ponavljanje gradiva 7 razreda n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PONAVLJANJE GRADIVA 7. RAZREDA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PONAVLJANJE GRADIVA 7. RAZREDA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

PONAVLJANJE GRADIVA 7. RAZREDA - PowerPoint PPT Presentation


 • 861 Views
 • Uploaded on

PONAVLJANJE GRADIVA 7. RAZREDA. ŠTO JE KEMIJA?. Kemija je prirodna znanost koja proučava građu, svojstva i promjene tvari. Pokus je namjerno izazivanje nekih promjena u određenim uvjetima radi njihova praćenja i proučavanja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PONAVLJANJE GRADIVA 7. RAZREDA' - hiroko-boyd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Kemija je prirodna znanost koja proučava građu, svojstva i promjene tvari.

 • Pokus je namjerno izazivanje nekih promjena u određenim uvjetima radi njihova praćenja i proučavanja.
 • Demonstracijski pokusi- oni pokusi koje izvode nastavnik/nastavnica, a učenici pozorno prate.
slide5

Tvar- svaka tvar ima masu i zauzima prostor.

 • Tijela su građena od tvari.
 • Ako želimo pobliže upoznati neku tvar, uzmemo manju količinu te tvari tj. uzorak.

bakar

Modra galica

Sol kuhinjska

slide6

Tvari različito provode struju, pa ih dijelimo na vodiče i izolatore.

 • Agregacijska stanja tvari: čvrsto(s-solid), tekuće(l-liqid) i plinovito(g-gas)
 • Čvrsto stanje- stalan oblik i stalan volumen
 • Tekuće stanje- stalan volumen i nestalan oblik
 • Plinovito stanje- nestalan oblik i nestalan volumen

Zlato je dobar vodič struje

kiseline lu ine i soli
Kiseline, lužine i soli
 • Indikatori-kiseline: plavi lakmusov papir, metiloranž
 • Indikatori-lužine: crveni lakmusov papir, fenolftalein
 • Sol- otopine kuhinjske soli ne mijenja boju indikatora, stoga je neutralna

kiseline lužine kuhinjska sol

nazivi kiselina
Nazivi kiselina
 • HCl– klorovodična kiselina
 • H2SO4 – sumporna kiselina
 • H3PO4 – fosforna kiselina
 • H2SO3 – sumporasta kiselina
 • H2CO3 – ugljična kiselina
 • H2S – sumporovodična kiselina
 • HNO3 – dušična kiselina
smjese tvari
Smjese tvari
 • Smjesa se sastoje od dviju ili više tvari, a pojedini sastojsci u smjesi sadržavaju svoja svojstva.
 • Smjese mogu biti - heterogene

- homogene

slide12

Heterogene - sastojci se mogu razlikovati golim okom, povećalom ili mikroskopom

-primjer:ptičja hrana, žbuka, ulje i voda...

-postupci za odvajanje:čavlićima od drvene piljevine magnetom

 • Homogene-sastojci se ne mogu razlikovati golim okom, povećalom ili mikroskopom npr. zrak, morska voda,...

- postupci za odvajanje:kristalizacija, hlapljenje, destilacija,...

HETEROGENA SMJESA

HOMOGENA SMJESA

slide14
Zrak
 • 21 %-kisik
 • 78%-dušik
 • ostali plinovi
 • Atmosferski tlak-atmosfera tlači Zemlju i sve što je na njoj
 • Troposfera-događaju se sve atmosferske pojave(kiša, vjetar,...)
slide15

Kisik - najzastupljenije tvari u prirodi

- tri bitna svojstva:teži od zraka, podržava gorenje, ali ne gori

-topljivost kisika je relativno mala

-kisik se iz smjese može izdvojiti:elektrolizom,frakcijskom destilacijom

 • Dušik-bezbojan plin

-vrlo slabo se otapa u vodi

-ne gori

slide16
Voda
 • Najrasprostraniji i najvažniji spoj na Zemlji
 • Bez nje nije moguć ni jedan oblik života
 • Voda u prirodi stalno kruži i usput otapa mnoge tvari
 • Anomalija vode-najgušća pri 4°C
 • Vrste vode: -meke vode(sadrže vrlo malo otopljenih tvari)

-tvrde vode(imaju otopljene velike količine soli)

POSLJEDICA TVRDIH VODA

vodik
Vodik
 • Vodik je pri sobnoj temperaturi plin bez boje i mirisa,lakši od zraka ,gori,ali ne podržava gorenje
 • Dobivamo ga u kippovom aparatu
 • Plin praskavac-smjesa zraka i vodika

KIPPOV APARAT

slide19

Atom-čestice kuglastog oblika, različitih veličina

-subatomske čestice-elektroni, protoni, neutroni

-protonski broj: Z=N(p)=N(e)

-maseni broj:A=N(p)+N(n)

DMITRIJ IVANOVIČ MENDELJEJEV

slide21

Izotopi-atomi istog kemijskog elementa s različitim brojem neutrona

-vodik: procij, deuterij, tricij

-ugljik: C C C

 • Relativna atomska masa- u 1,66 x 10 1,66 x 10
 • Kemijski spojevi - H O-voda

- NH - amonijak

- CH -metan

12

6

13

6

14

6

-24

-27 kg

=

g=

2

3

4

MODEL MOLEKULE METANA

MODEL MOLEKULE AMONIJAKA

slide22
Ioni
 • Ioni-električki nabijene čestice, nastale primanjem ili otpuštanjem elektrona.
 • Kationi-pozitivno nabijeni ioni nastali otpuštanjem elektrona
 • Anioni-negativno nabijeni ioni nastali primanjem elektrona
slide23

Sposobnost atoma da se veže s određenim brojem atoma nekoj jednovalentonog elementa nazivamo nekom valencijom.

 • Relativna molekulska masa – dobije se zbrajanjem relativnih atomski masa svi atoma u molekuli

M (molekule)=M (molekule)

r

_____________

f

Da

slide25

Reaktanti-tvari koje reagiraju

 • Produkti-tvari koje nastaju nakon kemijske reakcije
 • Kemijska sinteza-iz 2 jednostavne tvari dobije se nova,složenija tvar
 • Kemijska analiza-složenija tvar koja je razlažena na jednostavnije tvari
 • Zakon o očuvanju mase glasi: masa tvari nakon kemijske reakcije ostaje nepromjenjena

H + O H O

2

2

2

IZJEDNAČAVANJE

JEDNADŽBE

energija
Energija
 • Energija ne može nestati
 • Egzotermna promjena-energija se oslobađa
 • Endotermna promjena-energija iz okoline dolazi u sustav
 • Što sve ovisi o brzini kemijske reakcije-tempereatura reaktanata, vrsta reaktanata, količina katalizatora

ENERGIJA SUNCA

slide28

Metali-imaju metalni sjaj

-najčesšće su sive boje

-dobro provode elektricitet i toplinu

-mnogi se mogu kovati

-legiranje-svojstva metala se poboljšavaju

-najčešći su alkalijski metali

 • Nemetali-nemaju metalni sjaj

-nalaze se u sva 3 agregacijska stanja

-ne provode elektricitet i toplinu

-ne mogu se kovati

-halogeni

prezentaciju uredile i napravile
Prezentaciju uredile i napravile:
 • Natalija Debeljak
 • Gabriela Marić

7.a