slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Familii ocupa ţionale din domeniul serviciilor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Familii ocupa ţionale din domeniul serviciilor

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
hera

Familii ocupa ţionale din domeniul serviciilor - PowerPoint PPT Presentation

172 Views
Download Presentation
Familii ocupa ţionale din domeniul serviciilor
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Familii ocupaţionale din domeniul serviciilor Prezentare realizată de prof. Duiuleasa Simona-Elena pentru modulul Domenii profesionale la clasa a VIII-a

  2. În domeniul servicii, personalul angajat prestează activităţi de servire a populaţiei (în mod direct sau indirect). Pregătirea pentru profesiile din acest domeniu se obţine prin absolvirea şcolii profesionale sau de ucenici, a liceului tehnologic (profil servicii) sau a şcolii postliceale şi a învăţământului superior economic. Studiile şcolii profesionale şi de ucenici, cele liceale şi postliceale se finalizează prin susţinerea, la cererea candidaţilor, a unuiexamen de absolvire, prin care se obţine un certificat de competenţe profesionale în domeniul respectiv.

  3. Agentul de vânzări se ocupă cu vânzarea de mărfuri, materiale şi instalaţii tehnice şi are următoarele atribuţi: • identifică cererea de produse pe piaţă; • organizează acţiuni de promovare pentru produsele sau serviciile firmei; • identifică posibilii cumpărători şi se informează despre aceştia; • încheie contracte de vânzare-cumpărare şi urmăreşte realizarea lor. Recepţioner-distribuitor este lucrătorul comercial care îşi desfăşoară activitatea într-o societate comercială sau într-un depozit de mărfuri. Sarcinile acestuia sunt: • aprovizionează depozitul cu mărfuri; • studiază cererea de mărfuri a consumatorilor şi verifică ambalarea şi marcarea mărfurilor; • depozitează mărfurile, aplicând diferite sisteme de depozitare; • sortează şi pregăteşte mărfurile pentru distribuţie; • realizează standuri şi expoziţii pentru a promova produsele; • realizează distribuţia mărfurilor din depouit; • întocmeşte documentele aferente distribuţiei; • primeşte şi înregistrează comenzile clienţilor.

  4. Lucrătorul hotelier are următoarele sarcini: • efectuează zilnic curăţenia în cameră, pe holuri şi în dependinţele dintr-un hotel; • ofefră servicii clienţilor (spălat, călcat, curăţarea obiectelor de îmbrăcăminte); • schimbă lenjeria de pat după plecarea oaspeţilor şi prosoapele de baie, de câte ori este nevoie; • răspunde de tot inventarul de pe etajul pe care îl are în grijă şi de integritatea bunurilor oaspeţilor; • respectă normele de protecţia muncii. Ospătar (chelner) este ocupaţia prin care se realizează, într-o unitate de alimentaţie publică servirea consumatorilor cu preparate culinare, produse de cofetărie-patiserie şi băuturi. Ospătarul are ca sarcini: • stabileşte programul zilnic; • efectuează aranjamentele decorative ale săliii de servire; • prezintă clienţilor informaţii legate de oferta de produse; • realizează servirea clienţilor în funţie de tipul mesei şi structura meniului; • aplică regulile de comportament civilizat ale procesului de servire;

  5. execută debarasarea obiectelor folosite la servire şi a produselor alimentare nefolosite; • rezolvă eventualele reclamaţii ale consumatorilor. Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist este meseria prin care se execută lucrări de îngrijire şi estetică asupra pielii, firelor de păr şi unghiilor. Principalele sarcini pe care le are de îndeplinit sunt: • realizează tunsoarea clienţilor în funcţie de dorinţa acestora; • execută corect procedeele tehnologice ale bărbieritului; • realizează spălarea şi vopsirea părului în funcţie de cerinţele clienţilor; • folosind instrumente şi materiale necesare, execută manichiura-pedichiura clienţilor, cu respectarea etapelor de lucru; Olarul ceramică artizanală confecţionează articole din argilă, pe care le modelează pe roata de olărit. El are ca atribuţii: • se aprovizionează cu materie primă (argilă) şi pregăteşte lutul pentru confecţionarea unor produse (vază pentru flori, străchini, oale, vase, solniţe etc.); • pregăteşte roata şi uneltele pentru executarea modelelor; • execută modelul, îl finisează şi îl usucă la umbră;

  6. efectuează smălţuirea şi arderea produselor executate; • pregăteşte culorile şi execută desenele pe vase. Casieri, mânuitori de bani şi vânzători de bilete sunt persoanele care: • întocmesc monetarul şi eliberează chitanţe; • vând bilete şi încasează sumele corespunzătoare; • efectuează, în bănci, plăţile de numerar, din conturile clienţilor; • ţin contabilitatea primară; • plătesc salariile personalului intreprinderii. Vameşii sau inspectorii de vamă si frontieră îşi desfăşoară activitatea în locurile amenajate de trecere între ţări (vămi) şi au următoarele sarcini: • realizează controlul persoanelor, pentru a împiedica intrarea sau ieşirea în/sau din ţară, a persoanelor în mod ilegal (fără paşaport, viză, aflaţi în urmărire etc.); • realizează controlul mărfurilor şi al documentelor de transport ale încărcăturilor din vehicule; • se asigură de conformitatea cu reglementările şi normele naţionale care privesc transportul, importul şi exportul de mărfuri.