerden s z lebilir tus nisan 98
Verilen bakteri çiftlerinden hangileri zar filtrelerden süzülebilir? (TUS Nisan 98)

A) Klamidya - Leptospira

B) Üreoplazma - Streptokoklar

C) Mikoplazma – L form

C) Riketsia - Yersinia

E) Borelia - Treponema


Mycoplazmalar l formundan ay ran zellik hangisidir tus eyl l 94
Mycoplazmaları L-formundan ayıran özellik hangisidir? süzülebilir? (TUS Eylül 94)

A) Koloni morfolojisi

B) Penisiline dirençli olması

C) Sterol bulunması

D) Yavaş üremesi

E) Hücre duvarının olmaması


Gardnerella vaginalis
Gardnerella vaginalis süzülebilir?

0.5-1.5 mikrometre boyutlarında

Hareketsiz, sporsuz ve kapsülsüz

Fakültatif anaerop CO2’li ortamda yavaş olarak çoğalan, pleomorfik bir bakteridir.

Gram variable %20-40 normal vaginal flora da bulunur.


Kötü kokulu vaginal akıntı ve bakterilerle örtülü vagen epitel hücreleri olan clue cell (anahtar hücreler) ile karakterize bakteriyel vaginozise neden olur.

Postpartum bakteriyemi

Endometrit

Vaginal apselere neden olabilir.


Hasta başında alınan örneğin üzerine vagen epitel hücreleri olan KOH damlatılırsa tipik çürümüş balık kokusu alınır.

Enfekte hastanın vaginal sekresyonunda bulunan yüksek konsantrasyondaki aminlerden kaynaklanmaktadır.

İnsan kanı içeren besiyerinde hemoliz yaparak ürer. Hayvan kaynaklı kan içeren besiyerine hemoliz oluşturmaz.

Oksidaz ve katalaz aktivitesi yoktur.

Gram boyasında epitel hücreleri içerisinde gram değişken cocobasillerin görülmesi tanı koydurucudur (Clue cell).


G.vaginalis çeşitli extragenital bölgelerden de elde edilmiştir.

Kan, idrar, erkek üretrası, perinefrik abselerden, farinks ve intraabdominal sıvılardan da izole edilmiştir.

G.vaginalis enfeksiyonlarının tedavisinde

Metranidazol

Trimethoprim

Sulfonamidler kullanılabilir.

Tedavide reinfeksiyonu önlemek için eşlerin birlikte tedavisi gerekir.ad