ÚVOD OD ROZVOJOVÝCH STUDIÍ I - PowerPoint PPT Presentation

hogan
vod od rozvojov ch studi i n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÚVOD OD ROZVOJOVÝCH STUDIÍ I PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÚVOD OD ROZVOJOVÝCH STUDIÍ I

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
ÚVOD OD ROZVOJOVÝCH STUDIÍ I
107 Views
Download Presentation

ÚVOD OD ROZVOJOVÝCH STUDIÍ I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ÚVOD OD ROZVOJOVÝCH STUDIÍ I GLOBÁLNÍ PROBLÉMY

  2. GLOBÁLNÍ PROBLÉMY SVĚTA = problémy týkající se celého světa • nelze je řešit pouze na národní úrovni • nejúčinnějším prostředkem při jejich řešení jsou mezinárodní organizace a stálý proces přijímání mezinárodních úmluv závazných pro všechny členy mezinárodních společenství

  3. Hladomor • Nebezpečí jaderné katastrofy • Civilizační choroby • Surovinové a energetické problémy • Terorismus • Rasismus Přelidnění Země • Ekologické problémy

  4. dnes žije na planetě Zemi přes 7 mld lidí • evropský kontinent zaznamenává neustálý pokles, opakem je situace v Asii, Africe a Latinské Americe Přelidnění Země • předpoklad: rok 2050 – 12 mld. lidí rok 2100 – 50 mld. lidí

  5. ve světě se vyprodukuje o 10% více potravin, než by bylo nutné pro nasycení obyvatel celé planety • přesto trpí hladem každý sedmý člověk, z toho každé třetí dítě Hladomor • příčina: nerovnoměrnost vztahů mezi růstem počtu obyvatel a ekonomickým vývojem v různých zemích, nerovnoměrnost výroby, rozdělování a spotřeby

  6. vyplývá z faktu, že jaderné arsenály světových velmocí obsahují takové množství zbraní, které by bylo schopné několikanásobně zničit celou naši planetu Nebezpečí jaderné katastrofy • jaderné nebezpečí nelze vyloučit ani ze strany jaderných elektráren (Černobyl 1986)

  7. EPIDEMIE: • nemoc vyskytující se na malém území (epidemie chřipky v Moravskoslezském kraji) PANDEMIE: • nemoc vyskytující se po celém světě (AIDS) Civilizační choroby • nádorové, srdeční i cévní onemocnění, alkoholismus, toxikománie

  8. nejdůležitější energetické zdroje – ropu a uhlí – lidstvo spotřebuje v pol. 21. stol. • v současnosti se hovoří o obnovitelných zdrojích energie (výhoda – nevyčerpatelné a ekologicky čisté) – sluneční energie, větrná a vodní energie vč. využití síly mořského přílivu a odlivu, geotermální energie (např. na Islandu) a energie z biomasy, která je založena na bakteriálním rozkladu organických látek (uvolňuje se bioplyn) Surovinové a energetické problémy

  9. skleníkový efekt Ekologické problémy

  10. Nedostatek pitné vody