Minu hüpik minu pilgu läbi - PowerPoint PPT Presentation

minu h pik minu pilgu l bi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Minu hüpik minu pilgu läbi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Minu hüpik minu pilgu läbi

play fullscreen
1 / 8
Minu hüpik minu pilgu läbi
207 Views
Download Presentation
helki
Download Presentation

Minu hüpik minu pilgu läbi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Minu hüpik minu pilgu läbi Katrin Rohtla 11.03.2009

  2. Millest ma täna räägin? • Esimesed märgid • Minu hüpiku reeglid kodus • Minu hüpiku kooliminek ja sellega kaasnenud raskused • Kokkuvõte

  3. Esimesed märgid: • Pidev negatiivne tagasiside lasteaiast • Laps ei suuda keskenduda ja tegeleb pidevalt mitme asjaga korraga • Laps elaks nagu oma maailmas ja ei taju ümbritsevat • Laps paneb end tihi ohtlikesse olukordadesse

  4. Minu hüpiku reeglid kodus • Päevakava olemasolu • Oma kodu reeglid lapse tuppa seinale • Motiveerimine (õppimisel, mängimisel) • Boonussüsteemi väljatöötamine ja rakendamine

  5. Probleemid koolis On agressiivne Ei arvesta teiste lastega Ei kuula õpetajaid Tunnis ei suuda pingis istuda ja kaasa töötada Õppimisel teeb palju hooletusvigu

  6. Lahendused • Kohtumised kooli personaliga • Pidev koostöö kooli ja kodu vahel • Pidev selgitustöö kooli personalile kui ka lapsevanematele hüperaktiivsuse olemasolust • Tugiisiku leidmine

  7. Ettepanekud • Koolides tuleks läbi viia koolitused • Lapsele tuleks koostada personaalne arengukava • Tihe koostöö kooli ja kodu vahel • Positiivse tagasiside olulisus

  8. Aitäh!