v lity markkinoiden kehitt mishanke vaaksa
Download
Skip this Video
Download Presentation
Välityömarkkinoiden kehittämishanke Vaaksa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Välityömarkkinoiden kehittämishanke Vaaksa - PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on

Välityömarkkinoiden kehittämishanke Vaaksa. Ohjausryhmän kokous 10.5.2011. 3 § Tilannekatsaus. Alkuvuosi 2011. Aloittaneet asiakkuudet. Uusia asiakkaita 62, joista naisia 22 Projektissa aloittaneet 828 Projektissa päättäneet 7. Kaupungin työllistäminen. Kaupungin työllistäminen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Välityömarkkinoiden kehittämishanke Vaaksa' - hisoki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v lity markkinoiden kehitt mishanke vaaksa

Välityömarkkinoiden kehittämishanke Vaaksa

Ohjausryhmän kokous 10.5.2011

3 tilannekatsaus

3 § Tilannekatsaus

Alkuvuosi 2011

aloittaneet asiakkuudet
Aloittaneet asiakkuudet

Uusia asiakkaita 62, joista naisia 22

Projektissa aloittaneet 828

Projektissa päättäneet 7

kaupungin ty llist minen1
Kaupungin työllistäminen
  • Määrärahatilanteeseen reagoitiin (hakemussuma)
  • Edelleen haaste saada työllistämistä kohdistumaan 500 päivää työttömänä olleisiin
    • Tilanne saattaa parantua palkkatukiresurssien niukkuuden myötä
  • Yhteistyö TE-toimiston ja Reitin kanssa toimii
  • ”Omalle TE-neuvojalle” tarvetta
ty h nvalmennus arja sallinen 6 5 2011
Työhönvalmennus Arja Sallinen 6.5.2011

Aktiivisessa valmennuksessa tällä hetkellä 32 hlöä,

Keski-ikä 30v, suurin ryhmä (13 hlöä) alle 25v

Naisia ja miehiä 16 hlöä

Tev, työharjoittelu, työkokeilu 9 hlöä, joista 3hlöä työllistyy touko-kesäkuussa avoimille työmarkkinoille

Opiskelemassa 5 hlöä

Töissä avoimilla työmarkkinoilla 2 hlöä

Työnvälitys/valmennus 4 hlöä

Valmennus 7 hlöä

Muu ratkaisu 5 hlöä (esim. kunt.tuki/eläke haussa yms)

Uusia toimeksiantoja v.2011 13 kpl

ty h nvalmennus
Työhönvalmennus..

Pääpaino nuorilla, joilta puuttuu ammatillinen pt, tai opiskelu keskeytynyt.

Keskeytyksen syynä esim. väärä alavalinta tai poissaolot koulusta.

Taustalla on usein päihteiden käyttö, hoitamatta jääneet mielenterveydelliset ongelmat tai muuten syrjäytyneet vailla aikuisen tukea olevat nuoret.

ty h nvalmennus1
Työhönvalmennus..

Tavoitteiden pääpaino on oikean alan löytyminen ja koulutukseen ohjaaminen, työkokemuksen saaminen (esim. harjoittelujen kautta) sekä elämänhallintaan liittyvät asiat.

ty h nvalmennus2
Työhönvalmennus..

Osa koulutetuista nuorista tarvitsee tukea työnsaantiin ja tällöin keinoina ovat työelämävalmmennus, jonka onnistuessa työllistyminen avoimille työmarkkinoille on helpompaa.

Valmennussuhteen aikana asiakas saa vahvistusta esim. työnhakuun ja haastatteluun.

Lisäkoulutus ja oppisopimus kiinnostavat myös yhä enemmän.

ty h nvalmennus3
Työhönvalmennus

Toisena suurempana ryhmänä ovat aikuiset, joilla on työttömyyden lisäksi mm. terveydellisiä haittoja.

Valmennuksen tavoitteena on työelämään paluu pienin askelin, tuen kanssa.

Mikäli kyseessä on terveydellisiä ongelmia, tekee työhönvalmentaja työkokeilujaksosta yhteenvedon liitteeksi esim. eläkehakemukseen.

ty h nvalmennus4
Työhönvalmennus

Jos asiakas on motivoitunut ja muutenkin asiat ok, ohjataan hänet joko omaehtoiseen tai työvoimakoulutukseen.

Kaikkien asiakkaiden tavoitteet työhönvalmennuksen osalta on kirjattu joko yhdessä asiakkaan ja tv-/palveluohjaajan kanssa laadittuun työllistymissuunnitelmaan tai erilliseen toimeksiantoon.

Työhönvalmentaja raportoi tilanteen kulusta lähettävälle virkailijalle ja tekee muutenkin tiivistä yhteistyötä hänen ja asiakkaan kanssa koko valmennusprosessin ajan.

toteutuneet ty h nvalmennukset
Toteutuneet työhönvalmennukset

V.2011 alussa päättyneitä asiakkuuksia on 12 kpl.

4 työllistynyt avoimille työmarkkinoille

2 palkkatuella (kaupunki ja 3-sektori)

1 oppisopimus

3 kuntoutustuki/eläke

2 opiskelemaan

yhteisty st
Yhteistyöstä

Yhteistyö eri osapuolten kanssa on sujunut hyvin. Tarkennetut ja yhdessä laaditut tavoitteet antavat raamit toteutukselle.

Toimiva ja luottamuksellinen yhteistyö lähettävän tahon kanssa antaa työhönvalmentajalle mahdollisuuden käyttää omaa ammattitaitoaan. Tiivis työskentely asiakkaan kanssa saattaa tuoda uusia näkökulmia tilanteeseen ja työllistymisen esteet selviävät.

Yhteistyö yritysten kanssa kasvanut. Valmennuksen kautta luodut työsuhteet yrityksiin ovat prosessin tulos, jossa asiakas on ”lunastanut” paikkansa ja vakuuttanut työnantajan osaamisellaan.

V.2010 aikana toteutetut oppisopimukseen tähtäävät valmentavat koulutukset ovat tuottaneet mielestäni hyvää tulosta. Koulutuksen ja valmennuksen (koulutus-tai työhönvalmentaja) välistä yhteistyötä kannattaa kehittää jatkossa.

romanivalmennus
Romanivalmennus

Romaniasiakkaita valmennuksessa 25

Yhteensä asiakkaita nyt 42

Nuorten koulutukseen ohjaaminen

Työelämävalmennuspaikkojen ja kuntouttavan työtoiminnan etsiminen

ty pankki
Työpankki

Työpankin palveluita markkinoitu kaupallisella radioasemalla ja maakunnan ykköslehdessä sekä messuilla ja tapahtumissa

Markkinointi tavoittanut sekä yksityis- ja yritysasiakkaita ja tuottanut yhteydenottoja ja toimeksiantoja

ty pankki1
Työpankki

Mikkelin nuorten työpajat ja Työväen Sivistysliitto vastaavat pääasiallisesti toimeksiantojen käytännön toteutuksesta

Työpankkitehtäviä on ollut alkuvuoden aikana (6.5. mennessä) noin 40 ja vaihdelleet pituudeltaan tunnista muutamaan viikkoon.

yritysyhteisty 1 1 6 5 2011
Yritysyhteistyö 1.1.-6.5.2011

Työnantajakäynnit/kontaktit 57 kpl

Työnhakijahaastatteluja 44 kpl

Työnhakijaesittelyjä työnantajille 29 kpl

Työnantajien haastattelemia hakijoita 18 kpl

Hakijoita työllistynyt yrityksiin/muut työnantajat 9 kpl

yritysyhteisty 1 1 6 5 20111
Yritysyhteistyö 1.1.– 6.5.2011

Yritysyhteistyö sujuu pääsääntöisesti hyvin

Kokevat hankkeen ja sen toiminnan tärkeäksi ja omaa toimintaansa tukevaksi ja hyödyttäväksi

Tukeneet hankkeen toiminnan markkinointia ja yhteistapahtumia

Haasteellisinta saada yritysten työvoimatarpeet ja hakija-aineisto kohtaamaan

Työllisyysmäärärahatilanteen muutokset nostaneet kynnystä yrityksiin työllistymiseen

Työhallinnon tietojärjestelmän (Uran) käyttöoikeus helpottaisi yritysyhteistyötä

j rjest ty llist minen ty llisyydenhoidon osana
Järjestötyöllistäminen työllisyydenhoidon osana

Järjestötyöllis-täminen 12 kk korkeimmalla korotetulla palkkatuella  6 kk työssäoloehtoa

Jatkotyöllistäminen 2 kk  2 kk työssäoloehtoa

Markkinoiminen avoimille työmarkkinoille

Asiakashaastattelut Reitin ja TE-toimiston kanssa

Infot työllistymis-mahdollisuuksista

Onnistumisten ja palvelutarpeiden kerääminen

Onnistumisten ja palvelutarpeiden kerääminen

toimenpiteiden tarkistaminen
Toimenpiteiden tarkistaminen

Asiakastilanteiden perkaus

Järjestöissä 8 krt

TE-toimistossa 9 krt

TYP Reitissä 3 krt

Asiakashaastattelut 29 hlöä

Työpaikkahaastattelut 19 hlöä

Loppupalaverit 12 hlöä, työtod. 28 kpl

Työpaikkakäynnit 22 krt.

havaintoja
Havaintoja

Yhteistyö järjestöjen ja TE-toimoston kanssa onnistunut hyvin.

TE-toimisto aktivoitunut yhteistyössä, suoria asiakasohjauksia.

ty llist mismallista huomioitavaa
Työllistämismallista huomioitavaa

Mallissa parannetaan järjestötyöllistämisen vaikuttavuutta referenssejä keräämällä.

Tie auki avoimille työmarkkinoille, mikäli työsuoritukset hyviä.

Järjestötyöllistämisen tulevaisuus TEM:n strategiassa?

kustannukset vaaksa
Kustannukset Vaaksa

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Henkilökustannukset

Palvelujen ostot

Matkakustannukset

Muut kustannukset

Välilliset kustannukset

YHTEENSÄ

Budjetoidut kustannukset

Jäljellä

890,89 €

88 464,58 €

8 277,10 €

1 225,85 €

7 891,87 €

1 877,01 €

108 627,30 €

375 700,00 €

267 072,70 €

ad