sijoitusrahasto markkinoiden kehitys n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sijoitusrahasto-markkinoiden kehitys PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sijoitusrahasto-markkinoiden kehitys

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Sijoitusrahasto-markkinoiden kehitys - PowerPoint PPT Presentation

corby
100 Views
Download Presentation

Sijoitusrahasto-markkinoiden kehitys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sijoitusrahasto-markkinoiden kehitys 30.04.2014

 2. Rahastopääoma suomalaisissa sijoitusrahastoissa

 3. Nettomerkinnät suomalaisissa sijoitusrahastoissa

 4. Nettomerkinnät rahastoluokittain

 5. Nettomerkinnät rahastoluokittain

 6. Nettomerkinnät rahastoluokittain

 7. Rahastopääoman jakautuminen suomessa 31.03.2014

 8. Rahastopääomien ja kumulatiivisten nettomerkintöjen kehittyminen

 9. Keskuspankkien taseet per bkt %, keskuspankkien taseet per BKT

 10. Keskuspankkien ohjauskorkoja %

 11. Lyhyet markkinakorot ja EKP:n korot %

 12. valtioiden 10v. Jvk-lainojen korkoja %

 13. Keskeisten osakeindeksien kehitys hintaindeksit 2007=100

 14. Euron dollari- ja jenikurssi USD/EUR JPY/EUR

 15. Osakeindeksien kehitys, kehittyvät taloudet ja koko maailma

 16. Kehittyvien talouksien valuutat vs. usD