Ponavljanje gradiva 7 razreda
Download
1 / 29

PONAVLJANJE GRADIVA 7. RAZREDA - PowerPoint PPT Presentation


 • 667 Views
 • Uploaded on

PONAVLJANJE GRADIVA 7. RAZREDA. ŠTO JE KEMIJA?. Kemija je prirodna znanost koja proučava građu, svojstva i promjene tvari. Pokus je namjerno izazivanje nekih promjena u određenim uvjetima radi njihova praćenja i proučavanja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PONAVLJANJE GRADIVA 7. RAZREDA' - hiroko-boyd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Ponavljanje gradiva 7 razreda


Svojstva i promjene tvari
SVOJSTVA I PROMJENE TVARI promjene tvari.


Ponavljanje gradiva 7 razreda

bakar

Modra galica

Sol kuhinjska


Ponavljanje gradiva 7 razreda

 • Tvari različito provode struju, pa ih dijelimo na promjene tvari.vodiče i izolatore.

 • Agregacijska stanja tvari: čvrsto(s-solid), tekuće(l-liqid) i plinovito(g-gas)

 • Čvrsto stanje- stalan oblik i stalan volumen

 • Tekuće stanje- stalan volumen i nestalan oblik

 • Plinovito stanje- nestalan oblik i nestalan volumen

  Zlato je dobar vodič strujeKiseline lu ine i soli
Kiseline, lužine i soli promjene tvari.

 • Indikatori-kiseline: plavi lakmusov papir, metiloranž

 • Indikatori-lužine: crveni lakmusov papir, fenolftalein

 • Sol- otopine kuhinjske soli ne mijenja boju indikatora, stoga je neutralna

  kiseline lužine kuhinjska sol


Nazivi kiselina
Nazivi kiselina promjene tvari.

 • HCl– klorovodična kiselina

 • H2SO4 – sumporna kiselina

 • H3PO4 – fosforna kiselina

 • H2SO3 – sumporasta kiselina

 • H2CO3 – ugljična kiselina

 • H2S – sumporovodična kiselina

 • HNO3 – dušična kiselina


Smjese tvari
Smjese tvari promjene tvari.

 • Smjesa se sastoje od dviju ili više tvari, a pojedini sastojsci u smjesi sadržavaju svoja svojstva.

 • Smjese mogu biti - heterogene

  - homogene


Ponavljanje gradiva 7 razreda

 • Heterogene promjene tvari. - sastojci se mogu razlikovati golim okom, povećalom ili mikroskopom

  -primjer:ptičja hrana, žbuka, ulje i voda...

  -postupci za odvajanje:čavlićima od drvene piljevine magnetom

 • Homogene-sastojci se ne mogu razlikovati golim okom, povećalom ili mikroskopom npr. zrak, morska voda,...

  - postupci za odvajanje:kristalizacija, hlapljenje, destilacija,...

HETEROGENA SMJESA

HOMOGENA SMJESAPonavljanje gradiva 7 razreda
Zrak promjene tvari.

 • 21 %-kisik

 • 78%-dušik

 • ostali plinovi

 • Atmosferski tlak-atmosfera tlači Zemlju i sve što je na njoj

 • Troposfera-događaju se sve atmosferske pojave(kiša, vjetar,...)


Ponavljanje gradiva 7 razreda

 • Kisik promjene tvari. - najzastupljenije tvari u prirodi

  - tri bitna svojstva:teži od zraka, podržava gorenje, ali ne gori

  -topljivost kisika je relativno mala

  -kisik se iz smjese može izdvojiti:elektrolizom,frakcijskom destilacijom

 • Dušik-bezbojan plin

  -vrlo slabo se otapa u vodi

  -ne gori


Ponavljanje gradiva 7 razreda
Voda promjene tvari.

 • Najrasprostraniji i najvažniji spoj na Zemlji

 • Bez nje nije moguć ni jedan oblik života

 • Voda u prirodi stalno kruži i usput otapa mnoge tvari

 • Anomalija vode-najgušća pri 4°C

 • Vrste vode: -meke vode(sadrže vrlo malo otopljenih tvari)

  -tvrde vode(imaju otopljene velike količine soli)

POSLJEDICA TVRDIH VODA


Vodik
Vodik promjene tvari.

 • Vodik je pri sobnoj temperaturi plin bez boje i mirisa,lakši od zraka ,gori,ali ne podržava gorenje

 • Dobivamo ga u kippovom aparatu

 • Plin praskavac-smjesa zraka i vodika

KIPPOV APARAT


Ponavljanje gradiva 7 razreda
Atom promjene tvari.


Ponavljanje gradiva 7 razreda

 • Atom promjene tvari.-čestice kuglastog oblika, različitih veličina

  -subatomske čestice-elektroni, protoni, neutroni

  -protonski broj: Z=N(p)=N(e)

  -maseni broj:A=N(p)+N(n)

DMITRIJ IVANOVIČ MENDELJEJEV


Ponavljanje gradiva 7 razreda

 • Izotopi promjene tvari.-atomi istog kemijskog elementa s različitim brojem neutrona

  -vodik: procij, deuterij, tricij

  -ugljik: C C C

 • Relativna atomska masa- u 1,66 x 10 1,66 x 10

 • Kemijski spojevi - H O-voda

  - NH - amonijak

  - CH -metan

12

6

13

6

14

6

-24

-27 kg

=

g=

2

3

4

MODEL MOLEKULE METANA

MODEL MOLEKULE AMONIJAKA


Ponavljanje gradiva 7 razreda
Ioni promjene tvari.

 • Ioni-električki nabijene čestice, nastale primanjem ili otpuštanjem elektrona.

 • Kationi-pozitivno nabijeni ioni nastali otpuštanjem elektrona

 • Anioni-negativno nabijeni ioni nastali primanjem elektrona


Ponavljanje gradiva 7 razreda

M (molekule)=M (molekule)

r

_____________

f

Da


Kemijske promjene
Kemijske promjene jednovalentonog elementa nazivamo nekom


Ponavljanje gradiva 7 razreda

 • Reaktanti jednovalentonog elementa nazivamo nekom -tvari koje reagiraju

 • Produkti-tvari koje nastaju nakon kemijske reakcije

 • Kemijska sinteza-iz 2 jednostavne tvari dobije se nova,složenija tvar

 • Kemijska analiza-složenija tvar koja je razlažena na jednostavnije tvari

 • Zakon o očuvanju mase glasi: masa tvari nakon kemijske reakcije ostaje nepromjenjena

H + O H O

2

2

2

IZJEDNAČAVANJE

JEDNADŽBE


Energija
Energija jednovalentonog elementa nazivamo nekom

 • Energija ne može nestati

 • Egzotermna promjena-energija se oslobađa

 • Endotermna promjena-energija iz okoline dolazi u sustav

 • Što sve ovisi o brzini kemijske reakcije-tempereatura reaktanata, vrsta reaktanata, količina katalizatora

ENERGIJA SUNCA


Kemijski elementi i njihova svojstva
Kemijski elementi i njihova svojstva jednovalentonog elementa nazivamo nekom


Ponavljanje gradiva 7 razreda

 • Metali-imaju metalni sjaj jednovalentonog elementa nazivamo nekom

  -najčesšće su sive boje

  -dobro provode elektricitet i toplinu

  -mnogi se mogu kovati

  -legiranje-svojstva metala se poboljšavaju

  -najčešći su alkalijski metali

 • Nemetali-nemaju metalni sjaj

  -nalaze se u sva 3 agregacijska stanja

  -ne provode elektricitet i toplinu

  -ne mogu se kovati

  -halogeni


Prezentaciju uredile i napravile
Prezentaciju uredile i napravile: jednovalentonog elementa nazivamo nekom

 • Natalija Debeljak

 • Gabriela Marić

7.a