m l og forventninger faglig innhold program og gjennomf ring n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mål og forventninger, faglig innhold, program og gjennomføring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mål og forventninger, faglig innhold, program og gjennomføring

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Mål og forventninger, faglig innhold, program og gjennomføring - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Mål og forventninger, faglig innhold, program og gjennomføring. NESOs Formannskole klasse 18 2013 / 2014. 1.1. VELKOMMEN til NESOs formannsskole! . Hovedmålsetting.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mål og forventninger, faglig innhold, program og gjennomføring' - hestia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m l og forventninger faglig innhold program og gjennomf ring

Mål og forventninger, faglig innhold, program og gjennomføring

NESOs Formannskole klasse 18

2013 / 2014

1.1

hovedm lsetting
Hovedmålsetting

Den overordnede målsettingen er å bidra til utvikling av bedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet, samtidig som ledere på byggeplassnivå gjøres i stand til å oppfylle de krav som stilles til dem som formenn, byggeplassledere og anleggsledere.

virkemidler for n m lsettingen
Virkemidler for å nå målsettingen
 • Utarbeide mål og utviklingsplan for bedrift og elev
 • Økt kunnskap i organisasjon og ledelse
 • Kompetanseheving innen kvalitetssikring, HMS, fremdriftsplanlegging og -oppfølging og økonomistyring
 • Bedre kunnskaper innen bedriftslære og alternative bedriftskulturer
 • Innlæring av lover, forskrifter og standarder som styrer bygge- og anleggsprosjekter
 • Bedre kompetanse innen kommunikasjon og personlig planlegging
bedriftens m l
Bedriftens mål
 • Få en positiv utvikling med utgangspunkt i elevens økte kunnskaper fra lærere og medelever
 • Eleven skal kunne lede byggeplassene på en bedre og mer selvstendig måte
elevens m l
Elevens mål
 • Bli en dyktigere leder både faglig og sosialt
 • Få dokumentasjon på administrative kunnskaper
 • Endrede arbeidsoppgaver (status)
 • Tryggere og bedre hverdag
 • Økt selvtillit og selvstendighet
 • Lære av andre elever og få et personlig nettverk
 • Utvikling av personlige egenskaper
forventninger
Forventninger

I tillegg til formelle mål, har vi alle forventinger til skolen. Dette kan være både sosiale og faglige forventninger;

- trivsel

- treffe nye kollegaer

- få nye venner

- få vite hvordan konkurrenten driver

- oppleve "noe nytt"

- få slippe bort fra kone og barn / hverdagen

felles m l og forventninger
Felles mål og forventninger?
 • Det er viktig at alle parter på skolen har felles mål?
 • Hvorfor er det viktig?

Slik ..........................eller slik?

slide9

Et klart mål er viktig for resultatetTanker, visjoner og bilder er viktig som drivkraft til egen utvikling.Å se seg selv som en dyktig formann, byggeplasslede eller anleggsleder er viktig motivasjon og gjennomføring av skolen.

slide10

Vi når målene lettere når vi arbeider sammen oppover og nedover i organisasjonen.Samordning av målene for bedrift og elev skaper motivasjon og utvikling.Omforente mål og utviklingsplan for skolen er derfor svært viktig.

slide11

Hver bedrift og hver person vil ha en utviklingsprosess som er spesiell mht. mål og tiltak.Dette skal vi tilpasse gjennom individuelle utviklingsplaner og utviklingsprosesser.

utvikling av faglig innhold
Utvikling av faglig innhold
 • Fasene i byggeprosessen - fra anbudsregning til overlevering
 • Bedriften og omgivelsene - forhold til andre aktører og myndigheter
 • Personlig utvikling
fagplan for samlingene
Fagplan for samlingene

Samling 1

 • Arbeidssituasjon for formann og byggeplassleder/anleggsleder (1,5 t)
 • Studie- og presentasjonsteknikk (2 t)
 • Entrepriseformer (3 t)
 • Generelt om lover, forskrifter og standarder (2 t)
 • Plan- og bygningsloven (5 t)
 • Kunden og hans krav (2 t)
 • AML og Overenskomsten til partene i BA-bransjen (3 t)
 • Prosjektorganisering, -ledelse og -styring (5 t)
 • Personlig planlegging (1,5 t)
slide14
Samling 2
 • Kontraktsforhandlinger (2 t)
 • Planlegging som styringsverktøy (1 t)
 • Fremdrifts- og ressursplanlegging (4 t)
 • Jobbplanlegging og oppstartmøte (3 t)
 • Riggplan, innkjøpsplan og ukeplan (3,5 t)
 • Formannens rolle i planleggingen (1 t)
 • Økonomistyring av byggeprosjekt
  • kalkulasjon, planlegging og oppfølging (5,5 t)
samling 3
Samling 3
 • Prekvalifisering (1 t)
 • Generelt om oppbygging og bruk av Norsk Standard (1 t)
 • NS 8400 og 8410 Anbudskonkurranse og Lov om offentlige anskaffelser (3 t)
 • NS 8406 og NS 8405 Kontraktsbestemmelser (8 t)
 • NS 3431 Totalentrepriser (1 t)
 • Andre kontraktsstandarder (1 t)
 • Kvalitetssikring og HMS av byggprosjekt (5 t)
 • Administrasjon og dokumentstyring på byggeplass (1,5 t)
 • Oppfølging av økonomi og fremdrift av prosjekt (2 t)
samling 4
Samling 4
 • Ledelse og rollen som leder (3 t)
 • Ledelse knyttet til byggeplass (2 t)
 • Motivasjon og effektivitet (4 t)
 • Møter (3 t)
 • Kommunikasjon og konflikthåndtering (4 t)
 • Bedriftskultur (2,5 t)
 • Presentasjonsteknikk m/presentasjon av selvvalgte tema (5 t)
 • Div. utvalgte temaer og Uttørking av bygg (3 t)
slide17
Samling 5
 • Kundebehandling og markedsføring (3 t)
 • NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg og anlegg (13 t)
 • Rent bygg (2,5 t)
 • Gjennomgang av utvalgte temaer før eksamen (1,5 t)
 • Livskvalitet, stressmestring og utbrenthet (3,5 t)
 • Eksamen (4 t)
organisasjonskart
Organisasjonskart

Prosjektansvarlig

Ruben Jensen

NESO

Prosjektleder

Jack Johnsen

NESO

Faglig ansvarlig

Magne Beddari VINN

Forelesere

VINN, NESO og Eksterne

Fadder

Magne Beddari

Fadder

Hanne Winther VINN

Bedrifter og elever

fadder ordning
”Fadder”-ordning
 • Yte bistand og følge opp daglig leder og/eller mentor samt elev angående utviklingsprosessen i bedriften og hjemmeoppgavene.
arbeidsform p skolen
Arbeidsform på skolen
 • ”Korte” foredrag og løsning av praktiske gruppeoppgaver

(unntak NS 8406/8405 og NS 3420)

 • Presentasjoner
 • Testoppgaver
 • Hjemmeoppgaver
 • Eksamen
elevmateriell organisering innhold
Elevmateriell - Organisering / innhold
 • 1 perm for hver samling med program, deltakerliste, gruppeinndeling, opplæringsmateriell, gruppeoppgaver, testoppgaver, hjemmeoppgaver og egne notater

NESOs

formannsskole

Samling 1

NESOs

formannsskole

Samling 2